Snøskredvarsel for Vest-Finnmark fredag 04.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det har samlet seg fersk fokksnø over mildværgrensen.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildværet og den kraftige vinden fra torsdag ventes å danne ferske ustabile fokksnøflak i leformasjoner rundt NØ retning. Disse vil begynne å stabilisere seg når uværet har passert, og skredfaren vil avta til faregrad 2 - moderat utover dagen. Under mildværgrensen vil snødekket trolig være uten spenninger og stabilt. Skredfaren ventes å være størst i ytre deler av regionen.
I løpet av de siste dagene har det kommet opp mot 15-20 cm med nysnø som er tilgjengelig for vindtransport. Det meste av snøen har kommet i vestlige del av regionen. Over tregrensa er snøen påvirket av vind fra varierende retning, stedvis er det dannet hard fokksnø og det kan være avblåst og skare på enkelte rygger. Torsdag er det mildvær og snøoverflaten i lavlandet vil bli våt.
Ved Hammerfest lufthavn er det torsdag formiddag observert snøbyger, snøfokk og dårlig sikt.
8 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-13 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Skyet.
Økende nedbør og snøgrense om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra nordvest om formiddagen.
-12 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Skiftende bris fra utpå morgenen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Stortind

Snø

04.01.2019 kl. 14:25

633 moh

Bjørn M (*****)

Notater

Full obs kommer i ettermiddag m snøprofil. Mobilen konker ut.

Faretegn

Ingen faretegn observert Oppsøkt le og lo formasjoner i alle høyder opp til 838 moh

ObsID: 174004

Vest-Finnmark / Stortind

Snø

04.01.2019 kl. 13:16

633 moh

Bjørn M (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 1 °C 0 m/s fra V → 50% skyer pluss ved fjorden. Mildvær torsdag hadde laget brytende smelteskare opp til 50 moh. I skogen og opp til ca 200 oh har den løse snøen absorbert regnet/mildværet og filtrert den nedover uten å lage en smelteskarehinne. Svar vind på toppen av Stortind, ellers lite vind.

Skredfarevurdering

2 Moderat skredfaren vurderes lavere enn angitt pga ingen observert skredaktivitet i svært bratt og nyladet terreng samt mangler på faretegn. Skredfaren vil sannsynligvis holdes stabilt ila lørdagen pga under null. Kan øke søndag pga mildere temperaturer og regn opp til 600 moh. Pga manglende klare skare/sklilag der snøen over kan mettes av vann, vil sannsynligvis snødekker tilsvarende Stortind tåle mildværet. Varslet faregrad er for høy Stortind er i et område som får mye snø og lite vind sammenlignet med store deler av regionen. Derfor var det viktig å få sett i dagslys større del av regionen og hvilken eventuell skredaktivitet som har vært pga mer vind og ujevne snøforhold.

Faretegn

Ingen faretegn observert Det var ikke noen drønn, oppsprekking, hule lyder eller skredaktivitet på gjeldende fjell.

Tester

Stresset snødekket på ski på relevante punkter der man kunne forvente oppsprekking ned til svakere lag uten å resultat

Snøprofil

20 cm F DF 2 mm/0 mm D, 10 cm 4F 2 mm/0 mm, 5 cm 1F DF 1 mm/0 mm, 10 cm 4F RG 1 mm/0 mm, 25 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 20 cm P MF 1 mm/0 mm, 5 cm 4F FC 2 mm/0 mm D Profilen laget i leside for sist NV. 700 moh. Rett under 30 grader bratt. 190 cm snø 50 cm til venstre for profilen. Første 1F lag er midt mellom 4F og 1F. Fikk Q 2 bruddflate på første 1 F laget. Det måtte mye kraft til med spaden for å få frem bruddet. Neste brudd Q 3 oppå P laget. Mye kraft for å få det til. Ingen antydning til lag i det overliggende.

ObsID: 174034

Vest-Finnmark / E6 Alta - langfjordbotn

Snø

04.01.2019 kl. 11:04

237 moh

Bjørn M (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjm
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjm

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen skred å se tross mye snø på flyttefot siste dagene

Vær

Ikke nedbør 2 °C 3 m/s fra SV ↗ 70% skyer

ObsID: 173953

Vest-Finnmark / Storfjellet

Snø

04.01.2019 kl. 08:15

304 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jonas Kommentar:  Profil tatt i søkk. 300 moh. Nedføyket svakt lag observert

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø -1 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Går i byger, med lange perioder med opphold. Sludd under ca 250 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Er kun noen få renner, bratte heng og søkk som er utsatt. Rygger og koller er uten snø. I hovedsak er det skarelaget framme i dagen Det må nedbør til i form av snø, men mildvær i vente Varslet faregrad er for høy Det er lite snø i området.

Faretegn

Ingen faretegn observert Snødekket er fuktig opp til ca 300 moh

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små Ø, SØ, S over 300 moh Få bratte heng, renner og søkk er utsatt. Rygger og koller er uten snø.

Tester

ECTN16@12cmQ3 God Svakt lag i vindpakket snø

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 250 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er tørt over 300 moh. Under dette har mildværet satt sitt preg med og gjort snøen fuktig.

ObsID: 173983

Vest-Finnmark / Storfjellet

Snø

01.01.2019 kl. 17:40

304 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jonas Kommentar:  Tatt i søkk.

Skredaktivitet

1. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er for lite snø

Vær

Snø -6 °C 12 m/s fra N ↓ 100% skyer Går i bygevær. Bygene er kortvarig, noen med mye nedbør.

Skredfarevurdering

1 Liten Meget stabilt dekke, få arealer med ubunden snø i sektor S. Nedbør i form av snø, må til for å endre situasjonen Varslet faregrad er for høy Det meste av skarelaget er framme i terrenget.

Faretegn

Ingen faretegn observert Har blåst fra N og NV. Alle rygger og koller er blåst rent for snø. Det meste av ubundensnø som var SØ har fordelt seg i terrenget

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 1 - Små S over 100 moh Det ligger noe Ubunden snø i S, men alt for lite til å kunne gi noe skred.

Tester

ECTP God Gikk ikke i brudd

Snødekke

20 cm totalt Kraftig snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det bemerkes at det er i bygene det er kraftig snøfokk. Ubunden snø som lå i SØ er flyttet på og har fordelt seg i terrenget. Bart på alle rygger og koller. Noe snø i søkk og renner. Ubunden snø ligger i hovedsak i S.

ObsID: 173481

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org