Snøskredvarsel for Vest-Finnmark fredag 08.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og vind har dannet nysnøflak i høyden.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vær med lite vind gjør at nysnøflakene får tid å stabiliseres. Det er fortsatt kuldegrader så stabiliseringen vil ta tid, spesielt i høyden. Skredproblemet med nysnøflak vil være mer fremtredene jo høyere opp i terrenget man kommer, der vinden normalt sett har vært sterkere. Det vil være mulighet for å løse ut mindre flakskred der nysnøen har blitt flyttet på av vind. I områder der nysnøen er løs og fin, uten å ha bundet seg til flak, er skredfaren lavere.
Det er falt over 30-40 cm nysnø i ytre del av regionen, rundt Øksfjord og ut på Sørøya de siste to døgn. Under snøbygene var vinden først fra vest, før den dreide litt mer sørlig. I helga har det periodevis vært sterk vind fra sør og sørøst, og snøoverflaten var før snøfallet vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Det var fokksnø av varierende hardhet mange steder over tregrensen, og noen steder var det avblåst helt ned til skarelaget.
Fredag ble det observert små kantkorn under tynne fokksnøflak som sprekker opp rundt skiene, men laget viser ikke evne til bruddforplanting. Det finnes også lag med kantkorn dypere i snødekket, men disse er låst av overliggende skarelag og hard fokksnø.
Det er ikke observert fersk skredaktivitet siste tiden.
Snødybden har økt med 38 cm på Hasvik lufthavn siste to døgn. Det er mye løssnø i terrenget for fremtidig vindtransport i ytre strøk.
2 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest.
-19 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Lokale forskjeller i nedbøren. Mest nedbør i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

08.02.2019 kl. 14:32

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold, kaldt . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn .

ObsID: 179785

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

08.02.2019 kl. 12:05

758 moh

Bergsfjordlodge (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør

Snødekke

Ikke snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Noe tegn til vind fra sør men hovedsakelig ubunden snø ned til gammel vindskarr

ObsID: 179743

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

07.02.2019 kl. 14:31

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Bris, lokalt enkelte snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn .

ObsID: 179609

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

07.02.2019 kl. 12:45

40 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Pål Andersen Kommentar:  Vindstille og 35-40 cm nysnø de siste 2 døgn

Vær

ObsID: 179576

Vest-Finnmark / Jøkelfjordveien

Snø

07.02.2019 kl. 04:30

15 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

7. feb 04:30 Snø på FV. 365 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 179636

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

06.02.2019 kl. 14:40

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold, lokalt enkelte snøbyger, kaldt. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værforhold neste døgn. .

ObsID: 179384

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

06.02.2019 kl. 13:02

69 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Ca 10cm champis🍾

Vær

Snø -13 °C 0 m/s fra SV ↗ 80% skyer Det har kommet ca 10cm fjørlett nysnø det siste døgnet. Bor kanskje på den minst "værutsatte" plassen i regionen, så vil anta det er kommet litt mere snø andre plasser i regionen. Greit å ha i bakhodet hvis det blir vindøkning framover.

ObsID: 179372

Vest-Finnmark / LOPPA

Snø

06.02.2019 kl. 11:51

598 moh

Bergsfjordlodge (Ukjent)

Vær

Snø 100% skyer

Snødekke

0 cm totalt 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh

ObsID: 179359

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

05.02.2019 kl. 14:23

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold, kaldt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes enkelte snøbyger neste døgn, fortsatt kaldt.

ObsID: 179260

Vest-Finnmark / Saragamfjellet

Snø

05.02.2019 kl. 06:15

218 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jvp Kommentar:  Meget hardt dekke. Vindpakket hard. God binding mellom skarelag og vindpakket snø.Tok ut profil 2 steder, men med samme resultat.

Vær

Ikke nedbør -11 °C 2 m/s fra NØ ↙ 80% skyer Stabilt vær

Tester

ECTX God Dekket som er vindpakket , er meget hardt.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 0 moh Kraftig vind fra S , har gitt påbygg på lesiden. Dette er pakket hardt.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Vindpakket hard, noen partier er skaren fra mildværsperioden kommet fram i dagen.

Skredfarevurdering

1 Liten Stabilt. det må komme nedbør, eller endring i temperatur Varslet faregrad er for høy Meget stabilt og hardpakket.

Faretegn

Ingen faretegn observert Meget hardt og avblåst

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 179245

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org