Snøskredvarsel for Tromsø søndag 10.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vindtransport av snø kan gi ustabile forhold i enkelte heng. Unngå leområde hvor det samler seg fersk fokksnø, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vindøkning til frisk bris kan gi litt snøtransport av snøen som kom tidligere denne uka. Skredproblemet er derfor hovedsakelig knytta til snø som blir vindtransportert i løpet av søndagen. Fersk, innblåst snø kan være lett å løse ut. Områder med lite vind og ingen fersk, vindtransportert snø er mindre utsatt. Nysnøen fra onsdag har fått til til å stabilisere seg, det kreves mer belastning for å løse ut skred i denne snøen, og eventuell bruddforplantning er ventet til å bli begrenset. Det finnes kantkornlag i snødekket, spesielt det hvor snødekket er tynt, men trolig blir det ikke nok belastning av innblåst fokksnø til at eventuelle kantkornlag blir et skredproblem.
Det har falt 15-30 cm nysnø midt i uka, først med vind fra vest og senere mer sørlig vind, som har dannet myke flak over skoggrensa, men flere plasser har snøen ligget urørt av vind frem til lørdag. Forrige helg var det periodevis sterk vind fra sør og sørøst, og snøoverflaten var før snøfallet vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng.
Det er den siste tiden observert kantkorn bestående av relativt små krystaller under gammel fokksnø og under skarelag nede i snødekket. Tester viser at disse lagene for øyeblikket er vanskelig å påvirke.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-16 °C til -6 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst om ettermiddagen.
-12 °C til -6 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / TROMSØ

Snø

10.02.2019 kl. 12:54

521 moh

svmo (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Svein Mortensen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Svein Mortensen

Tester

ECTPV@15cmQ3 God Hardpakke fokksnø, P, på ca 10cm finkornet løs snø

Faretegn

Ingen spesielle faretegn. Men hardt flak oppå ca 10 cm løs, finkornet snø

Snødekke

106 cm totalt 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr

Vær

-4 °C 0 m/s 100% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små

ObsID: 180129

Tromsø / Kroken

Snø

10.02.2019 kl. 12:39

347 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  profil i skogen på 250moh mot vest. Til bakken ca 130cm snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Har inntrykket av generelt god stabilitet i Tromsø/Kvaløya/Ringvassøya området. Tur på Ringvassøya i bratt terreng igår lørdag, og idag tur opp til Rundfjellet i Kroken. Ingen faretegn observert. Heller ikke i den vindpåvirkede snøen. Graving av profiler viser at det er lag av ulike hardhet i den siste nysnøen, men at disse henger godt sammen og stabilitets tester gir ikke brudd. Rapport på regobs om r et skuter utløst skred ved Gjerdevassbu i Lyngen. Min teori er at plasser som har hatt tynt snødekke under kuldeperioden har utviklet kantkorn. Snødekket er generellt tynnere i Lyngen og dermed mere utsatt for kantkorn utvikling. Ny innblåst snø over disse kantkonrlag har ført til skredet i Lyngen tror jeg. Tror likevel det er forholdvis få heng som er slik. Dersom nedbøren kommer tors/fred, så tror jeg skredfaren blir størst i områder som hatt tynnt snødekke i kuldeperioden, dvs Lyngen og indre strøk der det har vært større sannsynlighet for å få kantkornlag. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

50 cm F/4F DF/DF 0 mm/0 mm D, 2 cm F DF 1 mm/0 mm D Skarelag Ser ut som et løsere lag av DF. Får litt slepp på spadeprøve her. Ellers ikke noe brudd på CT eller lille blokktesten., 90 cm K MF 0 mm/0 mm Ingen kantkorn ved bakken. Antar dette pga forholdvis tykt snødekke gjennom kuldeperioden. -0,2 °C @ 140 cm, -7,5 °C @ 0 cm

ObsID: 180149

Tromsø / Nordfjellet, Ringvassøya

Snø

10.02.2019 kl. 10:30

990 moh

EspenN (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Bilde av skred i bollen ved Sjursnestinden

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -4 °C 8 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Totalt forskjellig dag fra lørdag!! Vekslende vind

Skredfarevurdering

2 Moderat Økende vindpåvirkning medført større utbredelse av myke flak sammenligner med lørdagen. Med økende vind; økende skredfare Bra. Men skredproblemet nok også tilstede i andre sektorer enn angitt; også i S-Ø sektor. Ref. observert naturlig utløst skred.

Notater

Tur til Nordtinden via "normalruta". Det generelle bildet. Mere vind sammenlignet med lørdag har medført økende påvirkning av snødekket og mer utbredt dannnelse av delvis tykkere myke flak. Et par raskt gravde snøprofiler på ca. 500 moh. viste; der snødekket var tynt 10-15 cm. og steinrikt var det begynnende kantkorn dannelse ved bakken. Der snødekket var tykkere 40-50 cm; var det ikke tegn til kantkorn. Ingen tegn heller til kantkorndannelse tilknytte skarelag i snøpakken. Forøvrig mye snø på toppunktet; varden var helt skjult.

Skredaktivitet

10. feb. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ. Over 400 moh Natulig utløst skred i bollen Ø-NØ for Sjurnestinden. Observasjon på avtand; så relativt ferskt ut. Løsneområde på ca.400 moh. Str.1,5

ObsID: 180167

Tromsø / TROMSØ

Snø

10.02.2019 kl. 10:22

501 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Fra Ca 380-300moh
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Mot buren og Ersfjord
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  175cm NØ Ca 500moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  fant ikke kantkorn

Tester

ECTX God

Gjorde flere blokktest og håndtester. Alle ga god stabilitet. «nysnøen» har generelt stabiliser seg. Den sitter godt til det gml snødekket ( vindskaren fra før snøfallet ) gode bindinger

ECTX God Virker som at snødekket har stabilisert seg. Når jeg brøyt spaden bak løsnet det på 90cm q3 løsner over isskare

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Snødekket sprekker opp rundt skiene på enkelte/isolere plasser. Da der snødekket er tynt å over kuler/konvekser

Snødekke

Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Varierende med løssnø, men i skogen ubundet og fin 10-30cm. Over tregrensa varierende fra 1-30cm. Enkelte plasser er nesten skaren fremme. Noen plasser er dt et tynt mykt flak på toppen Ca 5-10mm tykt

Vær

Snø -5 °C 2 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Lett snødrev. Det blåste 3ms på sandesundbrua på vei til obs turen. Ikke noe Sterling mere vind i høyden

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket virker relativt stabilt. Alt tyder på at det nå har begynt å stabilisere seg. Kunne ikke finne kantkorn og rimet virker blåst bort 💨 følge med fokksnøen, og bindingene i dette. Er ennu endel snø tilgjengelig for transport som kan lage flak/fokksnø da spesielt i leheng, plasser der snøen samler seg, og over kuler/konvekser. Pass og på der snødekket er tynt. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, NV over 200 moh dette vil gi en faregrad 1, men tenker dette er på dette stedet/området men tror at det generelle er faregrad 2 pga muligheten for str på skredene kan bli str 2.

Snøprofil

1 cm F DF 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 25 cm P RG 0 mm/0 mm D, 0,2 cm I IF 0 mm/0 mm, 40 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 0,2 cm I IF 0 mm/0 mm, 20 cm P MFcr 2 mm/0 mm, 0,2 cm I IF 0 mm/0 mm, 30 cm P MFcr 0 mm/0 mm -6 °C @ 0 cm, -8,6 °C @ 0,2 cm, -9 °C @ 10,2 cm, -8,5 °C @ 20,2 cm, -7,8 °C @ 35,2 cm, -6,7 °C @ 50,2 cm, -5,3 °C @ 70,2 cm, -4,1 °C @ 90,2 cm, -3,3 °C @ 110,2 cm, -2,4 °C @ 135,2 cm, -1,5 °C @ 160,2 cm fant ikke kantkorn

ObsID: 180150

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

10.02.2019 kl. 09:01

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -7 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01

ObsID: 180057

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

10.02.2019 kl. 09:01

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -7 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01

ObsID: 180255

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

10.02.2019 kl. 06:36

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -5 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:36 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv57 Grøtfjordfjellet - Grøtfjorden,

ObsID: 180048

Tromsø / TROMSØ

Snø

09.02.2019 kl. 23:01

11 moh

harvey@ObsKorps (****)

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 180022

Tromsø / KARLSØY

Snø

09.02.2019 kl. 21:24

726 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV

Faretegn

Ingen faretegn observert Generelt ikke observert faretegn i dag.

Snødekke

Litt variasjon i snødekkehardheten i dag, F-1F, men jevnt over mye rundt F-4F. Generelt er det ikke oppsprekking rundt ski osv der vi har vært i dag. Snødybde 5-30 cm, så ganske variert. Inntrykket er at det har vært svak vind med litt ujevn snøtransport under snøværet. Nedi snødekket er det der snøen ikke er vindpåvirket ca 25 cm snø (fra snøværet onsdag) over enten gammel hard fokksnø eller mf skare. Intern i nysnøen er det fra toppen ca 15 cm F/4F snø, så er litt løsere lag a 3-5 cm som er litt grovere, og nederst 1F/4F snø. Litt flaking over det løse laget @15cm, men små hardhetsforskjeller gjør at det ikke propagere så godt. Snøen virker å være godt bunden til gammel fokksnø. Mye snø tilgjengelig for transport. Som skikjører bør man være obs på forskjeller i vindtransportert snø.

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet God sikt i mange himmelretninger, ingen fersk skredaktivitet observert. Har gått en del løssnøskred under snøværet tidligere i uka, opp mot str 2.

ObsID: 180001

Tromsø / Storsteinnestindan

Snø

09.02.2019 kl. 18:20

924 moh

mbie@obskorps (*****)

Faretegn

Ingen faretegn observert Det er ikke observert noen faretegn i N-NØ eksposisjoner. I V-SV eksposisjoner er det observert flakdannelse og små utglidninger i fokksnøen.

Snødekke

Moderat snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Moderat snøfokk i høyden over 900 moh fra NØ mot SV

Vær

Ikke nedbør -9 °C 7 m/s fra NØ ↙ over 900 moh var det vind opp i 9m/s og snøfokk over toppheng og inn i leheng i SV eksposisjoner

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er ikke observert skredaktivitet i omr. Det ligger ca 15-20 cm ubunden løs snø som kan transporteres inn i leheng ved økende vind. Stabiliteten i snødekket er god og det er ikke observert noen faretegn Værvarsel for neste døgn tilsier lite vind og litt nedbør ifa snø. Det vil ikke gi nevneverdig forflytning av ubunden snø inn i leheng. Temperaturen tilsier at fokksnøen vil stabilisere seg og faregraden vil ligge på nåværende nivå Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

10. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Det er ikke observert noen skredaktivitet i de omkringliggende fjell i Kattfjordeidet

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels S, SV, V over 600 moh Det er observer små utglidninger i den ferske fokksnøen ved belastning av skiløper. Forventer at de svake lagene i fokksnøen vil stabilisere seg innen 24-48 timer ved gjeldende værvarsling.

ObsID: 180065

Tromsø / KARLSØY

Snø

09.02.2019 kl. 14:15

477 moh

Cecilie@regobsTroms (*)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Veldig stor variasjon i snødekket. Vinden har fått lett jobba i overflaten sør og sørøstvendt terreng. Men mindre her ute enn på kvaløya i går. Fortsatt sjukt bra skiføre tross tynn flakdannelse i overflaten. SØ under 300 moh er fint. V-SV helning opp til 600 moh er storsett upåvirket og ubundet, med påbegynt rimoverflate,og en drøm for skia.

Vær

11 °C 3 m/s 2% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig Oppleves som stabile forhold opp til 1000 moh, vinden har jobba i høyden. snøen sitter godt fast til det harde vindherja underlaget. Varierende snødybde fra 10 cm til 50 cm løs snø. Enkle håndtester viser at snøen flaker seg lett ned til den harde pakka. Svinger i bratt terreng løser ut det øverste tynne flaket kun.

ObsID: 179991

Tromsø / KARLSØY

Snø

09.02.2019 kl. 13:17

740 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hallvard@SVV

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk F/4F snø. Ingen oppsprekking rundt ski osv observert

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen fersk aktivitet observert. God sikt

ObsID: 179910

Tromsø / TROMSØ

Snø

09.02.2019 kl. 13:00

755 moh

MagneH (Ukjent)

Snødekke

Overflaterim er utbredt i terrenget. Observert i nordvendt terreng, men på toppen virket det utbredt i flere himmelretninger.

ObsID: 179953

Tromsø / TROMSØ

Snø

09.02.2019 kl. 13:00

259 moh

edda@regobsTroms (*)

Faretegn

Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Øverflate rim til circa 350hm

Snødekke

Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 179970

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

09.02.2019 kl. 10:32

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -14 °C Sjursnes (0moh) kl 10:33

ObsID: 179876

Tromsø / TROMSØ

Snø

09.02.2019 kl. 10:18

607 moh

BAMBI (Ukjent)

Tester

CTM20@30cmQ3 God Lite fremtreden brudd, knuser snøen lodrett på det 20 slaget. Ingen flere brudd, resterende søyle går til brudd først etter 3 kak med spaden på siden, etter 30 slag.

ObsID: 179964

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

09.02.2019 kl. 06:15

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -7 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:15

ObsID: 179852

Tromsø / TROMSØ

Snø

08.02.2019 kl. 12:52

420 moh

Cecilie@regobsTroms (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Cecilie@regobsTroms Kommentar:  Bilde tatt i s-sø heng på 450 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Veldig varierende snødekke og snødybde i denne sørvendte siden. Snøen flaker seg lett, men tynt i enkelte heng over tregrensa. Opp til ca 500 moh var det fantastisk suverent skiføre med lett ubundet snø over den harde pakka.

Vær

-7 °C 2 m/s 5% skyer

ObsID: 179794

Tromsø / TROMSØ

Snø

08.02.2019 kl. 12:34

383 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  S-vendt 400 moh. Lo-side. ECTN14@15cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Rygg på ca 500 moh.

Tester

ECTN14@15cmQ3 God

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Flyttet litt snø inn i leheng mot N-NV. Opp mot 50 cm over gammel fokksnø enkelt steder. Lett bundet, men litt tegn på evne til forplantning. Vindpakket myk, men tilgjengelig for transport ved vindøkning.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblemet hovedsakelig tilknytta den ferskeste snøen med nysnø/fokksnøflak. Stedvis en del innbåst snø (ikke dagsfersk), men denne gir lite faretegn som oppsprekking, selv om sjiktoverganger finnes. Kantkorn finnes, men lite tyder på at dette er et problem. Ser for meg lite endring til i morgen. En del snø i leheng gjør meg usikker på FG1 foreløpig. Evt vind kan gi snøtransport. Varslet faregrad er riktig Litt høy grense for skredproblem med 600 moh. Tydelig vært vind også lavere enn dette. Ellers veldig fint og beskrivende varsel.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 200 moh Tilsynelatende vindtransport fra SØ, men har ikke så god oversikt generelt i regionen.

ObsID: 179751

Tromsø / TROMSØ

Snø

08.02.2019 kl. 10:52

776 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Harvey Goodwin

Tester

ECTN17@18cmQ3 God Flere håndtest i overflate indikerte det samme. MEN! på vei ned klarte å utløse et bitte små skred på 300moh N vendt da jeg kjørt over en konveks kant -nedføyket løssnø laget var tynn

Faretegn

en del lettere vind transport snø. et tilfelle med skytende sprekker som resultert i et lite skred 2x4m

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Overflate varierer i dette området fra avblåst skare og skavlete partier til området med 10-20cm lettere vindpåvirket. På Kattfjordeidet har det kommet betydelig mindre nysnø enn i Skulsfjord de siste 36 timer

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra SØ ↖

Skredfarevurdering

2 Moderat i leheng der det er blåst inn fokksnø kan det være lett å løse ut flak spesielt over kulformasjoner Fortsatt kaldt men rolig vær, fokksnøen vil stabilisere seg men ta litt tid pga kulde

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 200 moh Der det underligende nedøyfket løssnø er tynt over kule formasjoner i leheng er det lett å utløse overligende myke flak

Snøprofil

3 cm F DF 1 mm/0 mm D, 7 cm 1F DFbk 0 mm/0 mm D, 13 cm 4F DF 0 mm/0 mm D Skiktovergang, 5 cm 4F- DFbk 0 mm/0 mm D, 10 cm K/P MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm/1 mm D, 18 cm P RG/FC 1 mm/1 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 9,5 cm P/1F RG/FCxr 1 mm/0 mm D, 0,2 cm I IF 0 mm/0 mm D, 0,3 cm 4F FC/FCxr 1 mm/1 mm D, 59,5 cm P MF/FCxr 1 mm/1 mm D, 10 cm 4F FC 1 mm/4 mm D -13,9 °C @ 0 cm, -11,8 °C @ 7 cm, -9,8 °C @ 17 cm, -8,3 °C @ 27 cm, -7,9 °C @ 37 cm, -7,5 °C @ 47 cm, -6,8 °C @ 57 cm, -6,2 °C @ 67 cm, -5,1 °C @ 77 cm, -4,4 °C @ 87 cm, -4 °C @ 97 cm, -3,2 °C @ 107 cm, -2,5 °C @ 117 cm, -1,9 °C @ 127 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 179724

Tromsø / TROMSØ

Snø

08.02.2019 kl. 10:14

220 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV

Snødekke

Ikke snøfokk 25 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) 25 cm har kommet her på vannet under snøværet onsdag

ObsID: 179714

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

08.02.2019 kl. 08:50

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -14 °C Sjursnes (0moh) kl 08:51

ObsID: 179703

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

08.02.2019 kl. 08:29

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 179699

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

08.02.2019 kl. 08:29

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 179700

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

08.02.2019 kl. 08:29

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -9 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 08:29 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (900 moh) kl 08:30 Ingen, -8,0 °C.

ObsID: 179701

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

08.02.2019 kl. 06:53

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179692

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

08.02.2019 kl. 06:51

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:51 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 179691

Tromsø / TROMSØ

Snø

07.02.2019 kl. 18:20

510 moh

Johan@svv (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Moderat snøføyking på toppen av Kroken

ObsID: 179662

Tromsø / TROMSØ

Snø

07.02.2019 kl. 13:00

743 moh

erlendb (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  erlendb

Faretegn

Ferske sprekker Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

ObsID: 179697

Tromsø / TROMSØ

Snø

07.02.2019 kl. 12:52

460 moh

Henrikforce (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Henrikforce
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Henrikforce

Skredaktivitet

7. feb. 0-6 Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst SV

ObsID: 179596

Tromsø / Steinskardtinden

Snø

07.02.2019 kl. 12:00

809 moh

Kristoffer@ObsKorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Bilde på 700moh mot SV
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Fint vær å gå på tur i.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøen var lett bundet fra 400moh opp til toppen cirka. Ingen skytende sprekker.

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Var kommet cirka 10cm med nysnø her.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 6 m/s fra SV ↗ 20% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, NV over 300 moh

ObsID: 179610

Tromsø / TROMSØ

Snø

07.02.2019 kl. 12:00

660 moh

erlendb (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 179696

Tromsø / TROMSØ

Snø

07.02.2019 kl. 11:50

300 moh

Henrikforce (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen. Både på denne plassen og noen hundre meter lenger opp.

ObsID: 179594

Tromsø / Lille Blåmannen

Snø

07.02.2019 kl. 11:15

666 moh

EspenN (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Tynne myke nysnøflak
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Eldre sastrugiformer under nysnøen
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Snøprofil på toppen.
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Snøprofil på ca.650 moh.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Generelt tynne myke nysnøflak fra siste snøfall. Ingen spenninger observert.

Snødekke

80 cm totalt 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Dominerende overflate var tynne myke nysnøflak av litt varierende myket. Skare fremme bare på spredte områder. I forsenkninger og mer vindbeskyttede områder var det 15-25 cm. ubunden snø som ga utløp for prima skikjøring. Generelt har det nok ikke blåst så mye siste døgnet. Men større sastrugiformer var synligle under nysnøen på spesielt vindutsatte partier,

Vær

Ikke nedbør -7 °C 4 m/s fra S ↑ 15% skyer Litt økende vind med høyden. Lettere skydekke etter hvert.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen tegn til skytende sprekker. Testheng ga ingen indikasjoner på dårlig stabilitet. Så nysnøflakene ser ut til å ha stabilisert seg bra. Ser også ut til å ha gode bindinger mot den gamle snøoverflaten. Stabilt vær fremover medfører fortsatt stabilisering av nysnøflakene. Evt. kaldere vær medfører økende utvikling av kantkornlag i snøpakka. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer bra.

Notater

Tur til Lille Blåmannen. Opp "normaruta" ned sørlig trase. Snøprofil på toppen viste tynt lag med nysnøflak øverst, deretter 2-3 cm. kompakt skare og under det 10-15 cm storkornet tidligere smelteomvandlet snø som nederste 3-4 cm besto dominerende av kantkornet snø. Snøprofil på ca.650 moh. på nedturen viste tynt lag med nysnøflak over 8-10 cm fokksnø med økende hardhet nedover. Nederst 20-25 cm med smelte-fryseformer/skare av hardhet kniv. Men inne i denne pakken var det et 1 cm.tykt lag av kantkorn. Ingen tydelige brudd innad i fokksnøen og fokksnølaget hadde hadde også gode bindinger mot skarelaget. Antydning til begynnende kantkorndannelse ved bakken. Generelt var snødekket lite til moderat vindpåvirket. Fortsatt en del ubuden snø tilgjengelig, spesielt i forsenkninger og vindbeskyttede områder. Mye fin skikjøring.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 179613

Tromsø / TROMSØ

Snø

07.02.2019 kl. 09:00

554 moh

Ingrid@NVE (*****)

Snødekke

Ikke snøfokk 30 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Etter gårsdagens snøvær har det komme ca. 30 cm ubunden tørr snø som generelt er lite vindpåverka. På dei mest vindutsette områder over skoggrensa er snøen lett bunde.

ObsID: 179568

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

07.02.2019 kl. 07:51

124 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Ikke nedbør -13 °C Breivikeidet (0moh) kl 07:51 30 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall og har vert vind. Minkende skredfare neste døgn: Nedbøren har avtatt og vinden har stilnet .

ObsID: 179501

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

07.02.2019 kl. 07:38

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:38 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 179499

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

07.02.2019 kl. 07:12

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 179495

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org