Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 10.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vindøkning fører til økt skredfare. Unngå leområde der det samler seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet er hovedsakelig knyttet til snø som blir vindtransportert i løpet av søndagen. Vindøkning til liten kuling i perioder kan stedvis frakte mye snø inn i leheng. Fersk, innblåst snø vil være lett å løse ut, i få heng kan flakskred også løsne naturlig. Skredfaren vil være lavere i områder med lite vind og ingen fersk, vindtransportert snø. Utbredelsen av kantkornlag er trolig varierende og det er usikkert på om det kan bli nok innblåst fokksnø til at kantkornlag blir aktivt.
Tidligere i uka falt det over 30-40 cm nysnø i ytre del av regionen, rundt Øksfjord og ut på Sørøya. Forrige helg var det periodevis sterk vind fra sør og sørøst, og snøoverflaten var før snøfallet denne uka vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng.
Det finnes også lag med kantkorn i snødekket, spesielt der hvor snødekket har vært tynt. Frem til nå har det vært lite aktivitet og få faretegn fra kantkornlag.
Det gikk torsdag et skred over vei ved Sandland.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-17 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-16 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

09.02.2019 kl. 13:16

715 moh

Hvitblikk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hvitblikk
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hvitblikk

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: To drønn ca 500 moh. To drønn

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SV. Over 0 moh Størrelse 2-3

ObsID: 179911

Vest-Finnmark / Storfjellet

Snø

09.02.2019 kl. 12:00

304 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jvp Kommentar:  Ubunden topp, meget hard under

Faretegn

Ingen faretegn observert Stabilt og vindstille

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Gjevnt over 10 cm ubunden snø i hele sektoren. Under er det meget hardt. Kommer og rygger snødybde ned mot 15 cm

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Den er ubunden snø som er ca 10 cm, som kan evt gi skred

Tester

ECTX God Ubunden på topp. Meget hard under

Skredfarevurdering

1 Liten Ca 10 cm ubunden snø, meget stabilt under. Vind på dette vil flytte på ubunden snø. FG er for høy i forhold til lokale observasjoner.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 1 m/s fra NØ ↙ 10% skyer Sol men, solen tar ikke på snødekket.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 179931

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

08.02.2019 kl. 14:32

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold, kaldt . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn .

ObsID: 179785

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

08.02.2019 kl. 12:05

758 moh

Bergsfjordlodge (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Noe tegn til vind fra sør men hovedsakelig ubunden snø ned til gammel vindskarr

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 179743

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

07.02.2019 kl. 14:31

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Bris, lokalt enkelte snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn .

ObsID: 179609

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

07.02.2019 kl. 12:45

40 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Vindstille og 35-40 cm nysnø de siste 2 døgn

Vær

ObsID: 179576

Vest-Finnmark / Jøkelfjordveien

Snø

07.02.2019 kl. 04:30

15 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

7. feb 04:30 Snø på FV. 365 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 179636

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org