Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 16.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Skred er lettest å løse ut der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Over skoggrensen har vinden og nedbøren den siste tiden lagt opp fokksnø i leområder. Roligere vær gjør at fokksnøen får tid å stabilisere seg og det er nå vanskelig å løse ut skred i fokksnøen. Merk at lokale terrengformasjoner og lokale vindeffekter kan ha lagt opp fokksnø i andre himmelretninger enn Ø og SØ. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket, men siden de nå ligger under tykke skarelag vil de være vanskelige å påvirke.
Snødekket er preget av mye nedbør og kraftig vind den siste tiden, hovedsakelig fra nordvestlig retning. I leområder over tregrensen ligger det mye vindtransportert snø, mens det er avblåst til barmark og gammel mildværskare der vinden har fått tak. Fokksnøen som kom fredag bandt seg godt til det gamle snødekket og stabilisere seg fort. I skjermede områder kan det fortsatt ligger en god del ubunden løssnø igjen, som byr på godt skiføre.
Det er tidligere observert svake lag av kantkorn og rim i snødekket, men stort sett er de nå dekket av bærende skarelag og vanskelig å påvirke.
Rundt Øksenfjordhalvøya kom det 40-60 cm med nysnø i løpet av helgen, mens resten av regionen har fått betydelig mindre snø.
0 - 1 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-14 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-15 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.
Mulighet for snøbyger ytterst på kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

16.01.2019 kl. 10:31

703 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  SØ vendt lite heng 500 moh. Skavlbrekk med 1 m "forplantning"
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt inntrykk er at snødekket har satt seg og tåler mye. I noen heng kan det være mulig å løse ut middels store skred med stor tilleggsbelastning. Faregrad en svak 2. Forventer samme skredfare og skredproblem kommende dager. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -9 °C 1 m/s fra NØ ↙ 95% skyer

Tester

ECTX God Stabilitetstesten stemmer overens med generelt inntrykk fra turen og tidligere turer, snødekket er stort sett solid

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøoverflaten er løs. Fant ikke overflaterim.

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 200 moh Noen få steder i løpet av obsturen var det fokksnølag over nedføyket løsere snølag, delvis bristende fokksnø, men ingen skytende sprekker eller drønn.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skavlbrekk med 1 m "forplantning". Ingen drønn eller sprekking ved ski, heller ikke for en folkehøgskoleklasse på tur i går i samme område.

Snøprofil

15 cm F DF 0 mm/0 mm D, 40 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm P RG 1 mm/0 mm D, 50 cm K MFcr 0 mm/0 mm D God binding mellom skarelag og snølag over/under

ObsID: 175913

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

16.01.2019 kl. 09:01

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). -7 grader. Stilla/opphold.. Minkende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175878

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

15.01.2019 kl. 11:37

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabil kald værtype. . Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175759

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

15.01.2019 kl. 09:02

25 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -6 °C Langfjord (300moh) kl 09:02 60 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175701

Vest-Finnmark / Storfjellet

Snø

15.01.2019 kl. 06:00

304 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jonas Kommentar:  Tatt nær søkk for å få nok snø.

Skredfarevurdering

1 Liten Det må fortsatt komme mer snø. Stabilt vær vil få det til å sette seg. Mer nedbør må til for å endre situasjonen Varslet faregrad er for høy Det er lite snø i terrenget.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 1 m/s fra NØ ↙ Stabilt

Tester

ECTN22@22cmQ3 God Det er et svakt lag i fokksnøen som gir etter. God binding over og under. Det svake laget er fra 2 til 4 cm, og stor variasjon langs gropen

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Kraftig vind de siste dagene, gjør at det meste har lagt seg i SØ, men det ligger ca 5 cm med nysnø generelt i terrenget. Det er noen få heng, søkk og renner mot SØ som har fått tilførsel

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små SØ, S over 0 moh Kun noen få bratte heng, søkk og renner som er utsatt

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175772

Vest-Finnmark / D2013(55440) Maze 2017-2022

Snø

14.01.2019 kl. 20:47

209 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige vindforhold og ingen nedbør. RV93 Kløftan - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Stabilt vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175672

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

14.01.2019 kl. 09:00

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). -7 grader. Stilla/opphold.. Minkende skredfare neste døgn: Ingen nedbør. Kaldt og stilla..

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Langfjordbotn - Isnestoften,

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 175547

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

13.01.2019 kl. 12:01

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold . Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175416

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org