Snøskredvarsel for Vest-Finnmark tirsdag 20.03.2018

3
Betydelig
Publisert:

Kompleks situasjon med flere skredproblemer, det krever mye kunnskap om skred å bevege seg trygt i bratt terreng. Gjør svært forsiktige vegvalg.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er krevende forhold i fjellet. Mye snø og kraftig, varierende vind har dannet ustabile fokksnøflak i leheng i nesten alle himmelretninger. Vær oppmerksom på at fokksnøflakene kan legge seg over vedvarende svake lag med nedføyka overflaterim eller kantkorn. Skred i disse lagene kan bli større og det kan være mulig å fjernutløse skred. Noen naturlig utløste skred kan forventes.
Snøoverflaten er variert med fokksnø av ulik hardhet i leområder. Det er store variasjoner i mengder løssnø innad i regionen, mest snø rundt Øksfjordhalvøya og på Sørøya. Siden lørdag har det lokalt kommet store mengder med snø, mest i ytre strøk. Fra søndag til mandag kom til ca. 20-25 cm.
I deler av regionen er snødekket komplekst med flere vedvarende svake lag, spesielt rundt Øksfjordhalvøya, men også indre Altafjord. Ved Alteidet og Leirbotn er det tidligere observert svakt lag av nedføyket rim, og et tynt skarelag med kantkorn under, som kan ha stor utbredelse. Lagene er begravd i ulik grad etter tidligere snøfall og vindtransport, flere steder er lagene nå delvis beskyttet av overliggende fokksnø.
Mandag rapporteres det om noen naturlig utløste str. 2 skred.
5 - 8 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra øst., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til mandag.
Delvis skyet.
Bygevær gir lokale forskjeller i nedbørmengde.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om kvelden.
-18 °C til -11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

20.03.2018 kl. 18:16

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 151914

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

20.03.2018 kl. 14:15

245 moh

FrankT (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  FrankT

Notater

ECT failed 40 and 60 cm below surface, but mostly with no propagation and about 15 taps, profile was not to ground

ObsID: 151891

Vest-Finnmark / Alta

Snø

20.03.2018 kl. 14:13

119 moh

VegardK (Ukjent)

Vær

-3 °C 0 m/s 10% skyer

Snødekke

40 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 0 moh Ca 40 cm progresiv tørr nysnø, med innslag av solskare opp til 150moh

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hovedsakelig kun oppsprekking rundt skiene, men noen skytende sprekker som forplantet seg over 15 meter på åpne områder

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn hvert 20 skritt, forplantning over 20 meter, synlig at sneen kolapset og ristet i trærne. Avtagende med drønn fra 200moh.

ObsID: 151878

Vest-Finnmark / Alta

Snø

20.03.2018 kl. 13:15

351 moh

hallvardfw (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hallfw
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hallfw
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hallfw

Skredhendelse

20. mar 13:10 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst S-vendt Skredet startet på 351 moh Kantkornet snø under skarelag 100 cm høy og 90 m bred bruddkant Leområder Usikker på hva som ble trigget i den opprinnelige kollapsen. Fjernutløst på omtrent 10 meter. Gled på kantkorn under skarelag

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 151907

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

20.03.2018 kl. 13:10

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 151847

Vest-Finnmark / Alta

Snø

20.03.2018 kl. 11:00

388 moh

hallvardfw (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hallfw

Skredaktivitet

20. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store Få bratte heng. SØ. Over 0 moh Usikker på størrelsen. Sett fra fjellsiden nord for Leirbotnvann

ObsID: 151909

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

20.03.2018 kl. 11:00

187 moh

FrankT (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  FrankT Kommentar:  ECT 17/np and ECT 22/np (no propagation) @ 35 cm below surface

Faretegn

Drønn i snøen strong whoum in E 150 m a.s.l.

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV quite a few natural skab avalanches, mostly size 1 and size 2, probably all from about two days ago

ObsID: 151950

Vest-Finnmark / Saragamfjellet

Snø

20.03.2018 kl. 08:05

218 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jonas Kommentar:  Variasjon i binding mot gammel skare.

Tester

ECTN9@40cmQ2 Middels

Vær

Ikke nedbør -6 °C 2 m/s fra NØ ↙ 5% skyer

Snødekke

95 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ligger mye ubunden snø i alle sektorer.

Faretegn

Stort snøfall ca 30 cm ubunden snø fordelt i alle sektorer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Liten tilleggsbelastning Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Vind fra flere retninger de siste dager gjør at hele sektoren er utsatt. Mest utsatt er nok sektor Ø-SSØ. Naturlig utløste skred er må en nok regne med.

Skredfarevurdering

2 Moderat Dekket er generelt ustabilt med mye ubunden snø. Vind på dette vil øke gi påbygning. Vind fra sør vil kunne påvirke det dekket som ble testet fredag den 16. mars. Varslet faregrad er for høy Situasjonen gitt akkurat nå er graden for høy.

Skredaktivitet

20. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ. Over 100 moh

ObsID: 151859

Vest-Finnmark / Alta

Snø

19.03.2018 kl. 18:59

393 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  N-siden av Aspenesfjellet (?)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Drønn i snøen

Ferske skred

Skredaktivitet

Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng Bjørn Michaelsen: Noen naturlig utløste str. 3 skred i Koven-området, og flere str. 2 skred. Sistnevnte både naturlig og fjernutløst av skiløpere (fjernutløst 300 m unna et to-delt str. 2,5-skred 100 m bredt og opptil 1 m bruddkant). Alle skred har bestått av sist innblåste fokksnø, ingen nedtrapping til dypere svake lag.

ObsID: 151604

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

19.03.2018 kl. 18:56

800 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Snødekke

40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Bjarte Hollevik: Kommet 40 cm nysnø i Burfjord i løpet av 12-14 timer

Skredaktivitet

19. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng Bjarte Hollevik: Mye av Koppartindgryta har gått i natt eller i dag tidlig. Sannsynligvis str. 3 skred.

ObsID: 151603

Vest-Finnmark / Alta

Snø

19.03.2018 kl. 13:30

263 moh

FrankT (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrankT

Snødekke

hasty pit in South 250 m: ECTP twice failure while cutting in depth hoar/facets below thin ice crust, see also sketch of profile (note that lower 60 cm are just very rough sketch of layers). numerous whoum sounds, failure-layer below crust also observed at 500 m

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 151662

Vest-Finnmark / Alta

Snø

19.03.2018 kl. 11:55

464 moh

VegardK (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  VegardK Kommentar:  Under toppen til venstre, brudkant lite synlig/fyllt med sne

Vær

-1,5 °C fra S ↑ 70% skyer

Skredaktivitet

19. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. S. Mellom 500 moh og 300 moh

ObsID: 151506

Vest-Finnmark / Alta

Snø

19.03.2018 kl. 11:50

304 moh

VegardK (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  VegardK

Vær

-1,5 °C fra Ø ← 70% skyer

Skredaktivitet

19. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. S, SV. Mellom 400 moh og 300 moh

ObsID: 151503

Vest-Finnmark / Alta

Snø

19.03.2018 kl. 11:03

37 moh

torek (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  torek Kommentar:  Det har tidligere gått skred på begge sider. Kommet40-50 cm sny de siste 2 dagene.

Skredhendelse

19. mar 02:13 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 435 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø 50 cm høy og 100 m bred bruddkant Brattheng Skredfaret Naturlig gått skred på kantkorn og nedsnødd skarelag, bruddkant fra noen få cm til en halv meter. Skred på begge sider gått tidligere. Dette området har ikke holdt på sny før dette snøfallet.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Annet

ObsID: 151488

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

19.03.2018 kl. 11:01

302 moh

malm@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Malm

Faretegn

Ferske skred

Notater

ObsID: 151487

Vest-Finnmark / Alta

Snø

19.03.2018 kl. 10:48

151 moh

malm@forsvaret (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Malm

Faretegn

Ferske skred

Notater

ObsID: 151481

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

19.03.2018 kl. 10:21

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Kommet lokalt mye snø. Uforandret skredfare neste døgn: Roligere værforhold, enkelte snøbyger, bris.

ObsID: 151477

Vest-Finnmark / Porsa

Snø

19.03.2018 kl. 08:00

2 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
ObsID: 151728

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

19.03.2018 kl. 07:39

0 moh

Slipsohoi (Ukjent)

Snødekke

20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh

ObsID: 151394

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

18.03.2018 kl. 16:10

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Det har ikke vært landvind, derfor ikke høyere faregrad. . Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 151300

Vest-Finnmark / Alta

Snø

18.03.2018 kl. 13:50

292 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Begerkrystaller i bunn av snødekke.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Johannes@obskorps

Tester

ECTN7@10cmQ2 Dårlig

Snødekke

100 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Der hvor snøen ligger ubundet i skogen måler jeg ca. 20cm nysnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Liten tilleggsbelastning Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng NØ, Ø, SØ over 300 moh Mange bratte heng i østlige eksposisjoner

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er skummelt i fjellet nå. Spesielt der man finner mye fokksnø. Der hvor jeg har vært er det mye kantkorn med fokksnø over som naturlig nok er en dårlig combo. Kommer nok til å være ganske ustabilt noen dager til. Mye vind og snøbyger fortsatt. Med lokale store forskjeller. Ytterst mot kysten er det mere vind og større snøbyger. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 151278

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

18.03.2018 kl. 13:08

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Har vært lokalt stort snøfall. Uforandret skredfare neste døgn: Usikker .

ObsID: 151260

Vest-Finnmark / Alta

Snø

18.03.2018 kl. 12:35

265 moh

Johannes@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Knyttneve til 4fingre fast. Ø-vendt
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johannes@obskorps Kommentar:  Mye vindtransport fra Vest. Høyre opp i fjellet er det vanskelig å få et bra bilde pga. dårlig sikt.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Johannes@obskorps

Vær

Snø -4 °C 10 m/s fra V → 100% skyer Mye vind i høyfjellet og lenger ut ved kysten. I skogen er det ca 3-4 m/s.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vindtransport i fjellet. Sterk vind i høyden. Antar at vinden er enda sterkere lenger ut i fjorden.

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skøytene sprekker helt ned på gamle skaren. Ser ut som kantkorn ved skarelaget.

Skredaktivitet

18. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Liten tilleggsbelastning Mange bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 300 moh Lite testheng.

ObsID: 151251

Vest-Finnmark / Alta

Snø

18.03.2018 kl. 11:04

130 moh

VegardK (Ukjent)

Vær

-3 °C fra V → 100% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 151339

Vest-Finnmark / Porsa

Snø

18.03.2018 kl. 10:00

9 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
ObsID: 151730

Vest-Finnmark / Porsa

Snø

18.03.2018 kl. 08:00

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
ObsID: 151729

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

18.03.2018 kl. 07:43

0 moh

Slipsohoi (Ukjent)

Vær

Snø 0 °C 10 m/s fra V → 10-15cm snø over natten. God porsjon hagl i blandinga. Muligens mer nedbør da det har vært mye vindtransport også ved sjøen. Mer vind i høyden.

ObsID: 151176

Vest-Finnmark / Porsa

Snø

18.03.2018 kl. 07:00

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
ObsID: 151727

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.03.2018 kl. 20:00

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Observert mindre Bakkevig langs strekningen Store Lerresfjord. FV19 Korsfjord - Lerretsfjord er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 151124

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

17.03.2018 kl. 13:21

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Værobservasjon fra Lette snøbyger (0 moh) kl 13:21: Temperatur 1,0 °C. Nedbør: Sludd. Nysnø akkumulert siste døgn: 3 cm. Økende skredfare neste døgn.

ObsID: 151059

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.03.2018 kl. 09:49

5 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Værforhold . FV112 Bismervik - Akkarfjordbotn er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 151055

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.03.2018 kl. 08:39

3 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Roligere værforhold. opphold og lite vind. RV94 Saragammen - Leirvikflågan er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Usikker. .

ObsID: 150983

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.03.2018 kl. 08:37

3 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

Ikke vurdert skredfare. Ikke gitt.

ObsID: 150979

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.03.2018 kl. 08:30

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Roligere værforhold. opphold, frisk bris . FV114 Kjerringholmen - Hønseby er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Usikker. .

ObsID: 151053

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org