Snøskredvarsel for Vest-Finnmark fredag 15.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområde der det har samlet seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner. Under mildværsgrensa kan det gå våte skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak vil fortsette å bygge seg opp grunna nedbør og vind. Desse er forventa i mange himmelretningar grunna skiftande vindretning dei siste dagane. Størst vil problematikken og skredfara vere i området som har hatt mest snø og får mest nedbør, særleg sørvest i regionen. Under mildværgrensa kan det gå våte flak- og laussnøskred, men faren for desse vil avta iløp av dagen ettersom det blir kaldare. Enkelte stadar finst det kantkornlag i snødekket. Desse kan moglegens påverkast der snødekket er tynt, men det er ikkje observert aktivitet på desse den siste tida.
Nedbør, vind og mildvær torsdag vil ha påverka snødekket. Over mildværsgrensa, som er på ca. 400 moh, er det forventa fokksnø- og nysnøflak av varierande hardheit. Fokksnøflaka kan finnast i mange himmelretningar grunna dreiande vindretning frå sør til nordvest. Under mildværsgrensa vil snøen vere våt.
Det finnast svake lag av kantkorn i indre strøk av regionen, men desse har ikkje vist aktivitet den siste tida. Kantkorna er mest utvikla der snødekket har vore tynt.
Det er store variasjon i snømengde i regionen, og mest er det i sørvestlege delar av regionen, særleg på Øksfjordhalvøya. Her vart det observert sprekker i fokksnø onsdag.
6 mm i døgnet, opp mot 13 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-11 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Skyet.
Økende vind om formiddagen. Høyest temperatur i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 9 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra nordvest om formiddagen.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til fredag.
Delvis skyet.
Minkende vind utover formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

15.02.2019 kl. 13:45

301 moh

Arne@regobs (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fersk vindtransportert snø i tregrensa og i sør-/sørvest-vendte heng, frå siste døgn. Kraftig auke i vind frå nordvest og nedbør (snø) frå rundt kl 1230 og utover i dag, med aukande pålagring i søraust-vendte heng.

Snødekke

Kraftig snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Pørøst, tynt regnskarelag frå regn natt til 15.02. opp til ca. 250 moh. Dette vart nedsnødd i løpet av dagen.

Vær

Snø -2 °C 90% skyer

ObsID: 181271

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

15.02.2019 kl. 11:49

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. feb 11:54 (+01:00) - 14. feb 11:54 (+01:00) Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst N. Mellom 200 moh og 100 moh Gjelder Fv883 Skillefjordnes - Korsnes, Tre mindre snøskred i Skillefjord

ObsID: 181172

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

15.02.2019 kl. 11:49

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold for øyeblikket. Skiftende bris, opphold. . Økende skredfare neste døgn: Ventes økende vind og snø, snøfokk fra Sør-østlig retning, senere nordlig og enkelte snøbyger .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 181173

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

15.02.2019 kl. 09:29

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 181109

Vest-Finnmark / Leirbotnvatn-sandvik

Snø

14.02.2019 kl. 18:00

254 moh

Ingrid@NVE (*****)

Skredhendelse

14. feb 00:00 (+01:00) -vendt https://www.ifinnmark.no/finnmark/nyheter/veimeldinger/snoras-og-uvar-rammer-veier/s/5-81-940555

ObsID: 181122

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

14.02.2019 kl. 13:34

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180972

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.02.2019 kl. 11:31

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Økende vind fra sørvest, snøfokk. Skredfaren vil nok øke noe utover dagen da det har meldt stigende temp og nedbør.. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes minkende vind og nedbør. Vil dreie til nordvest neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180936

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

13.02.2019 kl. 12:10

13 moh

Bergsfjordlodge (Ukjent)

Snødekke

Kraftig snøfokk

Vær

-1 °C 14 m/s fra SØ ↖ 40% skyer Mye transport av snø

ObsID: 180725

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

13.02.2019 kl. 12:10

360 moh

Martin (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martin Stefan Kommentar:  Sprekkdannelse i testheng

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lokal sprekkdannelse der snøen laster inn, ca 10-20cm dype.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye snøtransport

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små Reaktiv fokksnø der vinden laster inn, kan danne små til middels store skred i vindladdade formasjoner

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra S ↑ 50% skyer Generell vindretning S men lokalt Ø ned genom dalen

Notater

Mye snø som flyttes, overflaten varierer fra myk vindpakka til hard beroende på hur vinden tar. Det begynner o dannes reaktive flak i små testheng og det er fortsatt mye snø tillgenglig for transport.

ObsID: 180804

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

13.02.2019 kl. 12:09

343 moh

stian@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Ferske vindflak

Faretegn

Ferske skred Lite flakskred i testheng, 8meter bredt, 15cm bruddkant på det tykkeste. Flak dannet av fersk vindtransportert snø. Brudd gått i løs fokksnø

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -2 °C 12 m/s fra SØ ↖ Voldsomme vindkast

ObsID: 180724

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

13.02.2019 kl. 09:16

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sør-østlig bris, opphold. Ventes økning til liten kuling.. Økende skredfare neste døgn: Værprognoser for neste døgn tilsier at det blir sørlig sterk kuling og noe stigende temp. Ventes økende skredfare i nordvendte fjellsider. Fv883 Skillefjord og Fv114 Vollalandet..

ObsID: 180674

Vest-Finnmark / Saragamfjellet

Snø

13.02.2019 kl. 06:10

218 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jvp

Tester

ECTX

Skredfarevurdering

1 Liten stabile forhold vind vil transportere snø 10 cm løst på toppen av meget hardt dekke

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 100 moh Ubunden snø i hele sektoren

Vær

Ikke nedbør -4 °C 5 m/s fra Ø ← 20% skyer

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 180752

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

12.02.2019 kl. 14:47

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Enkelte snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn .

ObsID: 180568

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

12.02.2019 kl. 14:17

604 moh

Martin (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martin Stefan Kommentar:  Myk fokksnø på solid vindskare.

Tester

ECTX God

Snødekke

0 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Over 3,5 m dybde, 25cm lett bunden nysnø F hard på 40 cm 4f fokksnø, på ca 40cm hardt vindpakka lag, penne hardt. Veldig lite energi i fokksnøen, ikke noe sprekkdanning. Muligens litt nerføyka nysnø på vindskjerm, men den virka ha stabilisert sig godt og gav ikke noe resultat på ect

Vær

0 m/s 100% skyer

Notater

Tur til tverrfjellet. Myk fokksnø ca F på solid vindskare de fleste plasser. Vinden har flyttet snøen fra noen ryggformasjoner, men det var ikke noe reaktiv flakdanning som vi kunde se.

ObsID: 180593

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

12.02.2019 kl. 14:12

719 moh

stian@forsvaret (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  35cm F, myk løssnø med litt sjiktoverganger

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Snø -2 °C 0 m/s 100% skyer Lette snøbyger, lite vind

Notater

Tur til skaret på ca 720moh vest for Tverrfjellet opp fra N. Mye ubunden løssnø og lite flak dannelse, men noe sjiktoverganger i nysnøen. Dette lå på en bærende vindskare.

ObsID: 180558

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org