Snøskredvarsel for Vest-Finnmark onsdag 07.03.2018

3
Betydelig
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng og i utløpsområder. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

På grunn av mye løs snø i terrenget, vindøkning i løpet av onsdagen og tilstedeværelse av vedvarende svake lag i det gamle snødekket, vil skredfaren øke i løpet av dagen onsdag etter hvert som vinden tar seg opp. Snøskredfaren vil være størst der det er mye løs snø tilgjengelig for transport, der det fraktes mye snø inn i leheng. Skred kan gå både på grunn av ferske, svake lag i fokksnøen, eller på grunn av vedvarende svake lag mellom gammel skare og fokksnø. Ved mindre snøtransport enn ventet er skredfaren lavere.
Snøoverflaten varierer. Det kom sist uke 5-40 cm snø med lokale variasjoner, mest rundt Øksfjordhalvøya og på Sørøya. Stedvis ligger det mye løs snø tilgjengelig for transport. I fjellet er det dannet fokksnøflak i leområder. Vekslende vindretninger har medført pålagring i ulike himmelretninger. Fokksnøen har mange plasser lagt seg på gamle fokksnøflak eller på hard skare. I lavere høyder ble snødekket fuktet av regn og mildvær i midten av sist uke.
I deler av regionen er snødekket komplekst med flere vedvarende svake lag, spesielt rundt Øksfjordhalvøya og indre Altafjord. Ved Alteidet og Leirbotn er det tidligere observert svakt lag av nedføyket rim. Det er også observert tynt skarelag med kantkorn under. Disse lagene er nedsnødd i ulik grad etter uværet forrige uke. Skarelaget med tilhørende kantkorn ble dannet under mildvær i uke 6 med påfølgende kulde, og går stedvis til topps.
Lørdag og søndag ble det i Langfjordområdet utløst og fjernutløst flere små skred.
Det er de siste dagene hørt drønn i snødekket, spesielt rundt skoggrensen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-25 °C til -13 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-23 °C til -15 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

07.03.2018 kl. 13:26

483 moh

jan arild@obskorps (*****)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 149274

Vest-Finnmark / Alta

Snø

07.03.2018 kl. 12:39

337 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@NVE Kommentar:  Sø vendt konveks brattheng 337 moh ved flakskred fra søndag. 30 cm 1F fokksnø over 0,7 cm islag over 4 cm F kantkorn.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  jan arild@NVE
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  jan arild@NVE

Tester

ECTP21@30cmQ1

Notater

Fjernitløst skred fra søndag, str 2. Brudfksnt 100 metet, 30-40 cm bruddkant

ObsID: 149265

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

06.03.2018 kl. 12:37

577 moh

Slipsohoi (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Slipsohoi Kommentar:  Bajs. Hvit sådan.

Tester

21@40cmQ2 Middels Brudd i /under toppskare på gammel snødekke. 35graders terreng

Vær

Pent vær og lite vind siste 3dager.

ObsID: 149089

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

06.03.2018 kl. 12:12

494 moh

Slipsohoi (Ukjent)

Tester

30 God 30*40cm søyle, velger å kalle han GeirArmeLomvik (GAL)

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk 50cm sammentrykt løssnø oppå gammel betong. Stedvis tegn på lett vind, mer i høyden. God binding til gammelt snødekke

ObsID: 149086

Vest-Finnmark / Alta

Snø

05.03.2018 kl. 11:00

434 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  På toppen av Skoddevarre 435 moh. Utsikt sørvestover

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 10 cm løssnø øverst, med noe overflaterim oppå. Under er det vekslende fokksnø og kantkorn. I løpet av dagen hadde vi ingen drønn eller skytende sprekker 70 - 435 moh i alle himmelretninger.

Skredaktivitet

6. mar. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 149049

Vest-Finnmark / D2012(55440) Langfjord 2017-2022

Snø

05.03.2018 kl. 08:39

25 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

Ikke vurdert skredfare. Ikke gitt.

ObsID: 148889

Vest-Finnmark / D2007(55440) Hammerfest 2014-2019

Snø

04.03.2018 kl. 17:25

0 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabile værforhold, lette snøbyger . Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 148823

Vest-Finnmark / Alta

Snø

04.03.2018 kl. 16:30

172 moh

torek (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  torek Kommentar:  Vestre del av skredet.

Skredhendelse

4. mar 16:30 Tørt flakskred 3 - Store Fjernutløst SØ-vendt Skredet startet på 349 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 40 cm høy og 75 m bred bruddkant Brattheng Henget ved sletta Går ofte små skred her.

Vær

Ikke nedbør 9 °C 25% skyer Fint og kaldt

Ulykke/hendelse

Da det ved flere anledninger går små skred her og vi har fjernutløst flere skred i helga, dro æ dit for å få ut eventuelt skred slik at det ikke ble en fare senere i vinter da det er ganske mye skikjøring i området. Det gikk når æ forventet det og det var ikke fare for noen eller noe. Det gikk i skoggrensen ca 300 mot. Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 148851

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org