Snøskredvarsel for Tromsø søndag 03.02.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Større skred er vanskelig å løse ut, men kan forekomme ved stor tilleggsbelastning.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind opptil kuling kan fortsatt flytte på litt snø noen steder. Jevnt over er det nå svært begrenset med løssnø tilgjengelig for transport, men med så kraftig vind kan også vindpakka snø bli erodert og flyttet inn i leheng mot NV noen steder. Eldre fokksnøflak vil stort sett ha stabilisert seg, og det vil trolig kreves stor tilleggsbelastning for å påvirke større fokksnøflak. Husk at kaldt vær gir grobunn for videre utvikling av kantkornlag. Dette må følges med på fremover, men er per nå ikke ansett som et skredproblem.
Den siste uken har det periodevis vært sterk vind fra sørøst, og snøoverflaten er nå vindpåvirket og avblåst i vindutsatt terreng. Det finnes fokksnø av varierende hardhet mange steder over tregrensen, og noen steder er det avblåst helt ned til skarelaget. I skogen og i skjermet terreng kan det derimot fortsatt finnes løs snø og godt skiføre. Nå er det nesten to uker siden forrige store snøfall.
Det er den siste tiden observert kantkorn bestående av relativt små krystaller under et skarelag nede i snødekket, men tester viser at dette laget for øyeblikket er vanskelig å påvirke. Det har tidligere blitt observert nedsnødd overflaterim på Ringvassøya, men utbredelsen av dette er trolig svært begrenset.
De siste dagene har det ikke vært observert skredaktivitet.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-13 °C til -7 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-13 °C til -7 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Tromsø / TROMSØ

Snø

03.02.2019 kl. 14:05

669 moh

torben@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  torben@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Generelt stabilt.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 3 m/s fra S ↑ 50% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lite sannsynlig Ikke gitt På isolerte begrensa plassert over kuler/ konvekser. Og der snødekket er tynt

Faretegn

Mulig litt oppsprekking rund skia på noen isolerte plasser

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Virker stabilt å snødekket har begynt å stabiliser seg.

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile forhold generellt Nå er det å holde øye med evt kantkorndannelse i snødekket. Litt rim isolerte plasser, men tenker ikke dette som fremtidig problem Varslet faregrad er for høy Tenker det nå er mulig å sette faregraden ned til en sterk 1

ObsID: 179012

Tromsø / Tverrfjellet

Snø

03.02.2019 kl. 13:30

375 moh

ev.he (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -7,5 °C 7 m/s fra S ↑ 80% skyer

Tester

ECTN2@4cm @ fasetter 2 mm

Snøprofil

11 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 7 cm P RG 1 mm/0 mm, 1 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 11 cm P RG 1 mm/0 mm, 3 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 10 cm P RG 1 mm/0 mm, 39 cm K MFcr 2 mm/0 mm -10,5 °C @ 0 cm, -10,7 °C @ 10 cm, -9,3 °C @ 18 cm, -7,8 °C @ 28 cm, -6,3 °C @ 38 cm, -5,1 °C @ 48 cm, -4 °C @ 58 cm, -3,3 °C @ 68 cm, -2,4 °C @ 78 cm, -1,8 °C @ 88 cm 1 test knyttet til snøprofilen Himmelretning: SO

ObsID: 179043

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

03.02.2019 kl. 09:16

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -7 °C Sjursnes (0moh) kl 09:17

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178955

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

03.02.2019 kl. 07:01

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -4 °C Grøtfjord (0moh) kl 07:01 Snøfokk siste døgn.

ObsID: 178947

Tromsø / TROMSØ

Snø

02.02.2019 kl. 14:19

442 moh

Oysteine (Ukjent)

Snødekke

260 cm totalt Ikke snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Søkk med le, lite representativt for resten av fjellet

Vær

Ikke nedbør -6 °C 3 m/s fra NV ↘ 40% skyer

Skredproblem

Ubunden snø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God Brudd på 1m dybde ved svært kraftig tilleggsbelastning på frigjort blokk. Da Q1.

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

2 Moderat

ObsID: 178897

Tromsø / Buren

Snø

02.02.2019 kl. 14:00

448 moh

AnneTvedten@regobsTroms (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God

Snøprofil

45 cm F RG 1 mm/0 mm D, 20 cm 4F RG 1 mm/0 mm D, 15 cm F RG 1 mm/0 mm D, 1,5 cm I IF 2 mm/0 mm D, 20 cm I IF 2 mm/0 mm D -8 °C @ 5 cm, -3 °C @ 90 cm

ObsID: 178900

Tromsø / TROMSØ

Snø

02.02.2019 kl. 13:11

314 moh

Oysteine (Ukjent)

Snødekke

105 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr Knivhard snø fra toppen av snødekket ned til 50cm

Vær

Ikke nedbør -6 °C 10 m/s fra NØ ↙ 40% skyer

Skredproblem

Ubunden snø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God Ikke mulig å påvirke snødekket selv ved gjentatte hopp på frigjort blokk

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten Svært lav Varslet faregrad er riktig Lo-side lavere faregrad enn varselet

ObsID: 178849

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

02.02.2019 kl. 10:16

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -6 °C Sjursnes (0moh) kl 10:16

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178810

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

02.02.2019 kl. 06:08

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Grøtfjord (0moh) kl 06:08 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 178776

Tromsø / TROMSØ

Snø

01.02.2019 kl. 10:20

645 moh

harvey@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Harvey Goodwin
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Harvey Goodwin Kommentar:  Lilleblokktest gikk ikke til brudd
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Harvey Goodwin Kommentar:  Veldig ujevn brudd flate i fokksnøen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Harvey Goodwin

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard snø overflate varierer mye fra løs nesten ikke vind påvirket i skogen til myk og hard vindpakket fokksnø lenger opp og allerede fra østlig sektor. bare noe få små område som er blåst helt ren til skarelaget. Klart ikke finner nedsnødd overflate rim mellom lagene i fokksnø i dag på litt andre plasser enn forrige uke.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 2 m/s fra N ↓ 90% skyer -9C nede ved bilen

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 300 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP15@20cmQ3 God selv om bruddet forplantet seg ble det trappetrinn brudd gjennom lagene i fokksnøen fra 20-10cm under overflaten. flere lilleblokktest klart ikke å finne dette bruddet

Skredaktivitet

1. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

9 cm P RG 0 mm/0 mm D, 7 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F RG 0 mm/1 mm D Skarelag, 1 cm 4F FCxr 1 mm/1 mm D, 10 cm I/K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm/2 mm D, 10 cm P/1F RG/FCxr 1 mm/2 mm D, 47 cm 0 mm/0 mm -12,7 °C @ 0 cm, -13,8 °C @ 10 cm, -11,3 °C @ 20 cm, -9 °C @ 30 cm, -7,6 °C @ 40 cm, -6,2 °C @ 50 cm, -4,9 °C @ 60 cm, -3,7 °C @ 70 cm, -2,6 °C @ 80 cm, -1,7 °C @ 90 cm, -1,2 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen nederste halv meter er storsett RG med noe avrundet kant. det er et par tynn lag med is. helt nederst litt mer utviklet kant. profil tatt på østlig helling

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen i dette området virker å ha stabilisert seg bra. Utvikling av kantkorn skjer flere steder i snødekket men er foreløpig ikke et problem. Med fortsatt kaldt vær og store temperatur gradienter i snødekket vil kantkorn utvikle seg og bør følges med Varslet faregrad er riktig varslet beskriver skredproblemet godt

ObsID: 178707

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

01.02.2019 kl. 09:12

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 178651

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

01.02.2019 kl. 09:12

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 178652

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

01.02.2019 kl. 09:12

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -10 °C Sæterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 09:12 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 09:13 Ingen, -7,0 °C.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178653

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

01.02.2019 kl. 09:02

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -14 °C Sjursnes (0moh) kl 09:03

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178650

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

01.02.2019 kl. 05:34

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -3 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:34 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv57 Grøtfjordfjellet - Grøtfjorden,

ObsID: 178641

Tromsø / KARLSØY

Snø

31.01.2019 kl. 15:00

103 moh

Marte (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Marte

Faretegn

Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 178597

Tromsø / Heng 884

Snø

31.01.2019 kl. 12:30

671 moh

trond_olav@nortind (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C Lufttemperatur i sola

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

5 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 28 cm K MF 0 mm/0 mm D, 2 cm P FCxr 1 mm/0 mm D, 55 cm P-K MF/RG 0 mm/0 mm D -5,3 °C @ 0 cm, -12,3 °C @ 10 cm, -11,9 °C @ 20 cm, -10,9 °C @ 30 cm, -9,5 °C @ 40 cm, -7,3 °C @ 50 cm, -5,5 °C @ 60 cm, -4,3 °C @ 70 cm, -2,9 °C @ 80 cm, -1,7 °C @ 90 cm

ObsID: 178584

Tromsø / Gråtinden

Snø

31.01.2019 kl. 11:00

607 moh

eliras@SVV (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Løsere snø i nordvendt side på Gråtinden
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Hard vindpakket snøoverflate sørvendt side
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Blokk med fokksnø sklir ut på kantkornet lag.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Lag med kantkorn under skarelag i nordvendt side. 600 moh.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Gikk opp i sørvendt side. I skogen vekslet det mellom hard vindpakket snø og partier med løsere snø. Over skoggrensa i sør og østvendte sider er det veksling mellom vindpakket snø som gir gjennomslag og som bærer, noe isskare. I nordvendt sider som har ligget mer i le er det løsere snø med kun er tynt vindpakket lag oppå. Var oppe på ca. 600 m.o.h.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 2 m/s fra SV ↗

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTX God Gjorde ECT to steder. En i sørvendt side med (40 cm) hard vindpakket snø (P) over skarelag. Ingen brudd. En i nordvendt side med (35 cm) vindpakket snø (1F-1F) over skarelag. Ingen brudd, kun øvre 3 cm som sklir lett ut ved berøring. Ved lille blokk test, måtte man bryte litt med spaden i bakkant av søylen, da skled blokken ut på et tynt lag med kantkorn rett under det øverste isskarelaget. Glatt bruddflat. Størrelse på kornene var 1-1,5 mm. Ingen svake bindinger i fokksnøen. Jevn hardhet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøen ser ut til å ha stabilisert seg bra. Lang kald periode har gitt utvikling av kantkorn rundt skarelag. Men der dette ligger dypt rundt en halv meter dypt er det veldig vanskelig å påvirke det. Kan være skumlest der man har tynnere lag med ikke fullt så hardpakket fokksnø oppå, og belastningen når dypere. Viktig å følge med på utviklingen av kantkornlag. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 178561

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

31.01.2019 kl. 10:59

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -17 °C Sjursnes (0moh) kl 11:00

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178520

Tromsø / Kattfjordeidet, Kvaløya

Snø

31.01.2019 kl. 10:40

393 moh

trond_olav@nortind (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Vindpakket hard Tørr

Vær

Ikke nedbør -8 °C

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

12 cm P RG 0 mm/0 mm D, 9 cm K MFcl 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F- FC/FCxr 2 mm/0 mm D, 61 cm K MF 0 mm/0 mm D, 26 cm P MF 3 mm/0 mm D -14,2 °C @ 0 cm, -14,2 °C @ 10 cm, -11,3 °C @ 20 cm, -12,6 °C @ 21 cm, -11,5 °C @ 23 cm, -9,5 °C @ 30 cm, -8,5 °C @ 40 cm, -6,4 °C @ 50 cm, -5,2 °C @ 60 cm, -4 °C @ 70 cm, -2,9 °C @ 80 cm, -1,7 °C @ 90 cm, -0,4 °C @ 100 cm, 0,2 °C @ 110 cm Stusser på temperaturen på 31 cm, men det var nå det jeg målte...

ObsID: 178581

Tromsø / Svarthammartinden

Snø

31.01.2019 kl. 10:31

744 moh

Johan@svv (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Brudd i lille blokktestet. Q3 overflate.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Isskare og vindtransportert snø
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Ullstinden med vindtransportert snø og isskare. Best skikjøring var å få på lookers right om toppen i bildet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan Kristofers Kommentar:  Fint å se på, level 10 utfordrende for skikjøring.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr

Notater

Husk på skarejern og hørselsvern hvis du skal på topper som vært utsatt for vinden fremover :)

Vær

Ikke nedbør -6,1 °C 3 m/s fra SØ ↖ Inversjon i dag. -15 ved bilen, -6 på fjellet.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels over 400 moh I snøprofilet jeg gravde i dag var det begynnende kantkordannelse under et hardt fokksnølag. Det harde laget var 35 cm tykt hvor snøprofilet ble gravet, så det vil være nok så vanskelig å påvirke det løsere laget akkurat her. Det løse laget på plassen var 15 cm tykt og kantkornen var ikke velutviklet. På plasser hvor fokk- og det begynnende kantkornlaget er tynnere kan dannelseprosessen for kantkorn ha gått raskere. Samtidig vil det på plasser med tynt snødekke være enklere å påvirke et eventuelt svakt lag.

Faretegn

Ingen faretegn observert Jeg hadde forventninger om å finne overflaterim i dag men det fant jeg ikke.

Tester

Brudd ved stor tilleggsbelastning ved lille blokktestet gikk gjennom det løse laget under fokksnøen (35-50 cm under overflaten).

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

35 cm RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RGxf 1 mm/0 mm D Skarelag, 15 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 35 cm P MF 1 mm/0 mm D, 70 cm 0 mm/0 mm -13 °C @ 0 cm, -16 °C @ 10 cm, -15,3 °C @ 20 cm, -14,5 °C @ 30 cm, -13,7 °C @ 40 cm, -11,8 °C @ 60 cm, -10,4 °C @ 80 cm

Skredfarevurdering

2 Moderat Generellt sett er det hardt på fjellet og følgelig vanskelig å påvirke eventuelle svake lag som ligger under overflaten. En må være obs på eventuell kantkornutvikling fremover og passe litt på når man ferdes over terreng hvor snødekket er tynt ettersom man her kan påvirke eventuelt svake lag. Klart og kaldt vær enda noen dag vil muligens gi gynnsamme forhold for kantkorndannelse og rim. Når temperaturen stiger om noen dager vil snødekket stabiliseres mer/raskere. Varslet faregrad er riktig Bra varslet!

ObsID: 178562

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

31.01.2019 kl. 07:29

9 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Sæterelv - Grøtnesdalen,

ObsID: 178483

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

31.01.2019 kl. 07:29

3 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv301 Loftan - Tjønnøra,

ObsID: 178484

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

31.01.2019 kl. 07:29

124 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -9 °C Seterelva Grøtnesdalen (800moh) kl 07:29 Værobservasjon fra Loftan Tjønnøra (800 moh) kl 07:30 Ingen, -9,0 °C.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178485

Tromsø / D1905(55340) Tromsø 2016-2021

Snø

31.01.2019 kl. 05:41

30 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -6 °C Grøtfjord (0moh) kl 05:41 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 178480

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org