Snøskredvarsel for Tromsø fredag 17.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Stigende temperatur i fjellet gir fare for både våte flak- og løssnøskred. Vær varsom i bratte heng med myk og våt snø.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak dannet etter snøvær tidligere i uka ventes å ha stabilisert seg, men temperaturen i fjellet er stigende og til kvelden kan det bli plussgrader til topps. Dette gir en oppbløtning av lag i den nyeste snøen og kan føre til enkelte våte løssnø- og flakskred.
Tidligere i uka kom det litt påfyll av snø over ca. 400 moh, under dette var snøen våt og smelteomvandlet, mens i høyden var snødekket preget av hard skare med vindpakket myk/hard fokksnø. Torsdag var snødekket fuktig opp til ca. 800 moh pga plussgrader. Under 200-400 moh er det lite snø igjen.
Høyt til fjells, særlig i nordlige heng kan det fremdeles være vedvarende svake lag tilstede, men om disse lagene fortsatt er potente er svært usikkert.
Torsdag meldes det om flere små løssnøskred.
3 - 6 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-1 °C til 4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
0 °C til 4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Inversjon kan gi plussgrader til fjelltopphøyde om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Tromsø / TROMSØ

Snø

16.05.2019 kl. 12:15

810 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Eit par lausare lag i snødekket og eit underst. Øverste delen er relativ hard. Slik er det nok ikkje lenger ned i fjelsida.

Vær

Regn 5 °C 10 m/s fra S ↑ 98% skyer I dag er det overskya. Først var det Glimt av sol, no er det lett yr, også på toppen. Det blåste ein del på toppen, men snøen var så fuktig at det ikkje var noko vindtransport av snø. Tåke på toppen.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Generelt lite ferske skred å sjå, men klarer å løyse ut våte laussnøskred/sørpeskred i bratte heng lengst nede.

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mykje vatn i snøen under ca. 400 moh

Skredfarevurdering

På denne turen er skredproblemet knytta til våte laussnøskred. I bratte heng under ca. 500 moh kan ein løyse ut våte laussnøskred/sørpeskred. Størrelsen vil vere avhengig av terrenget, men generelt vil dei vere små. Høgare oppe er det gode bindingar både i den nyaste snøen som har komme dej siste dagen, og mellom denne og det gamle snødekket. Utelukker ikkje at fokksnø kan vere eit skredproblem høgare, men det er mildt så det er gunstige temperaturar for stabilisering av desse, så trur ikkje det er eit stort problem i Tromsø-regionen. Det er meldt meir eller mindre uendra vær, men noko varmare, og eg venter difor uendra skredfare med same skredproblem.

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen Sørpeskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 500 moh I bratte heng unde va. 500 moh gjekk det små sørpeskred når eg rann i bratte heng. Størrelsen var avhengig av terrenget, men det var berre dei 5 øverste centimeterane med veldig våt snø som sklei sakte nedover. Enkelt skredproblem å håndtere. Høgare oppe, i den fuktige snøen trilla det nokre snøballar når ein rann. Desse bygde på seg i den kranen snøen.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 500 moh Under ca. 500 moh er det mogleg å løyse ut våte laussnøskred i bratte heng i den våte snøen. Overskya vær med yr og lite sol gjer at slike skred kan gå i alle eksposisjonar. I den fuktige snøen høgare rauser det meir ut krampe snøballar.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 80 moh Våt løssnø Våt Snøen varierer med høgda. Nederst, opp til 400-500 moh er det veldig våt snø. Vidare oppover har det komme snø på det gamle smelteomdanna grovkorna snødekket. Det er 10-15 cm med meir finkorna fuktig snø som har komt. Den blir tørrare mot høgda, men er fuktig også på toppen. På toppen har det nok blitt avblåst før det blei varmare igjen, så der er det gamle snødekket i overflata. Også dette er fuktig. Eg gravde på ca 800 moh, og det var grovkorna fuktig snø i heile snødekket, men med nokon hardheitskontrastar. Snødybde varierer. Er frå ca 1m til over 3 m i denne fjellsida. På ryggar, bratte heng og utstikkande terrengformasjonar har snøen smelta vekk.

ObsID: 194814

Tromsø / TROMSØ

Snø

15.05.2019 kl. 19:38

773 moh

Hallvard@SVV (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  500 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV Kommentar:  900 moh

Notater

Veldig fint skiføre over 600 moh

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små over 600 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 400 moh

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Det har kommet en del nysnø i høyden her siste dagene. Antar at det har snødd ca 20-30 cm over 600 moh, og noe mindre under det. Fra 600 og oppover er snøen tilnærmet tørr, under det kram og gradvis våtere helt til den er veldig våt fra 300 moh og ned. Over 600 var den her 4F/1F hard, og noen steder bittelitt bunden. Snøen virker å ha stabilisert seg raskt for den er "seig og god" som man sier, sikkert pga høye temp og vått snødekle under. Fremstår som godt bundet til snøen under.

ObsID: 194770

Tromsø / TROMSØ

Snø

14.05.2019 kl. 13:35

489 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Vær

Sludd Det er bygevær. Litt nedbør, litt sol. Var snø i lufta iallefall frå 400 moh.

Snødekke

I skogen er det mykje vatn i snødekket. Frå ca. 400 moh har nedbøren frå i går/dag gradvis gått over til sludd og snø, som er veldig våt nederst men blir tørrare oppover. Overflata har begynt å bli fastare der det har komme snø, men den underliggande snøen er veldig våt. Innsynking Ski er ca. 5-10 cm, men det er lite motstand i snøen under. I bratte heng under ca. 400 moh kan ein skikøyrar klare å løyse ut våte laussnøskred. Over stabiliserer det seg raskt med nysnøen. Har ikkje vore høgt nok til å finne fokksnøflak, var berre til ca.500 moh. Snøen der var fuktig og godt bunde, men det var ein del vind, så det har kanskje danna seg høgare.

ObsID: 194638

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.