Snøskredvarsel for Vest-Finnmark mandag 12.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. I deler av regionen finnes det områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes påfyll av snø, og i kombinasjon med kuling vil dette danne ferske og ustabile fokksnøflak i leheng. Det ventes mest snø i nordlige deler av regionen, og skredproblemet vil være mest utbredt her. Fra før finnes eldre fokksnø i leheng mot NV, samt vedvarende svake lag. Svake lag i snødekket vil bruke lengre tid på å stabilisere seg der disse finnes. Dette skredproblemet ventes å være mest utbredt ved Øksfjordhalvøya, men det utelukkes heller ikke i indre Altafjord der det har vært mye snøtransport inn i leheng den siste tiden.
Den siste siste tiden har det blåst kraftig fra SØ og Ø, som har har gitt vindtransport av snø. Det ventes at snøoverflaten preges av fokksnø av ulik hardhet. I losider er det trolig mer vindherjet. Siste snøfall, i slutten av uke 9, ga 5-40 cm snø med store variasjoner innad i regionen, mest rundt Øksfjordhalvøya og på Sørøya.
I deler av regionen er snødekket komplekst med flere vedvarende svake lag, spesielt rundt Øksfjordhalvøya, men også indre Altafjord. Ved Alteidet og Leirbotn er det tidligere observert svakt lag av nedføyket rim. Her er det også observert et tynt skarelag med kantkorn under, som kan ha stor utbredelse. Lagene er begravd i ulik grad etter uværet forrige uke og vindtransport denne uken, mange steder er lagene nå beskyttet av overliggende fokksnø.
Onsdag, torsdag og fredag var det flere stengte veier på Sørøya og Sør-Tverrfjord på grunn av snøskred. Torsdag ble det også observert flere små skred ved Alteidet og Langfjordbotn, og ett skred i Øksfjord. Disse gikk sannsynligvis etter mye vindtransport av snø inn i leheng.
Det er observert drønn i snødekket i helgen.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-19 °C til -11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Kan hende noen spredte snøbyger lengst i ytre strøk utpå kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra øst.
-20 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.
Sterkest vind og mest snø i nordlige deler. Periodevis stiv kuling nær kysten.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Saragammen

Snø

12.03.2018 kl. 23:50

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
ObsID: 150282

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

12.03.2018 kl. 14:34

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø og vind . Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 149991

Vest-Finnmark / Saragamfjellet

Snø

12.03.2018 kl. 09:15

218 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jonas Kommentar:  Laget P gir lett etter og sprekker opp. Laget P varierer i profilen og er ned mot 1 cm enkelte steder i profilen. Strek vind vil trolig bryte opp dette laget og få tilgang på løssnø under. Da er det vel ca 30 cm snø og blåse på.

Skredfarevurdering

2 Moderat Slik det er nå så absorberer det overliggende laget godt. Det er stille og været er stabilt Vind på dette uansett retning vil gi påbygning. Varslet faregrad er riktig Stemmer godt

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor tilleggsbelastning Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, NV over 100 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er kommet 4 cm nysnø, men vindstille

Vær

Snø -5,5 °C 1 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Lett nedbør

Snødekke

55 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Varisasjon i løssnø fra 10 cm opp mot 20 cm. Godt fordelt i terrenget

Tester

ECTN8@22cmQ3 Dårlig Straks det myke laget på toppen er komprimert, gir det tynne laget P etter.

Skredaktivitet

12. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 149965

Vest-Finnmark / Alta

Snø

11.03.2018 kl. 11:59

531 moh

THamnes (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere drønn i snøen. Kollaps i lag under nysnø med spredning på 10 meter (+) i diameter

Vær

0 m/s Sol gjennom skydis, vindstille

ObsID: 149798

Vest-Finnmark / Alta

Snø

11.03.2018 kl. 11:30

194 moh

Arne@regobs (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fleire drønn med forplantning over større flater med fokksnø og tynt snødekke/skarelag.

ObsID: 149857

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org