Snøskredvarsel for Tromsø torsdag 25.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå skredterreng. Store naturlig utløste skred kan gå på vedvarende svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan snødekket vil respondere på temperaturøkningen og nedbøren som er meldt. Snødekket vil trolig svekkes og vi forventer naturlig utløste skred. Det ligger flere lag med kantkorn i snødekket under hard fokksnø. Nedbør og vind gjør at det vil legge seg opp enkelte små nysnøflak i høyden. Gunstig temperatur gjør at nysnøflakene vil stabilisere seg raskt.
Snøoverflaten er preget av kraftig vind fra forskjellige retninger den siste tiden. På rygger og vindutsatte formasjoner er det enten avblåst ned til stein og skare, eller hard fokksnø. I beskyttede formasjoner, spesielt mot N og Ø ligger det litt myk fokksnø over hardere snø. Kraftig vind gjør at snøen i skogen også er vindpakket.
Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller i snødekket. Dette finnes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen. Det har gått flere middels store og store naturlig utløste skred på disse lagene flere steder i regionen. Faretegn som drønn har blitt observert i lengre tid, særlig rundt og under tregrensa.
Det er observert drønn og skytende sprekker, samt et skred som trolig er fra mandag.
5 - 7 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør.
-8 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
9 - 12 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra vest om ettermiddagen.
-3 °C til 2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Skyet.
Litt lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

25.02.2021 kl. 14:20

12 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

25. feb 14:33 - 24. feb 14:33 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst NV. Under 100 moh Gjelder Fv864 Åslandet - ,

Vær

Regn 4 °C Åslande (0moh) kl 14:32

Faretegn

Ferske skred

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 257863

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

25.02.2021 kl. 09:11

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 4 °C Sjursnes (0moh) kl 09:11

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 257764

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

25.02.2021 kl. 07:36

157 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv862 Kattfjordeidet - ,

Vær

Regn 5 °C Kattfjordeie (200moh) kl 07:36

ObsID: 257755

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

25.02.2021 kl. 07:27

11 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv862 Synnøvejord - ,

Vær

Regn 5 °C Synnøvejord (0moh) kl 07:28

ObsID: 257753

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

25.02.2021 kl. 06:42

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 5 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:42

ObsID: 257749

Tromsø / Tromsø

Snø

24.02.2021 kl. 12:55

531 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Blokka som løsna. Fokksnøen er relativt stabil
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Her ses kantkorn og begerkrystallene som Lbt løsnet på !!!!!
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fra laget det løsnet på
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Opp steinskardtind fra kattfjordeidet. Før start av turen
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot 884
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot hatten og buren
Bilde Av Vær
Bilde 8 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot buren og Ersfjord ilp av turen. Bygan sto tett og ville inn på kattfjordeidet
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Snødekket i skogen bærer preg av vinden som har vært og er nå.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Toppen av Snødekket er fuktig helt opp til 400moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Ca her er overgang fuktig til tørr snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Velutvikla kantkorn og beger krystaller under skaren fortsatt !!!!!!🧐🧐🧐🧐🧐
Bilde Av Tester
Bilde 13 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Kantkorn og begerkrystaller fra laget som løsnet Str opp til 3mm!!!!!
Bilde Av Skredproblem
Bilde 14 av 14 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  torben@obskorps

Skredaktivitet

24. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Snø 10 m/s fra SV ↗ 95% skyer Startet fra parkering med lett fuktig snø i lufta. Ved parkering +2 g Været tetta sæ til ilp av turen. Startet med relativt god sikt og gikk over til kraftig bakkefokk og sikt på 100-200.m vinden økte å på.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 400 moh Mesteparten av løssnøen er blåst bort. Det er generelt hard fokksnø (pencil) men i leheng ( de få) et stabiliteten i fokksnøen veldig variabel. Sprekker opp og går til brudd i sjiktoverganger i fokksnøen

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Dette laget ligger under relativt tykk og hard fokksnø. Er relativt lite aktivt, men går det til brudd på dette laget vil skredene kunne bli store og store konsekvenser. !!!!!!!

Skredfarevurdering

3 Betydelig Generelt hard fokksnø som er tidvis relativt stabil. Men i leheng og det fokksnøen har samlet seg og er myk, skal man være veldig obs. Kantkornlaget ligger generelt nå under hard fokksnø ( og tidvis tykk fokksnø) og er generelt vanskelig å påvirke Utfordring er der fokksnøenner myk og tynn, samt relativt kort avstand til kantkornet. Her er det absolutt mulig at dette laget kan påvirkes å gå til brudd Gunstig temp nå gjør at fokksnøe stabilisere seg relativt raskt. Men nå er det meldt regn og mildvær, dette vil ikke være gunstig for snødekket mtp på skred og naturlige utløste skred kan forventes Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Moderat snøfokk 2 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Generelt hardt å avblåst. Fuktig snø fra parkering og opp til 400-450moh. Over dette ble snødekket tørt flere plasser er gammel isskare og is kommet frem Igjen etter uværet. Mao dårlig skiføre. I enkelte leheng og leområder er det samlet fokksnø med hardhet på 1F og noe 4F.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Veldig varierende tykkelse på disse områdene med fokksnø.

Tester

LBT@100cmQ2 brudd på Bergerkrystaller og Kantkorn under skare. Særs Dårlig binding i dette laget. gode bindinger i fokksnøen, løsnet å skled ut på 4.slag

Snøprofil

2 cm 4F DF D, 18 cm 1F RG D, 60 cm P RG D, 2 cm K MFcr D, 0,5 cm F FC D, 0 cm I IF D, 17,5 cm P MFcr D, 0 cm I IF D, 1 cm F FC/DH 2 mm/3 mm D Hele laget, 19 cm F FC 2 mm D

ObsID: 257671

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

24.02.2021 kl. 08:14

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -1 °C Sjursnes (0moh) kl 08:14

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 257556

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

24.02.2021 kl. 06:56

157 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv862 Kattfjordeidet - ,

Vær

Ikke nedbør 4 °C Kattfjordeie (200moh) kl 06:56 Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 257538

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

24.02.2021 kl. 06:38

11 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv862 Synnøvejord - ,

Vær

Ikke nedbør 2 °C Synnøvejord (0moh) kl 06:38

ObsID: 257536

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

24.02.2021 kl. 05:02

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 6 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:02 Snøfokk siste døgn.

ObsID: 257510

Tromsø / Tromsø

Snø

23.02.2021 kl. 12:09

300 moh

Martin_S@obskorps (*****)

Skredaktivitet

23. feb. I løpet av dagen Sort skred nedefor bollen på Bentsjordtind, anslår ca 500m bruddkant. Muligens ikke veldig høy. Stemmer med vindretning fra de siste dagene. Trur ikke det var der i lørdags. Observert med kikkert fra Kvaløya.

ObsID: 257386

Tromsø / Mellom Eide Handel og Skjegghaugen (Eidfjordfjellet) 215 moh

Snø

23.02.2021 kl. 11:34

54 moh

BjørnTore (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  BjørnTore
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  BjørnTore

Notater

Utløste fem kollaps i snøen på skitur fra Eide Handel til Skjegghaugen (utenfor opptråkket løype). Første kollaps er markert med markør, den siste var med ca. 200 høydemeter. Hørte et lite drønn og merket at snøen i området rundt meg sank sammen (diameter ca. 10-20 meter). Kun på bortimot flat mark med under 10 graders helling. Dette er (om sommeren) et tildels myrete og bløtt område. Hadde ikke med spade og fikk derfor ikke sett nærmere på snølagene.

ObsID: 257446

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

23.02.2021 kl. 08:25

7 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -5 °C Sjursnes (0moh) kl 08:25 Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 257338

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

23.02.2021 kl. 05:01

157 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv862 Kattfjordeidet - ,

Vær

Ikke nedbør -3 °C Kattfjordeie (200moh) kl 05:01 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 257294

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

23.02.2021 kl. 04:51

11 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv862 Synnøvejord - ,

Vær

Ikke nedbør -1 °C Synnøvejord (0moh) kl 04:52 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 257293

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

23.02.2021 kl. 04:45

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Grøtfjord (0moh) kl 04:46 Snøfokk siste døgn.

ObsID: 257292

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org