Snøskredvarsel for Tromsø lørdag 16.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng med fersk fokksnø. Fokksnøflaka ligg over eit vedvarande svakt lag som gjer at skred er lettare å løyse ut enn om slike lag var fråverande.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Meir nedbør og vind gjer at fokksnøflak framleis vil dannast og kunne påverkast. Fokksnøflaka ligg over vedvarande svake lag, noko som gjer at skred kan vere lettare å løyse ut og få større utbreiing enn om slike lag var fråverande. Fjernutløysing av skred er også mogleg. Ved å unngå fokksnøflak unngår du skredproblem.
Dei siste dagane har det kome litt nysnø og vore vind. Dette har lagt seg opp på tidlegare vindpåverka snø med ulik hardheit, på skare eller på bakken. Generelt er det lite snø i regionen og nesten ikkje snø under 300 moh.
Særleg under skara, men også andre stadar i snødekket, er det kantkornlag.
Torsdag vart eit flakskred fjernutløyst på Storsteinnestindan og det var også drønn og sprekker som forplanta seg langt. Dette skuldast truleg påverknad på kantkorn.
Overflaterim var også observert før snøværet.
4 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-4 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-4 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Delvis skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 14:27

633 moh

martin@svv (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Relevant skredproblem og beskrivende tekst for dagens forhold her.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: 2 markerte drønn i leside i dette området. Basert på snøprofil, antar jeg at det var kantkorn under skare som kollapset. Edit: samme drønn som meldt inn av johan@svv.

ObsID: 249496

Tromsø / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 12:21

770 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martin Venås Kommentar:  Tynt snødekke til ca 500 moh
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Martin Venås

Skredfarevurdering

2 Moderat Pass på fokksnøen i leheng. Gunstige temperaturer for at denne vil stabilisere seg raskt. Kantkorn ser ut som det kan bli et vedværende problem gjennom vinteren. Det er forstatt mye stein som stikker opp hvilket vil kunne begrense utberedelsen av eventuell propagering i forbindelse med skred. Pass på i eventuelle terrengfeller og på plasser med store sammenhengende snøflater. Fokksnøen vil nok stabilisere seg raskt. Kantkornlaget vil bli mer ustabilt i forbindelse med at det kommer mer snø. Mer snø bidrar også til større potensielle skred. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Drønn i snøen Det drønnet i snødekket på tre plasser på vegen ned. Mellom 700-550 moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store mellom 1200 moh og 500 moh Det er en sandwich med islag/kantkornlag i den snø som overlevd varmegradene fra tidligere i vinter. Fra en tur vi hadde i forrige helg så virket det som islaget (og derfor også kantkornlaget) forsvant i høyden. Fikk følelsen av at det var på ca 1200 på Kjostinden for en uke siden. Fikk følelsen av at kantkornlaget ikke var superpotent i dag. Det blir spennende å se hvordan det eventuelt endrer seg/oppfør seg seinere gjennom vinteren.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små over 500 moh Mindre fokksnøskred kan forventes å være lettutløste i heng der snøen samlet seg.

Tester

ECTP13@48cmQ2 Middels

ECTP11@40cmQ2 Middels

ECTN4@25cmQ3 God

LBT@35cmQ2 Middels Middels belastning for å få løsnet flaket.

Snødekke

Fra vegen på ca 150 moh til ca 300 var det ca 10-15 cm våt snø. Fra 300-500 er snøen fuktig og 10-20 cm dyp. Over 500 blir snødekket lagdelt og dypere i leformasjoner. Omtrent 20 cm løssnø har kommet så langt i det siste snøfallet. Under 500 er er det lett å gå igjennom snøen (til stein mm) ettersom det ikke er noen skikkelig såle. Over 500 er det fortsatt en god del stein som stikker opp og man må finne tunger med snø for å ta seg opp/ned.

Snøprofil

25 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 15 cm P RG 1 mm/0 mm D, 1 cm K IF 0 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K IF 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -2,8 °C @ 0 cm, -3,4 °C @ 10 cm, -4,4 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -4,5 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 60 cm, -3,3 °C @ 80 cm 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 249507

Tromsø / Tromsø

Snø

16.01.2021 kl. 10:14

196 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv

Snødekke

Ca. 10-15 cm kram snø her. Ingen såle fra før.

ObsID: 249494

Tromsø / Tromsø

Snø

15.01.2021 kl. 13:52

397 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Dagens profil
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Bilde Lbt. Stabilt
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot ttomsøøya og Ringvassøy
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Opp Tromsdalen og Tromsdalstinden bak i skyan Kom inn flere lavtrykk, men det var stortsett på kvaløya
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fuktig snø ved start av sherpatrappa
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Opp sherpatrappa. Her har snødekket bundet seg bra til isen som er i trappa. ( heldigvis 👻👻) så ikke så veldig glatt 😱. Men anbefale ennå brodder
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Før storaksla, overgang fuktig til tørr snødekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Tørrsnø ved storaksla
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Nysnøen (fokksnø) på den gamle isskaren Ca 400moh
Bilde Av Skredproblem
Bilde 10 av 11 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Kanrkirn og begerkrystaller under skare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Relativt stabilt i dag der jeg var. Men det var vind i høyden og så antydninger til flakdannelser. Så vær obs i leheng. Tenker str 1 skred er mulig opp mot 450-500moh. Over dette er det nok mere snø i leheng og det mulighet for str 2 skred Relativt mildt så fokksnøen vil nok stabilisere seg relativt raskt. Men det er ennå kantkorn under skare som må følges med på Varslet faregrad er riktig Tenker at fg 2 mulig er litt høyt, da dt ikke er kommet så mye snø ennå. Men mulig i høyden og i regionen at det er mere og derfor er nok fg 2 rett.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Blåser i høyden og det er nå frisk villsnø disponibelt for fokksnø dannelse

Vær

Ikke nedbør 1 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer Yr hjemmefra, hikk over til lett sludd på ca150moh

Tester

LBT@55cmQ3 God stab

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk 6 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Yr hjemmefra og skare/holke føre. Fra Ca 130-150moh er snødekket fuktig. Overgang til tørrsnø var fra storaksla, Ca 350moh. Her starte og bakkefokken Snødekket var herfra og opp varierende i tykkelse og hardhet. Det har samlet seg i leheng, opp mot 15-20cm enkelte plasser, variere fra 4F til 1F. Men generelt 5-8cm. Antydning til oppsprekking og flakdannelse på noen isolere plasser.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm 4F DF D, 0,5 cm I IF D, 1,5 cm 4F FC/DHcp 2 mm/3 mm D Hele laget Anses som ikke aktivt. Pr nå. Men må følges med. Er nå fersk fokksnø oppå. Isskaren som er mellom fokksnøen og FC/DH brytes/brekkes veldig lett tykkelse på denne 2-5mm, 20 cm P MF 2 mm D, 23 cm 1F MF D, 35 cm P MF D -2,2 °C @ 0 cm, -1,8 °C @ 2 cm, -2,7 °C @ 5 cm, -2,6 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -2,4 °C @ 30 cm, -1,2 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 80 cm

ObsID: 249355

Tromsø / Tromsø

Snø

15.01.2021 kl. 12:11

530 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Lett til moderat snøfokk
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Myke fokksnøflak som sprekker opp rundt skia. ~400moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Føre på ca 350moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Småsprekker i fokksnøen (500moh)
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Inn mot kjølen, varierende snødekke
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Skarelaget under fokksnøen
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Kant/beger under skaren. Men svært lite reaktivt
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Snøprofilen. Øverste pinne: Forskjellige lag i fokksnøen. Mellomste pinne: Skarelag hvor brudd går over. Nederste pinne: Skarelag nr2
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Brudd ved LBT over skaren. Q1/Q2. Går ved veldig liten belastning.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Brudd nr 2 i LBT går ved stor belastning på nederste skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat FG 2 i leheng med fokksnø idag. Fortsatt usikkert hvor utbredt og potent kantkornet er i høyden Mer vind og snø opprettholder problemet gjennom helgen, men relativt mildt så stabiliseres jo også greit fort. Varslet faregrad er riktig Riktig FG, var nok kanskje for høy igår.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Moderat snøfokk og ansamling av myke fokksnøflak i leheng

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 300 moh Hovedproblemet idag er nok fokksnøflakene i seg selv. Dårlig binding til skare/is kan og være skummelt men tar det ikke med som eget problem da jeg tror slike skred kun blir små. Tror ikke kantkorn er relevant under 600-700 moh heller idag.

Vær

Snø -0,7 °C 13 m/s fra NV ↘ 90% skyer Lette snøbyger. Blåser godt over skoggrensa.

Tester

LBT@20cmQ1 Bryter i fokksnøen over skaren. Q1/Q2 brudd på første slaget. Mulig tynt nedsnødd lag av nysnø, eller bare dårlig binding til skaren. Går også et Q2 brudd lenger ned ved skare nr 2 og meget stor belastning.

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket myk Tørr Myke fokksnøflak som sprekker opp rundt skia, men hovedsakelig i leheng da det ofte er ganske avblåst andre steder. Ikke antydning til skarelag og kantkorn under fokksnøen før ~500moh, men selv der var det vanskelig å påvirke. Gir ingen faretegn og kollapser ikke. Kan være verre lenger opp, men det er nok ganske isolert. Snødybde er der jeg gravde (i et lite leheng).

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

4 cm F DF 1 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm D, 2 cm K MFcr/FC Tydelig kantkorn under skarelaget (se bilde), men ikke noe reaksjon fra dem, 30 cm P MF 1 mm D, 3 cm K MFcr, 40 cm 1F MF 2 mm -1,3 °C @ 0 cm, -2 °C @ 5 cm, -3 °C @ 10 cm, -4,6 °C @ 15 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -5,7 °C @ 25 cm, -5,7 °C @ 35 cm, -5,6 °C @ 45 cm, -4,9 °C @ 55 cm, -4 °C @ 65 cm, -2,9 °C @ 75 cm, -1,7 °C @ 85 cm 120cm dypt totalt

ObsID: 249299

Tromsø / Tromsø

Snø

15.01.2021 kl. 10:19

46 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Rødtind fra parkering
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Godt føre i langrennsløypa
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Nok snø til å gå på ski fra bilen. Nedover blir en annen sak. Tatt mot sør.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Dårlig binding til islagt bekk

Vær

Sludd 1 °C 1 m/s fra NV ↘ 90% skyer Sluddbyger og +1 ved bilen. Faller som snø på ca 150moh.

Snødekke

15 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Våt Kommet mellom 5 og 10cm nysnø her på Kvaløysletta kan det se ut som. Mer enn i Tromsdalen. Våt snø som på 150moh er mer fuktig.

ObsID: 249251

Tromsø / Tromsø

Snø

15.01.2021 kl. 10:00

599 moh

jshuseby (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  jshuseby
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jshuseby Kommentar:  Knapt tydelig, men lang (~40m) sprekk i snøen

Skredfarevurdering

Skredproblemet er riktig i farevarselet. Fant både svakt lag i skaren og at fokksnøen lett løste ut. Varslet faregrad er for lav Riktig problemer, lav faregrad. Var fra 600 moh i motsetning til varselet og (100meter lenger ned).

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker på flere titalls meter fra flatmark til brattheng

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn og skytende sprekker. Det svake laget fra farevarselet var å finne her fra 600 moh og opp.

Skredhendelse

15. jan 10:03 Glideskred 1 - Små Fjernutløst SV-vendt Skredet startet på 605 moh og sluttet på 594 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 20 cm høy og 20 m bred bruddkant Leområder Fjernutløst etter at vi snudde på grunn av snøen. Løste ut på flatt terreng. Så sprekker på flere titalls meter til og fra skredet. Fokksnøen sitter ikke godt. Under 600 moh var snøen for våt

Skredaktivitet

15. jan. 6-12 Glideskred Ett (1). 1 - Små. Svært lett å løse ut Mange bratte heng. S, SV, V. Over 600 moh

Ulykke/hendelse

Nei, for lite, for tregt, for flatt. Bekreftelse på at det var rett å snu.. Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 249282

Tromsø / Tromsø

Snø

15.01.2021 kl. 08:54

34 moh

torben@obskorps (***)

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 80% skyer det har kommet snø i natt, på relativt mild temp, litt kaldere nå så det er blitt en "is skårpe" på toppen. (smelte/frys)

ObsID: 249237

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org