Snøskredvarsel for Vest-Finnmark fredag 11.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vindøkning fører til økende skredfare. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Perioder med kraftig vind fra ulike retninger og nysnø fører til at det vil dannes ferske fokksnøflak i leområder i mange himmelretninger. På grunn av litt kaldere vær ventes det at snødekket i lavlandet stabiliseres noe etter mildvær torsdag, men påfyll av nysnø vil føre til fokksnøflak også her. Det vil være lett for en skiløper å løse ut skred i den ferske fokksnøen. Om ettermiddagen øker vinden og det ventes stor transport av snø inn i leområder, vesentlig mot SØ-S. Dette kan føre til enkelte naturlig utløste skred. Skredfaren vil være høyest i områdene rundt Øksfjordhalvøya der det har kommet og kommer mest nedbør.
Søndag var det mildt i regionen med regn opp til ca. 800 moh. Etter det ble det kaldere igjen og det har kommet en god del snø sammen med kuling fra SV-V. Det har kommet mest nedbør i ytre strøk av regionen, særlig rundt Øksfjordhalvøya. Onsdag ble det observert 20-30cm løs snø tilgjengelig for vindtransport ved Laslettind.
I indre strøk er det observert et lag med kantkorn under et skarelag der snødekket har vært tynt, men det er foreløpig ikke registrert noen utbredt aktivitet fra dette laget.
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til liten storm fra sørvest om formiddagen.
-10 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Kortvarig mildvær høyt til fjells om ettermiddagen, om kvelden snøbyger igjen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til liten storm fra nordvest om ettermiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i vestlige områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

11.01.2019 kl. 20:46

337 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

11. jan 20:46 Snø på EV. 6 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 0-10m. Stengt for all trafikk på EV. 6 mellom 11.01.2019 kl. 14:30 og 15.01.2019 kl. 18:50.

ObsID: 175747

Vest-Finnmark / D2015(55440) Loppa - Hasvik 2017-2022

Snø

11.01.2019 kl. 17:04

10 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). NNV, mildvær og sterk kulig, en del sidelastning på fjellpartier. FV72 Sør Tverrfjord - Sandland er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Sidelastning kan medføre til skred. .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175157

Vest-Finnmark / D2015(55440) Loppa - Hasvik 2017-2022

Snø

11.01.2019 kl. 17:00

21 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). NNV Sterk kuling, en del transportering av snø, men ikke til fare for fjellpartier. Værprognoser tilsier milderevær, så dreining Nordlig med snø og vind. FV882 Langfjord - Øksfjord er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Vinden medfører til at fjellpartier blåses ren.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175156

Vest-Finnmark / D2013(55440) Maze 2017-2022

Snø

11.01.2019 kl. 15:17

209 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye vind kombinert med snøbyger. RV93 Kløftan - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 175144

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

11.01.2019 kl. 10:34

64 moh

Bjørn M (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Bjørn M Kommentar:  Bilde tatt fra skillefjorden mot sørlig del av stjernøya. Mye lo terreng jfr sørlig men også mye sideladdet og le formasjoner.

Skredfarevurdering

Det er ingen skredaktivitet å se på sørlig del av stjernøya med kikkert etter været i går og i natt. Ingen innrapporterte skred på vei i ytre strøk. Kun begrenset str. 1.5 kunstig utløst skred i skillefjorden Med vinddreining på NV og økende nedbør vil utblåst heng lades. Vanskelig å si hvor ru overflaten på fokksnøen er pr nå. Det kom litt snø/ sludd i går kveld i Alta med håp om gunstig overgang med gode bindinger.

ObsID: 175067

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

11.01.2019 kl. 10:25

237 moh

trondjn@tromsogfinnmark_fk (****)

Vær

Ikke nedbør -1 °C fra N ↓ 100% skyer Stille før stormen

Ulykke/hendelse

Snø Vei

Skredhendelse

11. jan 10:20 Tørt flakskred 1 - Små Kunstig utløst testheng NV-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 15 cm høy og 50 m bred bruddkant Skål Skillefjord S Skredet var et sted mellom str 1 og 2. Skredet er utløst ved hjelp av Gazex spreningstårn. Det er ikke observert annen skredakrivitet i området.

ObsID: 175066

Vest-Finnmark / KVÆNANGEN

Snø

11.01.2019 kl. 09:49

336 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV over 200 moh

Vær

Snø -1 °C 6 m/s fra N ↓ 95% skyer 6 plussgrader ved havnivå i går ettermiddag

Skredfarevurdering

3 Betydelig For regionen: Store snøfall i det siste har kommet omkring/rett under 0 grader og det har vært gunstige overganger fra mildvær til kaldere under nedbøren. Nysnøen har stabilisert seg raskt, og vi har ikke fått drønn/kollaps eller skytende sprekker i nylig innblåste heng eller skavler, bare knusing/oppsprekking under ski. Eldre skarelag har gitt bæring over kantkornlag under. Overflaterim har blitt ødelagt av mildvær. Dermed har vi ikke fått skredaktivitet pga. vedvarende svake lag, og nå er disse svake lagene stort sett ødelagt av mildværet søndag 6. januar. Faregrad på dagens obstur er en svak 2, men ut fra været som kommer i kveld er varslet faregrad 3 riktig for regionen. For regionen: Snøfall og vindtransportert snø har stabilisert seg rask denne vinteren, og gitt mye mindre skredaktivitet enn man kunne forvente ut fra hvor mye snø og vind det har vært i perioder. Nå vil det blåse mye fra N, inn i heng som før siste snøfall stort sett har vært utblåst ned til gammel skare og stabilisert av mildvær. Forventer ikke at skredfaren vil bli høyere enn 3 kommende dager, og sannsynligvis relativt hurtig ned til 2 når været roer seg. Varslet faregrad er riktig Bra beskrevet

Snødekke

70 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Fuktig snøoverflate opp til ca 200 moh. Generelt i fjellet er det litt tørr løssnø tilgjengelig, siden vind og mildvær har pakket mye av snøen som har kommet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Tester

ECTX God Denne testen samsvarer med inntrykk jeg har fått av snødekket i fjellet gjennom de siste ukene, og Bjørn Michaelsens obser i det siste.

Snøprofil

20 cm F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 1F MF 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm D, 25 cm 1F MF 0 mm/0 mm M S vendt søkk 350 moh, utblåst ned på gammel skare før mildvær søndag slik at skare fra mildværet i går ettermiddag torsdag 10. jan ikke finnes her (mildvær/regn kom rett på gammel skare). Dette snøprofilet er representativt for store deler av fjellet, bortsett fra skjermede botner og søkk som har samlet snø. Slike steder og i skogen er det en porøs 0,5 cm tykk regnskare fra mildværet i går, og enda en porøs regnskare lenger ned i snødekket fra søndagsmildværet 6. jan. Storm på vei, så jeg fikk ikke sjekket hvor høyt over havet disse lagene er til stede.

ObsID: 175074

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

10.01.2019 kl. 11:38

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 174917

Vest-Finnmark / D2015(55440) Loppa - Hasvik 2017-2022

Snø

10.01.2019 kl. 08:03

10 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Fått inntil 50 cm snø siste 3 døgn. Nå økning til liten kulig, samt mildvær. Utoverdagen vil det gå over til betydelig temop. økning og regn. Vind vil også øke til Storm. FV72 Sør Tverrfjord - Sandland er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Temperaturøkning og mye vind samt overgang til regn.

Faretegn

Stort snøfall

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 174869

Vest-Finnmark / Storfjellet

Snø

10.01.2019 kl. 07:57

304 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jonas Kommentar:  Tatt på siden som har påbygning

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 1 - Små N, NØ over 100 moh Nysnø ankommet tidligere i uken, er transportert til sider som ligger mot N

Vær

Ikke nedbør -3 °C 10 m/s fra S ↑ 70% skyer Vind fra S som flytter bra med snø til lesiden (N)

Skredfarevurdering

Ligger snø i sider mot N som er ustabil. Vind fra S gir økt påbygg Vind fra samme retning vil gi kontinuerlig påygg. Varslet faregrad er for høy Selv om det kom 30 cm snø, så var utgangspunktet 0, dermed er det ikke nok mengde snø under 400 meter til å gi større skred enn FG1

Snødekke

30 cm totalt Lett snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det kom ca 30 cm snø tidligere i uken. Dette er transportert til sider som vender mot N, med påfølgende påbygning. Rygger og koller som vinden treffer er nysnø blåst bort. Dekket er 30 cm i søkk og renner hvorinden ikke tar.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Transportert snø som ligger i sider mot N, sider mot S er avblåst

Tester

ECTN@22cmQ3 Dårlig Mulig flere lag, da bruddet var uryddig

ECTN2@11cmQ2 Dårlig Det øverste lag (1F) slipper lett.

ObsID: 174944

Vest-Finnmark / D2015(55440) Loppa - Hasvik 2017-2022

Snø

09.01.2019 kl. 17:29

10 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Sandland (600moh) kl 17:30

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ganske mye snø i høyde siste 2 døgn, Økning til Sørvest Liten til sterk storm med stor temperaturøkning og regn. FV72 Sør Tverrfjord - Sandland er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Mye snøfall siste døgn, rask temperaturøkning med regn og mye vind fra SV.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 174809

Vest-Finnmark / Olderbakkfjellet

Snø

09.01.2019 kl. 13:56

813 moh

Bjørn M (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  bjM Kommentar:  PÅ vei opp Lille Gryta ved Olderbakkfjellet. 20 - 30 cm progressiv løssnø oppå bærende 5 cm mildvær-skare fra søndag 06.01

Vær

Ikke nedbør -5 °C 4 m/s fra NV ↘ 50% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Mildværet som gikk til topps er bærende med 20-30 cm progressiv løs snø oppå. Det finnes mindre lag innad i løssnøen, men bindingene mellom lagene er gunstig og dermed var det ingen faretegn som oppsprekking, wumping, ferske skred m.m. Så forholdene er sjelden stabile i forkant av været som ventes de nærmeste dagene. Vi kunne bekrefte gamle skred i Koppartindgryta str 2.5 og tilsvarende str 2.5 i Lille gryta Øst for Laslettind som startet i svært bratt terreng if mildværet eller rett før. Ellers var det ikke mulig å se noe skredaktivitet fra toppen av Olderbakkfjellet. Skredfaren vil øke pga mye løs snø tilgjengelig for transport. Det virker som at snødekket tåler mye i det et har vært innslag av mildvær og at snøen har kommet på gunstige temperaturer fra Langfjorden og nordover. Ut i fra det blir det vanskelig å gå høyere enn en 3 ifm kommende vær. Varslet faregrad er riktig Slik situasjonen var i dag (onsdag) på tur vurderes det å være en svak 2.

ObsID: 174810

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

09.01.2019 kl. 13:14

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 174756

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org