Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 08.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og vind har danna nysnøflak i høgda.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind vil legge opp ferske fokksnøflak i leområder. I skyggevendte områder i høgda har det danna seg litt overflaterim. Truleg vil vinden som kjem i samband med nedbøren ta bort mesteparten av det, men enkelte plassar kan fokksnøen legge seg på lommer av overflaterim og forsterke skredproblemet. Forholdsvis mildt vær gir gode forhold for stabilisering, men fokksnøflaka vil være lett å løyse ut for skiløpar og kan gi middels store skred.
Siste dagane har det vært forholdsvis rolig bygevær med litt nysnø. Nysnøen har delvis lagt seg opp som små fokksnøflak i leområder, men mange stader ligg den som upåvirka laussnø. Solvarme siste dagane gjer at solsider har fått delvis varmepåvirka snø, medan skyggesider har kald finkorna snø stadvis med litt overflaterim. Det harde, eldre snødekket har tidlegare vore påvirka av varme og regn, og er i hovudsak grovkorna, smelteomvandla og stabilisert.
Eventuelle svakare lag i det eldre snødekket er ikkje aktuelt no så lenge dette laget er hardt og gjenfrosset.
Siste dagane er det meldt om ein del våte laussnøskred grunna soloppvarming.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst., endring til frisk bris fra øst om kvelden.
-10 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Klarvær.
Tilskyende om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordøst., endring til stiv kuling fra nordøst natt til onsdag.
-6 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til onsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

08.05.2019 kl. 16:00

0 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Vestover (innover) Langfjorden.

Vær

Sludd 2 °C

ObsID: 194100

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

07.05.2019 kl. 15:11

881 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Fra Vassnestind mot Koppartindplatået og fjella ved Langfjordbotn.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Litt snøfokk på toppen av Vassnestind 897 moh. På toppen var det tørr snøoverflate. Et par hundre høydemeter lenger ned var det fuktig snøoverflate i V-vendte heng.

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, V, NV. Over 400 moh Små skred av siste snøfall sklidd oppå skare. Kan ha gått i går eller i dag.

ObsID: 193986

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org