Snøskredvarsel for Tromsø fredag 08.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og vind har dannet nysnøflak i høyden.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vær med lite vind gjør at nysnøflakene får tid å stabiliseres. Det er fortsatt kuldegrader så stabiliseringen vil ta tid, spesielt i høyden. Skredproblemet med nysnøflak vil være mer fremtredene jo høyere opp i terrenget man kommer, der vinden normalt sett har vært sterkere. Det vil være mulighet for å løse ut mindre flakskred der nysnøen har blitt flyttet på av vind. I områder der nysnøen er løs og fin, uten å ha bundet seg til flak, er skredfaren lavere. Det finnes kantkornlag i snødekket, men det er trolig ikke nok nysnø for at dette laget skal bli aktiv.
Det har falt 15-30 cm nysnø de siste to døgn med vind fra vest og senere mer sørlig vind, som har dannet myke flak over skoggrensa, men flere plasser ligger snøen urørt. I helga har det periodevis vært sterk vind fra sør og sørøst, og snøoverflaten var før snøfallet vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Det var fokksnø av varierende hardhet mange steder over tregrensen, og noen steder var det avblåst helt ned til skarelaget.
Det er den siste tiden observert kantkorn bestående av relativt små krystaller under et skarelag nede i snødekket, men tester viser at dette laget for øyeblikket er vanskelig å påvirke. Det har tidligere blitt observert nedsnødd overflaterim på Ringvassøya, men utbredelsen av dette er trolig svært begrenset.
Det rapporteres onsdag om et snøskred over vei mellom Tønsvika og Skittenelv i kjent skredbane, som har gått i nordvestvendt terreng på dagtid. Flere mindre løssnøskred er observert på Ringvassøya på torsdag.
Onsdag ble det rapportert om snøfokk i fjellet og dannelse av myke flak i lesider. Det har vært mindre vind under skoggrensa.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest.
-17 °C til -7 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Lokale forskjeller i nedbøren.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-18 °C til -6 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / TROMSØ

Snø

08.02.2019 kl. 12:52

420 moh

Cecilie@regobsTroms (*)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Cecilie@regobsTroms Kommentar:  Bilde tatt i s-sø heng på 450 moh

Vær

-7 °C 2 m/s 5% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Veldig varierende snødekke og snødybde i denne sørvendte siden. Snøen flaker seg lett, men tynt i enkelte heng over tregrensa. Opp til ca 500 moh var det fantastisk suverent skiføre med lett ubundet snø over den harde pakka.

ObsID: 179794

Tromsø / TROMSØ

Snø

08.02.2019 kl. 12:34

383 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  S-vendt 400 moh. Lo-side. ECTN14@15cm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  martin@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  martin@svv Kommentar:  Rygg på ca 500 moh.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Flyttet litt snø inn i leheng mot N-NV. Opp mot 50 cm over gammel fokksnø enkelt steder. Lett bundet, men litt tegn på evne til forplantning. Vindpakket myk, men tilgjengelig for transport ved vindøkning.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblemet hovedsakelig tilknytta den ferskeste snøen med nysnø/fokksnøflak. Stedvis en del innbåst snø (ikke dagsfersk), men denne gir lite faretegn som oppsprekking, selv om sjiktoverganger finnes. Kantkorn finnes, men lite tyder på at dette er et problem. Ser for meg lite endring til i morgen. En del snø i leheng gjør meg usikker på FG1 foreløpig. Evt vind kan gi snøtransport. Varslet faregrad er riktig Litt høy grense for skredproblem med 600 moh. Tydelig vært vind også lavere enn dette. Ellers veldig fint og beskrivende varsel.

Tester

ECTN14@15cmQ3 God

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 200 moh Tilsynelatende vindtransport fra SØ, men har ikke så god oversikt generelt i regionen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179751

Tromsø / TROMSØ

Snø

08.02.2019 kl. 10:52

776 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Harvey Goodwin

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra SØ ↖

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Overflate varierer i dette området fra avblåst skare og skavlete partier til området med 10-20cm lettere vindpåvirket. På Kattfjordeidet har det kommet betydelig mindre nysnø enn i Skulsfjord de siste 36 timer

Skredfarevurdering

2 Moderat i leheng der det er blåst inn fokksnø kan det være lett å løse ut flak spesielt over kulformasjoner Fortsatt kaldt men rolig vær, fokksnøen vil stabilisere seg men ta litt tid pga kulde

Tester

ECTN17@18cmQ3 God Flere håndtest i overflate indikerte det samme. MEN! på vei ned klarte å utløse et bitte små skred på 300moh N vendt da jeg kjørt over en konveks kant -nedføyket løssnø laget var tynn

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 200 moh Der det underligende nedøyfket løssnø er tynt over kule formasjoner i leheng er det lett å utløse overligende myke flak

Faretegn

en del lettere vind transport snø. et tilfelle med skytende sprekker som resultert i et lite skred 2x4m

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 cm F DF 1 mm/0 mm D, 7 cm 1F DFbk 0 mm/0 mm D, 13 cm 4F DF 0 mm/0 mm D Skiktovergang, 5 cm 4F- DFbk 0 mm/0 mm D, 10 cm K/P MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm/1 mm D, 18 cm P RG/FC 1 mm/1 mm D, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 9,5 cm P/1F RG/FCxr 1 mm/0 mm D, 0,2 cm I IF 0 mm/0 mm D, 0,3 cm 4F FC/FCxr 1 mm/1 mm D, 59,5 cm P MF/FCxr 1 mm/1 mm D, 10 cm 4F FC 1 mm/4 mm D -13,9 °C @ 0 cm, -11,8 °C @ 7 cm, -9,8 °C @ 17 cm, -8,3 °C @ 27 cm, -7,9 °C @ 37 cm, -7,5 °C @ 47 cm, -6,8 °C @ 57 cm, -6,2 °C @ 67 cm, -5,1 °C @ 77 cm, -4,4 °C @ 87 cm, -4 °C @ 97 cm, -3,2 °C @ 107 cm, -2,5 °C @ 117 cm, -1,9 °C @ 127 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 179724

Tromsø / TROMSØ

Snø

08.02.2019 kl. 10:14

220 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SVV

Snødekke

Ikke snøfokk 25 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) 25 cm har kommet her på vannet under snøværet onsdag

ObsID: 179714

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

08.02.2019 kl. 08:50

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -14 °C Sjursnes (0moh) kl 08:51

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179703

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

08.02.2019 kl. 08:29

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 179699

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

08.02.2019 kl. 08:29

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 179700

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

08.02.2019 kl. 08:29

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -9 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 08:29 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (900 moh) kl 08:30 Ingen, -8,0 °C.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179701

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

08.02.2019 kl. 06:53

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179692

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

08.02.2019 kl. 06:51

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:51 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 179691

Tromsø / TROMSØ

Snø

07.02.2019 kl. 18:20

510 moh

Johan@svv (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Moderat snøføyking på toppen av Kroken

ObsID: 179662

Tromsø / TROMSØ

Snø

07.02.2019 kl. 13:00

743 moh

erlendb (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  erlendb

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Faretegn

Ferske sprekker Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

ObsID: 179697

Tromsø / TROMSØ

Snø

07.02.2019 kl. 12:52

460 moh

Henrikforce (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Henrikforce
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Henrikforce

Skredaktivitet

7. feb. 0-6 Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst SV

ObsID: 179596

Tromsø / Steinskardtinden

Snø

07.02.2019 kl. 12:00

809 moh

Kristoffer@ObsKorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Bilde på 700moh mot SV
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Fint vær å gå på tur i.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 6 m/s fra SV ↗ 20% skyer

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Var kommet cirka 10cm med nysnø her.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, NV over 300 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøen var lett bundet fra 400moh opp til toppen cirka. Ingen skytende sprekker.

ObsID: 179610

Tromsø / TROMSØ

Snø

07.02.2019 kl. 12:00

660 moh

erlendb (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 179696

Tromsø / TROMSØ

Snø

07.02.2019 kl. 11:50

300 moh

Henrikforce (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen. Både på denne plassen og noen hundre meter lenger opp.

ObsID: 179594

Tromsø / Lille Blåmannen

Snø

07.02.2019 kl. 11:15

666 moh

EspenN (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Tynne myke nysnøflak
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Eldre sastrugiformer under nysnøen
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Snøprofil på toppen.
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Snøprofil på ca.650 moh.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 4 m/s fra S ↑ 15% skyer Litt økende vind med høyden. Lettere skydekke etter hvert.

Snødekke

80 cm totalt 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Dominerende overflate var tynne myke nysnøflak av litt varierende myket. Skare fremme bare på spredte områder. I forsenkninger og mer vindbeskyttede områder var det 15-25 cm. ubunden snø som ga utløp for prima skikjøring. Generelt har det nok ikke blåst så mye siste døgnet. Men større sastrugiformer var synligle under nysnøen på spesielt vindutsatte partier,

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen tegn til skytende sprekker. Testheng ga ingen indikasjoner på dårlig stabilitet. Så nysnøflakene ser ut til å ha stabilisert seg bra. Ser også ut til å ha gode bindinger mot den gamle snøoverflaten. Stabilt vær fremover medfører fortsatt stabilisering av nysnøflakene. Evt. kaldere vær medfører økende utvikling av kantkornlag i snøpakka. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer bra.

Notater

Tur til Lille Blåmannen. Opp "normaruta" ned sørlig trase. Snøprofil på toppen viste tynt lag med nysnøflak øverst, deretter 2-3 cm. kompakt skare og under det 10-15 cm storkornet tidligere smelteomvandlet snø som nederste 3-4 cm besto dominerende av kantkornet snø. Snøprofil på ca.650 moh. på nedturen viste tynt lag med nysnøflak over 8-10 cm fokksnø med økende hardhet nedover. Nederst 20-25 cm med smelte-fryseformer/skare av hardhet kniv. Men inne i denne pakken var det et 1 cm.tykt lag av kantkorn. Ingen tydelige brudd innad i fokksnøen og fokksnølaget hadde hadde også gode bindinger mot skarelaget. Antydning til begynnende kantkorndannelse ved bakken. Generelt var snødekket lite til moderat vindpåvirket. Fortsatt en del ubuden snø tilgjengelig, spesielt i forsenkninger og vindbeskyttede områder. Mye fin skikjøring.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Generelt tynne myke nysnøflak fra siste snøfall. Ingen spenninger observert.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 179613

Tromsø / TROMSØ

Snø

07.02.2019 kl. 09:00

554 moh

Ingrid@NVE (*****)

Snødekke

Ikke snøfokk 30 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Etter gårsdagens snøvær har det komme ca. 30 cm ubunden tørr snø som generelt er lite vindpåverka. På dei mest vindutsette områder over skoggrensa er snøen lett bunde.

ObsID: 179568

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

07.02.2019 kl. 07:51

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -13 °C Breivikeidet (0moh) kl 07:51 30 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall og har vert vind. Minkende skredfare neste døgn: Nedbøren har avtatt og vinden har stilnet .

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 179501

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

07.02.2019 kl. 07:38

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:38 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 179499

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

07.02.2019 kl. 07:12

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 179495

Tromsø / Sollidal Skoggrense

Snø

06.02.2019 kl. 21:52

374 moh

Sofia@regobsTroms (*)

Vær

10 m/s fra S ↑

Snødekke

Kraftig snøfokk Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 20 cm tørr nysnø tilgjengelig for vindtransport. Under vindpakket skare.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind fra S, kraftigt snøfokk, 20 cm tørr løssnø tilgjengelig for transport. Vinden har allerede flyttet mye av den tørre, lette snøen til leheng. Stedvis avblåst til skare over tregrensen.

ObsID: 179460

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

06.02.2019 kl. 13:58

12 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø -4 °C Åslande (0moh) kl 13:59 27 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye løssnø siste 12 timer 27 cm. FV53 Åslandet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værmelding .

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

6. feb 14:09 - 5. feb 14:09 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst N. Under 100 moh Gjelder Fv53 Åslandet - , Løsnet 60 m oppi skråning 10 m bredt 2 m utpå veien

ObsID: 179379

Tromsø / TROMSØ

Snø

06.02.2019 kl. 13:30

666 moh

olamk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 

Vær

Snø -5 °C 8 m/s fra V → Mye vind fra ca 3-400 høydemeter og opp. Mye vindtransport av nysnø

Snødekke

35 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket hard Tørr Blokk på ca 15 cm tykkelse løsnet i bakkant når jeg frigjorde blokken på sidene ved en enkel spadetest. Ca 20 cm med ubunden kantkornet sne under hard vindpåvirket snø på hardt skarelag

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 600 moh

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 179376

Tromsø / Tønsvikvegen

Snø

06.02.2019 kl. 13:00

14 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

6. feb 13:00 Snø på FV. 53 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 179381

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

06.02.2019 kl. 10:17

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 10:17 9 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk siste døgn. Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 10:18 Snø, -3,0 °C. 3 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179338

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

06.02.2019 kl. 09:07

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -5 °C Sjursnes (0moh) kl 09:07 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179325

Tromsø / TROMSØ

Snø

06.02.2019 kl. 06:58

12 moh

harvey@ObsKorps (****)

Vær

Snø -4 °C 100% skyer 10cm nysnø

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø snøfokk observert over finnvikdalen

ObsID: 179313

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

06.02.2019 kl. 06:38

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:38 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 179310

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

06.02.2019 kl. 06:01

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179309

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2019 kl. 09:01

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -17 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179201

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2019 kl. 07:06

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 179192

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2019 kl. 07:06

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 179193

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2019 kl. 07:06

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -10 °C Sæterelva Grøtnesdalen (700moh) kl 07:06 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (900 moh) kl 07:07 Ingen, -6,0 °C.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179194

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2019 kl. 05:51

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -10 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:51

ObsID: 179190

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2019 kl. 05:21

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179188

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2019 kl. 05:21

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179189

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org