Snøskredvarsel for Tromsø onsdag 17.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold. Det kan være lett å løse ut store skred. Fjernutløsning fra slakere terreng er også mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Været roer seg, men siden den ferske snøen ligger på veldig svak snø som stabiliserer seg svært langsomt kan det fortsatt være lett å løse ut skred. Brudd i disse varende svake lagene kan forplante seg langt, og gjør at skred blir store og kan fjernutløses fra store avstand Vær obs på at det kan gå skred også i skogen, og at selv små skred kan få store konsekvenser i nærhet av trær og andre terrengfeller.
Det har kommet mye nysnø i regionen de siste dagene. Vinden har flyttet snøen inn i leområder og snødekket varierer veldig mye på korte avstander. Enkelte leheng har fått veldig mye snø.
Snødekket er komplekst med flere overlappende svake lag. Under kuldeperiodene i januar dannet det seg et kantkornlag høyt i snødekket. Dette laget er tykt og består av godt utviklete kantkorn. Laget med kantkorn ligger noen steder over fokksnø, og andre steder rett over skarelaget som ble dannet i slutten av desember. Under dette skarelaget ligger det det også et potent og velutviklet lag av kantkorn og begerkrystaller. Under skoggrensen finnes et utbredt, tykt lag med begerkrystaller.
Det er meldt om mye skredaktivitet de siste dagene. Søndag ble det løst ut et lite personutløst skred på Hatten i Kattfjordeidet. Lørdag ble det observert flere bruddkanter og skred i fjella rundt Kattfjordeidet. Lørdag meldte også politiet om et skred ved Buren og et skred ved fjellheisen. Det ble også observert et skred i brattheng på Finnlandsfjellet.
Det blir daglig observert drønn og ferske sprekker i snødekket flere steder i Tromsø-regionen, samt i vestlige deler av Lyngen-regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-15 °C til -5 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-20 °C til -6 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsø

Snø

17.02.2021 kl. 13:52

54 moh

Olivia@regobsTroms (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn langt nede, i skogen. Et på veg opp, og et på veg ned. Ca i samme høyde.

ObsID: 256183

Tromsø / Tromsø

Snø

17.02.2021 kl. 13:30

690 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Obs. fra Gråtind 707 sett vestover: Store flakskred trolig fra sist helg i østvendte leheng i Mjeldskartind 952 og her fortopp Tverrfjellet 751.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Kald nesten skyfri dag, foto mot Bentsjordtind.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Fra ca 660moh på rygger mye avblåst her over kote 500, Gråtind 871 i bakgrunn.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Snøprofil ca 680moh
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Snøprofil rett østvendt for Gråtind 707.
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 7 Av:  Notater Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Endel utfart mot Gråtind på fin klar solrik dag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Obs ingen ferske skred idag observert, men mange flakskred trolig gått for 2-3 dager siden str. 2-3 østvendt oppunder Gråtind (som meldt inn tidligere idag) og vestover under Mjeldskartind.

Tester

CTN God Faktisk ingen brudd ved CTtest, men OBS flere spadeprøver gav lett brudd i hagllaget i ca 20cm dybde, og middels lett i 58cm dybde, kantkornlag under skarelag.

LBT@58cmQ1 Middels kraft, brudd i antatt kantkorn under skarelag.

LBT@20cmQ2 Middels lett.

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr ObsTur Gråtind 707: Lokalt mindre snø her på Sør-Kvaløya enn lengre nord i regionen/Tromsøområdet, spesielt merkbart nede i skogen. Ingen drønn observert idag. Unbunden snø ca 10-20cm før den gradvis blir mer vindpakka oppover fra ca 500moh. Inntrykket er stabil snø på turen, men sjekk snøprofil som viser mye lagdelt snø inkl ustabile skikt også i den relativt ferske fokksnøen.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S under 400 moh

Notater

Fra dagens ObsTur normalrute til Gråtind 707moh. Ps! Pga at mobiltlf svikta i kulden (+ deretter arr. onsdagsrenn) sein innmelding.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 3 m/s fra SØ ↖ 10% skyer Etter Kald klar natt, lokalt ned mot -17gr. I Håkøybotn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig ObsTur Gråtind har gitt utsikt til mange middels til store flakskred trolig fra sist helg med NV-snøvær, trolig løsna pø kantkornlag. Lagdelt snø både i den reltivt ferske fokksnøen og nede i det eldre snødekket under med flere ustabile lag/kantkornlag gir trolig fortsatt grunnlag for å holde på FG3. Drønn nede i skogen ryktes det også om. Med fortsatt kaldt klart vær ned mot -15gr videre denne uka kan videre ugunstig kantkornutvikling fortsette, trolig også i skiktoverganger i fokksnøen, spesielt der det er tynt snødekke, som er typisk her på Sør-Kvaløya. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

0,5 cm F SH 2 mm D, 20 cm F DF 1 mm D, 0,5 cm F PP 3 mm D Hagl-lag midt i fokksnøen gir glidelag i tester!, 14 cm 1F DF 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 4 cm 4F RG 1 mm D, 3 cm K MFcr D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 35 cm K MFcr D -6 °C @ 0 cm, -9,5 °C @ 10 cm, -8,6 °C @ 20 cm, -6,8 °C @ 40 cm, -5,5 °C @ 60 cm, -4,5 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen Mye lagdelt snø, grov ned ca 80cm av totalt 140cm snødybde her ca 680moh.

ObsID: 256216

Tromsø / Tromsø

Snø

17.02.2021 kl. 13:00

771 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Store flakskred i midten bak østvendt under Mjeldskarstind, trolig gått sist helg, 2-3 dager siden. Til høyre Gråtind 871 (flakskred meldt tidligere, også observert 17.2)

Skredhendelse

15. feb 10:05 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 838 moh og sluttet på 497 moh Leområder Sett på avstand, grovt plassert, sjå foto.

Skredaktivitet

17. feb. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ. Mellom 900 moh og 700 moh Flere store flakskred obsevert fra obsTur til Gråtind 707moh, som her østvendt under Mjeldskarstind.

ObsID: 256217

Tromsø / Tromsø

Snø

17.02.2021 kl. 13:00

770 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Flakskred i topphenget under Gråtind 871
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Flakskred i topphenget under Gråtind, oversikt. Mange tildels str.3 store skred også obsert i nabofjell Ø-vendt fex Mjeldskartind(bak på foto). Merk at det også skavler begynner å danne seg etter sist NV-snøfallet.

Ulykke/hendelse

Ukjent, men ingen spor i skredområdet. Snø

Skredhendelse

15. feb 10:13 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 821 moh og sluttet på 641 moh Kantkornet snø under skarelag Leområder Tydelig at dette har gått ifm NV-snøfallet sist helg, altså ca 2dager siden. Observert fra høyde 707 så grove estimat på både utløsning mm.

Notater

PS! Innmelding ellers fra min obs.tur idag på Gråtind 707 kraftig forsinka pga mobiltelefon ikkje tålte kulden. Men ingen drønn eller andre faretegn registrert.

ObsID: 256165

Tromsø / Tromsø

Snø

17.02.2021 kl. 12:17

611 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 13 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 13 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  På 10 cm
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 13 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  På 30cm
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 13 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot 884
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 13 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot hatten
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 13 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Opp mot steinskardtind
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  I skogen løs fin snø med rim på toppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Enkelte plasser hard bærende fokksnø
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 13 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Pungt på Lbt i overgang skog/fjell
Bilde Av Tester
Bilde 10 av 13 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt fra skog/fjell. Løsnet lett på nedføyka nysnø. Q2/15cm flaket 4F på 1F
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 13 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Kantkorn i snødekket
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 12 av 13 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 13 av 13 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen drønn eller skytende sprekker på dagens tur. Eneste er oppsprekking rundt ski enkelte isolerte plasser

Tester

ECTP11@10cmQ2 Dårlig På nysnø. Samme som Lbt

LBT@10cmQ2 2 lette klapp På nedføyka nysnø. Løsna så på 30/Q3 over skare på påbegynt kantkorn

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I skogen løs fin snø. I overgang skog/fjell har vinden tatt på noen plasser og snødekket sprekker opp rundt skia ( hardhet 1F-pencil) Snødekket er generelt 4F hard fra overgang skog/fjell og opp til obs pungt. Varierende tykkelse på "det nye" snødekket. Er blåst inn noen plasser og der kan det være 50-70cm med myk fokksnø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 300 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Tenker dette problemet er i alle sektorer

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God oversikt over området i dag

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s fra V → 15% skyer Stille rolig vær på kattfjordeidet i dag. God oversikt over området

Skredfarevurdering

3 Betydelig Tidvis stabilt men fortsatt områder hvor fokksnøen ikke er så stabil. Kantkornet i snødekket virker å ikke være så aktivt lengre. Men hvis det går til brudd på dettte laget vil det kunne gå store skred. Vær obs i overgang skog/fjell. Unngå skred terreng og utløps områder. Relativt kaldt så fokksnøen vil nok bruke noen ekstra dager på å stabilisere seg Varslet faregrad er riktig Synes fokksnø og skal være et skredproblem nå Ellers er dt meste med

Snøprofil

10 cm 1F RG D, 13 cm 4F RG D, 7 cm 1F RG D, 0,5 cm F DF/FC D Hele laget, 1 cm P MFcr D, 2 cm F FC/DHcp 3 mm/3 mm D, 0,2 cm I IF D, 1 cm F FC D, 59 cm K MF D -7,8 °C @ 0 cm, -13,7 °C @ 1 cm, -11,7 °C @ 5 cm, -10,4 °C @ 10 cm, -6,5 °C @ 20 cm, -5,6 °C @ 30 cm, -4,8 °C @ 31 cm, -4,4 °C @ 34 cm, -3,4 °C @ 52 cm, -2,1 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen Temp på Ca 120cm var -2g

ObsID: 256133

Tromsø / Tromsø

Snø

17.02.2021 kl. 12:00

577 moh

Knutb (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Knutb

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø

ObsID: 256055

Tromsø / Tromsø

Snø

17.02.2021 kl. 11:00

428 moh

Mayeul (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Mayeul Kommentar:  Perfekt flat overflate som gikk på brudd (Q1)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Mayeul Kommentar:  Fant noe hagl mellom kantkorn laget og hvor det gikk til brudd.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God Måtte pushe med mye vekt for å få brudd, men da var det en pen og fin Q1.

LBT@55cmQ1 12. slag

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 5% skyer Pent og fint siden i går. En del kaldere enn siste helg.

Snøprofil

1 cm F SH 3 mm, 30 cm 4F DF, 25 cm 1F RG Nedre del, 50 cm P RG, 5 cm F FC -12 °C @ 0 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Klarte ikke å identifisere korn type som gikk på brudd. Den så bare ut som en sjiktovergang.

ObsID: 256092

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

17.02.2021 kl. 08:10

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -16 °C Sjursnes (0moh) kl 08:10

ObsID: 255996

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

17.02.2021 kl. 06:59

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -5 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:59

ObsID: 255989

Tromsø / Tromsø

Snø

16.02.2021 kl. 19:29

427 moh

ole-bjornar@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  ole-bjornar@rkh-skredgruppe
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  ole-bjornar@rkh-skredgruppe

Tester

CTH27@90cmQ1 God Gikk på et tynt lag av kantkorn.

CTM17@35cmQ2 Middels Store hagl(6mm) iblandet noe avrundede korsn og delvis nedbrutt nysnø. Tykt lag(4cm)

LBT@90cmQ1 LBT@90Q1. Middels til harde slag. Brudd i tynt kantkornlag over et 2cm skarelag. Direkte overliggende lag er flere pakker av penn og fingerharde vindpakkede lag.

Snødekke

155 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Tynt, ikkebærenede smelteskarelag over et lag løst bundet snø.

Notater

Mørkt, stjerneklart, vindstille. Ingen faretegn langs min rute. Tester gjort i et område med noe annen vær-eksponering enn potensielle skredutsatte heng på samme "fjell".

Vær

Ikke nedbør -8 °C 1 m/s kaldt klarvær. Mildvær for noen dager siden med noe nedbør

ObsID: 255963

Tromsø / Tromsø

Snø

16.02.2021 kl. 18:00

83 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Eg var først på ski her etter siste snøfall, enormt med drønn.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Også her masse drønn i åpne områder i skogen.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Også i skogen og på myrer i området uvanlig mange drønn ved skitur, trakka spor som førstemann. Viser kor ustabilt med trolig vedvarende lag også i lavlandet, obs obs.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s 5% skyer Klart og kaldt.

ObsID: 255964

Tromsø / Tromsø

Snø

16.02.2021 kl. 14:25

1059 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Toppen 1078moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Vestvendt 500 moh.

Snødekke

Generelt bærende fokksnø her på snaufjellet. Noen steder avsatt mykere flak. Over ca. 700 moh var det et dryss med fin styresnø over fokksnøen, med begynnende riming.

ObsID: 255878

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

16.02.2021 kl. 13:17

3 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -1 °C Buvika (100moh) kl 13:18 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 255854

Tromsø / Tromsø

Snø

16.02.2021 kl. 13:16

859 moh

Mathis@ANG (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Mathis@ANG Kommentar:  Blokk etter spadeprøve
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Mathis@ANG Kommentar:  Blokk etter CTH25
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Mathis@ANG

Faretegn

Drønn i snøen Ikke akkurat på observasjonspunktet, men fikk et lite drønn i det vi gled ned fra ryggen opp mot Svarthamartiden og begynte å gå over bekkedalen. Altså mer på "flata" opp mot flanken mot Ullstinden. Dette var det eneste drønnet vi fikk til idag

Tester

CTH25@20cmQ3 Var veldig vanskelig å få snøen til å reagere, men bruddet i fokk snøen kom på ca. 20cm. Gjennomførte også en spadeprøve (ST) etter endt CT-test for å se hva slags lag man kunne påvirke lengre ned i snødekket. Det skulle ikke mer til enn å presse spaden bak blokken, og blokken gled ut på kantkornet i mellom de to skarelagene nede på 108cm. Legger ved bildet av både bruddet av fokksnøen og blokken etter at den gled ut på kantkornlaget

Snødekke

Lett snøfokk Fokksnø i det man kommer ut av skoggrensa, med noen unntak der det finnes litt lettere flak/styre snø. I skogen var det fortsatt løssnø.

Vær

Ikke nedbør fra NØ ↙ Blåhimmel uten skyer i området. Noe vindtransport av snø langs bakken, men varierende etter hvor på fjellet man gikk

Snøprofil

4 cm F DF, 20 cm 1F RG, 37 cm P RG, 20 cm 1F RG, 10 cm P RG, 2 cm K Skarelag, 18 cm F FC Varierende hardhet mellom 4F og F, men mesteparten er F, 7,5 cm K Er en blanding av skare og islag om hverandre, 30 cm F FC Veldig varierende hardhet på dette kantkornlaget , 1 cm I IF, 8 cm K- Skarelag, 20 cm P+ Skarelag, 12 cm F FC -9 °C @ 10 cm, -8,5 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -6,5 °C @ 40 cm, -6,5 °C @ 50 cm, -5,5 °C @ 60 cm, -5,5 °C @ 70 cm, -5 °C @ 80 cm, -4,5 °C @ 90 cm, -4,5 °C @ 100 cm, -4 °C @ 120 cm, -4 °C @ 130 cm, -3,5 °C @ 140 cm, -3,5 °C @ 150 cm, -3 °C @ 160 cm, -2 °C @ 170 cm, -1,5 °C @ 180 cm 1 test knyttet til snøprofilen Mye snø der profilen ble gjennomført, men veldig interessant lagdeling. De første lagene med avrundet korn er noe overlappende mtp. hardhet, men har prøvd å vise hovedtrekkene til disse lagene på ca 87cm. Skarelagene varierer også veldig i hardhet og kan inneholde både hardhet av blyant og kniv, men her er hovedtrekkene gjengitt i profilen. Kantkornlagene har også noe varierende hardhet mtp. at noe av snøen har fryst sammen, men hovedtrekkene her er en hardhet med neven. Var noe tendenser til rim på toppen av styresnøen som lå over fokksnøen.

ObsID: 255917

Tromsø / Tromsø

Snø

16.02.2021 kl. 12:52

639 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Litt vindtransport
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Ca 70cm i skoggrensa
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Rim ovenfor skoggrensen
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Verdensmesterføre?
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Noe vindtransport på topp og rygg. Litt usikker på om det er representativt for området ettersom det er ganske stille ellers på fjellet.

Tester

LBT@100cmQ2 Middels/lite tilleggsbelastning. Gikk på kant under skare.

ECTN13@30cmQ3 God

Snødekke

Fra parkeringsplassen og gjennom skogen er det omtrent 80cm relativt jevnt fordelt løs snø. Når en begynner å komme ut av skogen så fordeles snøen litt mer ujevnt. Under de seneste ukenes snøfall er det kantkorn som er lett å påvirke der snødekket er tynt. Jeg hørte mange drønn gjennom skogen. Ovenfor skoggrensa er snødekket litt mer ujevnt fordelt med flott løssnø (verdensmesterføre) i leformasjoner og sastrugi/stein på konvekser. Ovenfor skogen virker det som stormen gjort at det er litt vanskeligere å påvirke kantlaget der jeg gikk i dag. Også mulig at laget allerede kollapset og det var derfor jeg ikke fikk noen respons på resten av turen.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Jeg fikk egentlig ikke den responsen jeg forventet på kant i høyden, men regner med at den er potent der også.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vanskelig å avgrense hvor det er skredfarlig og ikke. Mulig at de svake lagen ikke er like hissige i høyden lenger, men lavere med er de meget lett å påvirke fortsatt. Det enkleste nå er nok å holde seg borte fra skredterreng og utløpssoner. Det vil fortsette å være komplekse forhold. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

1 cm 4F SH 10 mm D, 30 cm 1F DF/PPgp 1 mm D, 27 cm 1F DF 2 mm D, 20 cm P RG 0 mm D, 18 cm 1F FC 1 mm/3 mm D, 1 cm P MFcr D, 3 cm 4F FC 3 mm D, 25 cm K MFcr D -8,3 °C @ 0 cm, -7,6 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -5,5 °C @ 40 cm, -5,3 °C @ 60 cm, -4,3 °C @ 80 cm, -3,3 °C @ 100 cm, -2,9 °C @ 120 cm

ObsID: 255874

Tromsø / Tromsø

Snø

16.02.2021 kl. 12:31

643 moh

Odd-Arne@NVE (*****)

Faretegn

Ingen faretegn observert Opplevde verken drønn eller skytende sprekker, men mangel på faretegn betyr ikke at det er trygt.

Tester

LBT@36cmQ2 Rent brudd ved lette klapp med spaden

ECTN21@36cmQ3 Middels Brudd i øverste kantkornlag. Stoler ikke blindt på dette resultatet

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Februar har gitt et godt påfyll i Tromsøområdet. I skogen er det løs fin snø, det samme gjelder terrengformasjoner som har vært i le for snøværet. Oppå snaufjellet varierer det mellom avblåst oppå rygger og kuler, mens det har samlet seg nedi dumper og forsenkninger. Snøoverflaten veksler mellom bærende fokksnø der vinden har tatt, mykere flak i leområder eller finfin løssnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh Mulig å påvirke kantkorn ved bakken rundt skoggrensa, vanskeligere i fjellet. Fokksnøen er hardere og/eller tykkere. Mulig å påvirke kantkornlaget der snødekket er tynt og mykt

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Forventet å se flere skred i terrenget rundt etter snøværet de siste dagene, noen skred kan selvfølgelig ha snødd ned. De skredene jeg så bruddkant av var mindre i utbredelse enn forventet med tanke på at vi har et kantkornlag som ligger å lurer mer eller mindre overalt. Mange steder har det vært stor pålagring i løpet av februar.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 7 m/s fra SØ ↖ 10% skyer Pent vær, men en sur trekk over 500 moh. Ikke noe snøtransport å se

Skredfarevurdering

2 Moderat Basert på dagens tur, så virker fokksnøen å ha stabilisert seg godt. Anser ikke det som et skredproblem av betydning. Kantkornlaget er jokeren. I og rundt skoggrensa der overliggende snø er myk, så er det mulig å løse ut mindre flak. Høyere opp i fjellet blir det vanskeligere å påvirke kantkornlaget. Det ligger under bærende fokksnø eller relativt tykke fokksnøflak. Det er mulig å påvirke kantkornlaget der finnes myke fokksnøflak og snødekket er tynt, spesielt kanskje i større flanker med konvekser og tynnere snødekke. Det er mest snø i sør og østvendte heng etter været som har stått på fra N og V i februar. Kantkornlaget vil fortsatt være med oss i lang tid. Basert på dagens tur, så er det vrient å påvirke i høyde, men om man treffer feil punkt, så må en regne med å løse ut skred på dette laget. Varslet faregrad er riktig Varslet er nok riktig for regionen som helhet. Det er fjell med større terreng der jeg forventer at det er mykere snøoverflate enn på min observasjonstur. Steinskardtinden er et vindhull! Dagens observasjonstur gav meg mindre respons i kantkornlaget enn forventet i høyden.

Snøprofil

20 cm 4F DF 1 mm D, 15 cm 1F DF 1 mm D, 0,5 cm I IF D, 2 cm 4F FC 2 mm D, 1 cm I IF, 2 cm F DH/FC 3 mm D, 10 cm K MFcr 2 mm, 3 cm 4F DH 3 mm, 20 cm K MFcr 2 mm 1 test knyttet til snøprofilen Gravde ca 80 cm dypt.

ObsID: 255871

Tromsø / Tromsø

Snø

16.02.2021 kl. 12:24

772 moh

Hellefriisb (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hellefriisb

Snødekke

Rim på mykt underlag Overflaterim fra ca 400 moh. Økende i størrelse høyere opp, anslår 4mm på observasjonspunktet.

Vær

Ikke nedbør 5 m/s

ObsID: 255864

Tromsø / Tromsø

Snø

16.02.2021 kl. 12:01

565 moh

Odd-Arne@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Odd-Arne@NVE Kommentar:  Bilde tatt mot nordøst. Knauser og steiner er blåst fri for snø. Veksler mellom bærende flak og myk fin løssnø

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Siste vind som har flyttet på snøen er fra vest. Vindpakket hard der vinden har tatt.

ObsID: 255824

Tromsø / Tromsø

Snø

16.02.2021 kl. 11:41

757 moh

Snømann (Ukjent)

Faretegn

Ingen faretegn observert Tok noen runder utenom hovedsporet for å se om man fikk provosert frem faretegn, men ingen reaksjon verken under eller over tregrensa.

Tester

LBT@3cmQ2 Brudd i kantkornlag under toppskare. Relativt hardt slag og ingen klare tegn til å kunne forplante seg (heller ikke når jeg gikk på oversiden av gropen etter et testen var ferdig)

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Vindpakket myk Tørr Det har lagt seg betydelig snø i forsenkninger, flere steder hvor det er over 2 meter, men samtidig fortsatt mye stein som stikker opp andre steder. Varierende snøoverflate, noe løs snø, men stort sett myk fokksnø eller skarelag. Nok snø til at det fortsatt kan bli en betydelig vindtransport om det blåser opp.

Skredaktivitet

16. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet God sikt og ingen ferske skred observert verken på fjellet her eller nabofjellene

Snøprofil

3 cm P, 3 cm F FC 2 mm, 9 cm 4F FC 1 mm, 4 cm P MFcr, 3 cm 4F FC, 5 cm P MFcr, 18 cm 1F FC, 6 cm P MFcr, 19 cm 1F FC -8,6 °C @ 5 cm, -7,3 °C @ 15 cm, -6 °C @ 25 cm, -5,2 °C @ 35 cm, -4,7 °C @ 45 cm, -4,2 °C @ 55 cm, -3,8 °C @ 65 cm 1 test knyttet til snøprofilen Test ved relativt tynt snødekke for å se på skarelag og kantkorn. Tok og en rask profil 100m lenger ned der det var mye fokksnø(150cm+). Jevn temperaturgradient også der, hardhet fra P til 4F og lagene i fokksnøen har stabilisert seg relativt godt.

ObsID: 255887

Tromsø / Tromsø

Snø

16.02.2021 kl. 10:20

408 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johan@svv Kommentar:  Skytende sprekker
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye drønn så fort en går utenfor normal rute, fra forrige profil i skogen til denne.

Tester

LBT@100cmQ2

ECTP24@100cmQ3 Middels

Snøprofil

0,5 cm 4F SH 3 mm D, 30 cm F/1F DF/RG 1 mm/1 mm D, 6 cm P RG 0 mm D, 30 cm P PPgp/DF 2 mm D, 12 cm P RG 0 mm D, 22 cm 1F- FC 2 mm D, 30 cm K MFcr D -8,3 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -5,8 °C @ 20 cm, -5,6 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4,4 °C @ 60 cm, -3,7 °C @ 80 cm, -2,8 °C @ 100 cm, -1,6 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255801

Tromsø / Tromsø

Snø

16.02.2021 kl. 09:58

608 moh

Fjellfanten2405 (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Fjellfanten2405
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Fjellfanten2405

Tester

LBT@140cmQ1 Gikk på kantkorn under skare. Lå dypt, og overliggende snø er homogen. Skal mye til for å påvirke så lenge snødekket er tykt, og det er god støtte i nedenforliggende snø, men går det først, så blir det stort!

Snødekke

290 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

ObsID: 255886

Tromsø / Tromsø

Snø

16.02.2021 kl. 09:22

183 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTV@40cmQ1 Dårlig

Snøprofil

40 cm F/1F PP/DF 3 mm/1 mm D, 10 cm 4F FC/DH 2 mm/4 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 255766

Tromsø / Tromsø

Snø

16.02.2021 kl. 09:15

624 moh

Fjellfanten2405 (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Fjellfanten2405

Skredhendelse

16. feb 09:19 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst V-vendt 30 cm høy og 250 m bred bruddkant Brattheng Ikke kjent om det har gått på kantkorn eller nedfokka nysnø. Likevel, tynt snødekke, så sannsynligvis kantkorn.

ObsID: 255883

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

16.02.2021 kl. 09:01

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -9 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01

ObsID: 255761

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

16.02.2021 kl. 07:06

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:06

ObsID: 255743

Tromsø / Tromsø

Snø

15.02.2021 kl. 14:17

33 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Mot nordøst på ca 450moh

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Opplevde bare ett drønn i snøen i skogen idag. Men fulgte oppgått spor oppover.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Liten og tynn mildværsskare under 250moh. Men generelt mykt og fint og mye løssnø i skogen. Over skoggrensa mer vindpåvirket og tynne myke flak mange steder, avblåst på rabber.

Notater

Privat tur

ObsID: 255655

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

15.02.2021 kl. 09:04

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 1 °C Breivikeidet (0moh) kl 09:04 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 255578

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

15.02.2021 kl. 08:34

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 255571

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

15.02.2021 kl. 08:34

11 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 255572

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

15.02.2021 kl. 07:47

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:47 6 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 255564

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

14.02.2021 kl. 22:21

9 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7908 Sæterelv - Grøtnesdalen,

Vær

Ikke nedbør -3 °C Grøtnesdalen (400moh) kl 22:21

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite overheng. FV7908 Sæterelv - Grøtnesdalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 255524

Tromsø / Tromsø

Snø

14.02.2021 kl. 14:31

252 moh

martin (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin Kommentar:  Et lag med små snøkuler/sprøhagl, 3mm til 8mm store, blandet med avrundede korn. Supertynt skare lag over og under dette laget. Skredkort et av plast ble brukt til å skjære i snøen og identifisere disse tynne skarelagene.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX

CTM15@110cmQ3

Snødekke

145 cm totalt Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr 35cm løssnø, sammen pakket snø mellom 105cm og 35cm fra bakken. Sukkersnø ved bakkenivå.

Notater

Helning: 22 grader

Vær

Snø -4 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer snøbyger

Snøprofil

40 cm F PP 1 mm D, 25 cm 1F MF 5 mm D, 45 cm 1F DF 1 mm D, 35 cm F FC 1 mm D 0 °C @ 15 cm, -5 °C @ 145 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 255527

Tromsø / Tromsø

Snø

14.02.2021 kl. 14:22

225 moh

Flo (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Flo
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Flo

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Faretegn

Drønn i snøen Area: At this place

Skredhendelse

14. feb 14:25 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Fjernutløst Ø-vendt Kantkornet snø ved bakken 70 cm høy og 5 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 255502

Tromsø / Tromsø

Snø

14.02.2021 kl. 12:51

432 moh

edda@regobsTroms (*)

Tester

LBT@87cmQ2 Gikk på kantkorn på skarelag, medium klapping. Store gjenkjennbare kristaller(sukkersnø), 2 cm kanrtkornlag. Snødekke ovenfor er ganske pakket (1f) bortsett fra 20 cm i toppen.

ObsID: 255405

Tromsø / Tromsø

Snø

14.02.2021 kl. 10:27

17 moh

Martin_S@obskorps (***)

Vær

18cm nysnø siste 12h på oppkjørselen

ObsID: 255357

Tromsø / Tromsø

Snø

14.02.2021 kl. 10:04

285 moh

Rispudding (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Bundet lag under løssnø kollapser på svakt lag

ObsID: 255350

Tromsø / Tromsø

Snø

14.02.2021 kl. 09:19

407 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Bruddkant i brattheng. Usikkert tidspunkt, trolig i forbindelse med snø og vind siste dager.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Bruddkant i brattheng. Usikkert tidspunkt, trolig i forbindelse med snø og vind siste dager.

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ett (1)

ObsID: 255342

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

14.02.2021 kl. 09:04

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Grøtfjord (0moh) kl 09:04 8 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 255339

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

14.02.2021 kl. 08:56

7 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -6 °C Sjursnes (0moh) kl 08:56 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 255336

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

14.02.2021 kl. 08:18

15 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Ferske skred

Skredaktivitet

Gjelder Fv864 Oldervikdalen - ,

Vær

Snø -3 °C Oldervikdalen (300moh) kl 08:19 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 2 døgn.

ObsID: 255333

Tromsø / D1905(CLA20) Tromsø 2016-2021

Snø

14.02.2021 kl. 08:17

12 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv864 Åslandet - ,

Vær

Snø -3 °C Åslande (0moh) kl 08:17 20 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 255332

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org