Snøskredvarsel for Tromsø tirsdag 12.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsø

Snø

12.11.2019 kl. 13:00

41 moh

andrea@regobsTroms (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  andrea@regobsTroms

Snødekke

Rim på mykt underlag Svære rimkrystaller på tromsøya for tiden

ObsID: 198076

Tromsø / Tromsø

Snø

12.11.2019 kl. 05:58

66 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Kraftige rimkrystaller opptil 5 cm størrelse, overalt i terrenget.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Eventyrlig

Vær

Ikke nedbør 9 °C Minus 9 gr

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Kraftig rimdannelse, kaldt og stille vær

Skredfarevurdering

1 Liten Foreløpig svært stabilt i Tromsøområdet

Notater

Lang stabil kuldeperiode gir mye rim, kan bli ustabilt lag dersom det snør ned seinere.

Skredaktivitet

12. nov. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 198064

Tromsø / Karlsøy

Snø

11.11.2019 kl. 11:59

640 moh

timdassler@regobsTroms (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 198035

Tromsø / Karlsøy

Snø

11.11.2019 kl. 11:47

617 moh

timdassler@regobsTroms (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms Kommentar:  Rim overalt
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  timdassler@regobsTroms

Notater

Tok en kjapp LBT fikk brudd på 100cm i kantkorn mot bakken. Store Kristalle 2mm. Noe sjiktovergsnger i snødekke t over. Virker stabilt der snødekket er tjukt. Fokksnoen og nysnøen har stabilisert seg godt. Dårlig glidflate mot bakken, men der snødekket er tynt (obs mange plasser der tidlig i sesongen) kan det være lett å påvirke det svake laget. Siden det er så tidlig i sesongen kan det og være store konsekvenser. OBS Rimlag på toppen overalt på fjellet. Følg med på dette når det kommer nedbør til uka.

ObsID: 198034

Tromsø / Karlsøy

Snø

10.11.2019 kl. 12:55

584 moh

Svartn@regobsTroms (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Svartn@regobsTroms
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ingen vind. Sol fint og kaldt

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag

Faretegn

Drønn i snøen Ett drønn på toppen, ca 745moh. Ellers var det stille.

Snøprofil

20 cm F, 5 cm 4F, 30 cm 1F Total dybde 60cm. Rimlag over tørr løssnø som gradvis blir fastere ned til 25cm. Under dette er et fast lag som jeg antar er fokksnø fra sørlig vind sist helg. Mye variasjon i tykkelsen på dette laget. Lite lagdeling på dette punkt.

ObsID: 197997

Tromsø / Tromsø

Snø

10.11.2019 kl. 12:18

614 moh

Thorleif svendsen (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Thorleif svendsen Kommentar:  Total snødybde 80 cm, men svært varierende.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Thorleif svendsen
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Thorleif svendsen

Vær

5 m/s fra S ↑ Kaldt og klart. Svak vind. Ingen observasjon av rimfrost.

Skredfarevurdering

Gryende kantkornlag på 40cm

Tester

LBT@40cmQ2 Snøblokken gikk i et Rent og rel. glatt brudd etter lite påvirkning med spaden. Begynnende kantkorn på ca 1/2-1 mm. Tykkelse På laget 1/2cm.kantkornlaget var under etablering mellom fokksnølag. Snøpakken over det svake laget var bundet, men fin kjøresnø. Flere ugunstige egenskaper på det svake laget, tynt lag, ligger på 40 cm, mulig å påvirke, snøen over er bundet, kan danne flakskred. Laget løsner glatt. Gunstig at kantkornene er små. Bør holde øye med utviklingen av dette kantkornlaget utover.

Snøprofil

ObsID: 197986

Tromsø / Karlsøy

Snø

10.11.2019 kl. 11:54

885 moh

Alexander@Forsvaret (***)

Tester

ECTN21@40cmQ2 God Brudd i lag av nedføyka nysnølag

ObsID: 197990

Tromsø / Tromsø

Snø

10.11.2019 kl. 10:40

253 moh

Finn@obskorps (Ukjent)

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Ca 50cm ny snø som er godt bundet til det gamle snødekket. Observert lett snøfokk høyere i terrenget, men dette kan ha vært lokalt i renna. I dalebotn var det godt utviklet overflatterim men dette fant vi ikke høyere i terrenget.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTN God Dro ut blokka med spade etter testen og fikk brudd i bakken.

ObsID: 197988

Tromsø / Tromsø

Snø

10.11.2019 kl. 10:00

333 moh

Morten (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Morten Kommentar:  Overflaterim. 10-15mm. Best utviklet i lavere strøk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Morten Kommentar:  Nedføyket sprøhagl og et nedføyket nysnølag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels over 300 moh

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra S ↑

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Løs og ubunden snø i skogen. En del nedføykede nysnølag og et lag med nedføyket sprøhagel på observasjonspunktet. Tynnere snødekke med generelt bedre bindinger høyere opp. En del vindtegn på utsatte steder. Generelt rim i overflaten i hele dette området.

Faretegn

Snøprofil

1 cm F SH 5 mm D, 20 cm F PP D, 15 cm 1F RG D, 3 cm 4F DF D, 10 cm 1F RG D, 1 cm 4F DF D, 5 cm 1F RG D, 1 cm 4F D, 10 cm P RG D, 5 cm 1F D, 5 cm P MF M Denne profilen er representativ for snøforholdene i skoggrensen. Høyere oppe var snødekket generelt tynnere og med færre lag og generelt bedre bindinger.

ObsID: 197978

Tromsø / Tromsø

Snø

09.11.2019 kl. 12:31

859 moh

Kajak (Ukjent)

Vær

-10 °C 3 m/s fra NØ ↙

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Generelt ubunden snø i området. Noe mer vindpåvirket på ryggen opp mot Skittentind og myk vindpakket rett under ryggen (sørsiden av ryggen). Flere fokksnølag observert i snøprofil. På observasjonspunkt også 2 lag med hagl.

Tester

CTM15@45cmQ2 Middels Brudd mellom fokksnølag. Det svake laget bestod av 2 cm nedsnødd hagl.

ObsID: 197940

Tromsø / Tromsø

Snø

09.11.2019 kl. 11:14

405 moh

Kristoffer@ObsKorps (****)

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag Tørr Godt med rim fra topp til bunn her også.

ObsID: 197920

Tromsø / Tromsø

Snø

09.11.2019 kl. 10:30

827 moh

Alexander@Forsvaret (***)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Alexander@Forsvaret
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Alexander@Forsvaret

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Dekket er sammensatt med stedvis sprøhagl (fra forrige søndag) og overflaterim. Sprøhagllaget har samme egenskaper som et lag løsere nysnø, har bruddforplantningsevne når det er isolert (CTV), men varierer i utbredelse og tykkelse. Det er mye snø tilgjengelig for vindtransport.

ObsID: 197925

Tromsø / Tromsø

Snø

09.11.2019 kl. 10:00

440 moh

Bragejh@hivoldafriluftsliv (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -15,4 °C 1 m/s fra SØ ↖

Snødekke

Rim på mykt underlag

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tydelige tegn på vindtransport på nordvendt heng

ObsID: 197941

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

09.11.2019 kl. 02:28

11 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -8 °C Glimma (0moh) kl 02:28 46 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv863 Glimbukta - ,

ObsID: 197901

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org