Snøskredvarsel for Tromsø onsdag 06.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Stort sett stabile forhold, men snøbyger i fjellet og varierende vindforhold vil gi lokale forskjeller. Følg med på hvor det danner seg flak av innblåst nysnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Et lite påfyll med snø fra sørvest vil kunne danne myke nysnøflak i lesider, da i hovedsak i nord og østvendt terreng. Det er ikke ventet spesielt mye vind, men nok til å flytte på nysnøen. Skredproblemet vil være mer fremtredene jo høyere opp i terrenget man kommer, der vinden normalt sett blir sterkere. Det vil være mulighet for å løse ut mindre flakskred der nysnøen har blitt flyttet på av vind. Der nysnøen er løs og ikke binder seg til flak, vil det være en lavere faregrad.
I helga har det periodevis vært sterk vind fra sør og sørøst, og snøoverflaten er nå vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Det finnes fokksnø av varierende hardhet mange steder over tregrensen, og noen steder er det avblåst helt ned til skarelaget. I skogen og i skjermet terreng kan det derimot fortsatt finnes løs snø og godt skiføre. Det er nå to uker siden forrige store snøfall.
Det er den siste tiden observert kantkorn bestående av relativt små krystaller under et skarelag nede i snødekket, men tester viser at dette laget for øyeblikket er vanskelig å påvirke. Det har tidligere blitt observert nedsnødd overflaterim på Ringvassøya, men utbredelsen av dette er trolig svært begrenset.
Det er ikke rapportert om fersk skredaktivitet
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-16 °C til -11 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-13 °C til -6 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Usikker nedbørprognose. Nedbør vesentlig i vestlige områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / Sollidal Skoggrense

Snø

06.02.2019 kl. 21:52

374 moh

Sofia@regobsTroms (*)

Vær

10 m/s fra S ↑

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind fra S, kraftigt snøfokk, 20 cm tørr løssnø tilgjengelig for transport. Vinden har allerede flyttet mye av den tørre, lette snøen til leheng. Stedvis avblåst til skare over tregrensen.

Snødekke

Kraftig snøfokk Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 20 cm tørr nysnø tilgjengelig for vindtransport. Under vindpakket skare.

ObsID: 179460

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

06.02.2019 kl. 13:58

12 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye løssnø siste 12 timer 27 cm. FV53 Åslandet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værmelding .

Vær

Snø -4 °C Åslande (0moh) kl 13:59 27 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

6. feb 14:09 - 5. feb 14:09 Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst N. Under 100 moh Gjelder Fv53 Åslandet - , Løsnet 60 m oppi skråning 10 m bredt 2 m utpå veien

ObsID: 179379

Tromsø / TROMSØ

Snø

06.02.2019 kl. 13:30

666 moh

olamk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 3 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Vanskelig å løse ut 1 - Små NØ, Ø, SØ, S over 600 moh

Vær

Snø -5 °C 8 m/s fra V → Mye vind fra ca 3-400 høydemeter og opp. Mye vindtransport av nysnø

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser)

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Snødekke

35 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket hard Tørr Blokk på ca 15 cm tykkelse løsnet i bakkant når jeg frigjorde blokken på sidene ved en enkel spadetest. Ca 20 cm med ubunden kantkornet sne under hard vindpåvirket snø på hardt skarelag

ObsID: 179376

Tromsø / Tønsvikvegen

Snø

06.02.2019 kl. 13:00

14 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

6. feb 13:00 Snø på FV. 53 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

ObsID: 179381

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

06.02.2019 kl. 10:17

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 10:17 9 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk siste døgn. Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 10:18 Snø, -3,0 °C. 3 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179338

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

06.02.2019 kl. 09:07

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -5 °C Sjursnes (0moh) kl 09:07 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179325

Tromsø / TROMSØ

Snø

06.02.2019 kl. 06:58

12 moh

harvey@ObsKorps (****)

Vær

Snø -4 °C 100% skyer 10cm nysnø

Snødekke

Moderat snøfokk 10 cm nysnø snøfokk observert over finnvikdalen

ObsID: 179313

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

06.02.2019 kl. 06:38

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:38 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 179310

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

06.02.2019 kl. 06:01

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179309

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2019 kl. 09:01

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -17 °C Sjursnes (0moh) kl 09:01

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179201

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2019 kl. 07:06

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 179192

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2019 kl. 07:06

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 179193

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2019 kl. 07:06

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -10 °C Sæterelva Grøtnesdalen (700moh) kl 07:06 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (900 moh) kl 07:07 Ingen, -6,0 °C.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179194

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2019 kl. 05:51

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -10 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:51

ObsID: 179190

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2019 kl. 05:21

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179188

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

05.02.2019 kl. 05:21

157 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179189

Tromsø / Store Blåmann

Snø

04.02.2019 kl. 12:19

720 moh

BAMBI (Ukjent)

Tester

ECTN11@50cmQ2 Middels Initsialbrudd 11, bruddet forplanter seg over hele søylen på 13 slag.

CTM11@50cmQ2 Middels Hard vindpavirket snø overst, Bruddet går i overgangen mellom fast sne og tykt skarelag. Krystalene på bruddflaten har beggynt å omdannes til større krystaller . Under dette skarelaget/islaget sitter det dønn fast. For de som vil titte under anbefalles skjerebrenner da spade ikke duger.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard Det er lit snø som enda blir dratt ned i heng mot nord. Men det er lite. For det meste hard pakket sne, noe skarelag synnelig, og fra 900 m.oh er overflaten på store Blåmann dekt av et tynt is lag, men lett slår seg igjennom. Enkelte områder eksponert mot nordøst, løsnet fokksnø flak i randsonen og glir ut i små flak. Der vinden har tatt mer ble ikke dette problemet observert

ObsID: 179166

Tromsø / TROMSØ

Snø

04.02.2019 kl. 10:35

615 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Steinskardtind
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Flak Ca pencil mot knife, under 4f
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  mye av dette i lommer, leheng , hardhet pencil til knife ca 400moh NØ
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Under skare Ca 30 cm i snøprofil
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  torben@obskorps Kommentar:  Under øverste skarelag 1cm i snøprofil
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten stabile og hare forhold stabilt, men det er kantkorndannelse i snødekket (ikke aktivt) som må overvåkes videre hvis kulden og klarværet fortsetter Varslet faregrad er for høy tenker det er litt høyt, skal være sterk 1. Dette pga evt fokksnø dannelse som er myk.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh tenker dette problemet er i alle sektorer pga kulden som har vært / er . usikker på høyde men tenker kanskje fra 300moh? . Men utfordringen er at det er kantkorndannelse flere plasser i snødekket. Under skare i topp, og underskare ved bakken. Foreløpig ikke aktiv, men noe å være obs på videre.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 2 m/s fra SØ ↖ 30% skyer Mere vind i høyden. Tenke Ca 6-8ms

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) hardt på fjellet nå, så anser den største fare å være utglidning

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Nedføyka nysnø under fokksnø isolerte få plasser Sprekker opprundt skiene. Men ikke skytende, (se bilde)

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr generelt hardt på fjellet. Tenker steinskardtind i dag er en 98% skjarejærns tur. Snødekket er 90 % hardt ( pencil til knife ) fra parkering å antas til topps.. Mye vind i høyden, vinden transportere ennu snø, men det er nsten ingen ting tilgjengelig. Vinden sliter nå på skaren......... Der den gml skaren (isskaren) er blåst ren, virker det som at kulden og været har begynt å tøke den ut, slik at den nå faktisk stedvis er "mykere" en fokksnøen (som er pencil til knife)

Skredaktivitet

4. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm I IF 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 0 mm/0 mm D, 23 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm I IF 0 mm/0 mm D, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F FC 2 mm/0 mm D det er temp.gradient i snødekket . (plages med å legge inn !!) ovenfra og ned : 0cm overflate -10 1cm ned -11,5 9cm ned -9,4 10cm ned -7 10cm ned -5,7 5cm ned -2,5 bunn ca -0,5

ObsID: 179144

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

04.02.2019 kl. 08:15

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -7 °C Sjursnes (0moh) kl 08:16 Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179082

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

04.02.2019 kl. 06:44

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 179074

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

04.02.2019 kl. 06:44

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 179075

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

04.02.2019 kl. 06:44

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -5 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 06:44 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 06:45 Ingen, -4,0 °C.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 179076

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

04.02.2019 kl. 05:06

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:06 Snøfokk siste døgn.

ObsID: 179072

Tromsø / TROMSØ

Snø

03.02.2019 kl. 14:05

669 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lite sannsynlig Ikke gitt På isolerte begrensa plassert over kuler/ konvekser. Og der snødekket er tynt

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile forhold generellt Nå er det å holde øye med evt kantkorndannelse i snødekket. Litt rim isolerte plasser, men tenker ikke dette som fremtidig problem Varslet faregrad er for høy Tenker det nå er mulig å sette faregraden ned til en sterk 1

Vær

Ikke nedbør -9 °C 3 m/s fra S ↑ 50% skyer

Faretegn

Mulig litt oppsprekking rund skia på noen isolerte plasser

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Virker stabilt å snødekket har begynt å stabiliser seg.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Generelt stabilt.

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 179012

Tromsø / Tverrfjellet

Snø

03.02.2019 kl. 13:30

375 moh

ev.he (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -7,5 °C 7 m/s fra S ↑ 80% skyer

Tester

ECTN2@4cm @ fasetter 2 mm

Snøprofil

11 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 7 cm P RG 1 mm/0 mm, 1 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 11 cm P RG 1 mm/0 mm, 3 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 10 cm P RG 1 mm/0 mm, 39 cm K MFcr 2 mm/0 mm -10,5 °C @ 0 cm, -10,7 °C @ 10 cm, -9,3 °C @ 18 cm, -7,8 °C @ 28 cm, -6,3 °C @ 38 cm, -5,1 °C @ 48 cm, -4 °C @ 58 cm, -3,3 °C @ 68 cm, -2,4 °C @ 78 cm, -1,8 °C @ 88 cm 1 test knyttet til snøprofilen Himmelretning: SO

ObsID: 179043

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

03.02.2019 kl. 09:16

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -7 °C Sjursnes (0moh) kl 09:17

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178955

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

03.02.2019 kl. 07:01

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:01 Snøfokk siste døgn.

ObsID: 178947

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org