Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 04.05.2019

1
Liten
Publisert:

Litt nysnø og vind kan gi ustabile fokksnøflak i enkelte leområder, ellers stort sett stabile forhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Se etter områder der vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og litt vind kan danne små, ustabile fokksnøflak i enkelte leheng. Størrelsen på eventuelle skred er ikke ventet til å bli stor, men dette kan variere lokalt med bygeaktivitet og eventuell vindtransport. Vær obs i tilfelle mer snø og vind enn meldt, da kan skred bli større. I tilfelle perioder med sol, kan dette varme opp nysnø å gi enkelte små, våte løsnsnøskred i bratte solvendte sider. Igjenfrysing av snøpakken etter mildværet forrige uke har hatt en stabiliserende effekt på det gamle snødekket.
Siden tirsdag har bygeaktivitet daglig gitt litt nysnø i overflaten. Det har vært relativt rolige vindforhold, men utsatte steder kan vind i høyden ha flyttet litt på nysnøen. Forrige uke var været varmere og snødekket var vått og fuktig helt til fjelltopphøyde. Lavere temperaturer denne uken har gjort at det gamle snødekket har fryst på og dannet skare.
Regn og mildvær har stabilisert den gamle snøpakken og fjernet eventuelle gamle, vedvarende svake lag de fleste steder. Hvis det fortsatt finnes lagdeling i snøen, er dette mest aktuelt i høyden.
Det er ikke meldt om skredaktivitet de siste dagene.
Det er fortsatt en del snø i fjellet, men under 200-300 moh er det i deler av regionen lite snø igjen.
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til bris fra nord om formiddagen.
-12 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Om kvelden nord frisk bris.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-13 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

04.05.2019 kl. 14:54

142 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredaktivitet

4. mai. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 400 moh Få cm løssnø sklir på solskare i enkelte heng

ObsID: 193712

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

04.05.2019 kl. 11:08

786 moh

Bergsfjordlodge (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bergsfjordlodge

Snødekke

20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Noe tegn etter vind (nordlig) i høyden

Vær

Ikke nedbør -3,5grad kl8, 0moh

ObsID: 193690

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

04.05.2019 kl. 10:32

360 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot N innover Jøkelfjorden

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fuktig snøoverflate nede ved fjorden

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Sola kan ta ut små løssnøskred i nysnøen etterhvert

ObsID: 193687

Vest-Finnmark / Alta

Snø

03.05.2019 kl. 14:11

458 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Løs fuktig snø oppå skaren

Skredfarevurdering

1 Liten I S-V vendt terreng på Stortind opp til 500 moh: Ingen fokksnøflak, bare 5-15 cm fuktig løssnø oppå skare.

ObsID: 193637

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

03.05.2019 kl. 08:08

5 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps

Snødekke

Snø ned til fjæra i N vendt terreng og der hvor snødekket har vært tykt i vinter. Bart der det har vært tynt snødekke tidligere (f.eks N vendt langs E6 Langfjorden). Rundt Alta SØ i regionen er det barmark opp til 2-300 moh.

Vær

Snø 1 °C 0 m/s Snøen smelter like fort som den faller her nede ved fjorden.

ObsID: 193580

Vest-Finnmark / Saragamfjellet

Snø

01.05.2019 kl. 11:00

218 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jvp Kommentar:  Hardt dekke under lag med løssnø. Smelting fra bakken.

Faretegn

Ingen faretegn observert Hardt dekke under 8 cm nysnø.

Snødekke

25 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 50 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørt over ca 100 moh. Steinhardt dekke under.

Skredfarevurdering

1 Liten Går i snøbyger. Meget hardt under tynt lag med løssnø. Ser ut til å bli kaldt de neste dagene. Varslet faregrad er riktig Det er kun noen få heng, renner og terrengfeller som er utsatt.

Vær

Snø -2 °C 5 m/s fra NØ ↙ 80% skyer Går i kraftige snøbyger.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små S, SV, V over 200 moh Meget hardt dekke under løssnø

Tester

ECTX God

Skredaktivitet

1. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 193373

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

01.05.2019 kl. 10:44

805 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Fra Laslettind 830 moh NV-over mot Koppartindgryta og Olderbakkfjellet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Løs F snø oppå skare. Enkelte steder små F- faste flak oppå løsere snø. Skaren var bærende over 300 moh. Ikke nok sol eller høye tempereaturer i dag til at våte skred går.

Skredfarevurdering

1 Liten Her ute ved Laslettind er det kommet nysnø helt ned til fjæra. Oppe i fjellet kom en del av nysnøen sammen med sterk vind fra SV-NV, og enkelte heng i skjermede formasjoner som søkk, elvedaler og botner kan ha små myke fokksnøflak over løsere snø som kan være lett å løse ut. Det er god binding mellom nysnø og ruglete skare under. Skarelag er bærende over ca 300 moh, og det er ikke nok sol eller høy nok temperatur i dag til at våte skred forventes å gå. Faregrad 1 Lite vind er meldt og forventes ikke at fokksnøproblem vil bli så utbredt. Kaldt vær gir faregrad 1 også torsdag og fredag. Varslet faregrad er riktig Oppgitt skredproblem "Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø" har ingen/svært liten utbredelse. Det er standard fokksnøflak over løssnø som observeres. Kantkorn over skare har lenge hatt stor plass i snødekkehistorikken. Flakskred under mildværet har gått i fokksnøen/på glatt solskare, eller til bakken. Jf. obs fra lørdag på Stortind, forventes heller at våte flakskred i tykt snødekke går pga. opphopning av vann over islag når sol og høye temperaturer slår til igjen.

Vær

Snø 0 °C 1 m/s fra NØ ↙ 100% skyer +1 grad nede ved fjorden

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Søkk, botner og elvedaler i alle himmelretninger har samlet snø under sterk vind fra V (?) i går (vindretning observert nede på Alteidet, vet ikke i høyden).

Skredaktivitet

1. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 193350

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org