Snøskredvarsel for Tromsø fredag 15.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk fokksnø. Der snødekket har vore tynt kan det mogleg å påverke vedvarande svake lag. Under mildværsgrensa kan det gå våte skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak vil fortsette å bygge seg opp grunna nedbør og vind. Desse er forventa i mange himmelretningar grunna skiftande vindretning dei siste dagane. Under mildværgrensa kan det gå våte flak- og laussnøskred, men faren for desse vil avta iløp av dagen ettersom det blir kaldare. Kantkornlag finnast i snødekket og sjølv om dei har vore lite aktivitet i desse den siste tida, kan auka vekt av nedbør og mildvær gi auka belastning og svekkelse av desse. Vær difor ekstra varsom der snødekket har vore tynt sidan laga truleg er best utvikla der.
Nedbør, vind og mildvær torsdag vil ha påverka snødekket. Over mildværsgrensa, som har gått opp til ca. 500 moh, er det forventa fokksnø- og nysnøflak av varierande hardheit. Fokksnøflaka kan finnast i mange himmelretningar grunna dreiande vindretning frå sør til nordvest. Under mildværsgrensa vil snøen vere våt.
Nede i snødekket finnes det skarelag, og det er observert kantkorn og begynnande kantkorn i samband med desse. Det har ikkje vore registrert aktivitet på desse den siste tida og utbreiinga er uviss, men truleg er dei best utvikla der snødekket har vore tynt. Under tregrensa kan det stadvis vere nedføyka rim, og det blei observert skred på dette tysdag.
Natt til tirsdag gjekk det eit skred over fv. 286 i Malangen. På tirsdag gjekk det også små personutløyste flakskred ved Kroken og Lunheim.
21 mm i døgnet, opp mot 32 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til sterk kuling fra vest om kvelden.
-7 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Økende vind om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra vest om formiddagen.
-5 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til fredag.
Delvis skyet.
Minkende vind utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

15.02.2019 kl. 11:55

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Grøtfjord (0moh) kl 11:55

ObsID: 181176

Tromsø / Tromsø

Snø

15.02.2019 kl. 10:23

429 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Ikke så lett å se kanskje, men skavelbrekk og nedsnødd lite flakskred. Maks str. 2.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Kan/beger mot bakken.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store over 500 moh Tenker at tørre flakskred i høyden (over mildværsgrense for ny nedbør) er hovedproblem. Antar at det kan gå tørre flakskred på både kant over og under skare, og i fokksnøen. Kantkornproblemet virket ikke så potent før ny nedbør, så jeg tror evt skred på det vil være begrenset til str 3. I mine øyne er det ikke feil å sette fokksnø som hovedproblem, men det bør komme fram at det finnes kant som kan gå med økt belastning. For infrastruktur vil utløpslengde være noe begrenset på grunn av overgang til våte skred for utløp under 400 moh.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 300 moh Tenker at det kan gå litt naturlig utløste våte løssnøskred neste døgn, spesielt når neste mildvær treffer. Mulig det kan gå høyere også, avhengig av værprognosene.

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket myk Fuktig Opp til 150 moh er snøen helt gjennomfuktet og det er en del vann i snøen, virker å drenere godt. Fra 150 til 300 er det gjennomfuktet, men mindre vann% i snøen og noe fastere. Tror den er i ferd med å få god drenering, skarelag er gjennomfukta og i ferd med å løses opp. Antar at snødekket er gjennomfuktet opp til omtrent 350 moh. På 450 moh (se snøprofil) endres fukt i snødekket merkbart. Der er øverste 17 cm fuktige/våte og tørt under det. En liten tendens til fukt inntil ca 40 cm dyp, men det kan også ha vært mildt vær som gjør at profilen blir fuktig etter utgraving - snøen var ihvertfall ikke omdannet under 17 cm i profilen. Over tregrensa (400 moh) så er det myke fokksnøflak og det har vært en del snøtransport ser det ut til, bare rabber og fonning observert. Hvis mildværet i morgen er meldt til 400 tror jeg kun det er et belte på 350-500 som har mulighet for våte flakskred basert på hvor gjennomfuktet snødekket var og oppløsing av skarelag.

Tester

@66cmQ2 God Lille blokktest isolert helt til bakken. Gikk på stor belastning, og i bunn. Klarte ikke å få ut noe på andre sjikt/lag etter at søyla var velta ut. Virker som at snøpakka og den ferske fokksnøen er bundet godt sammen her.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Noe snøtransport fra tregrensa og oppover akkurat nå, og det har nok vært litt snøtransport siste døgn. Relativt mildt, så det binder seg ganske godt og er kun myke flak.

Mye vann i snøen Gjelder under 150 moh. Råttent og mye vann i snøen.

Skredaktivitet

15. feb. 12-18 (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Under 400 moh Så noen få våte løssnøskred og skavelbrekk. Ett var kanskje opp mot str. 2, og litt nedsnødd per nå - det var også fra skavelbrekk. Ikke sett noen flakskred, men vet jo at det har gått 10 skred i Holmbuktura i går og i natt, og 2 i lavangsdalen. Vil anta at noe av dette er flakskred...

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fersk fokksnø i leheng i flere himmelretninger skaper en krevende situasjon. Det forventes naturlig utløste skred, både flakskred i høyden og våte løssnøskred i lavlandet. Vær obs på kantkorn i snødekket som gir potensiale for store skred. Neste døgn er det varslet mye nedbør, og ytterligere pålagring vil kunne svekke svake lag i snødekket. Regn vil kunne trenge ned i snødekket og hope seg opp over skare. Ferdsel i skredterreng frarådes. Varslet faregrad er riktig Synes varselet traff bra i dag, til tross for en litt uoversiktlig situasjon. Man forventet kanskje opphoping av vann over skare under 400, det skjedde ikke under 300 ihvertfall, en det er alltid vanskelig å forutse.

Snøprofil

7 cm 4F DF 0 mm/0 mm M, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm W, 21 cm P RG 0 mm/0 mm D, 4 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm P RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F FC 2 mm/0 mm D, 5 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 4 mm/5 mm D Rimlag -1,2 °C @ 0 cm, -0,2 °C @ 4 cm, 0 °C @ 15 cm, -0,4 °C @ 20 cm, -1,7 °C @ 40 cm, -2,1 °C @ 50 cm, -1,7 °C @ 65 cm 1 test knyttet til snøprofilen Ganske tydelige beger/kant med striper i bunn. I dette profilet tenker jeg at det er kritisk lag, men det skal mye til for å belaste det. Mulig at kantkornlaget på 60 cm dyp vil være mer aktivt med ytterligere tilleggsbelastning. Det er kun laget fra 7-17 cm som er vått etter mildværet, og nysnøen er noe fuktig. For meg har fukten trengt overraskende lite ned i snødekket.

ObsID: 181157

Tromsø / Tromsø

Snø

15.02.2019 kl. 09:23

256 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Hallvard@SVV

Snødekke

2 cm nysnø Våt løssnø Våt Gjennomfukta snødekke til bakken her. Har trebgt gjennom skarelag og gammel smelt frys skare. 2 cm fuktig nysnø øverst.

Vær

Snø Rundt 0 og snøvær. Snør ikke veldig tett men kommer og går

ObsID: 181107

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

15.02.2019 kl. 08:31

124 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye regn siste døgn . Økende skredfare neste døgn: Nytt lavtrykk kommer til kvelden med forholdsvis mye nedbør sier prognosene .

Vær

Sludd 1 °C Breivikeidet (0moh) kl 08:31 1 cm nysnø akkumulert siste time.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 181089

Tromsø / Oldervik Storlia

Snø

15.02.2019 kl. 00:00

201 moh

Øyvind (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

15. feb 00:00 (+01:00) Vått flakskred Naturlig utløst S-vendt Storlia 2 skred i lia opp for skredvollen og bebyggelsen. Skred stoppet i lifoten. Kilde Karl Hansen

ObsID: 181183

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.02.2019 kl. 12:37

12 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Høy tempratur , store nedbørsmengder på tur iform av regn. FV53 Åslandet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Temp , nedbør .

Vær

Regn 4 °C Åslandr (0moh) kl 12:38 25 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv53 Åslandet - ,

ObsID: 180959

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.02.2019 kl. 09:04

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180901

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.02.2019 kl. 07:23

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 0 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 07:23 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 07:24 Ingen, 0,0 °C.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 180891

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.02.2019 kl. 03:48

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Grøtfjord (0moh) kl 03:48 Snøfokk siste 6 timer.

ObsID: 180882

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.02.2019 kl. 01:11

12 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv53 Åslandet - ,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Minusgrader . FV53 Åslandet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Tempratur økning regn.

ObsID: 180859

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

14.02.2019 kl. 00:58

11 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Glimma (0moh) kl 00:58 83 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 180857

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.02.2019 kl. 12:07

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180723

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.02.2019 kl. 11:48

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 180716

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.02.2019 kl. 11:48

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 180717

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.02.2019 kl. 11:48

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Sæterelva Grøtnesdalen (700moh) kl 04:48 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (700 moh) kl 05:50 Ingen, -2,0 °C.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180718

Tromsø / Tromsø

Snø

13.02.2019 kl. 09:44

416 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johan@svv

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøføyke på toppene

ObsID: 180679

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.02.2019 kl. 06:55

11 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Glimma (0moh) kl 06:55 79 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk i øyeblikket.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180856

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.02.2019 kl. 06:26

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:26 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv57 Grøtfjordfjellet - Grøtfjorden,

ObsID: 180652

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.02.2019 kl. 06:21

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 180649

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.02.2019 kl. 23:10

124 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Snøfall og vind . Uforandret skredfare neste døgn.

Vær

Snø -2 °C Sjursnes (0moh) kl 23:11 25 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180625

Tromsø / Brokskaret

Snø

12.02.2019 kl. 23:00

10 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

12. feb 23:00 (+01:00) Snø på FV. 286 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 180758

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.02.2019 kl. 21:16

12 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nedbør å temp. FV53 Åslandet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Nedbør å temp .

Vær

Snø 0 °C Åslande (0moh) kl 21:16 25 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 180611

Tromsø / Buktedalsaksla

Snø

12.02.2019 kl. 17:40

211 moh

helgreid (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Bruddkant, bilde tatt 13.02 (dagen etter)
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Over brudd, bilde tatt 13.02 (dagen etter)

Skredhendelse

12. feb 17:40 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 207 moh og sluttet på 93 moh Nedsnødd eller nedføyket overflaterim 30 cm høy og 25 m bred bruddkant Tur på "trygt" sted, alene. Observasjoner før og under turen: Observerte overflaterim i hele høydespekteret på nærliggende fjell noen dager i forveien. Stort snøfall etter dette, og stigende temperatur. Turen opp var akkompagnert av drønn og skytende sprekker. Jeg hadde altså all tilgjengelig informasjon for å ta et konservativt valg mtp nedkjøring. Jeg velger isteden den idiotiske ruta (med rasjonale i "det har aldri gått skred her"), med bratthetsgrad mot 35. Skred utløst bak/under meg rett i overgang til skog. Faller, blir med skredmassene i omtrent 100 høydemeter før jeg treffer et lite tre som propellerer meg rundt og på bena. Kjører ut. Skredbane følger forsenkning i terreng med mye trær, både små og store. Hadde flaks.

ObsID: 181096

Tromsø / Tromsdalen

Snø

12.02.2019 kl. 17:05

485 moh

adadranger (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

12. feb 17:06 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst N-vendt 30 cm høy og 10 m bred bruddkant Brattheng 3 spor observert ut av skredet

ObsID: 180585

Tromsø / Tromsø

Snø

12.02.2019 kl. 13:42

64 moh

Finn@obskorps (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Finn@regobs Troms
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Finn@regobs Troms

Notater

Vet ikke hvor utbredt dette skred problemet er. Var på fot tur ned fra steinbruddet når vi utløst denne ovenfra når vi gikk en liten snarvei Bruddet forplantet seg ca hele henge som da var lite. Kanskje noe og se etter i andre områder.

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. Under 0 moh Utløst et nysnøflak som glide ut på et nedsnødd lag av overflaterim

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vet ikke hvor utbredt dette svake laget er

ObsID: 180553

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.02.2019 kl. 13:29

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 180543

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.02.2019 kl. 13:29

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 04:29 6 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (700 moh) kl 05:30 Snø, -3,0 °C. 4 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180545

Tromsø / Tromsø

Snø

12.02.2019 kl. 11:05

290 moh

Simon (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Ferske sprekker

Drønn i snøen

Drønn i snøen

ObsID: 180501

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.02.2019 kl. 09:53

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Sjursnes (0moh) kl 09:53 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180470

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.02.2019 kl. 08:30

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180452

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.02.2019 kl. 04:03

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Grøtfjord (0moh) kl 04:03 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 180444

Tromsø / Brokskaret

Snø

12.02.2019 kl. 01:30

22 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

12. feb 01:30 (+01:00) Snø på FV. 286 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 180662

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org