Snøskredvarsel for Vest-Finnmark mandag 11.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Kraftig vind søndag kan ha dannet ferske fokksnøflak. Vær forsiktig i leområde der det ligger fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Periodevis kraftig vind søndag har trolig flyttet på snøen i terrenget og kan ha dannet fokksnøflak i leheng. Kalde temperaturer gjør at stabilisering av eventuelle ferske fokksnøflak går sakte. Størrelsen på disse flakene er avhengig av hvor mye snø vinden har klart å flytte. Områder som har hatt mindre vind og lo-sider hvor det ikke er fersk, vindtransportert snø, er mindre utsatt. Snøbyger fra sørvest utover kvelden kan gi litt påfyll av snø, men det er ikke ventet at dette gir skredproblem av betydning. Utbredelsen av kantkornlag er trolig varierende og det er usikkert på om det kan bli nok innblåst fokksnø til at kantkornlag blir aktivt. I Hammerfest er det gamle snødekket observert til å være mer stabilt uten tilstedeværelse av vedvarende svake lag.
Vind av frisk bris styrke søndag, stedvis opp til liten kuling, har jobbet med snøoverflaten mange steder og trolig flyttet på snøen som kom forrige uke. Da kom det 30-40 cm snø i ytre del av regionen, rundt Øksfjord og Sørøya. Forrige helg var det periodevis sterk vind fra sør og sørøst, og snøoverflaten var før snøfallet denne uka vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Lørdag ble det observert drønn i snødekket ved Alteidet, noe som tyder på tilstedeværelse av svake lag.
Det finnes lag med kantkorn i snødekket i deler av regionen, disse er trolig mest utviklet der hvor snødekket har vært tynt.
Lørdag ble det observert flere flakskred str. 2 - 3 i Koppartindgryta ved Alteidet.
2 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-16 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-13 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.
Snøbyger i sørvest om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

11.02.2019 kl. 14:39

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lett bris, snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn .

ObsID: 180376

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

11.02.2019 kl. 10:39

142 moh

stian@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stian Warløs Gran

Vær

0 °C 1 m/s 90% skyer

Tester

ECTX God

Snødekke

100 cm totalt 0 cm nysnø

Notater

Tur fra Sør-Tverrfjord til Jerngeita og Offirfjellet. Veldig store lokale variasjoner i snødekket. I endel le formasjoner fantes myke vindflak som gikk til brudd i isolerte lommer.

ObsID: 180293

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

11.02.2019 kl. 10:39

142 moh

Martin (Ukjent)

Vær

0 m/s 80% skyer

Tester

ECTX God

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Veldig store lokala variationer, fra en meter till en annan.

Notater

Tur til Jerngeita og Offirfjellet. Hovedsaklig myk vindsnø 0-40 cm på veldig variert bunn. Alt fra 20cm kantkorn på isskare til direkte på tynn vindskare, veldig store variationer selv over korte avstander.

ObsID: 180399

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

09.02.2019 kl. 13:16

715 moh

Hvitblikk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hvitblikk
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hvitblikk

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: To drønn ca 500 moh. To drønn

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SV. Over 0 moh Størrelse 2-3

ObsID: 179911

Vest-Finnmark / Storfjellet

Snø

09.02.2019 kl. 12:00

304 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jvp Kommentar:  Ubunden topp, meget hard under

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Den er ubunden snø som er ca 10 cm, som kan evt gi skred

Skredfarevurdering

1 Liten Ca 10 cm ubunden snø, meget stabilt under. Vind på dette vil flytte på ubunden snø. FG er for høy i forhold til lokale observasjoner.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 1 m/s fra NØ ↙ 10% skyer Sol men, solen tar ikke på snødekket.

Tester

ECTX God Ubunden på topp. Meget hard under

Faretegn

Ingen faretegn observert Stabilt og vindstille

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Gjevnt over 10 cm ubunden snø i hele sektoren. Under er det meget hardt. Kommer og rygger snødybde ned mot 15 cm

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 179931

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

08.02.2019 kl. 14:32

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold, kaldt . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn .

ObsID: 179785

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

08.02.2019 kl. 12:05

758 moh

Bergsfjordlodge (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Noe tegn til vind fra sør men hovedsakelig ubunden snø ned til gammel vindskarr

ObsID: 179743

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org