Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 12.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Mildvær og regn kan føre til naturlege utløyste våte laussnø- og flakskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Framleis mildt vêr og regn kan føre til oppbløyting og opphoping av vatn i snødekket og svekke bindingane i snøen. Dermed kan det gå nokre våte laussnø- og flakskred. Om vatn trenger ned til restar av kantkornlag kan det gå enkelte store skred. På dei aller høgaste fjelltoppane kan nedbøren komme som snø, og vind vil då føre til at nysnøflak dannast i leområder mot sør og vest.
Etter at det kom opptil 20 cm nysnø med vind frå nord onsdag og natt til torsdag, har det dei siste dagane vore mildt til fjelltopphøgde, vind frå søraust og periodar med sol. Fokksnøflak og den ubunden snø frå siste snøfall vil dermed ha blitt fuktig på fjelltoppane, og i lavlandet og sørsider er det våt smelteomdanna snø. Det harde underliggande eldre snødekket har tidlegare vore påverka av varme og regn, og er i hovudsak grovkorna, smelteomvandla og stabilt.
Høgt til fjells, særleg i nordsider kan det framleis vere vedvarande svake lag, men så lenge det eldre snødekket er hardt og frosset, utgjer dei ikkje noko problem.
Dei siste dagane er det meldt om våte laussnøskred grunna soloppvarming.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sør om formiddagen.
-1 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
9 - 11 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-3 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om formiddagen.
Skyet.
Litt lavere temperatur. Nedbør fra om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

10.05.2019 kl. 13:32

800 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Profil på ca 820moh.
ObsID: 194297

Vest-Finnmark / Alta

Snø

10.05.2019 kl. 12:46

805 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  I fjella sør for Langfjordbotn.

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Det meste av snøen er i ytre strøk av regionen. Under tregrensen er begynner det å bli lite snø en del plasser.

Vær

Ikke nedbør 4 °C 6 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Forholdsvis mildt det siste døgnet. Må sikkert opp på 11/1200 moh før du nærmer deg nullisotermen. Tror ikke det har vært noe nedbør det siste døgnet.

Tester

ECTX God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett vindtransport aller høyest på fjellet, men ser ut som det er først fra 1000/1100moh. Ikke veldig mye tilgjengelig snø å flytte på.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, V, NV over 900 moh

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnø i høyfjellet er hovedproblemet, men det stsbiliserer seg raskt med tanke på rimelig milde tempraturer. Det skal komme en del nedbør i form av regn, men tror det vil bruke litt tid nedover i snødekket siden sol/regnsksren er såtjukk og hard før det eventuelt metter snøen ved dypere gamle skarelag. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 194295

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org