Snøskredvarsel for Vest-Finnmark fredag 10.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leheng med ny- og fokksnøflak, nysnøen kan ha dårlig feste til glatt skare eller ligge på nedføyka rim. Naturlig utløste våte skred kan forekomme.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflaka frå onsdag og torsdag har hatt gunstige temperaturar for stabilisering, og det skal meir til for å løyse ut skred. Sidan vinden dreier kan det danne seg nokre mindre fokksnøflak i leområder mot nord og vest, men også desse vil stabilisere seg raskt. Enkelte stadar kan flaka ligge på lommer av rim eller på glatt skare, og på slike stadar vil det vere lettare å løyse ut skred, og skred kan bli større enn der dette ikkje eksisterer. Enkelte mindre våte laussnø- eller flakskred kan forekomme når temperaturen stig utover dagen. I høgda kan det gå enkelte store skred på rester av kantkorn.
Onsdag og natt til torsdag kom det ein del nedbør, mest som snø, og det var sterk vind. På Øksfjordhalvøya kom det 20 mm nedbør og på Sørøya var det liten storm. Snøoverflata består truleg i hovudsak av fokksnø med varierande hardheit. Før snøfallet var det varmepåverka snø i solsider, men finkorna snø, stadvis med overflaterim i skyggesider. Det harde, eldre snødekket har tidlegare vore påverka av varme og regn, og er i hovudsak grovkorna, smelteomvandla og stabilisert.
Eventuelle svakare lag i det eldre snødekket er ikkje eit problem no, så lenge det eldre snødekket er hardt og frosset.
Dei siste dagane er det meldt om våte laussnøskred grunna soloppvarming.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra nordvest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Skyet.
Snø tidlig på dagen. Mindre skyer utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-3 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

10.05.2019 kl. 13:32

800 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Profil på ca 820moh.
ObsID: 194297

Vest-Finnmark / Alta

Snø

10.05.2019 kl. 12:46

805 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  I fjella sør for Langfjordbotn.

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnø i høyfjellet er hovedproblemet, men det stsbiliserer seg raskt med tanke på rimelig milde tempraturer. Det skal komme en del nedbør i form av regn, men tror det vil bruke litt tid nedover i snødekket siden sol/regnsksren er såtjukk og hard før det eventuelt metter snøen ved dypere gamle skarelag. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, V, NV over 900 moh

Vær

Ikke nedbør 4 °C 6 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Forholdsvis mildt det siste døgnet. Må sikkert opp på 11/1200 moh før du nærmer deg nullisotermen. Tror ikke det har vært noe nedbør det siste døgnet.

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Det meste av snøen er i ytre strøk av regionen. Under tregrensen er begynner det å bli lite snø en del plasser.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett vindtransport aller høyest på fjellet, men ser ut som det er først fra 1000/1100moh. Ikke veldig mye tilgjengelig snø å flytte på.

Tester

ECTX God

ObsID: 194295

Vest-Finnmark / Alta

Snø

08.05.2019 kl. 16:00

0 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Vestover (innover) Langfjorden.

Vær

Sludd 2 °C

ObsID: 194100

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

07.05.2019 kl. 15:11

881 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Fra Vassnestind mot Koppartindplatået og fjella ved Langfjordbotn.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Litt snøfokk på toppen av Vassnestind 897 moh. På toppen var det tørr snøoverflate. Et par hundre høydemeter lenger ned var det fuktig snøoverflate i V-vendte heng.

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, V, NV. Over 400 moh Små skred av siste snøfall sklidd oppå skare. Kan ha gått i går eller i dag.

ObsID: 193986

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org