Snøskredvarsel for Tromsø onsdag 20.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i solutsatte brattheng og der det er fokksnøansamlinger i høyden. NB, det kan finnes svake lag i snødekket som kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mer solinnstråling gjør at faren for naturlig utløste våte løssnøskred også høyere til fjells øker igjen. Siden det er sol store deler av døgnet vil dette kunne gjelde de fleste himmelretninger. Vær oppmerksom på at det vil være lett for en skiløper å løse ut små våte skred også i skogen når snødekket er blitt vått. Fokksnøen dannet i forrige uke er nå stort sett vanskelig å påvirke, men det kan være mulig å løse ut middels store skred i denne med større tilleggsbelastning, særlig der solen får myknet opp snøoverflaten. Noen store skred er observert den siste uka, noe som tyder på at det kan være mulig å påvirke vedvarende svake lag i snødekket enkelte steder, men utbredelsen av dette er usikker. Vær oppmerksom på muligheten for å utløse store skred, særlig i nordvendt terreng eller høyt til fjells. Vær varsom rundt skavler og evt. glidesprekker. Husk at skavler også kan løsne naturlig og løse ut større skred i terrenget under.
Snøoverflaten er preget av fokksnø av varierende hardhet etter uvær forrige fredag, særlig i leheng mot nord og øst er det mye innblåst snø. Solinnstråling påvirker snødekket mange steder i solvendte sider, mens nattfrost fører til gjenfrysing om natten. Høyt til fjells, særlig i nordvendte sider, er snøen fortsatt tørr.
Det er enkelte steder observert kantkorn over skarelag under fokksnøen fra den siste uka, men utbredelsen av dette er usikker. Antageligvis kan det finnes i alle himmelretninger høyt til fjells, mens lavere er det nok helst til stede i nordvendt terreng.
De siste dagene er det observert flere små, våte løssnøskred i regionen. Forrige helg ble det observert flere middels store til store (str. 2-3) naturlig utløste skred i NØ-vendte heng på Kvaløya og Ringvassøya. Et par av dem har step-down til et dypere lag, noe som kan tyde på at det finnes et aktivt kantkornlag høyt i snødekket. Det er også observert noen store naturlig utløste skred i naboregion Lyngen den siste uka, derav ett av dem er bekreftet å ha gått på kantkorn over skarelag.
Det er mer snø enn normalt i regionen og det finnes mange store skavler og glidesprekker.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-4 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-4 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsø

Snø

20.05.2020 kl. 19:15

429 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Skred gått i kveld i SV-vendt brattheng pga solinnstråling. Str 1-1,5.

Skredaktivitet

20. mai. 18-24 Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst SV Skred gått i SV-vendt heng mellom kl 17:30 og 19:15. Det var ikke der når jeg passerte samme sted på vei oppover.

ObsID: 236360

Tromsø / Tromsø

Snø

20.05.2020 kl. 19:02

224 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  harvey@ObsKorps

Skredaktivitet

20. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. SV, V

ObsID: 236355

Tromsø / Tromsø

Snø

20.05.2020 kl. 18:59

420 moh

mhp@multiconsult (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  mhp@multiconsult

Skredhendelse

20. mai 19:02 Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst SV-vendt I renne eller forsenkning Trolig fersk, krysser over flere opp/ned skispor.

ObsID: 236434

Tromsø / Durmålstinden

Snø

19.05.2020 kl. 22:22

816 moh

solmund@regobsTroms (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Tatt fra Storsteinnestind

Skredhendelse

19. mai 09:00 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 846 moh og sluttet på 537 moh To nokså store flakskred tydeligvis naturlig utløst i nordøstflanken i Durmålstinden. Ble oppmerksom på disse på veg opp til Storsteinnestinden i dag, er rimelig sikker på at skredene ikke var gått enda i går kl.14. Ser ut til å være naturlig utløste flakskred (fokksnø fra mai?) som har satt tyngre våtsnø i bevegelse lenger ned i flanken.

ObsID: 236256

Tromsø / Tromsø

Snø

19.05.2020 kl. 16:53

604 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot steinskardtind
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Sikt på obspungt. Det kom skyer. Plutselig var det Ingen sikt. Hadde det ned til Ca 200moh
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Vått snødekke

Vær

Ikke nedbør 6 °C 0 m/s 50% skyer Startet i fint varmt! Vær. Lett skyet. Kan virke som at dt kom litt snø i går/natt. På vei hjem ned kattfjordeidet begynte dt å regne

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig Snødekket er vått fra parkering og til Ca 300-350moh. Etter dette er snødekket fuktig opp til obs pungt

Tester

LBT@26cmQ2 Løsnet på nedføyka nysnø. Middels stabilitet

Skredfarevurdering

2 Moderat Relativt stabilt men vær obs i høyden ang leheng og fokksnø med nedføyka nysnø. Solen påvirker og snødekket nå. Så «timing» er viktig. Mye snø i fjellet så tenker at fg 2 blir værende en stund til Varslet faregrad er riktig Har med det vesentlige

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 600 moh Sol og temp påvirka utløse.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 600 moh Fant nedføyka nysnø i snødekket. Tenker dette representere N og NØ hellinger fra 500-600moh og opp. Men da variabel tykkelse på hvor dt er i snødekket

Skredaktivitet

19. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Under 700 moh

Snøprofil

1 cm F DF 2 mm M, 6 cm 1F RG 1 mm M, 20,5 cm P RG, 0,5 cm F DF, 0,3 cm I IF, 18 cm P MF 2 mm, 9 cm K RG, 0,2 cm I IF, 30 cm 1F MF, 20 cm P MF, 20 cm 1F FC/FCxr 3 mm -0,2 °C @ 1 cm, -0,6 °C @ 5 cm, -1,2 °C @ 15 cm, -1,6 °C @ 25 cm, -1,7 °C @ 35 cm, -1,6 °C @ 55 cm, -1,4 °C @ 75 cm, -1,2 °C @ 95 cm, -1 °C @ 125 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 236253

Tromsø / Balsfjord

Snø

18.05.2020 kl. 18:00

333 moh

aremel (Ukjent)

Vær

6 °C Større påvirkning av sol og høyere temperatur enn tidligere

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ca 1/2 meter våt soloppvarmet snø fra de siste uker er i ferd med å miste all binding og struktur. Minimal lagdeling, god binding ned mot gammel snø. Svært krevende å vurdere om den ferske snøen kan løsne som våte flakskred. Store lokale variasjoner. Anbefaler trygge veivalg.

ObsID: 236202

Tromsø / Tromsø

Snø

18.05.2020 kl. 17:00

382 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Kattfjordeidet med mange solutløste våte løssnøskred, tatt fra normalrute mot Steinskarstind. Videre også detaljfoto fra samme.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Kattfjordeidet oppunder 884, med mange solutløste våte løssnøskred, tatt fra normalrute mot Steinskarstind.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Kattfjordeidet med mange solutløste våte løssnøskred, tatt fra normalrute mot Steinskarstind.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Kattfjordeidet med mange solutløste våte løssnøskred, tatt fra normalrute mot Steinskarstind.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 0 m/s 10% skyer Sol og fin ettermiddag på Kattfjordeidet. Har tydeligvis vært nattefrost natt til 18. mai.

Skredaktivitet

18. mai. 12-18 Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S På NV-siden av Kattfjordeidet man. 18.mai, solrik dag/ettermiddag gir mange skred i solvendte brattheng, løsner som vist på foto mye der det er bare klipper. Ellers svært lite skred observert på andre siden av Kattfjordeidet nordvendt på turen opp til Steinskarstind 817 moh.

ObsID: 236197

Tromsø / Tromsø

Snø

18.05.2020 kl. 17:00

382 moh

OAH@SVV (***)

Vær

Ikke nedbør 5 °C 0 m/s 10% skyer Sol og fin ettermiddag på Kattfjordeidet. Har tydeligvis vært nattefrost natt til 18. mai.

Skredaktivitet

18. mai. 12-18 Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S På NV-siden av Kattfjordeidet man. 18.mai, solrik dag/ettermiddag gir mange skred i solvendte brattheng, løsner som vist på foto mye der det er bare klipper. Ellers svært lite skred observert på andre siden av Kattfjordeidet nordvendt på turen opp til Steinskarstind 817 moh.

ObsID: 236198

Tromsø / Tromsø

Snø

18.05.2020 kl. 16:37

234 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  harvey@ObsKorps

Skredaktivitet

18. mai. 0-6 Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. S, SV

ObsID: 236107

Tromsø / Tromsø

Snø

17.05.2020 kl. 14:43

661 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps

Snødekke

Overgang fuktig -tørr snø.

ObsID: 236011

Tromsø / Tromsø

Snø

17.05.2020 kl. 00:12

585 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Bilde av skredmassene i kjent skredløp.

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Str. 3 flakskred. Trolig gått under været i går 15. mai. Enten har det nådd veien eller så er det veldig nært ( anslår under 10 meter).

ObsID: 235948

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org