Snøskredvarsel for Vest-Finnmark fredag 09.03.2018

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. I deler av regionen finnes det områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind denne uken har flyttet snø inn i leheng og dannet ustabile fokksnøflak i overflaten. Det ventes at fokksnøflak mange steder nå er i ferd med å stabilisere seg, men skred i fokksnøen er fortsatt mulig i enkelte heng. Der hvor snødekket er vindherjet vil snøskredfaren være lavere. Det finnes òg vedvarende svake lag i snødekket som er ustabile. Vedvarende svake lag i snødekket vil bruke lengre tid på å stabilisere seg, men vil etterhvert bli vanskeligere å påvirke etterhvert som lagene blir bedre isolerte av overliggende snø, og når overflaten blir mer vindherjet og bærende. Disse lagene ventes å være mest utbredt ved Øksfjordhalvøya og Alta.
De siste dagene har det blåst kraftig fra SØ og Ø, noe som har ført til vindtransport an snø. Det ventes at snøoverflaten preges av fokksnø av ulik hardhet. I losider er det trolig mer vindherjet. Forrige uke kom det 5-40 cm snø med store variasjoner innad i regionen, mest rundt Øksfjordhalvøya og på Sørøya.
I deler av regionen er snødekket komplekst med flere vedvarende svake lag, spesielt rundt Øksfjordhalvøya, men også indre Altafjord. Ved Alteidet og Leirbotn er det tidligere observert svakt lag av nedføyket rim. Her er det også observert et tynt skarelag med kantkorn under, som kan ha stor utbredelse. Lagene er begravd i ulik grad etter uværet forrige uke og vindtransport denne uken, mange steder er lagene nå beskyttet av overliggende fokksnø.
Onsdag og torsdag var det flere stengte veier på Sørøya og Sør-Tverrfjord på grunn av snøskred. Det ble også observert flere små skred fra Øvre Tverrelvtind ved Alteidet. Disse gikk sannsynligvis etter mye vindtransport av snø inn i leheng.
Onsdag ble det observert ett drønn i snødekket på Stortinden i Langfjordbotn.
Oppholdsvær.
Liten kuling fra sørøst.
-23 °C til -16 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Liten kuling fra sørøst.
-23 °C til -14 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Litt snø lengst i sør om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

08.03.2018 kl. 15:34

472 moh

VegardK (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  VegardK

Notater

Lite skred med nesten usynlig bruddkant fra avstand

Vær

-8 °C fra SØ ↖

Skredaktivitet

8. mar. 12-18 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N Observert fra vei

ObsID: 149440

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

08.03.2018 kl. 15:21

342 moh

VegardK (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  VegardK Kommentar:  Russelvfjellet

Vær

-10 °C fra SØ ↖

Skredaktivitet

8. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Mellom 400 moh og 100 moh Skred i slukta climbers left for normal rute opp på Russelvfjellet

ObsID: 149443

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

08.03.2018 kl. 13:55

538 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Pål Andersen
ObsID: 149411

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

08.03.2018 kl. 09:29

574 moh

VegardK (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  VegardK Kommentar:  Bilde fra sørøst, 2 skred midt i bildet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  VegardK Kommentar:  Bilde fra sør, skred på begge sider av bergknauser midt i bildet

Vær

Ikke nedbør -15 °C fra SØ ↖

Skredaktivitet

8. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S. Mellom 400 moh og 0 moh Observasjon gjort fra veien.

ObsID: 149367

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

08.03.2018 kl. 08:47

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

Ikke vurdert skredfare. Ikke gitt.

ObsID: 149360

Vest-Finnmark / Alta

Snø

07.03.2018 kl. 13:26

483 moh

jan arild@obskorps (*****)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 149274

Vest-Finnmark / Alta

Snø

07.03.2018 kl. 12:39

337 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@NVE Kommentar:  Sø vendt konveks brattheng 337 moh ved flakskred fra søndag. 30 cm 1F fokksnø over 0,7 cm islag over 4 cm F kantkorn.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  jan arild@NVE
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  jan arild@NVE

Notater

Fjernitløst skred fra søndag, str 2. Brudfksnt 100 metet, 30-40 cm bruddkant

Tester

ECTP21@30cmQ1

ObsID: 149265

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

06.03.2018 kl. 12:37

577 moh

Slipsohoi (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Slipsohoi Kommentar:  Bajs. Hvit sådan.

Vær

Pent vær og lite vind siste 3dager.

Tester

21@40cmQ2 Middels Brudd i /under toppskare på gammel snødekke. 35graders terreng

ObsID: 149089

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

06.03.2018 kl. 12:12

494 moh

Slipsohoi (Ukjent)

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk 50cm sammentrykt løssnø oppå gammel betong. Stedvis tegn på lett vind, mer i høyden. God binding til gammelt snødekke

Tester

30 God 30*40cm søyle, velger å kalle han GeirArmeLomvik (GAL)

ObsID: 149086

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org