Snøskredvarsel for Vest-Finnmark torsdag 18.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Milde temperaturar medfører fare for enkelte store, naturleg utløyste skred. Vedvarende svakt lag djupt i snødekket er truleg svært vanskeleg å påverke.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren auker utover dagen. Nattefrost gjer at snødekket er hardt og stabilt først på dagen, men utover dagen vil sola og høye lufttemperaturer mjuke opp snøoverflata. Faren for våte laussnø- og flakskred, samt skavlbrot vil difor fortsatt vere til stades. I låglandet er det hovudsakleg laussnøskred som er skredproblem, medan det høgare til fjells kan gå våte flakskred i forbindelse med gamle fokksnøflak. Auka belastning på snødekket som følgje av skavlbrot og andre skred kan også utløyse store skred. Det gamle laget med kantkorn frå slutten av februar lurer fortsatt i snødekket, men ligg mest sannsynleg for djupt til å verte påverka.
I helga var det bygevêr, tidvis sterk vestavind og mildt. Sidan har det vore noko lettare, men skya vêr. Fokksnøflak i samband med bygevêret ventast stort sett å ha stailisert seg. Under mildværsgrensa på rundt 700-800 moh er dei øverste 10-15 cm av snødekket vått, og resten av snøen er i ferd med å bli gjennomfukta.
Djupt i snødekket finnast det eit vedvarande svakt lag av kantkorn i samband med skare, danna etter mildvêr 23. februar. Laget har stor utbreiing, men det ligg djupt og under hard snø. Mildværet dei neste dagane kan gjere at det blir lettare å påverke.
Måndag gjekk det eit middels stort, natuleg utløyst skred lengst nord på Sørøya.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-4 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

18.04.2019 kl. 18:29

226 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Skravler løsner over heng og ruller ned til veien.. EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes samme tilstand neste døgn.

Skredaktivitet

18. apr 18:33 - 17. apr 18:33 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst S. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas, Skavler

ObsID: 191772

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

18.04.2019 kl. 13:04

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Pent, sol, 6C. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værprognose for neste døgn, muligens regnbyger. .

ObsID: 191749

Vest-Finnmark / Holmvatna

Snø

18.04.2019 kl. 13:00

594 moh

jakleven (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Mye vann i snøen

ObsID: 191784

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.04.2019 kl. 14:03

3 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sør vestlig, skyet, 6C. Fare for nedfall av is fra fjellskjæringer . FV883 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værprognose for neste døgn. .

ObsID: 191575

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

17.04.2019 kl. 11:50

169 moh

Bjørn M (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Kantkornlaget som kommer frem er fuktet og ikke aktiv mtp alarmtegn. Flere Skarelag over som bærer. Skarelaget over kantkornlaget 3-4 cm er mest solid.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 0 m/s fra N ↓ 50% skyer Var såvidt frost i natt på 200 moh. Frost og økende skareoppover i sørlig terreng tirsdag ettermiddag/kveld. Stille i fjellet.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren er moderat tross overskyet og plussgrader opp til 5-600 moh ober en uke. Snødekket under 600 og sørvendt begynner å bli gjennomfuktet. So og klarere vær vil kunne øke noe aktivitet fra øst t vest. Men det vil også gi økende utstråling m klassisk vårstabilisering. Snødekket ned kantkornlaget har ikke vist samme skresrespons i V finnnark som lenger vest siste måneden. Tror ikke det vil det må heller utenom normal respons der sola for tstt mest.

Snødekke

200 cm totalt Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 100 moh Våt løssnø Våt Mildværet har trukket godt ned i snødekket der snøpropit gravd på flate for å unngå for mye innblåst og solpåvirkning.

ObsID: 191551

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

16.04.2019 kl. 14:24

3 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Vestlig bris, opphold, 4C Fare for nedfall av is fra fjellskjæringer. FV883 Skillefjordnes - Korsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værprognose neste døgn. Fv112, ny vurdering kl 12:00 i morgen, hvis ingen endringer vil strekningen åpnes for trafikk .

ObsID: 191440

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

15.04.2019 kl. 14:42

5 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. apr 14:45 - 14. apr 14:45 Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst NV. Under 100 moh Gjelder Fv112 Bismervik - Akkarfjordbotn,

ObsID: 191322

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

15.04.2019 kl. 14:42

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Vestlig, opphold, 5C Fare for sørpeskred . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn .

ObsID: 191323

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

15.04.2019 kl. 13:17

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 191310
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.