Snøskredvarsel for Tromsø fredag 17.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom der det ligger fersk fokksnø, ellers stabile forhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinden øker men det er lite snø å flytte på. Enkelte steder vil det være fokksnøflak som kan påvirkes, men det skal mye til for å løse ut skred. Der snødekket er hardt vil skredfaren være 1-Liten Høyt til fjells kan det finnes vedvarende svake lag av kantkorn dypere i snødekket, men disse utgjør pr. nå ikke et aktivt skredproblem.
I lavlandet er det stort sett skare etter mildværet som var, men det kan ligge noe snø i skogen. Over tregrensen består snødekket av harde fokksnøflak, enkelte steder med løsere snø og ellers avblåst til gammel skare. Generelt består snøpakken av diverse skarelag med løsere snø i mellom etter flere mildværsperioder gjennom hele vinteren.
Fredag kunne det sees antydning til kantkorndannelse under skare på ca. 750 moh, men generelt virker det vanskelig å løse ut større skred i gamle kantkornlag nå.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-8 °C til -3 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-14 °C til -3 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Lille Blåmann, Kvaløya

Snø

17.01.2020 kl. 12:46

676 moh

eliras@SVV (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kornform i toppen av skarelag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Blokk med vindpakket snø glir ut på lag med løs snø overskarelag.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 4 m/s fra SØ ↖

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Lett å løse ut 1 - Små S, SV, V over 300 moh På grunn av laget med løsere snø over skarelaget, så er bindingen til fokksnøen mot skarelaget dårlig. Med snøpakken varierer veldig. Noen steder med tykkere lag med fokksnø er sjikt innad i denne som er det svakeste laget. Noen steder sklir fokksnøen ut på glatt skare.Dette gjelder først og fremst overskoggrensen. Ligger fokksnø i flere heng, men størst ansamling trolig i S, SV og V.

Skredfarevurdering

2 Moderat For det om det er svake lag i snøen over gammel skare snødekket som bryter lett, er det liten sannsynlighet for utbredelse av større flakskred. I den gamle snøpakken er det lite sannsynlig at man skal klare å påvirke noen svake lag. Ingen nedbør de neste dagene , lite snø som kan transporteres og stabilt kaldt. Kan derfor være ok å gå ned til faregrad 1. Stabilt kaldt de neste to dagene kan være ugunstig for utvikling av kantkorn, men samtidig er meldt plussgrader og nedbør igjen etter helgen.

Tester

CTE5@15cmQ2 Middels Profil i sørvendt heng ved 550 moh. Blokken sklir på lag med løsere snø over skarelag og under hardere vindpakket snø. Blokken sklir ikke på selve skarelaget. Kan ikke finn noe antydning til kantkorn over skarelag. Videre nedover er det en pakke som varierende mellom skarelag/melt freeze og tørr snø. Akkurat her var laget med smelteomvandelt snø tykt. Men dette varierer. Får brudd under denne skarepakken når jeg setter spaden i bakkant og bryter. Ikke brudd ved CT test.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Opp til 150 moh mildværskare, deretter 2-5 cm løs snø oppå skaren. Overskoggrensa varierer det mellom vindpakket myk og hard snø. Iskare enkelte steder. Vinden har tydelig blåst fra NØ. I sørvendte heng er det opp mot 30-40 cm med lagdelt vindpakket snø. Sklir ut små flak med dybde 10-15 cm i testheng. Men ingen propagering eller drønn.

Snøprofil

2 cm F PP 0 mm/0 mm, 15 cm 1F DF 0 mm/0 mm, 4 cm 4F DF 0 mm/0 mm Skarelag, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 10 cm 1F DF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207421

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

17.01.2020 kl. 11:20

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 11:20

ObsID: 207383

Tromsø / Tromsø

Snø

17.01.2020 kl. 10:33

458 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Harvey Goodwin Kommentar:  LBT 250moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -7 °C 8 m/s fra N ↓ 30% skyer Spredt skydekke, en del vind og sterk i kastene. Litt snøfokk med vindkastene. Har vært mye vind i høyden, men under 450m er i hvert fall sørlige hellinger delvis beskyttet

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Hørt ett drønn i en liten forsenkning der det var nylig fyket til litt nysnø. Men dette er nok ikke typisk for resten av området.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV mellom 500 moh og 200 moh over 500m i dette området er snøoverflate vindpakket hardt og det er ikke mye løssnø igjen for transport.

Skredfarevurdering

2 Moderat det er lite snø tilgjengelig for transport over 500moh og store området over denne høyden har vindpakket hardt fokksnø eller isskare. mellom 200-500moh og i mer skjermet områder finnes fokksnø over løssnø som utgjør skredproblemet. dette finnes sikkert også i høyden i lesider.. kantkorn som finnes lenger ned i snødekket er vanskelig å påvirke for tiden mindre vind og lite tilgjengelig snø for transport gi snødekket tid til å stailbisere seg Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT5@20cm Middels nedføyket løssnø. 250moh

ECTN21@25cmQ2 Middels gikk til brudd i toppen av laget med nedføyket nyssnø / kant. 450moh sørlig helning

Snødekke

Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Inntil ca 300moh er det tørr snødekke på overflate. Det variere med noe lag vindpakket ned til et fuktig lag over bakken. Noen områder med nedføyket løssnø. Over 450moh er det hard vindparker og tørt. Enkelte plasser er ruglete is skare

Skredaktivitet

16. jan 23:00 (+01:00) - 17. jan 22:59 (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

2 cm F RG 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 11 cm F RG 0 mm/0 mm D, 10 cm P RG 0 mm/0 mm D, 0,5 cm F/F RGsr/FCxr 0 mm/0 mm D Rimlag , 0,5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 1 mm/1 mm D, 5 cm P MFcl 1 mm/2 mm D, 32 cm P FC 1 mm/2 mm D -8,4 °C @ 0 cm, -6,1 °C @ 8 cm, -3,5 °C @ 18 cm, -2,5 °C @ 28 cm, -1,6 °C @ 38 cm, -0,7 °C @ 48 cm, -0,3 °C @ 58 cm, -0,2 °C @ 68 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207404

Tromsø / Tromsø

Snø

16.01.2020 kl. 13:37

538 moh

Ole Andreas Jenssen (***)

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen faretegn opp til 550 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr

ObsID: 207259

Tromsø / Tromsø

Snø

16.01.2020 kl. 11:08

813 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Overgang skog/fjell sjikt i fokksnøen , samt tynt lag med is 1-2mm tykt. gode bindinger og relativt stabilt
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Lbt Ca 600moh gode bindinger i fokksnøen, Q3
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Ca 780moh slik er snødekket generelt fra 650-400moh og opp til topps.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Ca 800 moh på topp 2-4mm løssnø, ca 25cm fokksnø 1F, så 3-4cm meed Fist oppå skare pencil. Dette må følges med på.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Underside 800 moh

Vær

Ikke nedbør -2 °C 2 m/s 80% skyer Stille og rolig vær ved parkering steinskardtind blåste mere på toppen tipper 8m/s

Faretegn

noen isolerte plasser sprekker snødekket opp rundt skiene

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 400 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat generelt stabile forhold. Fokksnøen har begynt å stabilisere seg. Men vær obs der snødekket er tynt, og over kuler/konvekser. gunstig temp gjør at snødekket stabilisere seg nå. Litt vind i høyden så det flyttes endel fokksnø nå, så vær obs dere fokksnø flak/puter har lagt seg oppå fokksnøen. Varslet faregrad er riktig tenker at sjiktoverganger i fokksnøen også er et problem

Tester

LBT5@15cmQ3 God LBT fra 600moh. stabile forhold og gode bindinger i fokksnøen

LBT3@25cmQ2 Middels LBT fra 800moh .løsnet på skare (frys-smelt) mulig påbegynt kantkorn.

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr I skogen varierende fra 5-15 innblåst myk fokksnø 4F-1F på toppen og hardpakket fokksnø under pencil-1F- enkelte plasser tynt skarelag oppå det gml(fuktige) snødekket. Fra overgang skog-fjell er det tkkere lag med fokksnø men da hardere, tenker fra1F-pencil (enkelte plasser er isskaren fremme) dette glelder opp til ca 600-650moh. Over dette er det stort sett hard fokksnø 1F-pencil, med noen puter med innblåst 4F. Det er et lag med smelt/frys skare ca 25cm ned i snødekket her, dette bør følges med. Ref LBT Men generelt fint føre fra topp og ned til skog, som å kjøre i en pistet løype. Under dette er det litt utfordrende føre

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 207273

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

16.01.2020 kl. 10:12

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -1 °C Grøtfjord (0moh) kl 10:12

ObsID: 207205

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

15.01.2020 kl. 08:51

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 08:51 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 206984

Tromsø / Tromsø

Snø

14.01.2020 kl. 13:49

1052 moh

torehum@svv (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torehum@svv

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: En del godt synlig snøfokk

ObsID: 206929

Tromsø / Tromsø

Snø

14.01.2020 kl. 11:30

724 moh

trond_olav@nortind (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -5,6 °C 5 m/s fra Ø ← 100% skyer Varierende vind

Tester

LBT God Ikke brudd

Snødekke

115 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Annet Tørr Hvis det har snødd her har det blåst bort. Snødekkehardhet varierer mellom vindpakket hardt, skare, og litt tørr løssnø innenfor små områder

Snøprofil

4,5 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 0,5 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F DF 1 mm/0 mm D, 4 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 9 cm P RG 1 mm/0 mm D, 2 cm I MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F FCxr 3 mm/0 mm D, 12 cm I/1F MFcr/FCxr 0 mm/1 mm D Slått sammen mange lag til ett lag i profilen, 52 cm P MF 1 mm/0 mm D, 5 cm 1F FCxr 2 mm/0 mm D, 13 cm P MF 2 mm/0 mm D -1,6 °C @ 95 cm, -1,3 °C @ 105 cm, -1,3 °C @ 115 cm, -2,6 °C @ 45 cm, -2,8 °C @ 35 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 20 cm, -3,7 °C @ 10 cm, -3,9 °C @ 5 cm, -5,8 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 206909

Tromsø / Tromsø

Snø

14.01.2020 kl. 10:45

469 moh

trond_olav@nortind (Ukjent)

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

ObsID: 206867

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.01.2020 kl. 08:02

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Grøtfjord (0moh) kl 08:02 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 206835

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org