Snøskredvarsel for Tromsø torsdag 07.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Nysnø og vind har dannet nysnøflak i høyden.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes ytterligere 10-15 cm i løpet av onsdagen, samt ytterligere påfyll med snø fra sørvest torsdag som vil danne myke nysnøflak i lesider, da i hovedsak i nord og østvendt terreng. Det er meldt lite vind, men i snøbygene kan nok det være litt mer vind og da vil nok vinden flytte på nysnøen og danne myke nysnøflak. Skredproblemet vil være mer fremtredene jo høyere opp i terrenget man kommer, der vinden normalt sett blir sterkere. Det vil være mulighet for å løse ut mindre flakskred der nysnøen har blitt flyttet på av vind. I områder der nysnøen er løs og fin, uten å ha bundet seg til flak, er skredfaren lavere. Det finnes kantkornlag i snødekket, men det ventes trolig ikke nok nysnø for at dette laget skal bli aktiv.
Natt til onsdag har det falt 5-10 cm lett nysnø i Tromsø. I helga har det periodevis vært sterk vind fra sør og sørøst, og snøoverflaten var før snøfallet vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Det finnes fokksnø av varierende hardhet mange steder over tregrensen, og noen steder er det avblåst helt ned til skarelaget. I skogen og i skjermet terreng kan det derimot fortsatt finnes løs snø og godt skiføre. Det er nå to uker siden forrige store snøfall.
Det er den siste tiden observert kantkorn bestående av relativt små krystaller under et skarelag nede i snødekket, men tester viser at dette laget for øyeblikket er vanskelig å påvirke. Det har tidligere blitt observert nedsnødd overflaterim på Ringvassøya, men utbredelsen av dette er trolig svært begrenset.
Det rapporteres onsdag om et snøskred over vei mellom Tønsvika og Skittenelv i kjent skredbane, som har gått i nordvestvendt terreng på dagtid.
Onsdag rapporteres det om moderat snøfokk med vind fra vest over 300-400 moh opp mot Buren.
5 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-13 °C til -6 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Usikker nedbørprognose. Nedbør vesentlig i vestlige områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest.
-17 °C til -7 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Lokale forskjeller i nedbøren.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Tromsø / TROMSØ

Snø

07.02.2019 kl. 18:20

510 moh

Johan@svv (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Moderat snøføyking på toppen av Kroken

ObsID: 179662

Tromsø / TROMSØ

Snø

07.02.2019 kl. 13:00

743 moh

erlendb (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  erlendb

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Faretegn

Ferske sprekker Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

ObsID: 179697

Tromsø / TROMSØ

Snø

07.02.2019 kl. 12:52

460 moh

Henrikforce (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Henrikforce
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Henrikforce

Skredaktivitet

7. feb. 0-6 (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst SV

ObsID: 179596

Tromsø / TROMSØ

Snø

07.02.2019 kl. 12:00

660 moh

erlendb (Ukjent)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 179696

Tromsø / Steinskardtinden

Snø

07.02.2019 kl. 12:00

809 moh

Kristoffer@ObsKorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kristoffer@ObsKorps Kommentar:  Bilde på 700moh mot SV
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Fint vær å gå på tur i.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Ikke gitt N, NØ, Ø, SØ, NV over 300 moh

Vær

Ikke nedbør -4 °C 6 m/s fra SV ↗ 20% skyer

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Var kommet cirka 10cm med nysnø her.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøen var lett bundet fra 400moh opp til toppen cirka. Ingen skytende sprekker.

ObsID: 179610

Tromsø / TROMSØ

Snø

07.02.2019 kl. 11:50

300 moh

Henrikforce (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snøen. Både på denne plassen og noen hundre meter lenger opp.

ObsID: 179594

Tromsø / Lille Blåmannen

Snø

07.02.2019 kl. 11:15

666 moh

EspenN (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Tynne myke nysnøflak
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Eldre sastrugiformer under nysnøen
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Snøprofil på toppen.
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 4 Av:  Notater Opphavsrett:  Espen Nordahl Kommentar:  Snøprofil på ca.650 moh.

Notater

Tur til Lille Blåmannen. Opp "normaruta" ned sørlig trase. Snøprofil på toppen viste tynt lag med nysnøflak øverst, deretter 2-3 cm. kompakt skare og under det 10-15 cm storkornet tidligere smelteomvandlet snø som nederste 3-4 cm besto dominerende av kantkornet snø. Snøprofil på ca.650 moh. på nedturen viste tynt lag med nysnøflak over 8-10 cm fokksnø med økende hardhet nedover. Nederst 20-25 cm med smelte-fryseformer/skare av hardhet kniv. Men inne i denne pakken var det et 1 cm.tykt lag av kantkorn. Ingen tydelige brudd innad i fokksnøen og fokksnølaget hadde hadde også gode bindinger mot skarelaget. Antydning til begynnende kantkorndannelse ved bakken. Generelt var snødekket lite til moderat vindpåvirket. Fortsatt en del ubuden snø tilgjengelig, spesielt i forsenkninger og vindbeskyttede områder. Mye fin skikjøring.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 4 m/s fra S ↑ 15% skyer Litt økende vind med høyden. Lettere skydekke etter hvert.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ingen tegn til skytende sprekker. Testheng ga ingen indikasjoner på dårlig stabilitet. Så nysnøflakene ser ut til å ha stabilisert seg bra. Ser også ut til å ha gode bindinger mot den gamle snøoverflaten. Stabilt vær fremover medfører fortsatt stabilisering av nysnøflakene. Evt. kaldere vær medfører økende utvikling av kantkornlag i snøpakka. Varslet faregrad er riktig Varselet stemmer bra.

Snødekke

80 cm totalt 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket myk Tørr Dominerende overflate var tynne myke nysnøflak av litt varierende myket. Skare fremme bare på spredte områder. I forsenkninger og mer vindbeskyttede områder var det 15-25 cm. ubunden snø som ga utløp for prima skikjøring. Generelt har det nok ikke blåst så mye siste døgnet. Men større sastrugiformer var synligle under nysnøen på spesielt vindutsatte partier,

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Generelt tynne myke nysnøflak fra siste snøfall. Ingen spenninger observert.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 179613

Tromsø / TROMSØ

Snø

07.02.2019 kl. 09:00

554 moh

Ingrid@NVE (*****)

Snødekke

Ikke snøfokk 30 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Etter gårsdagens snøvær har det komme ca. 30 cm ubunden tørr snø som generelt er lite vindpåverka. På dei mest vindutsette områder over skoggrensa er snøen lett bunde.

ObsID: 179568

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

07.02.2019 kl. 07:51

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -13 °C Breivikeidet (0moh) kl 07:51 30 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stort snøfall og har vert vind. Minkende skredfare neste døgn: Nedbøren har avtatt og vinden har stilnet .

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 179501

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

07.02.2019 kl. 07:38

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:38 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 179499

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

07.02.2019 kl. 07:12

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 179495

Tromsø / Sollidal Skoggrense

Snø

06.02.2019 kl. 21:52

374 moh

Sofia@regobsTroms (*)

Vær

10 m/s fra S ↑

Snødekke

Kraftig snøfokk Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 20 cm tørr nysnø tilgjengelig for vindtransport. Under vindpakket skare.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind fra S, kraftigt snøfokk, 20 cm tørr løssnø tilgjengelig for transport. Vinden har allerede flyttet mye av den tørre, lette snøen til leheng. Stedvis avblåst til skare over tregrensen.

ObsID: 179460

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

06.02.2019 kl. 13:58

12 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Snø -4 °C Åslande (0moh) kl 13:59 27 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye løssnø siste 12 timer 27 cm. FV53 Åslandet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værmelding .

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

6. feb 14:09 (+01:00) - 5. feb 14:09 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst N. Under 100 moh Gjelder Fv53 Åslandet - , Løsnet 60 m oppi skråning 10 m bredt 2 m utpå veien

ObsID: 179379

Tromsø / TROMSØ

Snø

06.02.2019 kl. 13:30

666 moh

olamk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 

Skredproblem

Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 600 moh

Vær

Snø -5 °C 8 m/s fra V → Mye vind fra ca 3-400 høydemeter og opp. Mye vindtransport av nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Snødekke

35 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket hard Tørr Blokk på ca 15 cm tykkelse løsnet i bakkant når jeg frigjorde blokken på sidene ved en enkel spadetest. Ca 20 cm med ubunden kantkornet sne under hard vindpåvirket snø på hardt skarelag

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 179376

Tromsø / Tønsvikvegen

Snø

06.02.2019 kl. 13:00

14 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

6. feb 13:00 (+01:00) Snø på FV. 53 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 179381

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

06.02.2019 kl. 10:17

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 10:17 9 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk siste døgn. Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 10:18 Snø, -3,0 °C. 3 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179338

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

06.02.2019 kl. 09:07

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -5 °C Sjursnes (0moh) kl 09:07 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179325

Tromsø / TROMSØ

Snø

06.02.2019 kl. 06:58

12 moh

harvey@ObsKorps (****)

Vær

Snø -4 °C 100% skyer 10cm nysnø

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø snøfokk observert over finnvikdalen

ObsID: 179313

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

06.02.2019 kl. 06:38

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:38 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 179310

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

06.02.2019 kl. 06:01

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179309

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2019 kl. 09:01

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -17 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179201

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2019 kl. 07:06

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 179192

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2019 kl. 07:06

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 179193

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2019 kl. 07:06

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -10 °C Sæterelva Grøtnesdalen (700moh) kl 07:06 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (900 moh) kl 07:07 Ingen, -6,0 °C.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179194

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2019 kl. 05:51

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -10 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:51

ObsID: 179190

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2019 kl. 05:21

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179188

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2019 kl. 05:21

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179189

Tromsø / Store Blåmann

Snø

04.02.2019 kl. 12:19

720 moh

BAMBI (Ukjent)

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard Det er lit snø som enda blir dratt ned i heng mot nord. Men det er lite. For det meste hard pakket sne, noe skarelag synnelig, og fra 900 m.oh er overflaten på store Blåmann dekt av et tynt is lag, men lett slår seg igjennom. Enkelte områder eksponert mot nordøst, løsnet fokksnø flak i randsonen og glir ut i små flak. Der vinden har tatt mer ble ikke dette problemet observert

Tester

ECTN11@50cmQ2 Middels Initsialbrudd 11, bruddet forplanter seg over hele søylen på 13 slag.

CTM11@50cmQ2 Middels Hard vindpavirket snø overst, Bruddet går i overgangen mellom fast sne og tykt skarelag. Krystalene på bruddflaten har beggynt å omdannes til større krystaller . Under dette skarelaget/islaget sitter det dønn fast. For de som vil titte under anbefalles skjerebrenner da spade ikke duger.

ObsID: 179166

Tromsø / TROMSØ

Snø

04.02.2019 kl. 10:35

615 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Steinskardtind
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Flak Ca pencil mot knife, under 4f
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  mye av dette i lommer, leheng , hardhet pencil til knife ca 400moh NØ
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Under skare Ca 30 cm i snøprofil
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Under øverste skarelag 1cm i snøprofil
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh tenker dette problemet er i alle sektorer pga kulden som har vært / er . usikker på høyde men tenker kanskje fra 300moh? . Men utfordringen er at det er kantkorndannelse flere plasser i snødekket. Under skare i topp, og underskare ved bakken. Foreløpig ikke aktiv, men noe å være obs på videre.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 2 m/s fra SØ ↖ 30% skyer Mere vind i høyden. Tenke Ca 6-8ms

Skredfarevurdering

1 Liten stabile og hare forhold stabilt, men det er kantkorndannelse i snødekket (ikke aktivt) som må overvåkes videre hvis kulden og klarværet fortsetter Varslet faregrad er for høy tenker det er litt høyt, skal være sterk 1. Dette pga evt fokksnø dannelse som er myk.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr generelt hardt på fjellet. Tenker steinskardtind i dag er en 98% skjarejærns tur. Snødekket er 90 % hardt ( pencil til knife ) fra parkering å antas til topps.. Mye vind i høyden, vinden transportere ennu snø, men det er nsten ingen ting tilgjengelig. Vinden sliter nå på skaren......... Der den gml skaren (isskaren) er blåst ren, virker det som at kulden og været har begynt å tøke den ut, slik at den nå faktisk stedvis er "mykere" en fokksnøen (som er pencil til knife)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) hardt på fjellet nå, så anser den største fare å være utglidning

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Nedføyka nysnø under fokksnø isolerte få plasser Sprekker opprundt skiene. Men ikke skytende, (se bilde)

Skredaktivitet

4. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 0 mm/0 mm D, 23 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm I IF 0 mm/0 mm D, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F FC 2 mm/0 mm D det er temp.gradient i snødekket . (plages med å legge inn !!) ovenfra og ned : 0cm overflate -10 1cm ned -11,5 9cm ned -9,4 10cm ned -7 10cm ned -5,7 5cm ned -2,5 bunn ca -0,5

ObsID: 179144

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

04.02.2019 kl. 08:15

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -7 °C Sjursnes (0moh) kl 08:16 Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179082

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

04.02.2019 kl. 06:44

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 179074

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

04.02.2019 kl. 06:44

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 179075

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

04.02.2019 kl. 06:44

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -5 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 06:44 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 06:45 Ingen, -4,0 °C.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179076

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

04.02.2019 kl. 05:06

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:06 Snøfokk siste døgn.

ObsID: 179072
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.