Snøskredvarsel for Tromsø onsdag 03.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Skredfaren er størst der snøen er løs og våt. Vær forsiktig i utløps- og utløsningsområder for våte snøskred og områder under glidesprekker og skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter flere dager med høye temperaturer og kraftig solinnstråling synker temperaturen Det kan ikke utelukkes at det vil løsne enkelte store naturlig utløste flakskred og/eller glideskred. Enten som følge av opphopning av vann i snødekket, eller ved stor tilleggsbelastning som løssnøskred eller skavlfall. Mest utsatt er bratte fjellsider i høyden. Vær forsiktig rundt glidesprekker og store skavler. Enkelte løssnøskred kan forekomme i bratte fjellsider.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter flere dager med varme temperaturer.
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Mandag er det observert 2 store skred i nordvendte sider på Kvaløya. Søndag gikk det et flakskred på Bakaromntinden og et på Blåskredtinden.
Det er mer snø enn normalt og fortsatt skiføre fra nesten havnivå enkelte steder, men den siste uka har det smeltet mye, særlig i lavlandet. Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
0 °C til 7 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om formiddagen.
Skyet.
Nullgradersgrense på 700-900 moh utpå kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-1 °C til 4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsdalstinden

Snø

03.06.2020 kl. 22:10

1008 moh

Martin (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Bruddkanter til venstre og nede it mitten av bildet.

Skredaktivitet

3. jun. I løpet av dagen Noen (2-5). Naturlig utløst SV, V. Under 1000 moh Noen tynne flak har gått på Tinden str1-1.5, mulig i eftermiddag/kveld da solen traff, men flatt lys tidiligere idag så ikke veldig sikker. Se bilde.

ObsID: 237920

Tromsø / Tromsø

Snø

03.06.2020 kl. 12:49

782 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Nokre flakskred og laussnøskred. Truleg skavlbrot også.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Kanskje vanskeleg å sjå på bilete, men det har gått fleire flakskred og laussnøskred frå durmålsfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Kantkorna snø som har blitt fuktig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Mindre snø på ryggar, ut mot kysten og k sørvendte hellingar, men generelt er det snø til havnivå.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Relativt homogen snø øverst i snødekke, vekslende mellom skarelag, smelteomdanna snø og kantkornlag som har starta å bli fuktige lenger nede.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Fuktig kantkorna snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske skred Område: For kommunen. Beskrivelse: Det har vore mykje skredaktivitet siste tida, men vanskeleg å vite kor lenge sidan skreda har gått. Sjå skredaktivitet.

Mye vann i snøen Område: For kommunen. Beskrivelse: Stadvis mykje vatn i den øverste snøen. Tjukkelsen på svært våt snø varierer frå nokre få cm til ca. 10 cm.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Våt Snøgrengrensa går heilt ned i fjæresteinane dei fleste stadar. Lengst ut på kysten og i sørvendte heng som får mykje sol er den litt høgare. Snødybda varierer også mykje, alt etter kor det har vore avblåst eller samla seg snø. Nokre stadar har ryggar starta å smelte fram, andre stadar er det nesten 3 m snø. Det er framleis lagdeling i snøen. Den øverste delen er smelteomdanna grovkorna fuktig/våt snø, men i dybda vekslar det mellom skarelag og grovkorna fuktig snø. Både med bakken og mellom nokre av skarelaga er det kantkorna snø som som har starta å omdanne seg, men ein ser framleis tydelege riller på dei krystallane, som er store.

Skredfarevurdering

2 Moderat Kaldare vær med ein del skyer gjer at sannsynet for våte skred er mindre enn føregåande dagar. Det er likevel ein del vatn i snøen og sola får tatt stadig meir, så det kan gå nokre våte skred. Flakskred kan gå naturleg om vatn hoppar seg opp over skarelag, særleg der der framleis er restar av kantkorn. Laussnøskred kan gå naturleg eller bli utløyst av skikøyrar. Skavlbrot og glideskred kan forekomme. Varmare vær og meir sol vil føre større skredfare. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 5 °C 0 m/s 70% skyer Søndag og mandag var der sol, temperaturar opp mot 20 grader og stor snøsmelting. Tirsdag vart det kaldare og regna litt. I dag er det delvis skya vær med lengre perioder med sol og ca. 5 grader med bilen.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Det er ein del vatn i snøen men akkurat no er der kaldare enn føregåande dagar. Trur sannsynet for våte skred kan auke utover dagen om det blir mindre skyer og sola får tatt meir.

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Vil tru det mest sannsynleg er restane av kantkornlag som kan gi flakskred. Sidan det har vore kaldare det siste døgnet er det litt mindre vatn i snør i dag enn i pinsa. Men meir sol og varmare temperaturar kan sannsynlighet for slike skred auke. Str. Mellom 2 og 3.

Skredaktivitet

3. jun. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Det har gått mange våte laussnøskred. Størrelsen varierer. Usikker på skredtidspunkt men som for flakskreda, ikkje usannsynlig at det har gått i pinsa

3. jun. I løpet av dagen Våte flakskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, NV Ser brotkanten til ca. 9 flakskred. Størrelsen varierer, men dei fleste er str 2 og 3. Dei fleste eg ser er i nordaust-, nord- og nordvestvendte fjellsider, men utelukker ikkje at dette også har gått i andre himmelretningar. Skredtidspunktet er eg usikker på, men det er ikkje usannsynlig at dei gjekk under mildværet i pinsa.

Snøprofil

2 cm 4F MF 3 mm V, 45 cm 1F MF/MFpc 5 mm M, 3 cm K MFcr, 7 cm 1F MF/MFpc 3 mm M, 2 cm K MFcr, 3 cm 1F MF/MFpc 3 mm M, 5 cm K MFcr, 7 cm 4F FC/MF 5 mm M, 1 cm K MFcr, 2 cm 1F MF 2 mm M, 2 cm K MFcr, 18 cm 4F FC/MF 5 mm V Det vekslar ein god del frå stad til stad, både med tanke på snødybde og skarelag osb. Men generelt er det homogen snø øverst, vekslende lag under.

ObsID: 237889

Tromsø / Tromsø

Snø

01.06.2020 kl. 19:00

515 moh

Nilscf@regobsTroms (*)

Skredaktivitet

Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst NV Skred sett fra Kvaløysletta. Kanskje har et skavlbrudd utløst dette flakskredet. Så nokså stort ut på avstand. Men bare deler av snø i bratt terreng skled ut. Har ikke foto. Trolig ikke et gammelt skred, men tid usikker. Bruddkanter så store ut på avstand.

ObsID: 237760

Tromsø / Tromsø

Snø

01.06.2020 kl. 13:25

691 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS

Skredaktivitet

1. jun. 18-24 Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Gått litt våte flak i N sektor ser det ut som. Litt vanskelig å si når, men vil tro kanskje i går kveld? Spesielt det i bakgrunnen var ganske stort. Uten å ha gravd så mye i det siste så har jeg på følelsen av at det enten må ut løses av løssnøskred/skavlbrudd eller i veldig bratt terreng (Som i bakgrunnen) for at de får nok moment til å rive med seg snømasser i flak. Litt synsing der altså. Noe sånt som naturlig utløst/få bratte heng/mulig/str2 er kanskje fornuftig for skredproblem.

ObsID: 237752

Tromsø / Tromsø

Snø

01.06.2020 kl. 12:59

99 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåvardT@met Kommentar:  Bruddkant i skyggeparti under skavl? N-vendt
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåvardT@met Kommentar:  Bruddkant under skavl? SØ-vendt
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåvardT@met Kommentar:  N-vendt

Skredaktivitet

1. jun. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst N. Over 600 moh Sett med kikkert fra Tromsøya. Usikker på tidspunkt og størrelse.

ObsID: 237713

Tromsø / Tromsø

Snø

31.05.2020 kl. 14:45

521 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Hele skredet
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Øvre del
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Nedre del

Skredhendelse

31. mai 14:20 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 564 moh og sluttet på 260 moh Leområder Obervert fra tverrfjellet, så punkter er ca. obsereverte også et gml flakskred (1-2dg gml?) gått ca 1km lengre N dette str 2-3

ObsID: 237640

Tromsø / Tromsø

Snø

31.05.2020 kl. 14:34

521 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps

Vær

Ikke nedbør 25% skyer

ObsID: 237639

Tromsø / Tromsø

Snø

31.05.2020 kl. 13:24

821 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Stort (?) skred under bakaromntinden på Malangen. Observert fra vervarslinga i Tromsø. Usikker på når det er gått.
ObsID: 237607

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org