Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 05.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig der det ligger fersk fokksnø i høyden. Generelt stabile forhold i lavlandet.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt påfyll av snø gjør at det kan dannes nye, små fokksnøflak i leformasjoner mot NØ-Ø over snøgrensen. Fokksnøflakene fra uværet på torsdag ventes å ha stabilisert seg, og vil være vanskelige å løse ut. Skredfaren vurderes til faregrad 2 - moderat. Skredfaren ventes å være størst i ytre deler av regionen. I lavlandet ventes generelt stabile forhold.
I løpet av de siste dagene har det kommet 15-30 cm med snø som har vært tilgjengelig for vindtransport. Torsdag var det mildvær og vind. Snøoverflaten under 300 meter ble våt, og det dannet seg ferske fokksnøflak over denne høyden. Det kan stedvis være avblåst og skare på enkelte rygger i høyden.
I Hammerfest ble det fredag formiddag observert sluddbyger opp til ca. 250 meter.
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra nordvest om formiddagen.
-12 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Skiftende bris fra utpå morgenen

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra vest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Høyest snøgrense om kvelden

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Stortind

Snø

05.01.2019 kl. 17:12

618 moh

Bjørn M (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat skredfaren stemmer på Stortind jfr forventinger. Testet nyladet småheng og fikk begrenset oppsprekking uten omfattende forplantning der heng manglet støtte (skavl aktig). Største henget ved snøprofilen hadde ingen alarmtegn i selve henget eller omkringliggende mindre mer innelåste. Eventuelle svake lag innen 50 cm virker å ha en ru overflate samt mangler kollapsegenskaper antydet i går. Snøen på flyttefot vil stabilisere seg fort pga mildt vær og påfølgende kulde. Varslet faregrad er riktig Fikk ikke sikt til omkringliggende bratte fjellsider.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Noe forfraktninger pga vestlig vind der vinden suges ned til lavere terreng. . Skisporene fra i går var fylt på de mest utsatte partiene.

Vær

Snø 0 °C 8 m/s fra V → 90% skyer Det var 4 plussgrader og regn nede på fjordnivå i Langfjordbotn. Snøen oppleves mildværspåvirket opp til ca 400 - 500 moh. Mildværet med nedbør påvirker mest fra Langfjorden og nordover. Innover Altafjorden påvirket ikke den milde lufta snøen nevneverdig. Hvis det vedvarer så vil kulda gå ut av snøen i indre fjordstrøk og det kan dannes et markert skarelag. Uten regn blir denne sannsynligvis tynn og porøs der snøen er myk, med fare for kantkorndanning i eventuell påfølgende kuldeperiode. Dette kan bety at snødekket utvikler seg svært forskjellig i regionen, der ytre strøk går mot stabilisering etter mildværet, mens motsatt i indre deler.

ObsID: 174196

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

05.01.2019 kl. 11:29

351 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  SØ vendt lite heng 320 moh. Ingen oppsprekking.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  SØ vendt heng 350 moh rett over skoggrensa, samme som snøprofil
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

5. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen faretegn utenom sprekker mellom skiene og ingen skredaktivitet. Snødekket tåler mye, men i noen heng kan man løse ut middels store skred. Faregrad 2 Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP11@16cmQ2 Middels Brudd i nederste del av nedføyket delvis omdanna 4F-faste nysnølag. Kantkornlag lenger ned i forbindelse med skarelag er vanskeligere å påvirke, ikke aktive.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Bare oppsprekking mellom ski

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Vær

Snø -1 °C 1 m/s fra V → 80% skyer Kom litt nedbør og mer vind mot slutten av turen

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Svært mye tørr løssnø i skogen. Mye omkring snøgrensa. Mer avblåst og litt tørr løssnø oppe i fjellet.

Snøprofil

7 cm 1F DF 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 40 cm P RG 1 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 2 mm/0 mm D, 2 cm K IF 0 mm/0 mm, 10 cm F FC 2 mm/0 mm D, 40 cm P MF 1 mm/0 mm D, 5 cm P MF 1 mm/0 mm M 1 test knyttet til snøprofilen SØ vendt heng 350 moh rett over skoggrensa. Kantkornlag ligger dypt og har siden de ble dannet like før jul ikke vært aktive (ingen skred eller drønn/kollaps på disse lagene observert).

ObsID: 174162

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

05.01.2019 kl. 11:00

325 moh

kbl@NRH (Ukjent)

Skredfarevurdering

Ikke fare for skred i det området vi trente lavinehunder. Men der var bygget seg opp store nok skavler enkelte steder i området rundt som kunne vært eller kan bli en fare. Vi sjekket ikke disse nørmere. Ellers veldig kornet snø anslagsvis 10-20 cm nederst mot bakken.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hørte et lag under det øverste laget sprakk opp.

ObsID: 174193

Vest-Finnmark / Stortind

Snø

04.01.2019 kl. 14:25

633 moh

Bjørn M (*****)

Notater

Full obs kommer i ettermiddag m snøprofil. Mobilen konker ut.

Faretegn

Ingen faretegn observert Oppsøkt le og lo formasjoner i alle høyder opp til 838 moh

ObsID: 174004

Vest-Finnmark / Stortind

Snø

04.01.2019 kl. 13:16

633 moh

Bjørn M (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat skredfaren vurderes lavere enn angitt pga ingen observert skredaktivitet i svært bratt og nyladet terreng samt mangler på faretegn. Skredfaren vil sannsynligvis holdes stabilt ila lørdagen pga under null. Kan øke søndag pga mildere temperaturer og regn opp til 600 moh. Pga manglende klare skare/sklilag der snøen over kan mettes av vann, vil sannsynligvis snødekker tilsvarende Stortind tåle mildværet. Varslet faregrad er for høy Stortind er i et område som får mye snø og lite vind sammenlignet med store deler av regionen. Derfor var det viktig å få sett i dagslys større del av regionen og hvilken eventuell skredaktivitet som har vært pga mer vind og ujevne snøforhold.

Tester

Stresset snødekket på ski på relevante punkter der man kunne forvente oppsprekking ned til svakere lag uten å resultat

Faretegn

Ingen faretegn observert Det var ikke noen drønn, oppsprekking, hule lyder eller skredaktivitet på gjeldende fjell.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 0 m/s fra V → 50% skyer pluss ved fjorden. Mildvær torsdag hadde laget brytende smelteskare opp til 50 moh. I skogen og opp til ca 200 oh har den løse snøen absorbert regnet/mildværet og filtrert den nedover uten å lage en smelteskarehinne. Svar vind på toppen av Stortind, ellers lite vind.

Snøprofil

20 cm F DF 2 mm/0 mm D, 10 cm 4F 2 mm/0 mm, 5 cm 1F DF 1 mm/0 mm, 10 cm 4F RG 1 mm/0 mm, 25 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 20 cm P MF 1 mm/0 mm, 5 cm 4F FC 2 mm/0 mm D Profilen laget i leside for sist NV. 700 moh. Rett under 30 grader bratt. 190 cm snø 50 cm til venstre for profilen. Første 1F lag er midt mellom 4F og 1F. Fikk Q 2 bruddflate på første 1 F laget. Det måtte mye kraft til med spaden for å få frem bruddet. Neste brudd Q 3 oppå P laget. Mye kraft for å få det til. Ingen antydning til lag i det overliggende.

ObsID: 174034

Vest-Finnmark / E6 Alta - langfjordbotn

Snø

04.01.2019 kl. 11:04

237 moh

Bjørn M (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjm
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjm

Vær

Ikke nedbør 2 °C 3 m/s fra SV ↗ 70% skyer

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skred å se tross mye snø på flyttefot siste dagene

ObsID: 173953

Vest-Finnmark / Storfjellet

Snø

04.01.2019 kl. 08:15

304 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jonas Kommentar:  Profil tatt i søkk. 300 moh. Nedføyket svakt lag observert

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten Er kun noen få renner, bratte heng og søkk som er utsatt. Rygger og koller er uten snø. I hovedsak er det skarelaget framme i dagen Det må nedbør til i form av snø, men mildvær i vente Varslet faregrad er for høy Det er lite snø i området.

Tester

ECTN16@12cmQ3 God Svakt lag i vindpakket snø

Faretegn

Ingen faretegn observert Snødekket er fuktig opp til ca 300 moh

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S over 300 moh Få bratte heng, renner og søkk er utsatt. Rygger og koller er uten snø.

Vær

Snø -1 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Går i byger, med lange perioder med opphold. Sludd under ca 250 moh

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 250 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er tørt over 300 moh. Under dette har mildværet satt sitt preg med og gjort snøen fuktig.

ObsID: 173983

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org