Snøskredvarsel for Tromsø torsdag 18.04.2019

2
Moderat
Publisert:

Milde temperaturar medfører fare for enkelte store, naturleg utløyste skred. Vedvarende svakt lag djupt i snødekket er truleg svært vanskeleg å påverke.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Temperaturstigninga frå onsdag vil halde fram, og i tillegg er det meldt sol, som også vil bidra til å varme opp snøen. Faren for naturlig utløste skred avtar noko no som snødekket har fått første runde med mildvær, men i enkelte heng kan det fortsatt forekomme naturlig utløyste skred. I låglandet er det hovudsakleg laussnøskred som er skredproblem, medan det høgare til fjells kan gå våte flakskred i forbindelse med gamle fokksnøflak. Auka belastning på snødekket som følgje av skavlbrot og andre skred kan også utløyse store skred. Det gamle laget med kantkorn frå slutten av februar lurer fortsatt i snødekket, men ligg mest sannsynleg for djupt til å verte påverka.
I helga var det bygevêr, tidvis sterk vestavind og mildt. Sidan har det vore noko lettare, men skya vêr. Fokksnøflak i samband med bygevêret ventast stort sett å ha stailisert seg. Under mildværsgrensa på rundt 700-800 moh er dei øverste 10-15 cm av snødekket vått.
Djupt i snødekket finnast det eit vedvarande svakt lag av kantkorn i samband med skare, danna etter mildvêr 23. februar. Laget har stor utbreiing, men det ligg djupt og under hard snø. Mildværet dei neste dagane kan gjere at det blir lettare å påverke.
Tirsdag gjekk det eit stort, naturleg utløst skred ovanfor Skittenelv i østvendt heng. Skredet blei utløyst av eit skavlbrot.
Onsdag formiddag har skydekket frå dei siste dagane trukke seg unna. Temperaturen ligg på 3 plussgrader i Tromsø.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-4 °C til 3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-2 °C til 5 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Tromsø / KARLSØY

Snø

18.04.2019 kl. 23:04

892 moh

Calle (Ukjent)

Skredhendelse

18. apr 23:11 Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Brattheng Observerat fra reinvassøya. Ferskt flak skred som troligen Norn gang de senaste 24h

ObsID: 191786

Tromsø / TROMSØ

Snø

18.04.2019 kl. 17:00

813 moh

Pada (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Pada

Vær

Ikke nedbør fra NØ ↙ 70% skyer

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ekstremt hardt og krevende fra rett over skog grensen til ca. 300 meter under toppen. Burde hatt steggjern.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Annet Våt Ekstremt hardt og isete.

ObsID: 191821

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

18.04.2019 kl. 08:54

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 3 °C Sjursnes (0moh) kl 08:54

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Ferske skred

ObsID: 191651

Tromsø / skittentind

Snø

17.04.2019 kl. 15:30

932 moh

Eirik Bjørklund (Ukjent)

Tester

CTH22@55cmQ3 God

CTM18@25cmQ2 Middels lage mellom 12 til 25cm i snødekket er mykere enn det øverste laget.

CTM14@12cmQ2 Middels god binding i øverste 12 cm. 1 finger hardhet.

Notater

Gjort en kompresjonstest på rundt 900 moh i den østvendte toppflanken opp mot Skittentind. 30 grader bratt terreng. moderat stabilt snødekke oppe i høyden, det øverste laget er på ca 12 cm og kan nok utløses med moderat tilleggsbelasning i bratt nok terreng.

ObsID: 191615

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

17.04.2019 kl. 09:08

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 3 °C Sjursnes (0moh) kl 09:08

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 191504

Tromsø / TROMSØ

Snø

16.04.2019 kl. 20:06

461 moh

Calle (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Calle

Skredfarevurdering

3 Betydelig Høye temperaturer hvil sveke de svage lagen i snødeket hvis vaerprognosen stämmer i følge de kommende dagarna. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skaver som brustit och utlöst en lavin

Skredhendelse

16. apr 16:08 Vått løssnøskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Brattheng

ObsID: 191465

Tromsø / TROMSØ

Snø

16.04.2019 kl. 14:59

519 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot skittentind

Skredfarevurdering

2 Moderat Vær obs i skred terreng da dt øverste laget lett løsner. Mye vann i snødekket nå Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 2 °C 2 m/s fra V → 100% skyer

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh På kvaløya er snødekket ned til 100-120cm gjennom fuktig og vått på topp. Muligheter for våte flakskred tenker jeg er tilstede men da muligens fra Ca 700/800moh og opp?

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det øverste 10-15cm av snødekket er vått

Snødekke

Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Våt Snødekket er våt de øverste 10-15cm hele veien i dag. Men fra parkeringa og til Ca 350moh et det øveste laget våtere og muligens dypere 20/25cm? Videre opp er det som nevt gjevt over 10-15cm med våt snø på topp. Snødekket under til 100/120cm er også fuktig. Hele pakka anses som en pakke, og stabil

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Prøve å få et overblikk i dag over kattfjordeidet Men dårlig og flatt lys gjorde det vanskelig. Kunne muligens se noen naturlige utløste våte løssnøskred

ObsID: 191464

Tromsø / TROMSØ

Snø

16.04.2019 kl. 12:08

180 moh

harvey@ObsKorps (****)

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø

ObsID: 191424

Tromsø / KARLSØY

Snø

15.04.2019 kl. 15:20

125 moh

chda (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  chda

Vær

5 °C 3 m/s 90% skyer

Tester

ECTX CT14 @35 cm the column broke on the transition from soft to firm snow.

ObsID: 191352

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

15.04.2019 kl. 08:28

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 4 °C Grøtfjord (0moh) kl 08:28

ObsID: 191252

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

15.04.2019 kl. 08:13

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 5 °C Sjursnes (0moh) kl 08:13

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 191250
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.