Snøskredvarsel for Vest-Finnmark mandag 06.05.2019

1
Liten
Publisert:

Litt nysnø gir ustabile nysnøflak i enkelte leområder, ellers stort sett stabile forhold.

Illustrasjon av ferdselsråd Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Slike skred blir vanligvis utløst av deg selv eller av andre skiløpere. Skredproblemet finnes der det ligger nysnø som danner myke flak i bratt terreng.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nysnø og svak vind vil legge opp små ferske fokksnøflak i utsatte leområder. Flaka er lett å løyse ut for skiløpar så lenge dei er ferske, men skred vil truleg bli små. Delvis sol kan løyse ut små laussnøskred i nysnøen.
Siste dagane har det vært forholdsvis rolig bygevær med litt nysnø. Nysnøen har delvis lagt seg opp som små fokksnøflak i leområder, men mange stader ligg den som upåvirka laussnø. Det harde, eldre snødekket har tidlegare vore påvirka av varme og regn, og er i hovudsak grovkorna, smelteomvandla og stabilisert.
Eventuelle svakare lag i det eldre snødekket er ikkje aktuelt no så lenge dette laget er hardt og gjenfrosset.
Det er ikkje meldt om skredaktivitet dei siste dagane.
Det er fortsatt ein del snø i fjellet, men under 200-300 moh er det i deler av regionen lite snø igjen.
3 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-10 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Kan hende nordøst liten kuling ut mot kysten. Mest nedbør ut mot kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-10 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

04.05.2019 kl. 14:54

142 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredaktivitet

4. mai. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 400 moh Få cm løssnø sklir på solskare i enkelte heng

ObsID: 193712

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

04.05.2019 kl. 11:08

786 moh

Bergsfjordlodge (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bergsfjordlodge

Vær

Ikke nedbør -3,5grad kl8, 0moh

Snødekke

20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Noe tegn etter vind (nordlig) i høyden

ObsID: 193690

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

04.05.2019 kl. 10:32

360 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot N innover Jøkelfjorden

Skredfarevurdering

1 Liten

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fuktig snøoverflate nede ved fjorden

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Sola kan ta ut små løssnøskred i nysnøen etterhvert

ObsID: 193687

Vest-Finnmark / Alta

Snø

03.05.2019 kl. 14:11

458 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Løs fuktig snø oppå skaren

Skredfarevurdering

1 Liten I S-V vendt terreng på Stortind opp til 500 moh: Ingen fokksnøflak, bare 5-15 cm fuktig løssnø oppå skare.

ObsID: 193637

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

03.05.2019 kl. 08:08

5 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps

Vær

Snø 1 °C 0 m/s Snøen smelter like fort som den faller her nede ved fjorden.

Snødekke

Snø ned til fjæra i N vendt terreng og der hvor snødekket har vært tykt i vinter. Bart der det har vært tynt snødekke tidligere (f.eks N vendt langs E6 Langfjorden). Rundt Alta SØ i regionen er det barmark opp til 2-300 moh.

ObsID: 193580

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org