Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 13.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområde der det har samlet seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør i kombinasjon med kuling vil danne ferske fokksnøflak i leheng. Skiftende vindretning gjennom dagen gjør at flak vil dannes i flere himmelretninger. Områder som får lite snø og vind, samt lo-sider hvor det ikke er fersk, vindtransportert snø, er mindre utsatt. Utbredelsen av kantkornlag er usikker og det antas at innblåst fokksnø ikke er nok til at kantkornlag aktiveres. Utvis likevel varsomhet inntil det foreligger flere observasjoner på dette.
Kraftig vind søndag har jobbet med snøoverflaten mange steder og omrokkert snøen fra forrige uke. Det er store variasjoner i snødekket, både fokksnø, avblåst skare og løs snø er representert.
Det finnes lag med kantkorn i snødekket i deler av regionen, disse er trolig mest utviklet der hvor snødekket har vært tynt. Ved Hammerfest er det gamle snødekket observert til å være mer stabilt uten tilstedeværelse av vedvarende svake lag.
Det er ikke registrert skredaktivitet de siste tre døgn.
Iløpet av de siste tre døgn er det kommet inntil 10 cm nysnø i regionen, mest ved Kvalsund. Tirsdag formiddag er det spredte snøbyger i regionen.
3 - 7 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-11 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-13 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Av og til SE stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

13.02.2019 kl. 12:10

360 moh

Martin (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martin Stefan Kommentar:  Sprekkdannelse i testheng

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lokal sprekkdannelse der snøen laster inn, ca 10-20cm dype.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye snøtransport

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små Reaktiv fokksnø der vinden laster inn, kan danne små til middels store skred i vindladdade formasjoner

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra S ↑ 50% skyer Generell vindretning S men lokalt Ø ned genom dalen

Notater

Mye snø som flyttes, overflaten varierer fra myk vindpakka til hard beroende på hur vinden tar. Det begynner o dannes reaktive flak i små testheng og det er fortsatt mye snø tillgenglig for transport.

ObsID: 180804

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

13.02.2019 kl. 12:10

13 moh

Bergsfjordlodge (Ukjent)

Snødekke

Kraftig snøfokk

Vær

-1 °C 14 m/s fra SØ ↖ 40% skyer Mye transport av snø

ObsID: 180725

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

13.02.2019 kl. 12:09

343 moh

stian@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Ferske vindflak

Faretegn

Ferske skred Lite flakskred i testheng, 8meter bredt, 15cm bruddkant på det tykkeste. Flak dannet av fersk vindtransportert snø. Brudd gått i løs fokksnø

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -2 °C 12 m/s fra SØ ↖ Voldsomme vindkast

ObsID: 180724

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

13.02.2019 kl. 09:16

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sør-østlig bris, opphold. Ventes økning til liten kuling.. Økende skredfare neste døgn: Værprognoser for neste døgn tilsier at det blir sørlig sterk kuling og noe stigende temp. Ventes økende skredfare i nordvendte fjellsider. Fv883 Skillefjord og Fv114 Vollalandet..

ObsID: 180674

Vest-Finnmark / Saragamfjellet

Snø

13.02.2019 kl. 06:10

218 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jvp

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten stabile forhold vind vil transportere snø 10 cm løst på toppen av meget hardt dekke

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 100 moh Ubunden snø i hele sektoren

Vær

Ikke nedbør -4 °C 5 m/s fra Ø ← 20% skyer

Tester

ECTX

ObsID: 180752

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

12.02.2019 kl. 14:47

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Enkelte snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn .

ObsID: 180568

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

12.02.2019 kl. 14:17

604 moh

Martin (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martin Stefan Kommentar:  Myk fokksnø på solid vindskare.

Snødekke

0 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Over 3,5 m dybde, 25cm lett bunden nysnø F hard på 40 cm 4f fokksnø, på ca 40cm hardt vindpakka lag, penne hardt. Veldig lite energi i fokksnøen, ikke noe sprekkdanning. Muligens litt nerføyka nysnø på vindskjerm, men den virka ha stabilisert sig godt og gav ikke noe resultat på ect

Vær

0 m/s 100% skyer

Tester

ECTX God

Notater

Tur til tverrfjellet. Myk fokksnø ca F på solid vindskare de fleste plasser. Vinden har flyttet snøen fra noen ryggformasjoner, men det var ikke noe reaktiv flakdanning som vi kunde se.

ObsID: 180593

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

12.02.2019 kl. 14:12

719 moh

stian@forsvaret (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  35cm F, myk løssnø med litt sjiktoverganger

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Snø -2 °C 0 m/s 100% skyer Lette snøbyger, lite vind

Notater

Tur til skaret på ca 720moh vest for Tverrfjellet opp fra N. Mye ubunden løssnø og lite flak dannelse, men noe sjiktoverganger i nysnøen. Dette lå på en bærende vindskare.

ObsID: 180558

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

11.02.2019 kl. 14:39

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lett bris, snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn .

ObsID: 180376

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

11.02.2019 kl. 10:39

142 moh

Martin (Ukjent)

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Veldig store lokala variationer, fra en meter till en annan.

Vær

0 m/s 80% skyer

Tester

ECTX God

Notater

Tur til Jerngeita og Offirfjellet. Hovedsaklig myk vindsnø 0-40 cm på veldig variert bunn. Alt fra 20cm kantkorn på isskare til direkte på tynn vindskare, veldig store variationer selv over korte avstander.

ObsID: 180399

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

11.02.2019 kl. 10:39

142 moh

stian@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stian Warløs Gran

Snødekke

100 cm totalt 0 cm nysnø

Vær

0 °C 1 m/s 90% skyer

Tester

ECTX God

Notater

Tur fra Sør-Tverrfjord til Jerngeita og Offirfjellet. Veldig store lokale variasjoner i snødekket. I endel le formasjoner fantes myke vindflak som gikk til brudd i isolerte lommer.

ObsID: 180293
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.