Snøskredvarsel for Tromsø torsdag 27.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Generelt ustabile forhold. Unngå leområder og andre terrengformasjoner som samler snø pga vinden.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Store mengder nysnø fra de siste dagene trenger tid på å stabiliserer seg og kan fortsatt være lett å løse ut. Ute på kysten kan det også komme mer nysnø. Perioder med kraftig vind vil flytte snø inn i leområder og føre til ustabile fokksnøflak. Enkelte store naturlig utløste skred kan ikke utelukkes. Vær også observant på drønn og oppsprekking, dette kan indikere vedvarende svakt lag av kantkorn.
I starten av uka har det kommet store mengder nysnø i regionen, og mye mer er ventet utover onsdag. Tirsdag lå snøen stort sett ubunden, men onsdag har det begynt å blåse og det dannes fokksnøflak.
Det er generelt et tykt snødekke i regionen med flere skarelag. Det finnes også svake lag av kantkorn nede i snødekket, men disse ligger dypt og er vanskelig å påvirke. Skred på Buren på tirsdag kan indikere at det finnes kantkornlag høyt i snødekket, men det er ingen andre observasjoner av dette.
Tirsdag ble det observert et naturlig utløst flakskred str.2 på Buren. Det ble også observert skytende sprekker i snødekket på Storstinestinden.
25 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-13 °C til -3 °C på 700 moh.
Passerende lavtrykk gir kraftigere vind en periode om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-7 °C til -2 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Varierende vindretning og styrke gjennom dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsø

Snø

27.02.2020 kl. 20:30

415 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fra Ca 300moh
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fra Ca 450 moh

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Nede ved parkering og opp til Ca 250/300moh et det en tynn ishinne på topp. Under denne er det myk fokksnø. Noen plasser fokkskavler. Etter dette er dt fra pencil hardhet til 4f på puter med innføyka fokksnø. Enkelte plasser er den gml mildværs skaren kommet fram. Fra 300-350moh er det et kaos av alle snøhardheter. Mao Vældi utfordrende skiføre😳

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ikke så stabile forhold nå. Mye spenning og dårlig stabilitet i snødekket. Pass på leheng og der fokksnøen har samlet deg og er myk. Gunstig temp gjør at snødekket vil stabilisere seg relativt raskt

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 300 moh

Tester

LBT@25cmQ3 Løsnet på nedføyka nysnø. 2-3slag. Gjorde flere og fikk samme resultat. Det løsner på et nedføyka nysnøflak over gml fokksnø. Under denne er dt ny nedføyka nysnø. Men denne har god stabilitet og binding mot den gml skaren/fokksnøen

Vær

Ikke nedbør 0 °C 2 m/s fra S ↑ 15% skyer Pent rolig og stjerneklart i kveld

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye fokksnø på fjellet nu.

ObsID: 217859

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

27.02.2020 kl. 14:54

3 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 217821

Tromsø / Tromsø

Snø

27.02.2020 kl. 14:41

147 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Lag med nysnø og hagl under fokksnøflak.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Ca. 15 cm tjukt fokksnø over ubunde nysnø og hagl.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Snøfokk
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Sterk vind frå S-SV ga snøtransport og det har det danna seg flak av varierande hardheit i leområder. På denne staden låg flaka på ubunden nysnø blanda med hagl. Eg Klare ikkje å sjå teikn til rim her, men snøen blåste raskt vekk/blanda seg med anna snø.

ObsID: 217865

Tromsø / Tromsø

Snø

27.02.2020 kl. 12:30

474 moh

PederRygg (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  PederRygg
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  PederRygg
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  PederRygg
ObsID: 217824

Tromsø / Tromsø

Snø

27.02.2020 kl. 10:49

504 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Naturlig utløst skred i nordøstvendt side (mellom Nordfjordtinden og Blåskredtinden).
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Svake bindninger i fokksnøen gir flakdannelse.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Oppsprekking rundt skiene.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det skal fortsette blåse fra sør frem til lørdag. I sider hvor vindtransportert snø legger seg vil skredfaren være betydelig (faregrad 3). Ellers på fjellet er nok faregraden på en 2er. Det vil fortsette blåse frem til lørdag hvilket gjør at det vil fortsette være ustabile forhold i nordvendte sider. Når vinden gir seg vil stabiliseringa av snødekket gå relativt raskt ettersom det er gunstige temperaturer for det. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø over 300 moh I heng der snøen samlet seg vil det være lett å løse ut skred. Disse kan på noen utsatte plasser bli store (størrelse 3)

Tester

LBT@15cm Ved liten tilleggsbelastning løsnet det øverste laget på ca 15 cm tykkelse. Ved middels tilleggsbelastning løset det i midten, på ca 30 cm under overflaten. Ved stor tilleggsbelastning løsnet det i bunn av gropa, på ca 1 m dybde. Stemmer ganske godt med teorien at fokksnø stabiliserer seg relativt raskt, altså at den ferskeste snøen fortsatt er veldig ustabil, men snøen som er litt eldre stabilisert seg noe.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 15 m/s fra SV ↗ 50% skyer Mye vind i fjellet i dag. Kraftig snøføyk.

Faretegn

Ferske sprekker Det sprekker opp rundt skiene når en går på utsatte plasser.

Ferske skred Så ett skred som sannsynligvis gått noen gang det siste døgn, størrelse 2+/3. Ellers ingen observerte naturlig utløste skred.

Snøprofil

5 cm 1F DF/RG 1 mm/0 mm D, 15 cm F DF 1 mm/0 mm D, 20 cm 4F/1F RG 0 mm/0 mm D, 50 cm P RG 1 mm/0 mm D -6,8 °C @ 0 cm, -7,3 °C @ 10 cm, -6,2 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -4,7 °C @ 40 cm, -4,3 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen Det var over 2,8 meter dypt på denne plassen. Gravde her for å få et inntrykk av hvor godt fokksnøen bundit seg.

ObsID: 217800

Tromsø / Tromsø

Snø

27.02.2020 kl. 10:22

67 moh

Svartn@regobsTroms (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms Kommentar:  Tromsdalen
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms Kommentar:  Tinden

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye fokk i le fra SV

ObsID: 217724

Tromsø / Tromsø

Snø

27.02.2020 kl. 09:40

197 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@29cmQ2 God Stor tilleggsbelastning

Snøprofil

10 cm F DF 1 mm/0 mm D, 12 cm 4F DF/RG 1 mm/0 mm D, 0,2 cm I IF 0 mm/0 mm D, 4 cm 1F DF 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F- DF/RG 1 mm/0 mm D Skarelag, 60 cm K MFcr 0 mm/0 mm D -4,5 °C @ 0 cm, -2,4 °C @ 10 cm, -1,7 °C @ 20 cm, -1,2 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -0,7 °C @ 60 cm, -0,4 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 217791

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

27.02.2020 kl. 09:31

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Grøtfjord (0moh) kl 09:31 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 217716

Tromsø / Tromsø

Snø

27.02.2020 kl. 09:08

1107 moh

johanna (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  johanna

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye fokksnø på Tromsdalstind

ObsID: 217711

Tromsø / Tromsø

Snø

27.02.2020 kl. 08:24

1143 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Kraftig snøfokk pga sørlig vind, Tromsdalstind

Vær

Ikke nedbør fra S ↑ 50% skyer Sørlig sterk kuling gir kraftig snøfokk på Tromsdalstind idag morges, se foto tatt fra Tromsø.

Notater

Sørlig sterk kuling gir kraftig snøfokk på Tromsdalstind idag morges, se foto tatt fra Tromsø. Sein innsending pga telefontrøbbel...

ObsID: 217802

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

27.02.2020 kl. 08:23

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Kattfjordeie/ synøvejord (300moh) kl 08:23 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 217698

Tromsø / Tromsø

Snø

27.02.2020 kl. 07:00

1232 moh

HannahV@regobsTroms (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  HannahV@regobsTroms

Vær

Ikke nedbør

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Tydelig snøfokk på Tromsdalstinden

ObsID: 217696

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

27.02.2020 kl. 06:30

3 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -1 °C Tjønna (0moh) kl 06:21 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7908 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 217704

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

27.02.2020 kl. 04:15

9 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -1 °C Sæterelv (0moh) kl 04:15 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7908 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 217705

Tromsø / Tromsø

Snø

26.02.2020 kl. 15:52

201 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  harvey@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  harvey@ObsKorps Kommentar:  Kraftig snøfokk fra toppene

Snødekke

Kraftig snøfokk

Vær

3 °C 15 m/s fra V → 100% skyer Kraftig snøfokk på veien i Finnvikdalen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 217605

Tromsø / Tromsø

Snø

26.02.2020 kl. 14:15

72 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snøvær og sterk vind gir snøfokk

ObsID: 217586

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

26.02.2020 kl. 12:30

3 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Tjønna (0moh) kl 12:07 25 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Sæterelv (0 moh) kl 17:30 Snø, -2,0 °C. 25 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 217626

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

26.02.2020 kl. 09:14

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Grøtfj (0moh) kl 09:14

ObsID: 217500

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

26.02.2020 kl. 07:20

11 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Synøvejord (0moh) kl 07:20 30 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 217480

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

26.02.2020 kl. 07:18

157 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Kattfjordeie (300moh) kl 07:19 40 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 217479

Tromsø / Tromsø

Snø

25.02.2020 kl. 20:23

549 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Flaket 1f. Løsnet på 2cm 4f nedføyka nysnø. Medium stabilitet
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fra Ca 600moh. Løsnet lett på nedføyka nysnø
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot Tromsøya
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 5 Av:  Notater Opphavsrett:  torben@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 35 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Fra parkering er det fra 30-40cm med nysnø og opp til overgang skog/fjell over dette er det litt mindre og det et et fokksnølag under på Ca 15/20cm under det er der nedføyka nysnø. Bindingene her er variable men tenker stabiliteten som medium. Fra 400moh er snødekket varierende og bærer preg av vind fra flere retninger. Utrolig flott skiføre. Stort sett samme forhold /snødekke som jeg observerte i Lavangsdalen tidligere i dag. Mulig snødekket der var løsere.

Skredfarevurdering

2 Moderat Relativt stabilt snødekke. Svært mye nysnø 30-40cm+++ Men vær obs i leheng og der snødekket er tynnere ( konvekser/kuler ) samt hvis snødekket sprekker opp. Mulighet for å utløse små/harmløse løssnøskred i dag/kveld Tenker at med det været som et meldt i mgn med mere vind vil absolutt faregraden for i mgn være 3 Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 300 moh

Tester

LBT@35cmQ2 Løsnet på 2cm 4f oppå skare. Flaket 1f. Middels stabilt. 4 slag

Vær

Snø -2 °C 2 m/s fra NV ↘ 75% skyer Byge vær. Litt mere vind fra 500moh. Kanskje 4-5ms tidvis

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Opplevde på enkelte plasser i leheng/ konvekser at dt prakk opp og noen sprekker

Notater

Gjorde flere Lbt og håndtester. Fikk samme svar på alle. Løsner på nedføyka nysnø. Det er ikke øverste 10-15cm med nysnø som løsner, men fokksnøflaket under som løsner.

Skredaktivitet

25. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 217440

Tromsø / Buren/Skålhammaren

Snø

25.02.2020 kl. 18:30

335 moh

oscar@randoscando (Ukjent)

Skredaktivitet

25. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små Få bratte heng. Ø, SØ. Under 2500 moh Ett skred langs vanlige rute opp Buren i det bratte henget ø/sø på Skålhammaren. Ca 5 cm bruddkant, 10-15m bredd. Usikker på hvis det er naturlig løst ut eller fra tidligere skikjører. Mangler bild pga mobilkamera + hodelykt bare gir støy.

ObsID: 217485

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

25.02.2020 kl. 16:27

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Grøtfjord (0moh) kl 16:27 35 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 217419

Tromsø / Tromsø

Snø

25.02.2020 kl. 14:56

24 moh

Ole Andreas Jenssen (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ole Andreas Jenssen

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Kommet ca 30 cm ubunden snø siden kl. 0700 i dag. Snør tett igjen nå..

ObsID: 217395

Tromsø / Tromsø

Snø

25.02.2020 kl. 14:36

833 moh

adadranger (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  adadranger

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet

ObsID: 217430

Tromsø / Tromsø

Snø

25.02.2020 kl. 13:50

124 moh

Stian (Ukjent)

Vær

Snø -3 °C

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fleire drønn i bunn va bakke.

ObsID: 217426

Tromsø / Balsfjord

Snø

25.02.2020 kl. 11:49

627 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Mot nord innimellom 2 snøbyger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Mye løssnø her ved tregrensa.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Snøen ligger ubunden helt til topps i dette området. Over tregrensa er det 10-20 cm løssnø, mens i skogen er det 20-40 cm løssnø øverst i snødekket.

Skredfarevurdering

2 Moderat Selv om fokksnøen virker stabil der jeg har vært i dag, kan det ikke utelukkes at det har vært litt mer vind andre steder og dermed kan finnes området med ustabile fokksnøflak. Så ikke kantkorn rundt skarelagene der jeg gravde i dag, men så var snødekket også ganske tykt der. Det er svært mye løssnø tilgjengelig for transport nå, så ved vindøkning vil skredfaren øke raskt. Da vil man kunne forvente naturlig utløste str 3 skred. Varslet faregrad er riktig Ut fra dagens tur tenker jeg at varselet stemmer bra.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 300 moh Fant ikke fersk fokksnø under turen i dag, siden siste døgns snøfall har kommet med lite vind i dette området. Fokksnøen under det øverste snølaget virket å ha stabilisert seg bra der jeg har vært i dag.

Tester

LBT@30cmQ3 Brudd innad i fokksnøen etter middels belastning. Svært gode bindinger nedover i snødekket, måtte bruke mye kraft før jeg fikk brudd ved skarelag på rundt 75 cm dybde.

Vær

Snø -4 °C 1 m/s 95% skyer I perioder tette snøbyger. Jevnt over lite vind, men vinden tar seg opp litt ifm snøbygene.

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har lokalt kommet mye nysnø de siste dagene.

Skredaktivitet

25. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt pga snøbyger og tåke, så vanskelig å få oversikt.

Snøprofil

10 cm F PP D, 20 cm 4F RG D, 5 cm 1F RG D, 15 cm P MFcr D, 5 cm 1F RG D, 1 cm K MFcr D, 15 cm P RG D, 2 cm K MFcr D, 20 cm P RG D -7,3 °C @ 0 cm, -6,6 °C @ 5 cm, -6,4 °C @ 15 cm, -5,1 °C @ 30 cm, -4,3 °C @ 40 cm, -3,6 °C @ 50 cm, -3,2 °C @ 65 cm, -2,5 °C @ 75 cm, -2,2 °C @ 85 cm 1 test knyttet til snøprofilen Den totale snødybden var over 2 m der jeg gravde i sø-vendt heng på ca 600 moh. Kompakt skarelag under den ferskeste fokksnøen. Fokksnøen virker å ha gode bindinger til dette skarelaget.

ObsID: 217374

Tromsø / Tromsø

Snø

25.02.2020 kl. 11:32

539 moh

olamk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  olamk

Vær

Snø -8 °C

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Naturlig utløste flakskred. Fokksnø på nysnø bak formasjoner o.l og bratte helninger over 40 grader. Bruddkant var 5 cm, virket som flak har løst seg lett opp. Skummelt om det kommer mer pålagret fokksnø på dette.

ObsID: 217431

Tromsø / Tromsø

Snø

25.02.2020 kl. 09:00

11 moh

edda@regobsTroms (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  edda@regobsTroms

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det her er bare basert på de store mengder av snø jeg såg komme på morgonen og som kom over natt pluss at vinden var 8 m/s på Sandnessundbrua. Fult mulig at varslet faregrad er rett men synes nok mengden snø som kom visse plasser kan tyde på tydelig skredfare.

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Det kom ganske mye snø i relativt kort tid på morgonen. Der var påfyll av 10-20 cm i en time.

ObsID: 217352

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

25.02.2020 kl. 08:16

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Sjursnes (0moh) kl 08:16 15 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 217288

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

25.02.2020 kl. 07:28

11 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Synøvejord (0moh) kl 07:28 20 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 217283

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

25.02.2020 kl. 07:26

157 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Kattfjordeie (300moh) kl 07:26 20 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 217282

Tromsø / Tromsø

Snø

24.02.2020 kl. 20:02

341 moh

timdassler@regobsTroms (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms

Skredhendelse

24. feb 20:09 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst N-vendt Skredet startet på 339 moh og sluttet på 339 moh Brattheng

Ulykke/hendelse

Lite skiløper utløst skred i juvet Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 217238

Tromsø / Tromsø

Snø

24.02.2020 kl. 18:30

424 moh

masor (Ukjent)

Skredhendelse

24. feb 18:30 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NØ-vendt Skredet startet på 445 moh og sluttet på 428 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 10 cm høy og 15 m bred bruddkant Brattheng Observerte et tynt, men bredt, flakskred i henget mot Djevelberget. Det var mye vindtransportert snø i dette bratte lehenget. Skredet ble utløst av skikjører

Ulykke/hendelse

Siden skredet var så tynt gikk det bra med skikjører Snø Ski offpist

ObsID: 217303

Tromsø / Tromsø

Snø

24.02.2020 kl. 14:23

731 moh

hamillom@forsvaret (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  hamillom@forsvaret Kommentar:  20cm DF, 20 cm MF, vekselvis MFCR og avrundede FC. bruddet gikk under 3. Skare lag på FC (4F/1F). MF under. . Godt utviklede fasetter (0.5cm) under 4. Skarelag (fist, 3cm).
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

120 cm totalt Moderat snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Tester

CTM13@52cmQ2 Dårlig FC under skare og MF over/under PIT i SØ retning.

Snøprofil

30 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 1F RGxf 0 mm/0 mm, 10 cm P MF 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm, 5 cm P MF 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 0 mm/0 mm Skarelag, 19 cm P MF 0 mm/0 mm, 4 cm F FC 1 mm/0 mm, 34 cm 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 217217

Tromsø / Tromsø

Snø

24.02.2020 kl. 13:03

666 moh

hamillom@forsvaret (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  hamillom@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

110 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr

Tester

CTM13@30cmQ2 Dårlig

CTM16@65cmQ2 Dårlig

CTV@91cmQ2 Løsnet ved frigjøring på 0,2mm FC under skare. Løsnet og ved frigjøring av søyle 2 på bunnen 110cm (FC).

Vær

Snø -3 °C 8 m/s fra SV ↗ 90% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vinstransport fra SV-N. Snøføyk 2m.

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Snøprofil

10 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 19 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 34 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 25 cm P MF 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 1F FCxr 0 mm/0 mm, 16 cm K MF 0 mm/0 mm, 1 cm 4F-1F FC 0 mm/0 mm Blanding mellom MFCL og FC 3 tester knyttet til snøprofilen Ingen tegn til propagering på RG'en på 30 og 65 cm. PIT gjennomført i NE helning på 29 grader.

ObsID: 217183

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

24.02.2020 kl. 08:12

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Grøtfjord (0moh) kl 08:12 12 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 217106

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

24.02.2020 kl. 08:04

11 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye våt snø. FV863 Glimbukta - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Meld kaldere vær og snyen vi sette seg.

Vær

Snø -1 °C Isannlegget (0moh) kl 08:04 15 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 3 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 217105

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

24.02.2020 kl. 07:30

11 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 0 °C Synøvejord (0moh) kl 07:31 20 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 217099

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

24.02.2020 kl. 07:29

157 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Kattfjordeie (300moh) kl 07:29 20 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 217098

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org