Snøskredvarsel for Tromsø onsdag 17.04.2019

3
Betydelig
Publisert:

Temperaturstiging aukar fara for våte laussnø- og flakskred, og store skred kan gå på vedvarande svake lag i snødekket.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Temperaturane skal stige utover dagen og det blir varmare enn det har vore på lenge. Faren for våte laussnø- og flakskred, samt skavlbrot vil difor auke. Den siste tida har sjølv små temperaturstigningar gitt auka snøskredaktivitet på vedvarande svake lag, og det er difor grunn til å tru at det same kan skje no. Auka belastning på snødekket som følgje av skavlbrot og andre skred kan også utløyse skred i slike lag. Om det går skred på desse laga kan dei bli svært store, og risikoen bør ikkje ignorerast. Høgt til fjells kan det finnast ustabile fokksnøflak i leområder mot aust. Skredfara vil auke med temperaturen utover dagen.
I helga var det bygevêr, tidvis sterk vestavind og mildt, men sidan har det vore noko lettare med skya vêr. Over mildvêrsgrensa, som gjekk opptil ca. 700 moh laurdag og søndag, har det danna seg fokksnøflak av varierande hardheit, særleg i austvendte fjellsider. Under mildværsgrensa er det fuktig og våt snø.
Djupt i snødekket finnast det eit vedvarande svakt lag av kantkorn i samband med skare, danna etter mildvêr 23. februar. Laget har stor utbreiing, men sidan det ligg djupt og under hard snø, skal det mykje til for å påverke dette ved ferdsel.
Dei siste dagane er det ikkje rapportert skredaktivitet, men i helga var det blant anna eit skavlbrot som førte til skred på det djupe kantkornlaget på Vannøya. Brotkanten var opp til 1,5 m. Det gjekk også nokre våte laussnøskred, blant anna ved Hollenderen på Kvaløya.
Før vêromslag torsdag var det observert overflaterim, men dette har mest sannsynleg blitt øydelagt av vind og varme.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-4 °C til 2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-4 °C til 3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Tromsø / skittentind

Snø

17.04.2019 kl. 15:30

932 moh

Eirik Bjørklund (Ukjent)

Notater

Gjort en kompresjonstest på rundt 900 moh i den østvendte toppflanken opp mot Skittentind. 30 grader bratt terreng. moderat stabilt snødekke oppe i høyden, det øverste laget er på ca 12 cm og kan nok utløses med moderat tilleggsbelasning i bratt nok terreng.

Tester

CTH22@55cmQ3 God

CTM18@25cmQ2 Middels lage mellom 12 til 25cm i snødekket er mykere enn det øverste laget.

CTM14@12cmQ2 Middels god binding i øverste 12 cm. 1 finger hardhet.

ObsID: 191615

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

17.04.2019 kl. 09:08

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Vær

Ikke nedbør 3 °C Sjursnes (0moh) kl 09:08

ObsID: 191504

Tromsø / TROMSØ

Snø

16.04.2019 kl. 20:06

461 moh

Calle (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Calle

Skredhendelse

16. apr 16:08 Vått løssnøskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Brattheng

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skaver som brustit och utlöst en lavin

Skredfarevurdering

3 Betydelig Høye temperaturer hvil sveke de svage lagen i snødeket hvis vaerprognosen stämmer i følge de kommende dagarna. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 191465

Tromsø / TROMSØ

Snø

16.04.2019 kl. 14:59

519 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot skittentind

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Prøve å få et overblikk i dag over kattfjordeidet Men dårlig og flatt lys gjorde det vanskelig. Kunne muligens se noen naturlige utløste våte løssnøskred

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh På kvaløya er snødekket ned til 100-120cm gjennom fuktig og vått på topp. Muligheter for våte flakskred tenker jeg er tilstede men da muligens fra Ca 700/800moh og opp?

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det øverste 10-15cm av snødekket er vått

Skredfarevurdering

2 Moderat Vær obs i skred terreng da dt øverste laget lett løsner. Mye vann i snødekket nå Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Våt Snødekket er våt de øverste 10-15cm hele veien i dag. Men fra parkeringa og til Ca 350moh et det øveste laget våtere og muligens dypere 20/25cm? Videre opp er det som nevt gjevt over 10-15cm med våt snø på topp. Snødekket under til 100/120cm er også fuktig. Hele pakka anses som en pakke, og stabil

Vær

Ikke nedbør 2 °C 2 m/s fra V → 100% skyer

ObsID: 191464

Tromsø / TROMSØ

Snø

16.04.2019 kl. 12:08

180 moh

harvey@ObsKorps (****)

Skredaktivitet

16. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø

ObsID: 191424

Tromsø / KARLSØY

Snø

15.04.2019 kl. 15:20

125 moh

chda (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  chda

Vær

5 °C 3 m/s 90% skyer

Tester

ECTX CT14 @35 cm the column broke on the transition from soft to firm snow.

ObsID: 191352

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

15.04.2019 kl. 08:28

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 4 °C Grøtfjord (0moh) kl 08:28

ObsID: 191252

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

15.04.2019 kl. 08:13

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 5 °C Sjursnes (0moh) kl 08:13

ObsID: 191250

Tromsø / TROMSØ

Snø

14.04.2019 kl. 15:21

372 moh

Martin (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martin Kommentar:  Fuktig til våt snø ovanfør fingret, forskjellige lag med mer eller mindre vanninnhold.

Snødekke

Våt løssnø Våt Gravde i vindladat heng. Snø fuktig 35cm ner fra overflaten, med ett svært vått ca 1cm lag over smelteskare, under det 1m+ tørr rg med gode bindinger, gravde ikke dypere. Minst 350cm snødybde totalt her, men veldig ujevnt fordelt med avblåste ryggformasjoner.

Tester

ECTN12@35cmQ1 Brudd i vått lager på skare, ikke noe særlig propageringsevne.

ObsID: 191203

Tromsø / TROMSØ

Snø

14.04.2019 kl. 15:21

372 moh

Martin (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martin Kommentar:  Fuktig til våt snø ovanfør fingret, forskjellige lag med mer eller mindre vanninnhold.

Snødekke

Våt løssnø Våt Gravde i vindladat heng. Snø fuktig 35cm ner fra overflaten, med ett svært vått ca 1cm lag over smelteskare, under det 1m+ tørr rg med gode bindinger, gravde ikke dypere. Minst 350cm snødybde totalt her, men veldig ujevnt fordelt med avblåste ryggformasjoner.

Tester

ECTN12@35cmQ1 Brudd i vått lager på skare, ikke noe særlig propageringsevne.

ObsID: 191204

Tromsø / TROMSØ

Snø

14.04.2019 kl. 15:21

372 moh

Martin (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martin Kommentar:  Fuktig til våt snø ovanfør fingret, forskjellige lag med mer eller mindre vanninnhold.

Snødekke

Våt løssnø Våt Gravde i vindladat heng. Snø fuktig 35cm ner fra overflaten, med ett svært vått ca 1cm lag over smelteskare, under det 1m+ tørr rg med gode bindinger, gravde ikke dypere. Minst 350cm snødybde totalt her, men veldig ujevnt fordelt med avblåste ryggformasjoner.

Tester

ECTN12@35cmQ1 Brudd i vått lager på skare, ikke noe særlig propageringsevne.

ObsID: 191206

Tromsø / TROMSØ

Snø

14.04.2019 kl. 13:00

704 moh

AsbjørnF (Ukjent)

Snødekke

Våt Mildværet har i alle fall gått opp hit i overflata. Snøen er framleis hard under den siste nysnøen

ObsID: 191178

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.04.2019 kl. 09:20

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Regn 5 °C Sjursnes (0moh) kl 09:20

ObsID: 191147
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.