Snøskredvarsel for Tromsø onsdag 13.02.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder hvor det har samlet seg fersk fokksnø. Vær også forsiktig rundt skoggrensen.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør tirsdag, samt periodevis sterk kuling tirsdag og onsdag har lagt opp fokksnø leheng. Snøen trenger litt tid på å stabilisere seg, det vil derfor fortsatt kunne finnes ustabile fokksnøflak i mange heng. Svakt lag av rim kan ha føyket ned etter gårsdagens snøfall, vær spesielt obs på dette i bratte heng i og under trengensa. Dette skredproblemet er typisk vanskelig å vite utbredelsen av. Det er tidligere meldt om lag av kantkorn i snødekket. Disse har tidligere ikke utgjort noe skredproblem, men nå som lagene er belastet av mye snø, kan lagene ha blitt svekket og nå være et skredproblem. Utbredelsen og utvikling er usikker, men vær obs på at fjernutløsning kan være mulig.
Mye snø mandag og tirsdag, samt tidvis kraftig vind fra SV har gjort endringer i snøoverflaten og trolig akkumulert en del snø i leheng.
Nede i snødekket fins det et tynt skarelag som ble dannet tidlig i januar i forbindelse med mildvær. Det er observert kantkorn både over og under dette skarelaget flere steder i regionen. Kantkornlag er dannet som følge av lave temperaturer og klarvær store deler av januar og februar. Stabilitetstester før siste snøfall tilsa at disse at lagene var vanskelig å påvirke, men dette kan nå være i endring etter pålagring med nysnø.
Natt til tirsdag ble Fv. 286 i Malangen stengt på grunn av snøskred. Tirsdag ble det observert et lite flakskred som følge av nedføyket rim under skoggrensa.
Frem til tirsdag morgen ble det målt ca 12 cm snø på Tromsøya. Trolig har det kommet mer snø sør på Kvaløya og i Malangen. Tirsdag meldes det om oppsprekking i fersk fokksnø og drønn i snøen ved Buren på Kvaløya.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-8 °C til -2 °C på 700 moh.
Skyet.
Lite lavtrykk like utenfor kysten, vindvarsel meget usikkert.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-8 °C til -2 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.02.2019 kl. 12:07

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180723

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.02.2019 kl. 11:48

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 180716

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.02.2019 kl. 11:48

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 180717

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.02.2019 kl. 11:48

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -3 °C Sæterelva Grøtnesdalen (700moh) kl 04:48 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (700 moh) kl 05:50 Ingen, -2,0 °C.

ObsID: 180718

Tromsø / TROMSØ

Snø

13.02.2019 kl. 09:44

416 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Johan@svv

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøføyke på toppene

ObsID: 180679

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.02.2019 kl. 06:55

11 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -3 °C Glimma (0moh) kl 06:55 79 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk i øyeblikket.

ObsID: 180856

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.02.2019 kl. 06:26

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:26 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv57 Grøtfjordfjellet - Grøtfjorden,

ObsID: 180652

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

13.02.2019 kl. 06:21

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 180649

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.02.2019 kl. 23:10

124 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Snøfall og vind . Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -2 °C Sjursnes (0moh) kl 23:11 25 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 180625

Tromsø / Brokskaret

Snø

12.02.2019 kl. 23:00

10 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

12. feb 23:00 Snø på FV. 286 løsnet fra fjell/dalside >200m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 180758

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.02.2019 kl. 21:16

12 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nedbør å temp. FV53 Åslandet - er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Nedbør å temp .

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø 0 °C Åslande (0moh) kl 21:16 25 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 180611

Tromsø / Buktedalsaksla

Snø

12.02.2019 kl. 17:40

211 moh

helgreid (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Bruddkant, bilde tatt 13.02 (dagen etter)
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Over brudd, bilde tatt 13.02 (dagen etter)

Skredhendelse

12. feb 17:40 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 207 moh og sluttet på 93 moh Nedsnødd eller nedføyket overflaterim 30 cm høy og 25 m bred bruddkant Tur på "trygt" sted, alene. Observasjoner før og under turen: Observerte overflaterim i hele høydespekteret på nærliggende fjell noen dager i forveien. Stort snøfall etter dette, og stigende temperatur. Turen opp var akkompagnert av drønn og skytende sprekker. Jeg hadde altså all tilgjengelig informasjon for å ta et konservativt valg mtp nedkjøring. Jeg velger isteden den idiotiske ruta (med rasjonale i "det har aldri gått skred her"), med bratthetsgrad mot 35. Skred utløst bak/under meg rett i overgang til skog. Faller, blir med skredmassene i omtrent 100 høydemeter før jeg treffer et lite tre som propellerer meg rundt og på bena. Kjører ut. Skredbane følger forsenkning i terreng med mye trær, både små og store. Hadde flaks.

ObsID: 181096

Tromsø / Tromsdalen

Snø

12.02.2019 kl. 17:05

485 moh

adadranger (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett: 

Skredhendelse

12. feb 17:06 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst N-vendt 30 cm høy og 10 m bred bruddkant Brattheng 3 spor observert ut av skredet

ObsID: 180585

Tromsø / TROMSØ

Snø

12.02.2019 kl. 13:42

64 moh

Finn@obskorps (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Finn@regobs Troms
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Finn@regobs Troms

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. Under 0 moh Utløst et nysnøflak som glide ut på et nedsnødd lag av overflaterim

Notater

Vet ikke hvor utbredt dette skred problemet er. Var på fot tur ned fra steinbruddet når vi utløst denne ovenfra når vi gikk en liten snarvei Bruddet forplantet seg ca hele henge som da var lite. Kanskje noe og se etter i andre områder.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vet ikke hvor utbredt dette svake laget er

ObsID: 180553

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.02.2019 kl. 13:29

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 180543

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.02.2019 kl. 13:29

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -2 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 04:29 6 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (700 moh) kl 05:30 Snø, -3,0 °C. 4 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 180545

Tromsø / TROMSØ

Snø

12.02.2019 kl. 11:05

290 moh

Simon (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Ferske sprekker

Drønn i snøen

Drønn i snøen

ObsID: 180501

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.02.2019 kl. 09:53

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -2 °C Sjursnes (0moh) kl 09:53 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 180470

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.02.2019 kl. 08:30

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 180452

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

12.02.2019 kl. 04:03

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Grøtfjord (0moh) kl 04:03 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 180444

Tromsø / Brokskaret

Snø

12.02.2019 kl. 01:30

22 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

12. feb 01:30 Snø på FV. 286 løsnet fra fjell/dalside. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 180662

Tromsø / TROMSØ

Snø

11.02.2019 kl. 10:59

397 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  flere plasser at øverste laget kom ut ved isolering, underliggende flak er 4F
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  q2
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  bilde av hva dt øverste løsnet på 4F
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  bilde av hva det underste laget løsnet på
Bilde Av Tester
Bilde 9 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  blokktest øverste10cm løsner ved isoleriong på nedføyka nysnø. neste lag løsnet på pencil/ nesføyka nysnø og hagel, blokka var 4F hard.q2 20cm tykk, relativt stabil og gode bindinger.
Bilde Av Faretegn
Bilde 10 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  fokksnø/vind og dårlige bindinger
Bilde Av Faretegn
Bilde 11 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  skytende sprekker i det øverst laget, pga nedføyka nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat Virker som at den lille vinden som har vært/er har klart å endre snødekket fra i går. Snødekket er mindre stabilt, og tenker at det kanskje er tid for å vurdere å sette opp til en 3. Da spesielt hvis været som er meldt kommer. Det er endel snø i fjellet som er tilgjengelig for vinden Varslet faregrad er riktig varslet for i dag er riktig, og det er å riktig varsel for i morgen 12/2 med 3

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Snødekke

Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I skogen ubundet, men fra 300moh har snødekket begynt å pakke seg 4F og enkelte plasser fist. Blir "kakestykker" av skisporet. Der vinden har tatt på snødekket er det helt klare tegn på at snødekket er ustabilt. Gjelder i leheng , og over kuler/konvekser. Stort sett oppsprekking rundt skien, men fikk å skytende sprekker en plass. (se bilde) Snødekket er såpass løst at det er godt skiføre fra topp til bunn. Men med den meldte vinden vil nok "bilde" forandre seg.

Vær

-4 °C 3 m/s 100% skyer Byger å dårlig sikt i dag. Betydelig vindøkning på sandesundbrua fra mgn til jeg kjørte hjem. fm 3ms- em 11ms

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dette gjelder der jeg var. Til tider sikt på 10m. Så dårlig oversikt over området

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh Det er fortsatt påbegynt kantkorn ved bakken. Disse er ikke aktive nå men greit å ha kontroll på dem. Gjelder der snødekket er tynt. Her var det ca35cm. Fant samme på steinskardtind i forrige uke. Men dt ligger ganske godt under det gml mildværs snødekket

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, Ø, NV over 200 moh Litt usikker på utbredelse, mulig dt skulle vært mange heng og ikke noen. Tenker at faregraden med det været som er nå og på vei , kanskje skulle vært 3

Tester

Q2 Dårlig se bilder. Blokktest og håndtester ga dårlig stabilitet i dag. spesielt det øverste laget. Fokksnøen sitter overraskende godt mot det gml snødekket.

ObsID: 180383

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

11.02.2019 kl. 09:36

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 180269

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

11.02.2019 kl. 09:36

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 180270

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

11.02.2019 kl. 09:36

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -2 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 09:37 3 cm nysnø akkumulert siste døgn. Værobservasjon fra Loftan tjlnn (900 moh) kl 09:37 Snø, -2,0 °C. 4 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 180271

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

11.02.2019 kl. 09:00

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -6 °C Sjursnes (0moh) kl 09:00

ObsID: 180256

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

11.02.2019 kl. 08:31

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 180247

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

11.02.2019 kl. 06:20

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:20 4 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv57 Grøtfjordfjellet - Grøtfjorden,

ObsID: 180240

Tromsø / TROMSØ

Snø

10.02.2019 kl. 12:54

521 moh

svmo (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Svein Mortensen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Svein Mortensen

Faretegn

Ingen spesielle faretegn. Men hardt flak oppå ca 10 cm løs, finkornet snø

Snødekke

106 cm totalt 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr

Vær

-4 °C 0 m/s 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små

Tester

ECTPV@15cmQ3 God Hardpakke fokksnø, P, på ca 10cm finkornet løs snø

ObsID: 180129

Tromsø / Kroken

Snø

10.02.2019 kl. 12:39

347 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  profil i skogen på 250moh mot vest. Til bakken ca 130cm snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Har inntrykket av generelt god stabilitet i Tromsø/Kvaløya/Ringvassøya området. Tur på Ringvassøya i bratt terreng igår lørdag, og idag tur opp til Rundfjellet i Kroken. Ingen faretegn observert. Heller ikke i den vindpåvirkede snøen. Graving av profiler viser at det er lag av ulike hardhet i den siste nysnøen, men at disse henger godt sammen og stabilitets tester gir ikke brudd. Rapport på regobs om r et skuter utløst skred ved Gjerdevassbu i Lyngen. Min teori er at plasser som har hatt tynt snødekke under kuldeperioden har utviklet kantkorn. Snødekket er generellt tynnere i Lyngen og dermed mere utsatt for kantkorn utvikling. Ny innblåst snø over disse kantkonrlag har ført til skredet i Lyngen tror jeg. Tror likevel det er forholdvis få heng som er slik. Dersom nedbøren kommer tors/fred, så tror jeg skredfaren blir størst i områder som hatt tynnt snødekke i kuldeperioden, dvs Lyngen og indre strøk der det har vært større sannsynlighet for å få kantkornlag. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

50 cm F/4F DF/DF 0 mm/0 mm D, 2 cm F DF 1 mm/0 mm D Skarelag Ser ut som et løsere lag av DF. Får litt slepp på spadeprøve her. Ellers ikke noe brudd på CT eller lille blokktesten., 90 cm K MF 0 mm/0 mm Ingen kantkorn ved bakken. Antar dette pga forholdvis tykt snødekke gjennom kuldeperioden. -0,2 °C @ 140 cm, -7,5 °C @ 0 cm

ObsID: 180149

Tromsø / Nordfjellet, Ringvassøya

Snø

10.02.2019 kl. 10:30

990 moh

EspenN (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Bilde av skred i bollen ved Sjursnestinden

Notater

Tur til Nordtinden via "normalruta". Det generelle bildet. Mere vind sammenlignet med lørdag har medført økende påvirkning av snødekket og mer utbredt dannnelse av delvis tykkere myke flak. Et par raskt gravde snøprofiler på ca. 500 moh. viste; der snødekket var tynt 10-15 cm. og steinrikt var det begynnende kantkorn dannelse ved bakken. Der snødekket var tykkere 40-50 cm; var det ikke tegn til kantkorn. Ingen tegn heller til kantkorndannelse tilknytte skarelag i snøpakken. Forøvrig mye snø på toppunktet; varden var helt skjult.

Skredfarevurdering

2 Moderat Økende vindpåvirkning medført større utbredelse av myke flak sammenligner med lørdagen. Med økende vind; økende skredfare Bra. Men skredproblemet nok også tilstede i andre sektorer enn angitt; også i S-Ø sektor. Ref. observert naturlig utløst skred.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -4 °C 8 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Totalt forskjellig dag fra lørdag!! Vekslende vind

Skredaktivitet

10. feb. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Over 400 moh Natulig utløst skred i bollen Ø-NØ for Sjurnestinden. Observasjon på avtand; så relativt ferskt ut. Løsneområde på ca.400 moh. Str.1,5

ObsID: 180167

Tromsø / TROMSØ

Snø

10.02.2019 kl. 10:22

501 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fra Ca 380-300moh
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot buren og Ersfjord
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  175cm NØ Ca 500moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  fant ikke kantkorn

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket virker relativt stabilt. Alt tyder på at det nå har begynt å stabilisere seg. Kunne ikke finne kantkorn og rimet virker blåst bort 💨 følge med fokksnøen, og bindingene i dette. Er ennu endel snø tilgjengelig for transport som kan lage flak/fokksnø da spesielt i leheng, plasser der snøen samler seg, og over kuler/konvekser. Pass og på der snødekket er tynt. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Snødekket sprekker opp rundt skiene på enkelte/isolere plasser. Da der snødekket er tynt å over kuler/konvekser

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Varierende med løssnø, men i skogen ubundet og fin 10-30cm. Over tregrensa varierende fra 1-30cm. Enkelte plasser er nesten skaren fremme. Noen plasser er dt et tynt mykt flak på toppen Ca 5-10mm tykt

Vær

Snø -5 °C 2 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Lett snødrev. Det blåste 3ms på sandesundbrua på vei til obs turen. Ikke noe Sterling mere vind i høyden

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 200 moh dette vil gi en faregrad 1, men tenker dette er på dette stedet/området men tror at det generelle er faregrad 2 pga muligheten for str på skredene kan bli str 2.

Tester

ECTX God

Gjorde flere blokktest og håndtester. Alle ga god stabilitet. «nysnøen» har generelt stabiliser seg. Den sitter godt til det gml snødekket ( vindskaren fra før snøfallet ) gode bindinger

ECTX God Virker som at snødekket har stabilisert seg. Når jeg brøyt spaden bak løsnet det på 90cm q3 løsner over isskare

Snøprofil

1 cm F DF 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 25 cm P RG 0 mm/0 mm D, 0,2 cm I IF 0 mm/0 mm, 40 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 0,2 cm I IF 0 mm/0 mm, 20 cm P MFcr 2 mm/0 mm, 0,2 cm I IF 0 mm/0 mm, 30 cm P MFcr 0 mm/0 mm -6 °C @ 0 cm, -8,6 °C @ 0,2 cm, -9 °C @ 10,2 cm, -8,5 °C @ 20,2 cm, -7,8 °C @ 35,2 cm, -6,7 °C @ 50,2 cm, -5,3 °C @ 70,2 cm, -4,1 °C @ 90,2 cm, -3,3 °C @ 110,2 cm, -2,4 °C @ 135,2 cm, -1,5 °C @ 160,2 cm fant ikke kantkorn

ObsID: 180150

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

10.02.2019 kl. 09:01

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -7 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01

ObsID: 180057

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

10.02.2019 kl. 09:01

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -7 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01

ObsID: 180255

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

10.02.2019 kl. 06:36

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -5 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:36 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv57 Grøtfjordfjellet - Grøtfjorden,

ObsID: 180048

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org