Snøskredvarsel for Vest-Finnmark torsdag 08.03.2018

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. I deler av regionen finnes det områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindøkning tirsdag kveld og onsdag kan ha flyttet på mye snø inn i leheng og dannet ferske, ustabile fokksnøflak i overflaten. Det finnes òg vedvarende svake lag i snødekket som er ustabile, og som påvirkes der det samles mye fokksnø. Vedvarende svake lag ventes å være mest utbredt ved Øksfjordhalvøya og Alta, mens det gamle snødekket på Sørøya, Seiland og ved Hammerfest ventes å være stabilt. Snøskredfaren vil være størst der det transporteres mye snø inn i leheng, og spesielt der hvor det kom mest snø under snøværet forrige uke. Ved mindre snøtransport enn forventet er skredfaren lavere.
Tirsdag kveld blåste det opp til liten kuling fra SØ, noe som har endret og flyttet på snøen i overflaten. Det ventes derfor at snøoverflaten preges av fokksnø av ulik hardhet. I losider ventes det å være mer vindherjet. Forrige uke kom det 5-40 cm snø med store variasjoner innad i regionen, mest rundt Øksfjordhalvøya og på Sørøya.
I deler av regionen er snødekket komplekst med flere vedvarende svake lag, spesielt rundt Øksfjordhalvøya hvor det kom mest snø forrige uke, men også indre Altafjord. Ved Alteidet og Leirbotn er det tidligere observert svakt lag av nedføyket rim. Det er også observert tynt skarelag med kantkorn under. Lagene er begravd i ulik grad etter uværet forrige uke og vindtransport denne uken. Skarelaget med kantkorn under ble dannet under mildvær i uke 6 og påfølgende kulde, og går stedvis til topps.
Lørdag og søndag ble det i Langfjordområdet utløst og fjernutløst flere små skred.
Det er de siste dagene hørt drønn i snødekket, spesielt rundt skoggrensen.
Oppholdsvær.
Liten kuling fra sørøst.
-23 °C til -15 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Oppholdsvær.
Liten kuling fra sørøst.
-23 °C til -16 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

08.03.2018 kl. 15:34

472 moh

VegardK (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  VegardK

Vær

-8 °C fra SØ ↖

Notater

Lite skred med nesten usynlig bruddkant fra avstand

Skredaktivitet

8. mar. 12-18 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N Observert fra vei

ObsID: 149440

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

08.03.2018 kl. 15:21

342 moh

VegardK (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  VegardK Kommentar:  Russelvfjellet

Vær

-10 °C fra SØ ↖

Skredaktivitet

8. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Mellom 400 moh og 100 moh Skred i slukta climbers left for normal rute opp på Russelvfjellet

ObsID: 149443

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

08.03.2018 kl. 13:55

538 moh

Pål Andersen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Pål Andersen
ObsID: 149411

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

08.03.2018 kl. 09:29

574 moh

VegardK (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  VegardK Kommentar:  Bilde fra sørøst, 2 skred midt i bildet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  VegardK Kommentar:  Bilde fra sør, skred på begge sider av bergknauser midt i bildet

Vær

Ikke nedbør -15 °C fra SØ ↖

Skredaktivitet

8. mar. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S. Mellom 400 moh og 0 moh Observasjon gjort fra veien.

ObsID: 149367

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

08.03.2018 kl. 08:47

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

Ikke vurdert skredfare. Ikke gitt.

ObsID: 149360

Vest-Finnmark / Alta

Snø

07.03.2018 kl. 13:26

483 moh

jan arild@obskorps (*****)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 149274

Vest-Finnmark / Alta

Snø

07.03.2018 kl. 12:39

337 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@NVE Kommentar:  Sø vendt konveks brattheng 337 moh ved flakskred fra søndag. 30 cm 1F fokksnø over 0,7 cm islag over 4 cm F kantkorn.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  jan arild@NVE
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  jan arild@NVE

Notater

Fjernitløst skred fra søndag, str 2. Brudfksnt 100 metet, 30-40 cm bruddkant

Tester

ECTP21@30cmQ1

ObsID: 149265

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

06.03.2018 kl. 12:37

577 moh

Slipsohoi (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Slipsohoi Kommentar:  Bajs. Hvit sådan.

Vær

Pent vær og lite vind siste 3dager.

Tester

21@40cmQ2 Middels Brudd i /under toppskare på gammel snødekke. 35graders terreng

ObsID: 149089

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

06.03.2018 kl. 12:12

494 moh

Slipsohoi (Ukjent)

Tester

30 God 30*40cm søyle, velger å kalle han GeirArmeLomvik (GAL)

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk 50cm sammentrykt løssnø oppå gammel betong. Stedvis tegn på lett vind, mer i høyden. God binding til gammelt snødekke

ObsID: 149086

Vest-Finnmark / Alta

Snø

05.03.2018 kl. 11:00

434 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  På toppen av Skoddevarre 435 moh. Utsikt sørvestover

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 10 cm løssnø øverst, med noe overflaterim oppå. Under er det vekslende fokksnø og kantkorn. I løpet av dagen hadde vi ingen drønn eller skytende sprekker 70 - 435 moh i alle himmelretninger.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

6. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 149049

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

05.03.2018 kl. 08:39

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

Ikke vurdert skredfare. Ikke gitt.

ObsID: 148889

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org