Snøskredvarsel for Tromsø lørdag 23.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå soleksponert bratt terreng. Det er fare for naturlig utløste skred pga. milde temperaturer høyt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng
Sannsynlig

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Klarvær og høye temperaturer svekker bindingene i snøen og gir betydelig skredfare. Skredfaren øker utover dagen etter som snødekket varmes opp. I bratte heng vil det være svært lett å løse ut våte løssnøskred. Naturlig utløste skred forventes. Det forventes også at faren for våte flakskred og glideskred vil øke med mildere temperatur også om natten og økt vannmetning i snøen. Med økende temperatur kan det nå løsne store naturlig utløste skred, pga. vedvarende svake lag i snødekket enkelte steder. Utbredelsen av dette er usikker. Vær oppmerksom særlig i nordvendt terreng og høyt til fjells. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
I skogen er det våt, råtten snø uten lagdeling. Over skoggrensa er snøen fuktig øverst i alle himmelretninger etter temperaturøkning de siste dagene. Dette kan fryse til mildværsskare om natten høyt til fjells. I fjellet finnes det fortsatt snø med lagdeling og mye snø.
Det er enkelte steder observert kantkorn over skarelag under fokksnøen, men utbredelsen av dette er usikker. Antageligvis kan det finnes i alle himmelretninger høyt til fjells, mens lavere er det nok helst til stede i nordvendt terreng.
Torsdag ble det observert store glideskred i naboregion Lyngen. Flere våte løssnøskred er blitt observert de siste dagene.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes mange store skavler.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-2 °C til 6 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
1 °C til 9 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsø

Snø

23.05.2020 kl. 22:30

10 moh

Johan@svv (***)

Skredhendelse

23. mai 21:00 (+02:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst SV-vendt Skredet startet på 312 moh og sluttet på 6 moh Jeg har antatt nøyaktig skredplass og størrelse utifra bildet i avisartikkelen.

ObsID: 236801

Tromsø / Tromsø

Snø

21.05.2020 kl. 21:31

975 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Gravd i vestvendt heng på 1000 moh. Brudd gikk i sjiktovergang innad i gammel fokksnø.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Tydelig at det er litt kaldt på toppen når man må løpe for å holde varmen. Ellers veldig fint vær!
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Tidvis.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Ryggen mot toppen av Nordfjellet.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

Vær

Ikke nedbør fra Ø ← Sol og fint. Vært sånn i hele dag. Et lite kaldt drag fra Ø på toppen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fant vell egentlig ikke noe nytt i dag. Relativt stabilt langs ruta. Med en gang sola forsvinner fryser toppen av snødekket til. Under 300moh er var det gjennomslagsskare, over dette var den bærende. Der sola tar varmer den godt og her vil det være mulig å løse ut våte løssnøskred, naturlig eller kunstig. Fant ingen kantkorn rundt skarelaget i dag, men dette betyr ikke at det ikke finnes andre steder, det tyder skredaktiviteten de diste dagene på. Ser også flere glidesprekker rundt om. Vær obs under disse! Med økende temperatur og fortsatt kraftig solinnstråling vil de våte løssnøskredene fortsette. Er også mulig at økende temperatur vil føre til svakere bindinger nede i snødekket og at noen større flakskred kan løses ut naturlig. Varslet faregrad er riktig Syntes varselet stemmer godt overens med nåværende komplekse situasjon.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr 0-300 moh er snøen i all hovedsak råtten. Ingen lagdeling av betydning. 300-600 moh er snøen gradvis mer kompakt. Slush der sola enda tar, men fryser fort på når sola forsvinner. Over 600 moh er det hard fokksnø eller skare.

Skredaktivitet

21. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Ser mange naturlig utløste våte løssnøskred rundt om i fjellene, flere himmelretninger. Så noen flakskred i Ø-vendt sider men om de er dagsferske er uvisst.

ObsID: 236489

Tromsø / Tromsø

Snø

21.05.2020 kl. 19:58

388 moh

Elise@MET (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Elise@MET Kommentar:  Kombinasjon av gamle løssnøskredmasser og nye

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet

Ferske skred Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør 4 °C 1 m/s Sola tar godt

Skredaktivitet

21. mai. 18-24 (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SV, V Løsnet et par skred rundt 1930 fra rennnene hvor det allerede har gått en del skred de siste dagene. Solen tar godt selv nå så sent på kvelden. Mye smått som løsner i fjellsidene.

ObsID: 236472

Tromsø / Karlsøy / Tromsø

Snø

21.05.2020 kl. 16:59

142 moh

Anja (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Anja

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: To naturlig utløste skred.

Vær

Ikke nedbør Sol

Skredhendelse

21. mai 14:00 (+02:00) Sørpeskred 1 - Små Naturlig utløst Skredet startet på 186 moh og sluttet på 110 moh Brattheng

ObsID: 236488

Tromsø / Tromsø

Snø

21.05.2020 kl. 13:45

404 moh

olamk (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  olamk
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  olamk

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

21. mai 13:51 (+02:00) Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 830 moh og sluttet på 679 moh Kantkornet snø under skarelag Skål Kun observert fra avstand. Kjørte selv ned ca 50 meter ØST for skredet ca 10 minutter før det ble utløst. Der var snøen våt, men stabil uten lagdeling.

Skredaktivitet

21. mai. 12-18 (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ, S, SV

ObsID: 236466

Tromsø / Kvitfjellet

Snø

21.05.2020 kl. 13:00

573 moh

Teop (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

21. mai 13:00 (+02:00) Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Skredet startet på 630 moh og sluttet på 216 moh Opphopning av vann i/over lag i snødekket 700 cm høy bruddkant Brattheng

ObsID: 236575

Tromsø / Buren

Snø

21.05.2020 kl. 12:09

374 moh

Laxxen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Laxxen
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Laxxen

Ulykke/hendelse

Nej Snø Ingen skredtatt, men nære på Topptur

Skredhendelse

21. mai 12:14 (+02:00) Sørpeskred 1 - Små Personutløst Skredet startet på 400 moh og sluttet på 397 moh Skål Langsomt vått skred efter skiløper.

ObsID: 236464

Tromsø / Tromsø

Snø

20.05.2020 kl. 19:15

429 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Skred gått i kveld i SV-vendt brattheng pga solinnstråling. Str 1-1,5.

Skredaktivitet

20. mai. 18-24 (+02:00) Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst SV Skred gått i SV-vendt heng mellom kl 17:30 og 19:15. Det var ikke der når jeg passerte samme sted på vei oppover.

ObsID: 236360

Tromsø / Tromsø

Snø

20.05.2020 kl. 19:02

224 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  harvey@ObsKorps

Skredaktivitet

20. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SV, V

ObsID: 236355

Tromsø / Tromsø

Snø

20.05.2020 kl. 18:59

420 moh

mhp@multiconsult (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  mhp@multiconsult

Skredhendelse

20. mai 19:02 (+02:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst SV-vendt I renne eller forsenkning Trolig fersk, krysser over flere opp/ned skispor.

ObsID: 236434

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org