Snøskredvarsel for Tromsø mandag 01.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Skredfaren er størst der snøen er våt og myk. Vær forsiktig i utløps- og utløsningsområder for våte snøskred og områder under sigesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter flere dager med høye temperaturer og kraftig solinnstråling så ventes det at snødekket har en bedre evne til å drenere vannet i snøen, dette gjør at skredfaren avtar noe. Det kan ikke utelukkes at det vil løsne enkelte store naturlig utløste flakskred og/eller glideskred. Enten som følge av opphopning av vann, eller ved stor tilleggsbelastning som løssnøskred eller skavlfall. Mest utsatt er bratte solvendte fjellsider i høyden. Vær forsiktig rundt sigesprekker og store skavler. Enkelte løssnøskred kan forekomme i bratte fjellsider.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter regnvær de siste dagene.
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Søndag gikk det et flakskred på Bakaromntinden og et på Blåskredtinden. Torsdag kveld gikk et glideskred i fjellsida over Tomasjord.
Det er mer snø enn normalt og fortsatt skiføre nesten fra havnivå noen steder, men den siste uka har det smeltet mye, særlig i lavlandet. Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
3 °C til 10 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
6 °C til 13 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsø

Snø

01.06.2020 kl. 19:00

515 moh

Nilscf@regobsTroms (*)

Skredaktivitet

Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst NV Skred sett fra Kvaløysletta. Kanskje har et skavlbrudd utløst dette flakskredet. Så nokså stort ut på avstand. Men bare deler av snø i bratt terreng skled ut. Har ikke foto. Trolig ikke et gammelt skred, men tid usikker. Bruddkanter så store ut på avstand.

ObsID: 237760

Tromsø / Tromsø

Snø

01.06.2020 kl. 13:25

691 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS

Skredaktivitet

1. jun. 18-24 Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Gått litt våte flak i N sektor ser det ut som. Litt vanskelig å si når, men vil tro kanskje i går kveld? Spesielt det i bakgrunnen var ganske stort. Uten å ha gravd så mye i det siste så har jeg på følelsen av at det enten må ut løses av løssnøskred/skavlbrudd eller i veldig bratt terreng (Som i bakgrunnen) for at de får nok moment til å rive med seg snømasser i flak. Litt synsing der altså. Noe sånt som naturlig utløst/få bratte heng/mulig/str2 er kanskje fornuftig for skredproblem.

ObsID: 237752

Tromsø / Tromsø

Snø

01.06.2020 kl. 12:59

99 moh

HåvardT@met (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåvardT@met Kommentar:  Bruddkant i skyggeparti under skavl? N-vendt
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåvardT@met Kommentar:  Bruddkant under skavl? SØ-vendt
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  HåvardT@met Kommentar:  N-vendt

Skredaktivitet

1. jun. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst N. Over 600 moh Sett med kikkert fra Tromsøya. Usikker på tidspunkt og størrelse.

ObsID: 237713

Tromsø / Tromsø

Snø

31.05.2020 kl. 14:45

521 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Hele skredet
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Øvre del
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Nedre del

Skredhendelse

31. mai 14:20 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 564 moh og sluttet på 260 moh Leområder Obervert fra tverrfjellet, så punkter er ca. obsereverte også et gml flakskred (1-2dg gml?) gått ca 1km lengre N dette str 2-3

ObsID: 237640

Tromsø / Tromsø

Snø

31.05.2020 kl. 14:34

521 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps

Vær

Ikke nedbør 25% skyer

ObsID: 237639

Tromsø / Tromsø

Snø

31.05.2020 kl. 13:24

821 moh

Ola@MET (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ola@MET Kommentar:  Stort (?) skred under bakaromntinden på Malangen. Observert fra vervarslinga i Tromsø. Usikker på når det er gått.
ObsID: 237607

Tromsø / Tromsø

Snø

30.05.2020 kl. 09:52

255 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  På 550moh dårlig binding over og under skarelag
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  På 550m flere skarelag gjennom snødekket
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  På 400m flere skarelag
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  Tror det er bare eldre skred i dette bildet
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  harvey@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  Over 450m er overflaten løssere og lett og skyve ski stave gjennom snødekket
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  0moh bra med smelting og mye vann i elva

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh kan også tenke at skred kan være større (str.3?)

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh Dette blir mer aktuelt hvis det bli sol

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Notater

snudde på 560m -null sikt

Vær

Regn 3 °C 5 m/s 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Meget våt Snøoverflate er relativ fast opptil ca 450moh og ski stave synke bare noen få cm. Over 450m er overflaten løssere og stave lettere kan presses ned i snødekket. Jeg gravde kjappe profiler på flere høyder og det finnes fortsatt flere skarelag gjennom snødekket. Det er først over 500m at det til å være et problem ifht vann over/under skare så mye som 1m fra overflaten som gi dårlig binding

Tester

LBT Flere LBT i flere høyde ga ikke noe spesielt resultat under 450m

LBT@100cmQ2 På 550m gikk brudd under hardt skarelag med mye vann under /over

Skredaktivitet

30. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Mange gammel vått løssnøskred

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er mange skarelag opp gjennom snødekket, og mye vann i snøen. Fare for både våte løssnøskred og våte flakskred som kan være naturlig utløst eller evt fra skavlbrudd Økende temperaturer de neste dagene kan førere til hyppigere løssnøskred og svekke bindinger ytterligere mellom våte smelteomvandlet snø of skarelag Varslet faregrad er riktig

ObsID: 237498

Tromsø / Tromsø

Snø

29.05.2020 kl. 14:02

362 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Temp parkering
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Bilde bilvindu på parkering. Kraftig regn i 2-3min
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot kaldfjorden
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  I S helling mot 884
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  I S helling. Fra hatten
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Snødekket vått til 70cm +++. Staven gikk lett ned. Samme observasjon flere plasser. 200, 350, 500moh og der jeg snudde
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Våt snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Tidvis sank jeg 10-15cm ned i snødekket med skia!!
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Gravde Ca 120cm. Våt grovkornet snø helt ned til vannet på isskaren. (På ca100cm)
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fant her opphoping av vann over skare/is på Ca 100cm. ( profil gravd i leheng) over dette våt snø.!!! Dette laget har dårlige bindinger
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Snødekket består hovedsaklig av dette fra topp og ned. MF. Smelteomvandla

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1200 moh og 500 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1200 moh

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Vær

Regn 4 °C 6 m/s fra V → 100% skyer Regn og litt små kraftige regnbyger tidvis. Skyene kom og gikk i høyden jeg var på

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Meget våt Snødekket er meget vått fra parkering og til ca 300moh. Over dette observerte jeg vått snødekke til 500-550moh hvor jeg snudde. Tidvis mye løs våt snø 15-20cm som sklir lett ut under skia, når bratt nok (25 grader og brattere )

Skredaktivitet

29. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Observert fra vei/bil. Mulig noen (få) Kunne vært sørpeskred ? Lavt og tungt skydekke i dag så dårlig oversikt over kattfjordeidet i dag.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye regn nå som svekker snødekket. Fare for både våte løssnøskred og våte flakskred. Det er vann nede i snødekket som svekker bindingene i lagene. Dette er vanskelig å finne hvis du ikke graver. Så unngå skred terreng og utløps områder. Hvis det løsner våte flakskred kan de bli store !!! Det kommer mere regn og så sol så disse skred problemene vil nok være noen dager Varslet faregrad er riktig Har med dt vesentlige. Mulig grensene er satt litt lavt

Snøprofil

Ble ikke nærmere analysert pga mye regn og vind. Tenker at denne isskaren med vann på finnes mange plasser nå. Selv der snødekket er tynnere enn dt var her.

ObsID: 237408

Tromsø / Tromsø

Snø

29.05.2020 kl. 12:11

5 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Faretegn

Ferske skred Det har gått eit glideskred på fastlandet. Veit ikkje nøyaktig skredtidspunkt men trur det har gått i dag. Det stopper eit stykke bak bustadane.

ObsID: 237375

Tromsø / Tromsø

Snø

29.05.2020 kl. 00:37

392 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps

Skredaktivitet

29. mai. I løpet av dagen Glideskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Gått et glideskred over Tomasjord. Akkurat hvor ferskt dette skredet er vet jeg ikke, men la først merke til det nå i kveld. Kan tenkes at det har gått ila. dagen mens regnværet har stått på.

ObsID: 237313

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org