Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 17.03.2018

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig rundt skoggrensen, samt i områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Påfyll av nysnø kombinert med kuling fører til økende skredfare. Det vil dannes ferske fokksnøflak i leheng og andre formasjoner som samler snø, noen steder kan fokksnøen ha dårlig binding til underlaget. Vær oppmerksom på at fokksnøflakene kan legge seg over vedvarende svake lag med nedføyka overflaterim eller kantkorn. Skred som går ned i disse lagene kan bli større og det kan også være mulig å fjernutløse skred. Noen naturlig utløste skred kan forventes.
Den siste tiden har det periodevis blåst kraftig fra SØ til NØ, og snøoverflaten i leheng er preget av fokksnø av ulik hardhet. Snøfallet i slutten av uke 9, ga 5-40 cm snø med store variasjoner innad i regionen, mest rundt Øksfjordhalvøya og på Sørøya. De siste dagene har det kommet noen cm nysnø i regionen, mest i ytre strøk, og noen steder finnes 10-20 cm tørr løssnø tilgjengelig for vindtransport.
I deler av regionen er snødekket komplekst med flere vedvarende svake lag, spesielt rundt Øksfjordhalvøya, men også indre Altafjord. Ved Alteidet og Leirbotn er det tidligere observert svakt lag av nedføyket rim, og et tynt skarelag med kantkorn under, som kan ha stor utbredelse. Lagene er begravd i ulik grad etter uværet forrige uke og vindtransport denne uken, flere steder er lagene nå delvis beskyttet av overliggende fokksnø.
Onsdag ble et str. 2-3 skred utløst av skiløper i vestvendt heng ved Leirbotn. Skredet gikk på nedføyket løssnø, men dro delvis med seg løssnø/kantkorn under tynt skarelag. Det ble også observert et str 2. skred i sørvendt heng ved Langfjorden.
3 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-23 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest., endring til liten kuling fra vest om ettermiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Kortvarig mildvær i lavlandet om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.03.2018 kl. 20:00

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Observert mindre Bakkevig langs strekningen Store Lerresfjord. FV19 Korsfjord - Lerretsfjord er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 151124

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

17.03.2018 kl. 13:21

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Værobservasjon fra Lette snøbyger (0 moh) kl 13:21: Temperatur 1,0 °C. Nedbør: Sludd. Nysnø akkumulert siste døgn: 3 cm. Økende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 151059

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.03.2018 kl. 09:49

5 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Værforhold . FV112 Bismervik - Akkarfjordbotn er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 151055

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.03.2018 kl. 08:39

3 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Roligere værforhold. opphold og lite vind. RV94 Saragammen - Leirvikflågan er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Usikker. .

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 150983

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.03.2018 kl. 08:37

3 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

Ikke vurdert skredfare. Ikke gitt.

ObsID: 150979

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

17.03.2018 kl. 08:30

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Roligere værforhold. opphold, frisk bris . FV114 Kjerringholmen - Hønseby er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Usikker. .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 151053

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

16.03.2018 kl. 16:10

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Økende vind fra vest, sør-vest og mye snø. Uforandret skredfare neste døgn: Stort sett samme værprognose .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 150900

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

16.03.2018 kl. 11:48

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mildere . Økende skredfare neste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 150832

Vest-Finnmark / Storelvtind

Snø

16.03.2018 kl. 10:55

519 moh

Jens (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rimkrystaller Kantkornet lag under vindtransportert snør. Blokk løsnet ved 4 slag på kompresjonstest

Drønn i snøen Stort drønn i snøen på ca 650m

Ferske skred Lite naturlig utløst skred

ObsID: 150862

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

16.03.2018 kl. 10:50

249 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Koppsrtindgryta. Gamle spor synlig fra siste 2 uker
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Brytende skarelag med kantkorn under. CTV i kantkornlaget. Nederste snøpakke også løsere lag enn P av kantkorn, men låst av diverse gamle skarelag.

Skredfarevurdering

2 Moderat For Koppartindgryta: Fokksnø har fått tid på seg til å stabiliseres. Kantkorn under skare brister lett i skog og opp til fjells der hvor dette ikke er dekket av fokksnøflak (snudde på 700 moh), uten at skred går nå. Andre steder i regionen er det mer spenninger i snøen (se tidligere obs med skredaktivitet ved Leirbotn øst for Altafjorden). Faregrad 2 Ny nedbør og vind fra lørdag vil gi økt skredfare. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Tester

CTV@20cmQ2 Dårlig Ingen spenninger. Skredpotensiale neste snøfall

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Brytene skarelag med kantkorn under fra fjæra opp til der vi snudde på 700 moh. Svake drønn, men ett drønn gikk 20 m utover fra skiløper. Noen steder i skoggrensa og mange heng lenger opp dekket av 20+ cm med bærende fokksnø, uten at det var kollaps der.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Liten tilleggsbelastning Mulig 2 - Middels Noen bratte heng S, SV, V, NV over 200 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor tilleggsbelastning Mulig 3 - Store Noen bratte heng SV, V, NV over 200 moh

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 150844

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

16.03.2018 kl. 10:34

284 moh

Maria Leganger (Ukjent)

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 150815

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

16.03.2018 kl. 10:28

258 moh

Maria Leganger (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 150809

Vest-Finnmark / Saragamfjellet

Snø

16.03.2018 kl. 10:00

218 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jonas Kommentar:  Meget løst på toppen, har snødd ca 4 cm siden jeg tok profil.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Naturlig utløst Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø over 0 moh Er et lite drag fra SV.

Vær

Snø -4 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer Har opphold i starten på turen, på slutten tett nedbør.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye ubunden snø, 15 cm i alle sektorer, stedvis opp i 30 cm. Lettere brudd i kanten av rygger. Det snør godt. Vind på dette vil helt klart gi påbygning Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer. Mest påbygning i N-NØ ut i fra tidligere vestavær.

Faretegn

Stort snøfall Ligger 20-30 cm ubunden snø i terrenget

Tester

ECTP6@39cmQ2 Middels Ligger ca 15 cm ubunden på toppen. Resten er P og bryter overraskende lett mot gammelt skarelag

Snødekke

65 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnø på 15, som ligger på ca 15 cm til med ubunden snø. Det vil si ca 30 cm snø ubunden for evt transport.

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 150845

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

15.03.2018 kl. 12:35

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold. Pent og kaldt . Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 150649

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

15.03.2018 kl. 08:10

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). -6 grader. Stilla/Opphold.. Værobservasjon fra Langfjord (300 moh) kl 08:10: Temperatur 6,0 °C. Nedbør: Ingen. Nysnø akkumulert siste 6 timer: 55 cm. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen nedbør. Samme været..

ObsID: 150557

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

14.03.2018 kl. 16:03

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold. enkelte snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn: Samme værprognose neste døgn.

ObsID: 150475

Vest-Finnmark / Alta

Snø

14.03.2018 kl. 14:37

232 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredaktivitet

13. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Over 200 moh Lite flakskred i sidelasta brattheng mot S. Også flere små str 1 løssnøskred.

ObsID: 150455

Vest-Finnmark / Alta

Snø

14.03.2018 kl. 13:42

466 moh

Maria Leganger (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Maria Leganger

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skytende sprekker etter kollaps flere steder på fjellet. Liten tilleggsbelastning, tydelig at det svake laget propagerer lett

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Liten tilleggsbelastning Sannsynlig 3 - Store Mange bratte heng NØ, SV over 400 moh Observert I le side, kulden gjør at det nok tar tid før det stabiliseres. -20 i leirbotn i går kveld kl 21. Vær obs spesielt på konvekse formasjoner

ObsID: 150689

Vest-Finnmark / Alta

Snø

14.03.2018 kl. 13:00

448 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Skred str 2-3

Skredaktivitet

14. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Liten tilleggsbelastning Mange bratte heng. SV, V, NV Bjørn Michaelsen tok ut dette henget i dag. Mange drønn der det var innblåst fokksnø. Kollaps i nedføyket løssnø. Skled på svakt skarelag. De største blokkene (opptil 1 m tykke) knuste skarelaget og dro med seg løssnø/kantkorn fra dypere i snødekket.

ObsID: 150503

Vest-Finnmark / Alta

Snø

14.03.2018 kl. 12:18

334 moh

hallvardfw (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Liten tilleggsbelastning

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 150428

Vest-Finnmark / Alta

Snø

14.03.2018 kl. 09:28

615 moh

VegardK (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  VegardK

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Ferske skred

Fersk vindtransportert snø

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. S, SV. Mellom 600 moh og 0 moh Flakskred naturlig utløst etter vind og snefall i Storfjellet.

ObsID: 150781

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org