Snøskredvarsel for Tromsø lørdag 18.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Skredfaren varierer i løpet av døgnet. Faren er størst i solvendte heng og når dagen er på sitt varmeste.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigende temperatur og perioder med sol vil føre til økende fare for middels store våte løssnøskred utover dagen. I høyden kan det også forekomme enkelte våte flakskred i leområder med fokksnø.
Tidligere i uka kom det litt påfyll av snø over ca. 500 moh med vind fra vest. Torsdag var snødekket fuktig opp til ca. 800 moh. I lavlandet er snøen våt og smelteomvandlet. Under ca 200moh er det lite snø igjen.
Det gamle snødekket under fokksnøen fra siste uke er gjennomfuktet og uten kritsk lagdeling.
Torsdag ble det observert noen små våte løssnøskred.
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
0 °C til 4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Inversjon kan gi plussgrader til fjelltopphøyde om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-1 °C til 6 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Tromsø / TROMSØ

Snø

18.05.2019 kl. 14:15

616 moh

TorkilE (Ukjent)

Skredhendelse

18. mai 14:15 Vått løssnøskred 2 - Middels Personutløst SØ-vendt Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 10 cm høy og 58 m bred bruddkant Skål Hesthamarvatnet

Snødekke

Våt løssnø Våt

Ulykke/hendelse

Snølag fra forrige uke har dårlig binding mot gammelt skarelag under. En del utglidning på dette ved traversering opp men ikke dagsferske solskred. Skydekket har trolig ligget lavere enn vi trodde slik at snøen ble soloppvarmet hele morgenen fra 400 moh. Skredet forplantet seg over et langt større område enn forventet. En person tatt og ført 50 meter med skredet, ikke fullt begravet. Snø Person skredtatt, uten skader Ski offpist

Vær

10 °C fra NØ ↙ 5% skyer

ObsID: 194979

Tromsø / TROMSØ

Snø

16.05.2019 kl. 12:15

810 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Eit par lausare lag i snødekket og eit underst. Øverste delen er relativ hard. Slik er det nok ikkje lenger ned i fjelsida.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 80 moh Våt løssnø Våt Snøen varierer med høgda. Nederst, opp til 400-500 moh er det veldig våt snø. Vidare oppover har det komme snø på det gamle smelteomdanna grovkorna snødekket. Det er 10-15 cm med meir finkorna fuktig snø som har komt. Den blir tørrare mot høgda, men er fuktig også på toppen. På toppen har det nok blitt avblåst før det blei varmare igjen, så der er det gamle snødekket i overflata. Også dette er fuktig. Eg gravde på ca 800 moh, og det var grovkorna fuktig snø i heile snødekket, men med nokon hardheitskontrastar. Snødybde varierer. Er frå ca 1m til over 3 m i denne fjellsida. På ryggar, bratte heng og utstikkande terrengformasjonar har snøen smelta vekk.

Skredfarevurdering

På denne turen er skredproblemet knytta til våte laussnøskred. I bratte heng under ca. 500 moh kan ein løyse ut våte laussnøskred/sørpeskred. Størrelsen vil vere avhengig av terrenget, men generelt vil dei vere små. Høgare oppe er det gode bindingar både i den nyaste snøen som har komme dej siste dagen, og mellom denne og det gamle snødekket. Utelukker ikkje at fokksnø kan vere eit skredproblem høgare, men det er mildt så det er gunstige temperaturar for stabilisering av desse, så trur ikkje det er eit stort problem i Tromsø-regionen. Det er meldt meir eller mindre uendra vær, men noko varmare, og eg venter difor uendra skredfare med same skredproblem.

Vær

Regn 5 °C 10 m/s fra S ↑ 98% skyer I dag er det overskya. Først var det Glimt av sol, no er det lett yr, også på toppen. Det blåste ein del på toppen, men snøen var så fuktig at det ikkje var noko vindtransport av snø. Tåke på toppen.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Generelt lite ferske skred å sjå, men klarer å løyse ut våte laussnøskred/sørpeskred i bratte heng lengst nede.

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mykje vatn i snøen under ca. 400 moh

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 500 moh Under ca. 500 moh er det mogleg å løyse ut våte laussnøskred i bratte heng i den våte snøen. Overskya vær med yr og lite sol gjer at slike skred kan gå i alle eksposisjonar. I den fuktige snøen høgare rauser det meir ut krampe snøballar.

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen Sørpeskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 500 moh I bratte heng unde va. 500 moh gjekk det små sørpeskred når eg rann i bratte heng. Størrelsen var avhengig av terrenget, men det var berre dei 5 øverste centimeterane med veldig våt snø som sklei sakte nedover. Enkelt skredproblem å håndtere. Høgare oppe, i den fuktige snøen trilla det nokre snøballar når ein rann. Desse bygde på seg i den kranen snøen.

ObsID: 194814

Tromsø / TROMSØ

Snø

15.05.2019 kl. 19:38

773 moh

Hallvard@SVV (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  500 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  900 moh

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små over 600 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 400 moh

Notater

Veldig fint skiføre over 600 moh

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Det har kommet en del nysnø i høyden her siste dagene. Antar at det har snødd ca 20-30 cm over 600 moh, og noe mindre under det. Fra 600 og oppover er snøen tilnærmet tørr, under det kram og gradvis våtere helt til den er veldig våt fra 300 moh og ned. Over 600 var den her 4F/1F hard, og noen steder bittelitt bunden. Snøen virker å ha stabilisert seg raskt for den er "seig og god" som man sier, sikkert pga høye temp og vått snødekle under. Fremstår som godt bundet til snøen under.

ObsID: 194770
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.