Snøskredvarsel for Vest-Finnmark torsdag 03.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det har samlet seg fersk fokksnø. Naturlig utløste våte snøskred ventes i lavlandet.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind fra sørvest vil danne store ustabile fokksnøflak i leheng mot NØ, disse flakene vil være lette å løse ut. Fra tidligere er det gamle fokksnøflak også i de andre himmelretningene, men det antas at disse nå trenger større tilleggsbelastning for å utløses. Under ca. 300 moh blir det overgang til regn og det kan gå noen middels store våte flakskred. Den største snøskredfaren vil befinne seg vest i regionen, der det er ventet mest nedbør.
I helgen kom det ca. 10-25 cm med snø i fjellet. Under ca. 500-800 moh ligger snøen oppå fuktig snø eller et tynt skarelag etter mildvær forrige fredag, i høyden er snøen påvirket av vind fra varierende retning de siste dagene. Det er store regionale forskjeller i mengde snø i regionen, mest snø ligger det i ytre strøk mot Langfjorden. Lengre ned i snødekket finnes det skarelag opp til ca. 600-700 moh etter mildvær og gjenfrysning tidligere i vinter.
Kulde og klarvær har før snøfallet dannet kantkorn under skarelag i høyden mellom 200-600 moh.
Onsdag morgen er det observert rundt 10-15 cm nysnø vest i regionen.
2 - 5 nedbør mm i døgnet.
Liten kuling fra nord., endring til frisk bris fra nord om ettermiddagen.
-14 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 18 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-13 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Skyet.
Økende nedbør og snøgrense om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Storfjellet

Snø

01.01.2019 kl. 17:40

304 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jonas Kommentar:  Tatt i søkk.

Snødekke

20 cm totalt Kraftig snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det bemerkes at det er i bygene det er kraftig snøfokk. Ubunden snø som lå i SØ er flyttet på og har fordelt seg i terrenget. Bart på alle rygger og koller. Noe snø i søkk og renner. Ubunden snø ligger i hovedsak i S.

Vær

Snø -6 °C 12 m/s fra N ↓ 100% skyer Går i bygevær. Bygene er kortvarig, noen med mye nedbør.

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 1 - Små S over 100 moh Det ligger noe Ubunden snø i S, men alt for lite til å kunne gi noe skred.

Skredfarevurdering

1 Liten Meget stabilt dekke, få arealer med ubunden snø i sektor S. Nedbør i form av snø, må til for å endre situasjonen Varslet faregrad er for høy Det meste av skarelaget er framme i terrenget.

Tester

ECTP God Gikk ikke i brudd

Faretegn

Ingen faretegn observert Har blåst fra N og NV. Alle rygger og koller er blåst rent for snø. Det meste av ubundensnø som var SØ har fordelt seg i terrenget

Skredaktivitet

1. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Det er for lite snø

ObsID: 173481

Vest-Finnmark / ALTA

Snø

31.12.2018 kl. 12:54

422 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Bare oppsprekking under ski enkelte steder. Ingen drønn

Snødekke

Svært mye tørr løssnø (>30cm)

Skredaktivitet

31. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 173354
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.