Snøskredvarsel for Vest-Finnmark tirsdag 12.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområde der det har samlet seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør som snø og vind kan bygge opp små, ferske nysnøflak i leheng i løpet av natten og morgenen. Vekslende vind kan danne flak i ulike himmelretninger i løpet av dagen. Områder som som for lite snø og vind, samt lo-sider hvor det ikke er fersk, vindtransportert snø, er mindre utsatt. Utbredelsen av kantkornlag er trolig varierende og det er usikkert på om det kan bli nok innblåst fokksnø til at kantkornlag blir aktivt.
Vind av frisk bris styrke søndag, stedvis opp til liten kuling, har jobbet med snøoverflaten mange steder og trolig flyttet på snøen som kom forrige uke. Da kom det 30-40 cm snø i ytre del av regionen, rundt Øksfjord og Sørøya. Før snøfallet forrige uke var snødekket vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Lørdag ble det observert drønn i snødekket ved Alteidet, noe som tyder på tilstedeværelse av svake lag.
Det finnes lag med kantkorn i snødekket i deler av regionen, disse er trolig mest utviklet der hvor snødekket har vært tynt. I Hammerfest er det gamle snødekket observert til å være mer stabilt uten tilstedeværelse av vedvarende svake lag.
Lørdag ble det observert flere flakskred str. 2 - 3 i Koppartindgryta ved Alteidet.
1 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-13 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.
Snøbyger i sørvest om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 7 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-11 °C til -4 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

12.02.2019 kl. 14:47

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Enkelte snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn .

ObsID: 180568

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

12.02.2019 kl. 14:17

604 moh

Martin (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martin Stefan Kommentar:  Myk fokksnø på solid vindskare.

Snødekke

0 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Over 3,5 m dybde, 25cm lett bunden nysnø F hard på 40 cm 4f fokksnø, på ca 40cm hardt vindpakka lag, penne hardt. Veldig lite energi i fokksnøen, ikke noe sprekkdanning. Muligens litt nerføyka nysnø på vindskjerm, men den virka ha stabilisert sig godt og gav ikke noe resultat på ect

Vær

0 m/s 100% skyer

Tester

ECTX God

Notater

Tur til tverrfjellet. Myk fokksnø ca F på solid vindskare de fleste plasser. Vinden har flyttet snøen fra noen ryggformasjoner, men det var ikke noe reaktiv flakdanning som vi kunde se.

ObsID: 180593

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

12.02.2019 kl. 14:12

719 moh

stian@forsvaret (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  35cm F, myk løssnø med litt sjiktoverganger

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Snø -2 °C 0 m/s 100% skyer Lette snøbyger, lite vind

Notater

Tur til skaret på ca 720moh vest for Tverrfjellet opp fra N. Mye ubunden løssnø og lite flak dannelse, men noe sjiktoverganger i nysnøen. Dette lå på en bærende vindskare.

ObsID: 180558

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

11.02.2019 kl. 14:39

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lett bris, snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn .

ObsID: 180376

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

11.02.2019 kl. 10:39

142 moh

Martin (Ukjent)

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Veldig store lokala variationer, fra en meter till en annan.

Vær

0 m/s 80% skyer

Tester

ECTX God

Notater

Tur til Jerngeita og Offirfjellet. Hovedsaklig myk vindsnø 0-40 cm på veldig variert bunn. Alt fra 20cm kantkorn på isskare til direkte på tynn vindskare, veldig store variationer selv over korte avstander.

ObsID: 180399

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

11.02.2019 kl. 10:39

142 moh

stian@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stian Warløs Gran

Snødekke

100 cm totalt 0 cm nysnø

Vær

0 °C 1 m/s 90% skyer

Tester

ECTX God

Notater

Tur fra Sør-Tverrfjord til Jerngeita og Offirfjellet. Veldig store lokale variasjoner i snødekket. I endel le formasjoner fantes myke vindflak som gikk til brudd i isolerte lommer.

ObsID: 180293

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

09.02.2019 kl. 13:16

715 moh

Hvitblikk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hvitblikk
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hvitblikk

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: To drønn ca 500 moh. To drønn

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SV. Over 0 moh Størrelse 2-3

ObsID: 179911

Vest-Finnmark / Storfjellet

Snø

09.02.2019 kl. 12:00

304 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jvp Kommentar:  Ubunden topp, meget hard under

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Den er ubunden snø som er ca 10 cm, som kan evt gi skred

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Gjevnt over 10 cm ubunden snø i hele sektoren. Under er det meget hardt. Kommer og rygger snødybde ned mot 15 cm

Vær

Ikke nedbør -9 °C 1 m/s fra NØ ↙ 10% skyer Sol men, solen tar ikke på snødekket.

Skredfarevurdering

1 Liten Ca 10 cm ubunden snø, meget stabilt under. Vind på dette vil flytte på ubunden snø. FG er for høy i forhold til lokale observasjoner.

Faretegn

Ingen faretegn observert Stabilt og vindstille

Tester

ECTX God Ubunden på topp. Meget hard under

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179931
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.