Snøskredvarsel for Tromsø søndag 02.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Stor usikkerhet rundt et nytt utviklet kantkornlag. Det kan være mulig å løse ut svært store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPGRADERING AV VARSEL PGA MISTANKE OM NYOPPSTÅTT KANTKORNLAG UNDER SISTE FOKKSNØFLAK. Vi jobber med å kartlegge skredproblemet. Følg med på oppdateringer. Det er stor usikkerhet rundt lag av små kantkorn som stedvis er observert under den siste fokksnøen. Men ulykka lørdag i Lyngen, samt observasjoner på drønn kan tyde på at det er snakk om et aktivt vedvarende svakt lag. Det er stor usikkerhet rundt utbredelsen av problemet, men man bør ta høyde for at skred kan bli store og at flakene vil være ustabile lenge. Utover dagen ventes sola å komme fram og varme opp snøen i bratte solvendte fjellsider. Dette kan føre til ytterligere ustabilitet og mulig noen naturlig utløste skred.
Den siste uka har det kommet 30-50 cm nysnø i fjellet som har lagt seg over et solid skarelag etter mildværet i midten av april. Under ca 300moh er det gamle snødekket vått. Torsdag og fredag var det en del vind fra NV, så mye av nysnøen har blitt flyttet inn i leområder og bundet i myke fokksnøflak. Fredag er det observert nedføyket nysnø som bryter lett på stabilitetstester.
Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 600-700 moh, men etter mildværet i midten av april og påfølgende gjenfrysing skal det nå svært mye til for å påvirke dette, før det evt blir skikkelig varmt igjen.
Fredag løste en skiløper ut et middels stort flakskred ved Skittentind på Kvaløya.
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-14 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-12 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 18:30

238 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Typisk solvendt brattheng S-vendt med våte ferske løssnøskred.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Flakskred fra Stormheimsfjellet, bruddkant øvre høyre hjørne, utløp til nedre venstre hjørne.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Litt utzooma Oversiktsfoto.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Sol og klarvær Småvatnan Ramfløydalen kl.19 søndag 2. mai.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig I lavlandet Håkøybotn- Ramfløydalen: Nysnø fra sist fredag-lørdag bare såvidt påvirka av sol på tross av klarvær. Nattefrost og minst 5 kuldegrader forsinker soloppvarming. Også natt til mandag 3. mai.

Skredhendelse

1. mai 15:45 Tørt løssnøskred 3 - Store Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 588 moh og sluttet på 296 moh 100 m bred bruddkant Brattheng Stormheimfjellet NØ for toppen fra ca 800moh Tydelig bruddkant oppunder toppen på fjellet observert på avstand fra Ramfløydalen. Tydelig skredtunge viser utløp av skredmasser. Ser litt utjevna med nysnø, så mulig dette skredet gikk i NV-snøværet fredag-lørdag.

Ulykke/hendelse

Trolig ingen involverte i dette skredet, ikke kjent område for toppturer. Snø Påvirket ingenting

Skredaktivitet

2. mai. 18-24 Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. S, SV Langs Ramfløydalen gått opp hit fra øst til Småvatnan observert kun våte løssnøskred i soleksponerte brattheng langs nordside av dalen, typisk utløst ved avtinte klippepartier, som vist på foto.

ObsID: 271094

Tromsø / Karlsøy

Snø

02.05.2021 kl. 18:00

1013 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Fin og løs snø i nord-østsider.

Snødekke

Skredfarevurdering

Skredfaren på Vannøya dreide seg primært om solproblematikk i dag. Vinden plukket seg opp utpå dagen, og observerte noe lett snøtransport. Der det legger fersk vindtransportert snø i skyggesider vil det ta noe lengre tid før den stabiliserer seg. Begynnende kantkorn høyt i snødekket må følges med på framover.

Notater

Gravde 2 ganger i SV, på 600 og 950 moh. Finner begynnende små kantkorn over gammel snøpakke, responderer på tester, Q1 brudd, men viser dårlig forplantningsevne. Overliggende snø sitter godt. Gravde også på 500 i N. Samme regla her. Krystallene er små, og men ser antydning til kanting i nysnø over gammelt snødekke og over tynt lag av solskare.

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S, SV

ObsID: 271007

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 17:59

335 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst S, SV Observert noen små solutløste løssnøskred i solsider. Men fjellsidene er mest preget av rulleballer som ikke ble skred.

2. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Litt nedsnødd, trolig noen dager gamelt. Antar fra uværet torsdag 29. april.

ObsID: 270981

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 17:45

1001 moh

Nilscf@regobsTroms (*)

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Snødekket har hard såle etter varme for 14 dager siden, men over er det 60-100 cm tørr snø som er del løs og med flere myke fokksnølag nedover i snødekket. Ikke drønn i snødekket . Fantastisk skiføre. Under ca 700 moh er snødekket øst og sørvendt solpåvirket i øverste deler.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 4 m/s fra NØ ↙ 20% skyer Flott turvær

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Lite soloppvarming og tørr snø nordvendt. Kald luft fra nord gir lite effekt av soloppvarming. Selv på 100 moh på myr var snø frosset etter soldag.

ObsID: 271002

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 16:11

334 moh

Hanna (Ukjent)

Skredhendelse

2. mai 13:14 1 - Små Ukjent Skredet startet på 396 moh og sluttet på 277 moh Brattheng Så skred fra andre side. Tror at den var ikke der når turlaget mitt gikk opp straumsaksla men er ikke helt sikker. Er usikker på tidspunkt.

ObsID: 270968

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 15:00

460 moh

lakrisr (Ukjent)

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Fuktig Fuktighet varier betydelig etter soleksposisjon. Finnes lommer med tynt lag tørr snø, men opp til 500 m overveiende solpåvirket og fukti.g snø. Utover ettermiddagen fryser det på i NØ sider.

Tester

LBT@25cmQ1 Bryter etter etter par lette slag.

Skredproblem

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut

Snøprofil

5 cm F RG M, 25 cm 4F RG, 1 cm 4F FC 1 mm M, 25 cm 4F RG M, 10 cm P MFcr 4 mm Østlig eksposisjon, ca. 450 moh

ObsID: 271005

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 13:02

776 moh

VERØ (Ukjent)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skavlen har begynt å sprekke like til høyre for sporet når man går oppover. Hold gjerne til venstre for sporet når man passerer ryggen på vei opp.

ObsID: 270975

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 12:46

755 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Snødekke

Fant mindre FC ifm skare i dag, og der jeg fant det var det ikke bestandig glatte brudd. På et titall quickpits i forskjellige høyder er følelsen at FC har blivit drept av varme under 500ish m i N, og over det mer patchy og bedre bundet enn i går. Kan være lokale variasjoner, men syns jeg var i veldig lik terreng. Gravde i S lett innføyka 1m flak på gamle skarepakken, <1mm FC gikk å identifisere rett på skare men gikk kun ved kraftig provokasjon, ellers kun noen lag med PPgp. Noe FCsf i overflata i N, men fortsatt veldig små men kan gro i de kommende dagene med klarvær.

Skredfarevurdering

Følelsen er at det går i riktig retning i området rundt Kattfjordeide, så mulig (men langt ifra sikkert) at Kvaløya/Ringvassøya klarte seg fra FC i denne omgangen.

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Hyppig våt løs aktivitet i de sørvendte hengen på andre siden Ersfjord, opp til str 2 og gikk helt ned i fjæra. Såg et par tynne bruddkanter som kan være utløst av v/l, men de fleste plasser løste det ikke ut noe.

ObsID: 270992

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 12:18

468 moh

Mayeul (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Mayeul Kommentar:  LBT
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Mayeul Kommentar:  Krystallene tatt på brudd laget rett over islaget. Vanskelig å ta et bilde siden det smelter så fort!

Tester

LBT@35cmQ2 Brudd på nedføyket nysnø, på veldig lett klapp. Laget over og under hadde samme hardhet (1 finger). Akkurat på jiktovergang fant jeg større kristaller (PP eller DF). Gikk brudd rett over islaget med ganske hard klapping. Klarte ikke å identifiser kristallene men kan ikke utelukke PUK (se bildet).

Skredfarevurdering

Nysnø flakk problematikk med lokalisert dårlig binning. Rask stabilisering forventes pga gunsting temperatur Søndag og Mandag. Jeg kan ikke bekrefte kantkorn utvikling akkurat der jeg gravde.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 3 m/s fra SV ↗

Notater

Detaljer kommer snart

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm F PP, 10 cm 4F DF, 35 cm 1F RG, K IF 0 °C @ 0 cm, -2,8 °C @ 10 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen Klarte ikke helt å identifisere kristlene rett over islaget (se bildet).

ObsID: 270935

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 11:46

858 moh

eppe (Ukjent)

Tester

LBT@30cmQ1 Brudd i tynt lag med haggel på ca 30 cm dybde etter flere harde slag. Glatt bruddflate. Hardt skarelag på ca110 cm dybde, men virker som det er god binding til overliggende snøpakke.

Vær

ObsID: 270933

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 11:40

89 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  Begynner å gå en del vått løst nå fra rødtinden og melketinden, opp til str2 helt ned i sjøen
ObsID: 270930

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 11:35

848 moh

eppe (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  eppe

Snødekke

Rim på mykt underlag

ObsID: 270926

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 11:20

516 moh

Sigurd Salberg Pedersen (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Sigurd Salberg Pedersen
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Sigurd Salberg Pedersen Kommentar:  Kantkornlaget
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Sigurd Salberg Pedersen Kommentar:  Bruddflate i fokksnø.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Sigurd Salberg Pedersen Kommentar:  Bra vær. Sola begynner å varme litt i overflaten.

Tester

CTE21@30cmQ3 God Brudd i fokksnø. Ingen brudd i kantkornlaget.

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Ø 40 cm RG 1F på toppen. 5cm kantkornet snø under et tynt skarelag. Relativt hardt og kompakt 1F-4F. 10 cm RG 1F under kantkornet. 10cm smelteomvandlet gammelt skarelag K hardhet over det gamle gjennomfuktete og smelteomvandlede snødekket i bunn. Kantkornet virker ikke å være potent her på nåværende tidspunkt.

ObsID: 270931

Tromsø / Tromsø

Snø

02.05.2021 kl. 10:38

563 moh

Sofia@regobsTroms (*)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sofia@regobsTroms
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Sofia@regobsTroms

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I sørvendte heng tok solen godt på fm og snøen var litt kram i overflate. I nordvendte heng var snøoverflate fortsatt tørr og kald. Sjekkade to quick pits. Begynnende kantkorn ca 10 cm over skarelag. 0.5-0.7 mm. Øver 10-30 cm snø som gikk fra F-1F. Mellom kk og skare 1F noe fuktig snø. Rim og muligens også overflatekant stedvis i denne fjellside. Ligger på ubundet snø hvor jeg såg dem.

Skredaktivitet

2. mai. 6-12 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst S

2. mai. 6-12 Våte flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. S Två små flakskred. Gjetter på at dem var våte da sola stod på og det starte med løssnøskred fra soloppvarmte steiner. På bilde vises også et gammelt skred (kanskje fra når det var mildvær kring 20/4?). Nye flakskred en liten bit over den gamle bruddkanten.

ObsID: 270988

Tromsø / Tromsø

Snø

01.05.2021 kl. 16:40

468 moh

Hans-Jørgen@ObsKorps (***)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Hans-Jørgen@ObsKorps
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Hans-Jørgen@ObsKorps

Notater

15 cm ubunden nysnø, fuktig. 0°C, 0m/s.

ObsID: 270847

Tromsø / Tromsø

Snø

01.05.2021 kl. 15:38

602 moh

Mathis@ANG (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Mathis@ANG
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Mathis@ANG

Skredhendelse

1. mai 15:00 Personutløst Utløst av en gruppe på seks skikjørere. Skjedde antageligvis 20-30 minutter før vi kom kjørende ned. Skikjøreren tok en skicut ut fra renna(som er formet som en Y) og på skiers left løsna skredet (ble fortalt dette av noen som møtte gruppen).

ObsID: 270835

Tromsø / Tromsø

Snø

01.05.2021 kl. 13:00

743 moh

Sofie (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat

Vær

Snø Overskya.

Skredhendelse

1. mai 14:25 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst SV-vendt Skredet startet på 739 moh og sluttet på 596 moh 40 cm høy og 80 m bred bruddkant Skål

Ulykke/hendelse

Snø Ingen skredtatt, men nære på Topptur

ObsID: 270825

Tromsø / Tromsø

Snø

01.05.2021 kl. 12:54

561 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det har kommet betydelige mengder snø. En liten vindtransport har det nok vært, men snøen er fortsatt løs og fin å kjøre i. Snudde på vei inn i vestsiden av storsteinnestind pga mye innlasta snø (40-50cm) og litt sluffing. Leområder har nok stedvis får betydlig innlasting. Få tegn til flakdannelse, men det sprakk litt opp i noen bratte bauter. Kram fra 400 moh og ned i sydsider. Når/hvis sola kommer blir det nok mye våte løssnøskred.

Vær

95% skyer Sola tar ikke (hittil) i dag.

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

1. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ikke sett fersk skredaktivitet.

ObsID: 270813

Tromsø / Tromsø

Snø

01.05.2021 kl. 12:30

723 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 1 Av:  Notater Opphavsrett:  Martin_S@obskorps Kommentar:  ECTP28q1@90cm på <1mm rgxf/fc,="" 10cm="" over="" gammel="" smeltepakke="" i="" moderat="" innlastet="" terreng.="">

Snødekke

HST 40-50cm ATL. Ikke mye vind i snøen, akkurat nok til å flytte snø over rygger men ikke til å banke lo. Lesider nært rygg er feite og godt innlastet. LOC 2-3cm luftig <1mm FC/RGxf noen til 10cm over gammel skare, gav glatte brudd og begrenset oppsprekking i lo. Propagerende resultat på dette lag i le der det var stor pålagring. Ellers generelt gode bindninger i flaket, 10cm F snø i overflaten og gradvis hardere ned til 1F. Mye fukt i snøen mellom gammel skare og LOC, hvis yr leverer kan dette gå i feil retning. Stor utbredelse i dette området, fant det både i N og S, både på tynt og tykkt dekke. Ikke omulig at det er samme RGxf/FC som Ola såg på Asko https://www.regobs.no/registration/270709, så kan være at det er litt overalt mtp drønn og skredaktivitet ellers i Tromsø/Lyngen om dagen.

Notater

Ectp28q1@90cm, sub 1mm FC 10cm over gammel smeltepakke. Disse er utbredt i hele fjellsiden, men ligger bare 10-30cm ned i N. Flaket her 90cm rg 4f-1f. Mer kommer

Skredaktivitet

1. mai. I løpet av dagen Noen str 1, mulig str2 flakskred i SØ nært rygg, hade ikke propagert stort.

ObsID: 270811

Tromsø / Steinskartinden, Kvaløya

Snø

01.05.2021 kl. 10:30

508 moh

Carlo (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Carlo
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Carlo
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Carlo
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Carlo

Snødekke

Ikke snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Tester

CTH25@100cmQ3 God Ble tatt en test av kantkorn laget på 100cm dybde. Løsnet på 25+ slag( reelt sett så var den vel en CTN)

CTN God

CTE7@35cmQ2 Middels Brudd i skikt overgang i fokksnøen. Trenger ett par dager på å stabilisere seg. Var 30 gr hellning der testen ble tatt. Anbefaler ikje bratt kjøring.

Skredfarevurdering

2 Moderat Er vel moderat inntil fokksnøen stabiliserer seg. Viktig å unngå steder der fokksnøen har blåst inn og samlet opp større mengder med snø. Forventes å bli redusert hvis mindre nedbør. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -2 °C 4 m/s fra N ↓ 95% skyer Har vært mye snøbyger

Faretegn

Stort snøfall 30-50 cm nysnø siste døgn

ObsID: 270816

Tromsø / Tromsø

Snø

30.04.2021 kl. 18:56

788 moh

JonF (Ukjent)

Skredhendelse

30. apr 18:10 Tørt løssnøskred 2 - Middels Personutløst Skredet startet på 794 moh og sluttet på 580 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 10 cm høy og 100 m bred bruddkant I renne eller forsenkning

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 270743

Tromsø / Tromsø

Snø

30.04.2021 kl. 10:35

703 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  harvey@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  Linken med 2 skikjører
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  Nedføyket løssnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  Fokksnøen nærmere seg 50cm enkelteplasser
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  ECTP på 670moh
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  LBT på 350m brudd på 1 slag i nedføyket løssnø
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  LBT på 500m

Snødekke

Moderat snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snødekket er gjennomfuktet fra tidligere mildvær. Gammel snøen er veldig våt opptil 300moh og gradvis blir fastere og hardere med høyden. Ved 670m var det ikke mulig å komme gjennom gammel snøen da den har dannet hardt skare. Oppå gammel snøen er det varierende lag med nysnø. Noe ubudne snø, områder med fokksnø og nedføyket løssnø. Fokksnø/løssnø kan være 20-40cm

Tester

LBT@20cmQ2 Brudd i nedføyket løssnø på 500m. 1 slag

LBT@15cmQ2 På 350moh

ECTP12@35cmQ2 Dårlig På 670m

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 300 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredproblemet er knyttet til det siste dagenes snøfall og er hovedsakelig begrenset til nedføyket nysnø med fokksnøflak oppå. Vær oppmerksom på leområder som har dannet seg mykflak som kan være lett å løse ut for en skiløper skredproblemet fortsetter å være aktuelt da det kommer påfyll av snø og snøbyger , men vil stabilisere seg rask når byger og vind avtar jeg hadde stortsett ikke sikt så vurdering av hvor mange heng gjelder for utbredelse av skredproblemet er vanskelig. FG vippe da mellom 2 og 3

Vær

Snø -2 °C 10 m/s fra N ↓ 100% skyer Bygervær og whiteout

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Snøprofil

2 cm F PP D, 3 cm 4F DF D, 11 cm 1F DF D, 6 cm 1F DF D, 8 cm 4F DF D, 10 cm F PP D Øvre del, 22 cm 1F RG D, 10 cm K MF D 1 test knyttet til snøprofilen dårlig arbeidsforhold så det ble bare en rask ufullstendig profil

ObsID: 270694

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

30.04.2021 kl. 08:52

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Sjursnes (0moh) kl 08:53 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 270648

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

30.04.2021 kl. 06:28

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:28 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 270639

Tromsø / Tromsø

Snø

29.04.2021 kl. 22:12

783 moh

torben@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Beste sikta vi hadde
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt1 tatt her
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt1. Øverste 10cm løsnet lett Q2. Så neste på ca25/Q2 god. Under dette var snødekket fuktig og gode bindinger mot dt gml snødekket
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fra 300moh Ca. Fist og 4F er tørr og det under fuktig
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  50-60cm med 4F mange plasser
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Men unngå skredterreng og utløpssoner og kos dere i terreng under 30 så blir dt bra ❄️❄️❄️👍⛷⛷🥷. Det er bra skiføre nu for den som hvet hva, og hvor man ska reis 🤔😉

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Tynt lag med tørrsnø oppå fuktig nysnø (15-20cm) fra parkering og opp til Ca 400moh. Der er Ca skille mellom fuktig og generelt tørr snø. Fra der er det og store variasjoner i tykkelsen på nysnølaget 15-60cm med 4F. Generelt vindpakket myk i dag, 4F til flak med pencil. Mye snø nå i fjellet som er disponibelt for vi den. Over konvekser og i leheng sprakk snødekket lett opp Oppe i høyden mot toppen av steinskardtind var det områder med avblåst nysnø og isskare

Tester

LBT@15cmQ2 Dårlig. Løsna på nedføyka nysnø. Tatt 10m før obspungt Ca

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 400 moh Vinden har blåst litt fra flere sektorer i dag virker det som på snødekket

Skredfarevurdering

2 Moderat Veldig varierende forhold. Fra områder som er relativt stabile til områder med snødekke som sprekker opp. Så lokale ustabile forhold. (Vær obs i alle sektorer) mye snø er kommet siste 24t og nå i kveld vind gjør forholdene slik at du må være obs og tenke på vei og spor valg Relativt gunstig temp gjør at fokksnøen i utgangspunktet stabilisere deg normalt. Men dette utsettes pga vinden som vi har...,, Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -2 °C fra NØ ↙ 100% skyer Temp fra parking. Mye byger med snø og hagel

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere plasser sprekker snødekket opp rund skia. Enkelte skytende Ca 60-120cm lang

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

29. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt

ObsID: 270615

Tromsø / Tromsø

Snø

29.04.2021 kl. 20:08

502 moh

Olivia@regobsTroms (Ukjent)

Snødekke

Kraftig snøfokk 45cm nysnø/fokksnø - det var vel og merke akkurat i overgang fra bekkedal/søkk, så det har vel samlet seg ekstra mye her. Ellers hele siden av FF bar stor preg av fokksnø, også i skogen hadde vinden tatt godt.

ObsID: 270610

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

29.04.2021 kl. 08:52

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 1 °C Sjursnes (0moh) kl 08:52

ObsID: 270541

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

29.04.2021 kl. 05:56

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:57 1 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 270504

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org