Snøskredvarsel for Tromsø mandag 20.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og nedbør gir betydelig skredfare. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø i høyden. I lavlandet kan våte skred løsne av seg selv.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kommer nytt lavtrykk med nedbør og temperaturstigning. Skredfaren øker i det været slår inn. Der nedbøren kommer som snø vil det legges opp ferske fokksnøflak. Der pålagringen er størst vil det være lett å løse ut skred og enkelte steder kan skredene nå str 3, store. Der nedbøren kommer som regn kan våte skred løsne av seg selv.
I lavlandet er det stort sett skare etter mildværet som var, men det kan ligge noe tørrsnø i skogen. Over skoggrensen er det stort sett hard og bærende fokksnø. Vinden har tatt godt i høyden og på vindutsatte steder er det avblåst til skare/ruglete is. Været som kommer inn mandag vil endre på snødekket.
3 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra sør om kvelden.
-7 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om kvelden.
-4 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

20.01.2020 kl. 06:12

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 5 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:12 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 207847

Tromsø / Balsfjord

Snø

19.01.2020 kl. 11:43

707 moh

ToreV@met (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  ToreV@met
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ToreV@met Kommentar:  Stort sett harde fokksnøflak i høyden.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@25cmQ2 Må bruke mye kraft for å få brudd rundt det øverste skarelag.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 1 m/s fra S ↑ 80% skyer Stille og rolig. Gradvis mer skyer i løpet av turen.

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Hadde god sikt. Kunne ikke se noen ferske skred.

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr En del løssnø i skogen, men også her er snøen stedvis vindpåvirket. Over tregrensa veksler det mellom harde og mykere fokksnøflak. På noen rygger er det avblåst ned til skare.

Skredfarevurdering

1 Liten Jevnt over stabile forhold i fjellet nå. Fokksnø er fortsatt hovedproblem, men flakene er vanskelige å påvirke. På noen få steder høyt til fjells kan det finnes lommer med ferskere fokksnø. Med været som ventes inn fra i kveld vil skredfaren raskt øke, og det kan i morgen etter hvert gå noen naturlig utløste skred. Men er usikker på om de kan bli opptil str. 3. Varslet faregrad er riktig Pr nå er det trolig fg1, men vil nok øke til fg2 i kveld om det kommer inn nok nedbør sammen med vindøkningen.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Harde fokksnøflak i mange himmelretninger, men de virker nå svært stabile og vanskelige å påvirke. Mulig det finnes noe ferskere fokksnø høyere til fjells etter litt vind i går, men dette har trolig liten utbredelse.

Snøprofil

25 cm 1F RG D, 1 cm P MFcr D, 2 cm F MF/FC 1 mm D, 20 cm 4F RG D, 3 cm K MFcr D, 3 cm 1F MF D, 2 cm K MFcr D, 10 cm 1F MF D, 10 cm K MFcr D, 4 cm 4F FCxr 2 mm D-M, 50 cm P MF 2 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Sørvestvendt på ca 700 moh. Antydning til små kantkorn under det øverste tynne skarelaget, men disse er lite utviklet.

ObsID: 207719

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

19.01.2020 kl. 07:54

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:55 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 207662

Tromsø / Lille Blåmann, Kvaløya

Snø

17.01.2020 kl. 12:46

676 moh

eliras@SVV (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kornform i toppen av skarelag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Blokk med vindpakket snø glir ut på lag med løs snø overskarelag.

Tester

CTE5@15cmQ2 Middels Profil i sørvendt heng ved 550 moh. Blokken sklir på lag med løsere snø over skarelag og under hardere vindpakket snø. Blokken sklir ikke på selve skarelaget. Kan ikke finn noe antydning til kantkorn over skarelag. Videre nedover er det en pakke som varierende mellom skarelag/melt freeze og tørr snø. Akkurat her var laget med smelteomvandelt snø tykt. Men dette varierer. Får brudd under denne skarepakken når jeg setter spaden i bakkant og bryter. Ikke brudd ved CT test.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 4 m/s fra SØ ↖

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Opp til 150 moh mildværskare, deretter 2-5 cm løs snø oppå skaren. Overskoggrensa varierer det mellom vindpakket myk og hard snø. Iskare enkelte steder. Vinden har tydelig blåst fra NØ. I sørvendte heng er det opp mot 30-40 cm med lagdelt vindpakket snø. Sklir ut små flak med dybde 10-15 cm i testheng. Men ingen propagering eller drønn.

Skredfarevurdering

2 Moderat For det om det er svake lag i snøen over gammel skare snødekket som bryter lett, er det liten sannsynlighet for utbredelse av større flakskred. I den gamle snøpakken er det lite sannsynlig at man skal klare å påvirke noen svake lag. Ingen nedbør de neste dagene , lite snø som kan transporteres og stabilt kaldt. Kan derfor være ok å gå ned til faregrad 1. Stabilt kaldt de neste to dagene kan være ugunstig for utvikling av kantkorn, men samtidig er meldt plussgrader og nedbør igjen etter helgen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små S, SV, V over 300 moh På grunn av laget med løsere snø over skarelaget, så er bindingen til fokksnøen mot skarelaget dårlig. Med snøpakken varierer veldig. Noen steder med tykkere lag med fokksnø er sjikt innad i denne som er det svakeste laget. Noen steder sklir fokksnøen ut på glatt skare.Dette gjelder først og fremst overskoggrensen. Ligger fokksnø i flere heng, men størst ansamling trolig i S, SV og V.

Snøprofil

2 cm F PP 0 mm/0 mm, 15 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 4 cm 4F DF 0 mm/0 mm Skarelag, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm 1F DF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207421

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

17.01.2020 kl. 11:20

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 11:20

ObsID: 207383

Tromsø / Tromsø

Snø

17.01.2020 kl. 10:33

458 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Harvey Goodwin Kommentar:  LBT 250moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT5@20cm Middels nedføyket løssnø. 250moh

ECTN21@25cmQ2 Middels gikk til brudd i toppen av laget med nedføyket nyssnø / kant. 450moh sørlig helning

Vær

Ikke nedbør -7 °C 8 m/s fra N ↓ 30% skyer Spredt skydekke, en del vind og sterk i kastene. Litt snøfokk med vindkastene. Har vært mye vind i høyden, men under 450m er i hvert fall sørlige hellinger delvis beskyttet

Skredaktivitet

16. jan 23:00 (+01:00) - 17. jan 22:59 (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Inntil ca 300moh er det tørr snødekke på overflate. Det variere med noe lag vindpakket ned til et fuktig lag over bakken. Noen områder med nedføyket løssnø. Over 450moh er det hard vindparker og tørt. Enkelte plasser er ruglete is skare

Skredfarevurdering

2 Moderat det er lite snø tilgjengelig for transport over 500moh og store området over denne høyden har vindpakket hardt fokksnø eller isskare. mellom 200-500moh og i mer skjermet områder finnes fokksnø over løssnø som utgjør skredproblemet. dette finnes sikkert også i høyden i lesider.. kantkorn som finnes lenger ned i snødekket er vanskelig å påvirke for tiden mindre vind og lite tilgjengelig snø for transport gi snødekket tid til å stailbisere seg Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Hørt ett drønn i en liten forsenkning der det var nylig fyket til litt nysnø. Men dette er nok ikke typisk for resten av området.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV mellom 500 moh og 200 moh over 500m i dette området er snøoverflate vindpakket hardt og det er ikke mye løssnø igjen for transport.

Snøprofil

2 cm F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 11 cm F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm F/F RGsr/FCxr 0 mm/0 mm D Rimlag , 0,5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 1 mm/1 mm D, 5 cm P MFcl 1 mm/2 mm D, 32 cm P FC 1 mm/2 mm D -8,4 °C @ 0 cm, -6,1 °C @ 8 cm, -3,5 °C @ 18 cm, -2,5 °C @ 28 cm, -1,6 °C @ 38 cm, -0,7 °C @ 48 cm, -0,3 °C @ 58 cm, -0,2 °C @ 68 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207404

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org