Snøskredvarsel for Tromsø fredag 31.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med tørre nysnøflak i høyden. I lavlandet kan det gå små, naturlig utløste våte løssnøskred. Unngå områder under glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
Ikke gitt
Ikke gitt
Ikke gitt
Ikke gitt

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak fra onsdag i leformasjoner mot Ø ventes å stabilisere seg raskt pga. våt og stabil underliggende snø, men kan fortsatt medføre middels store skred, str. 2 ved stor tilleggsbelastning. Der sola står på kan det gå enkelte små, våte løssnøskred i bratte heng. Det kan komme litt påfyll av snø igjen fra ettermiddagen, som kan lage små, ustabile nysnøflak i flere himmelretninger. Skredvarslingen for sesongen 2018/2019 avsluttes 31.05. Vi takker for nå og minner om varslingsstart for neste sesong 01.12.2019.
Snøen er hovedsaklig våt, grovkorna og smelteomdanna fra bunn til topp. Høyest oppe i nordsider er det et tynt lag med snø som er litt mer finkorna, men også her er den fuktig/våt. I bratte sider og avblåste rygger kan det være bart til fjelltopphøyde, mens andre steder kan det være sammenhengende snø ned til 100 moh. Generelt sett er snøgrensa på ca. 200-300 moh.
Det gamle snødekket er generelt smelteomvandlet og forventes å være uten kritisk lagdeling.
Ved Mortenhalsskolten målestasjon er det torsdag morgen 0 grader og overgang til snøvær.
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om formiddagen.
-1 °C til 5 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til torsdag.
Skyet.
Synkende snøgrense til 600 moh utpå dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
0 °C til 7 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Tromsø

Snø

31.05.2019 kl. 12:24

760 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Litt vindpåvirka nysnø
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Generelt er det grovkorna, smelteomdanna snø. I nordsider har det frosse på, så det er ei tynn skare opp på den våte snø (Tipper denne smelter utover dagen). Der sola har tatt meir er det våt snø i overflata. Frå ca. 700 moh var det stadvis litt hard fokksnø, opptil 5 cm. Det er gode bindingar både til det gamle snødekket og i den vindpåvirka snøen. Gjekk på ski frå veien, men snøgrensa varierer ein del i regionen, alt etter eksponering og snøfordeling tidligare i vinter (avblåst, skygge, osv).

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Vær

Ikke nedbør 8 °C 5 m/s fra SV ↗ 20% skyer I går var det kaldt, regn og vind, men det letta utover dagen. Snø over ca. 700-800 moh. I dag er det sol og lettskya, men det kjem skyer frå kysten og innover no. Kald vind i kast.

Skredfarevurdering

1 Liten Nattefrost i nordsider og nysnø over 700 moh gjer at snøen generelt er stabil, og det skal mykje til for å løyse ut skred. Kanskje det enkelte plassar under nysnøgrensa kan gå små våte laussnøskred når sola står på.

Skredaktivitet

31. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 196044

Tromsø / Stålhovet

Snø

28.05.2019 kl. 10:00

837 moh

EspenN (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Viser omriss av flakskredet

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Så flere steder i sørlig sektor på nordsiden av Kattfjordeidet begynnende glidesprekker der snø ligger på bratte sva

Ferske skred Observerte i nordsiden på Storholmsfjellet i bratt terreng relativt ferskt flakskred strl.1,5 med bruddkant i høyde 700-750 moh.

Notater

Fortsatt 10-12 cm ubunden våt snø i overflaten som lett kan løses ut av skiløpere i bratt terreng og forårsake våte løssnøskred str.1.

ObsID: 195847

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org