Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 09.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og vind har dannet nysnøflak i høyden.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vær med lite vind gjør at nysnøflakene får tid å stabiliseres. Det er fortsatt kuldegrader så stabiliseringen vil ta tid, spesielt i høyden. Skredproblemet med nysnøflak vil være mer fremtredene jo høyere opp i terrenget man kommer, der vinden normalt sett har vært sterkere. Det vil være mulighet for å løse ut mindre flakskred der nysnøen har blitt flyttet på av vind. I områder der nysnøen er løs og fin, uten å ha bundet seg til flak, er skredfaren lavere.
Det er falt over 30-40 cm nysnø i ytre del av regionen, rundt Øksfjord og ut på Sørøya tidligere i uka. Under snøbygene var vinden først fra vest, før den dreide litt mer sørlig. Forrige helg var det periodevis sterk vind fra sør og sørøst, og snøoverflaten var før snøfallet, vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng.
Fredag ble det observert små kantkorn under tynne fokksnøflak som sprekker opp rundt skiene, men laget viser ikke evne til bruddforplanting. Det finnes også lag med kantkorn dypere i snødekket, men disse er låst av overliggende skarelag og hard fokksnø.
Det gikk torsdag et skred over vei ved Sandland.
Det er mye løssnø i terrenget for fremtidig vindtransport i ytre strøk.
0 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
-17 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

09.02.2019 kl. 13:16

715 moh

Hvitblikk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hvitblikk
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hvitblikk

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: To drønn ca 500 moh. To drønn

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SV. Over 0 moh Størrelse 2-3

ObsID: 179911

Vest-Finnmark / Storfjellet

Snø

09.02.2019 kl. 12:00

304 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jvp Kommentar:  Ubunden topp, meget hard under

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Gjevnt over 10 cm ubunden snø i hele sektoren. Under er det meget hardt. Kommer og rygger snødybde ned mot 15 cm

Faretegn

Ingen faretegn observert Stabilt og vindstille

Tester

ECTX God Ubunden på topp. Meget hard under

Vær

Ikke nedbør -9 °C 1 m/s fra NØ ↙ 10% skyer Sol men, solen tar ikke på snødekket.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Den er ubunden snø som er ca 10 cm, som kan evt gi skred

Skredfarevurdering

1 Liten Ca 10 cm ubunden snø, meget stabilt under. Vind på dette vil flytte på ubunden snø. FG er for høy i forhold til lokale observasjoner.

ObsID: 179931

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

08.02.2019 kl. 14:32

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold, kaldt . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn .

ObsID: 179785

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

08.02.2019 kl. 12:05

758 moh

Bergsfjordlodge (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Noe tegn til vind fra sør men hovedsakelig ubunden snø ned til gammel vindskarr

ObsID: 179743

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

07.02.2019 kl. 14:31

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Bris, lokalt enkelte snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn .

ObsID: 179609

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

07.02.2019 kl. 12:45

40 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Vindstille og 35-40 cm nysnø de siste 2 døgn

Vær

ObsID: 179576

Vest-Finnmark / Jøkelfjordveien

Snø

07.02.2019 kl. 04:30

15 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

7. feb 04:30 Snø på FV. 365 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: <10m.

ObsID: 179636

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

06.02.2019 kl. 14:40

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold, lokalt enkelte snøbyger, kaldt. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn. .

ObsID: 179384

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

06.02.2019 kl. 13:02

69 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Ca 10cm champis🍾

Vær

Snø -13 °C 0 m/s fra SV ↗ 80% skyer Det har kommet ca 10cm fjørlett nysnø det siste døgnet. Bor kanskje på den minst "værutsatte" plassen i regionen, så vil anta det er kommet litt mere snø andre plasser i regionen. Greit å ha i bakhodet hvis det blir vindøkning framover.

ObsID: 179372

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

06.02.2019 kl. 11:51

598 moh

Bergsfjordlodge (Ukjent)

Vær

Snø 100% skyer

Snødekke

0 cm totalt 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh

ObsID: 179359

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org