Snøskredvarsel for Tromsø søndag 09.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Enkelte steder kan det være svært lett å løse ut skred på vedv. svake lag. Ferdsel i bratt terreng krever erfaring og kunnskap.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Søndag fortsetter med noe nedbør og vind først på dagen, før været roer seg. I fjellet vil det nå være stor lokal variasjon i skredfaren. Enkelte steder har nysnøen lagt seg i områder med vedvarende svake lag eller overflatekant der det potensielt er svært lett å løse ut skred. Andre steder der det ikke har kommet mye snø, eller snøen har lagt seg på et stabilt snødekke og er skredfaren mindre. Utover dagen vil fokksnøflakene stabilisere relativt raskt seg og faren for å løse ut skred i den ferske fokksnøen gradvis minke.
Det er fortsatt vinterlige forhold i fjellet over ca 400-500moh etter forrige ukes nedbør. Under denne høyden og i sørvendte fjellsider er snøoverflaten solpåvirket og har gjennomgått flere smelte-fryse-sykluser de siste dagene. De siste dagene er det observert utvikling av kantkorn/rim i overflaten flere steder i regionen.
Overflatekant/rimlag enkelte steder i regionen kan ha blitt begravd under fokksnøflak etter nedbør siste døgn. Skredaktivitet i naboregionen Lyngen forrige helg og observasjoner fra tidligere i uken tyder på at det finnes et svakt lag med kantkorn mellom forrige ukes fokksnø og eldre snø enkelte steder i Tromsø. Det finnes også vedvarende svake lag dypt i snødekket over ca. 700 moh, men disse ligger under solid gjennfryst snøpakke og er svært vanskelige å påvirke.
Det er gått endel små og mellomstore solutløste skred i finværet tidligere i uken.
Det ble før helgen observert vel utviklet overflatekant i nordvendte skyggesider på Kvaløya, og ved Breivikeidet.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordøst., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-5 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør nord i regionen

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest.
-5 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Mest nedbør først på dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsø

Snø

09.05.2021 kl. 15:30

515 moh

Hilde (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 271779

Tromsø / Tromsø

Snø

08.05.2021 kl. 18:21

139 moh

ROJHelgesen (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Vann i snøen

Vær

Sludd

ObsID: 271698

Tromsø / Tromsø

Snø

08.05.2021 kl. 18:00

587 moh

Nilscf@regobsTroms (*)

Skredaktivitet

8. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Rask temperaturstigning Økende tyngde på snø og våt nedbør. Noe vindtransport til lesider.

Vær

Sludd -1 °C 7 m/s fra SV ↗ 100% skyer Bygevær, men nokså lette byger. Både våt og tørr nedbør opp mot 600 moh. Tåke og skyer fra 500 moh.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 100 moh Vindpakket myk Fuktig Mye tørrsnø fra sist uke er i ferd med å bli fuktig. Litt snø og sludd i dag helt opp til 600 moh. Noe vindtransport til lesider. Under 100 moh er snø mest fuktet. Fra 100-400 i ferd med å bli fuktig/våt snø. Nydelig skiføre ned til 100 moh der det er sugeføre.

ObsID: 271699

Tromsø / Tromsø

Snø

07.05.2021 kl. 12:13

724 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Snødekke

Ikke snøfokk Tørr Ligger en del godt utviklet overflatekant i skyggesidene. Vil trolig bli et problem om/når det snør ned med kommende vær.

ObsID: 271586

Tromsø / Tromsø

Snø

06.05.2021 kl. 22:06

641 moh

ErnstMP (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ErnstMP Kommentar:  Sprakk opp rundt skiene

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: På ryggen og ned mot Ersfjorden var det noen steder tynne fokksnøflak som sprekker opp rundt skiene.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Steder med tynn fokksnø på og over ryggen. Nede i nordøst vent side hvor sola ikke har tatt er det tørr løs snø, ellers solpåvirka overflate som var frossen på.

ObsID: 271491

Tromsø / Tromsø

Snø

06.05.2021 kl. 12:38

834 moh

Ingrid@NVE (*****)

Snødekke

Snøoverflata varierer etter himmelretning, tid på døgnet og brattheit. I skygge/nordsider er det tørr snø som har blitt små kantkorn, i sola er det våt smelteomdanna snø, stadvis er det skare.

ObsID: 271567

Tromsø / Tromsø

Snø

06.05.2021 kl. 11:31

774 moh

HEA (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HEA Kommentar:  Haggelkorn. Glinser litt, men ingen tydelig krystall
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  HEA

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 m/s

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Får provosert frem to brudd i snødekket ved spadeknekk, men ingen ved ssu. Ca 30cm ned et sjikt med sprøhaggel. 60cm ned er det gamlr skarelaget med tildels fuktige og frosne krystaller. Ser ut som det løsner på noe hvit snø her, ingen tydelig krystall.

ObsID: 271416

Tromsø / Tromsø

Snø

06.05.2021 kl. 10:40

642 moh

tmeling@nortind.no (**)

Tester

ECTP18@50cmQ2 Middels Litt usikker på avstand fra topp. Bruddkvalitet Q2 men grenset til Q1. Brudd i overgang mellom gammel omvandlet snø og nyere fokksnø. Antatt nyutviklet kantkornlag som gikk til brudd

LBT@50cmQ2 Brudd etter en håndfull slag.

ObsID: 271457

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org