Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 05.05.2019

1
Liten
Publisert:

Litt nysnø gir ustabile nysnøflak i enkelte leområder, ellers stort sett stabile forhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Slike skred blir vanligvis utløst av deg selv eller av andre skiløpere. Skredproblemet finnes der det ligger nysnø som danner myke flak i bratt terreng.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nysnø og hovudsakleg svak vind vil legge opp små ferske fokksnøflak i utsatte leområder. Vindstyrken og nedbøren blir truleg litt kraftigare ut mot kysten og det kan bli litt meir vindtransport og større flak her. Flaka er lett å løyse ut for skiløpar så lenge dei er ferske, men skred vil truleg bli små. I bratt terreng kan eventuelle solglimt løyse ut små laussnøskred i nysnøen.
Siste dagane har det vært forholdsvis rolig bygevær med litt nysnø. Nysnøen har delvis lagt seg opp som små fokksnøflak i leområder, men mange stader ligg den som upåvirka laussnø. Det harde, eldre snødekket har tidlegare vore påvirka av varme og regn, og er i hovudsak grovkorna, smelteomvandla og stabilisert.
Eventuelle svakare lag i det eldre snødekket er ikkje aktuelt no så lenge dette laget er hardt og gjenfrosset.
Det er ikkje meldt om skredaktivitet dei siste dagane.
Det er fortsatt ein del snø i fjellet, men under 200-300 moh er det i deler av regionen lite snø igjen.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-10 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Kan hende nordøst liten kuling ut mot kysten. Mest nedbør ut mot kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

04.05.2019 kl. 14:54

142 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredaktivitet

4. mai. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 400 moh Få cm løssnø sklir på solskare i enkelte heng

ObsID: 193712

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

04.05.2019 kl. 11:08

786 moh

Bergsfjordlodge (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bergsfjordlodge

Vær

Ikke nedbør -3,5grad kl8, 0moh

Snødekke

20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Noe tegn etter vind (nordlig) i høyden

ObsID: 193690

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

04.05.2019 kl. 10:32

360 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot N innover Jøkelfjorden

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Sola kan ta ut små løssnøskred i nysnøen etterhvert

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fuktig snøoverflate nede ved fjorden

Skredfarevurdering

1 Liten

ObsID: 193687

Vest-Finnmark / Alta

Snø

03.05.2019 kl. 14:11

458 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Løs fuktig snø oppå skaren

Skredfarevurdering

1 Liten I S-V vendt terreng på Stortind opp til 500 moh: Ingen fokksnøflak, bare 5-15 cm fuktig løssnø oppå skare.

ObsID: 193637

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

03.05.2019 kl. 08:08

5 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps

Vær

Snø 1 °C 0 m/s Snøen smelter like fort som den faller her nede ved fjorden.

Snødekke

Snø ned til fjæra i N vendt terreng og der hvor snødekket har vært tykt i vinter. Bart der det har vært tynt snødekke tidligere (f.eks N vendt langs E6 Langfjorden). Rundt Alta SØ i regionen er det barmark opp til 2-300 moh.

ObsID: 193580

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org